– Islam ble aldri spredd med vold

– Islam ble aldri spredd med vold. Det er en løgn! Det sier bare de som er ute etter å skade islam.

Jeg pratet med en eldre mann i moskeen. Han snakket om dette med at islam skulle ha blitt spredd «med sverdet». Det hadde aldri skjedd, mente han.

– Nei, folk har blitt muslimer fordi de skjønte at det var sannheten! Det finnes ingen tvang i religionen, det står tydelig i koranen, sa han.

———–

Noe tilsvarende har jeg hørt fra flere muslimer. Helt historisk riktig er det nok ikke: Muslimske riker la andre land under seg i islams tidlige fase, og til en viss grad senere i historien også. Det jeg har lest av oppdatert historieforskning sier at det sjelden skjedde noen stor tvangskonvertering til islam i landene som ble erobret av muslimer. Men på grunn av det sosiale presset, og fordi ikke-muslimene – altså dhimmiene – gjerne hadde det litt vanskeligere, så skjedde det en gradvis overgang til islam blant de brede massene.

————-

Men hva sier det oss at denne mannen, og mange andre muslimer, i dag er opptatt av å få fram at islam aldri ble spredt med vold? Jeg tror det sier noe om deres idealer i dag. Og det sier noe om hva de synes er akseptabelt. Når de mener at islam ikke ble spredt med vold, så betyr det at de mener at det over hode ikke er akseptabelt å bruke tvang når det gjelder religion.

————-

Og jeg vil få fram to poenger som er litt mer akademiske:

Dette er ikke unikt for islam. Også kristendommen ble delvis spredd med vold. Dessuten: «Religionskriger» eller «religiøs imperialisme» handler sjelden om religion, isolert sett. Det britiske imperiet ble legitimert blant mange med kristendommens overlegenhet. Men er det noen som i dag hevder at imperiet hadde sin rot i kristendommen? Nei. Hvorfor skal noe annet gjelde for kriger der muslimer er innblandet?

———–

Hva tenker dere om dette, muslimer som ikke-muslimer?

Og husk for all del debatten jeg skal delta på i kveld! Tema er altså «er islam en trussel mot norsk kultur?» Hege Storhaug og Amal Wahab innleder. Sted: KFUM-salen i Grubbegata 4-6 i Oslo sentrum. Håper spesielt å se mange muslimer der! Den blir også overført live på www.verdidebatt.no.

70 kommentar to “– Islam ble aldri spredd med vold”

 1. Linda Noor Says:

  Du skriver «Men på grunn av det sosiale presset, og fordi ikke-muslimene – altså dhimmiene – gjerne hadde det litt vanskeligere, så skjedde det en gradvis overgang til islam blant de brede massene.»

  Det kan vel tenkes at en del også ble troende av andre grunner, da som nå? 😉

 2. Maximus Says:

  Hei!

  Jeg synes det er en spennende tolkning du har av mannens avvisning av at Islam ble spredt med vold. Du mener han har andre idealer. Dette er spennende, slev om det historisk er galt og muligens en fortrengning.

  Jeg ser at du vil ha vekk fordommen om Islam i seg selv er voldelig og derfor bare leder til krig, dette er selvfølgelig ikke sant. Men gjennom å gjenta fordommen om at kristendommen ble spredt med vold så får ikke dette ønsket effekt. Du gjentar bare en påstand som ikke kan bevises i historisk kildemateriale. (Olav Tryggvasons nedstapping av en slange i halsen på stormannen Raud den Ramme i Salten var en ganske vanlig praksis på den tiden, og slettes ikke vanlig som misjonsmetode. Dessuten overlevde ikke Raud så han ble ikke misjonert heller). Du må prøve å se på Islamsk historie fra sine egne premisser og ikke reelle og innbillte kristne overgrep. Det du vet er at Paulus drev misjon ja, men aldri med vold. Likevel er jeg enig i at Kalifatet i entall (hvor har du muslimske riker i den tidlige faser fra? Disse ble ikke splittet før mange hundre år fram i tid enda) ikke var særlig interessert i å inkorporpore de kristne og andre minoritetene i sin religion etter erobringen var gjort. Dette fordi at de da ville strype sitt eget budsjett og hindre tilgang på slaver som senere måtte importeres helt fram til våre dager. Kristne f.eks. hadde plikten til å betale harde skatter muslimene slapp, slik at de økonomisk sett var nødvendige. Dette skapte «religionstoleransen» i kalifatet og senere imperier. Dessuten bidro det til Osmanrikets slutlige endelikt i og med at statens inntekter etterhvert som krigslykken snudde, og flere konverterte for å unngå undertrykkelsen, ble mikroskopiske i forhold til de kristne naboene. Men utad, mot de gjenværende kristne, buddhistiske, zoroastriske, afrikanske forble kalifatet en betongmur av vold de aldri helt ble istand til å stå imot.

  Mannens reaksjon er også litt foruroligende i og med at det ikke kommer noen spørsmål fra hans side på hvorfor ikke-muslimer har denne oppfatningen av Islam. Denne historieforståelsen burde bekymre muslimer og de burde stille seg spørsmålet hvorfor Islam blir oppfattet slik. Så bør spørsmålet også vurderes i forhold til kildene for å finne ut om ekspansjonen var det som var intendert.

  Derimot må vi se det på den måten at religionen er det største i verden for de troende og som har innflytelse på hvordan de lever sine liv. Det burde avføde spørsmål om hvordan kalifatet og tanken om at Islam rent fysisk skulle styre over hele verden oppsto. Var dette et pålegg fra Muhammeds side. Kalifatet skilte ikke mellom religion og politikk, religion var politikk. Til og med de katolske statene hadde politikere. Karl den store var keiser og politiker men han var aldri pave også. Dette var kalifens rolle. Spørsmålet er om Kalifatet var et ytrykk for Islam, noe det krever for å kunne eksistere som religion? Var kalifatet noe Muhammed påla sine tilhengere å opprette for at religionen skulle fungere? Klarer man å forstå at for kristne er kalifatet en skremmende fortidslevning fordi den utslukket mange kristne områder, ikke ved genial misjon men rett og slett gjennom en militær utbredelse som omskapte samfunnet totalt? Og at Islam brakte med seg en loviskhet som er skremmende for kristne fordi kristendommen dreier seg om å frigjøring fra det loviske. Og den sorgen mange kristne føler over alle de eldgamle kirkene som faktisk fortsatt dør ut i midtøsten. Enten som følge av vold, konvertering eller fordrivelse. Alt dette er kalifatets argumenter.

  Og det er også trist at over store deler av verden så er det Kalifatets argumenter som blir brukt når muslimer føler seg krenket. Og reflekterer man over at kalifatets argumenter lager ekko i historien også for europeere som ikke lenger oppfatter seg som kristne?

  • muslimprosjektet Says:

   Takk for spennende innlegg, Maximus! Det fortjener å få et skikkelig svar, så jeg svarer i morgen når jeg er litt mer opplagt… relativt sliten nå etter debatten.

  • muslimprosjektet Says:

   Ok, her kommer litt lenger svar Maximus:)

   Til det du skriver om historien til de muslimske samfunnene, forholdene til dhimmiene og slikt… dette kan jeg ikke nok om, så den debatten har jeg ikke kompetanse til å gå inn i nå.

   Derimot kan jeg gå inn i et par av de andre spørsmålene du reiser. For det første: Var kalifatet fra starten BÅDE religion og politikk, som en uadskillelig enhet? Vi som lever i dag har ingen mulighet til å si noe om hva som faktisk var tilfelle. Men vi kan si noe om hvilke TOLKNINGER muslimer gjør. En tolkning jeg har støtt på blant en del moderate muslimer var at de religiøse og de poltiske funksjonene var adskilt helt fra starten. Det vil si at krigene som ble ført ikke var RELIGIØSE kriger, men politiske kriger.

   Eksempel: En av de første kalifene (eller var det Muhammed?) førte krig mot noen stammer som «falt fra». En del har tolket det som at frafall ikke var tillatt. Men i dag har tolket det annerledes: Problemet var ikke at disse stammene sluttet å tro på islam, for det var det visstnok andre stammer som gjorde også. Problemet var at de sluttet å betale skatt, og dermed gjorde politisk opprør. Krigen mot dem var dermed på linje med en hver aksjon mot opprørere som ønsker å bryte ut av en stat.

   Og til det du skriver om at muslimer ikke vil ta et oppgjør med slike tign: Den nytolkningen som skjer i islam skjer i det store og det hele som KONTINUITET heller enn forandring eller oppgjør med fortiden. Det vil si at man bruker det eksisterende rammeverket, men havner nye steder ved å bruke det.

   Dessuten er det alltid lettere å ta et oppgjør med ting i sin egen historie når man føler seg ovenpå. Hvis man føler seg under angrep – hvilket muslimer gjør i dag, både i vesten og sine egne land, til dels med god grunn – så er det mye vanskeligere å ta oppgjør med seg selv. Det vil nok være lettere for muslimer å se med nye øyne på historien sin når de føler seg mer ovenpå.

   Formuleringer som at muslimer bruker «kalifatets argumenter» synes jeg ikke tilfører debatten noen verdi. Det er relativt ahistorisk: muslimer i dag bruker de argumentene de bruker i dag på grunn av dagens omstendigheter… Man trenger ikke klistre på dem noe annet.

   • Spaceman Spiff Says:

    «Var kalifatet fra starten BÅDE religion og politikk, som en uadskillelig enhet?»

    Kalifatet ble vel strengt tatt grunnlagt med Muhammed, og i og med at han blandet politikk og religion, så er det vel ikke særlig vanskelig å si at det var slik det var i sin spede barndom?

    «Det vil si at krigene som ble ført ikke var RELIGIØSE kriger, men politiske kriger. »

    Det er godt mulig at det er noen som sier dette, men de har ikke tolket… De har gjettet. Islam er jo praktisk talt det vi i dag forbinder med hellig krig… Og kriger ble jo utkjempet med ordren : Fight them until everybody testifies that there’s no god but…. Og ja du veit resten.

    «Eksempel: En av de første kalifene (eller var det Muhammed?) førte krig mot noen stammer som “falt fra”.»

    Det du sikter til her er vel ETTER Muhammed, for da var det en del som var med på «the winning team» bare for å hamstre mest mulig verdier og en del av disse falt fra etter at Muhammed døde. Jeg skal ikke lage noen lang diskusjon av det, men OM du har rett i at de ble angrepet fordi de ikke ville betale skatt, så har man fremdeles hadither som sier at frafall ikke er lov.

   • Maximus Says:

    Jeg ser ingen grunn til å diskutere eller protestere på at Muhammed gikk til krig for å tvinge opprørere tilbake i folden. Det er riktig og jeg er enig i at det er uproblemetaisk at muslimer historisk har gjort dette, slik alle andre statsdannelser. Men Muhammed er den eneste religionsstifteren som har gjort dette. Andre religionsstiftere har vridd fokuset mot noe annet. Du mener altså at dette overhodet ikke har noen betydning for hvilke muligheter som ligger i Islam?

    Det som er spesiselt her og som vi ikke kan tolke oss vekk fra er at det dreier seg om en aktiv religiøs statsdannelse. En statsdannelse som idag er mental, ellers hadde ikke Hijab, halalmat i offentlige kantiner etc og andre manifestasjoner vært så viktige. Jehovas vitner, pinsevenner, mormonere, læstadianere og adventister har aldri påvirket samfunnet på denne måten, og har heller aldri hatt ambisjoner om det. Det er tydelig at Islam har slik e ambisjoner i det norske samfunnet. Det rimer dårlig med at muslimer skulle være under angrep når dette blir aktivt tilrettelagt ifra alt fra skoler til universiteter. Her kan man se en sammenheng. Det gjør det heller desto viktigere at vi kartlegger hva Islam inneholder både historisk og teologisk.

    Du legger hele tiden vekt på tolkninger, men du glemmer hvilke tolkninger som er mulig. Og her er Islam i særklasse. Nemlig at klare føringer for detaljstyring av samfunnet eksisterer. Og det er jo dessuten synlig i samfunnet, med tydelige og synlige lover for hvordan folk skal være. Dette dreier seg ikke om tolkning det dreier seg om påbud. Og Islam står i en særstilling når det gjelder hva som er mulig. Islam har også en kjerne som er Islamsk og vi har krav på å få vite hva det er selv om vi står utenfor.

    Det å ta et oppgjør med uheldige sider er noe alle religioner gjør kontinuerlig, og jeg ser ingen grunn til at Islam ikke skulle konfronteres med sin egen teologi. Kan denne eksklusive retten til å slippe kritikk være det som skaper denne følelsen av at Islam er under angrep?

 3. Murmeluppa Says:

  Jeg ville gi deg linken til en dokumentar…men jeg finner den ikke igjen..så jeg poster linken til den gamle bloggen min, der jeg har postet videoen istedet…hvis du har tid. Jeg lærte mye jeg ikke visste:

  http://murmeluppa.blogg.no/1251669072_when_the_moors_ruled_.html

  Du har sikkert sett den før, men dog 🙂 Jeg får ikke svart noe mer nå, kanskje ikveld 🙂

  • Maximus Says:

   Hei

   Selv i denne høykulturen var det perioder med pogromer og forfølgelser av kristne og jøder. Nabokongedømmene ble regelmessig raidet for slaver. Det er riktig at kalifatet i Cordoba var opplyst og vitenskapelig tolerant. Men det skilte seg desverre ikke fra andre muslimske stater når det gjelder samfunnsorganisering. Dhimmi-kulturen eksisterte der også. Antallet kristne som valgte martyriet tyder på at toleransen ikke varte i hele perioden. Selv om Inkvisisjonen som kom etterpå jo brukte samme metoder mot annerledestroende.

 4. Arne Reidar Hæåk Says:

  Eg har ikkje god nok oversikt til å uttala meg om islamsk historie, men då eg intervjua ca 20 muslimske ungdomar i samband med masteroppgåva mi, gjekk det igjen at dei var trøytte og leie av å bli konfrontert med at vald og terror var knytt til islam. Eg fann ingen som var i nærleiken av å identifisera seg med ytterleggåande islamistiske grupper.

  • Maximus Says:

   Undret disse ungdommene seg om hvorfor Islam ble knyttet til disse tingene? Det er jo påfallende at Buddhismen ikke blir det i forhold

   • RB Says:

    Det der synes jeg er et legitimt og godt spørsmål. Hvorfor blir ikke Buddismen knyttet til vold?

    En annen ting, hvorfor hører vi sjelden noe «galt» om asiatiske innvandrere? 🙂

   • Arne Reidar Hæåk Says:

    Dei var helst oppgitt over dette og opplevde skuldingane som blei retta mot islam som religion som urettvise. Ein uttrykte likevel sinne over at enkelte muslimar i Midtausten misbrukte islam til å legitimere vald og terror.

   • Maximus Says:

    Det som da blir neste problem er hvorfor koblingen provoserer. Det kan kanskje være at koblingen klistres direkte på religionsstifteren selv. Jeg har erfart at katolske kristne ikke tar seg noe særlig nær av på bli forbundet med inkvisisjonen, eventuelt kan det tørt bemerkes at den ikke henrettet hesker slik mange later til å tro og at straffenivået tross alt var lavere enn i verdslige domstoler. Den forklaringen på det er at Inkvisisjonen ikke peker tilbake på det som betyr noe for de apostlenes gjerninger etter jesu død. Samtidig har de ikke problemer med å innrømme at Inkvisisjonen utgikk fra den katolske kirke, og også var en del av kirken.

    Den koblingen til religionsstifteren kan ikke utenforstående gjøre for muslimene, det må de gjøre selv. Og så kan de gå i en dialog med hverandre om hva det betyr for dem idag. Eventuelt at man finner ut at religionsstifteren likevel ikke tok i bruk harde metoder.

   • muslimprosjektet Says:

    RB og Maximus: Dere trenger ikke se lenger enn til Sri Lanka! (ok, det er kanskje et stykke, men dere skjønner;)

    Der har buddhismen blitt skikkelig bad ass. Fant dette diktet av en buddhistisk munk, som tydeligvis har blit brukt av staten i propaganda-øyemed:

    «The sword is pulled from the [scabbard], it is
    Not put back unless smeared with blood.
    I turned by blood to milk to make you grow
    Not for myself but for the country
    My brave, brilliant soldier son
    Leaving [home] to defend the motherland
    That act of merit is enough
    To reach Nirvāna in a future birt»

    (herfra):
    http://www.class.uidaho.edu/ngier/slrv.htm
    Så mye for den fredelige buddhismen!

    Men i Tibet er jo buddhistene veldig fredelige. Jeg kunne brukt dette til å gjenta poenget mitt om at religion er tolkning, men jeg lar det være 😉

   • Maximus Says:

    Buddhismen er selvfølgelig ikke i fredelig. I en annen dialog med deg har jeg jo faktisk henvist om ikke klart nok til Nanjing massakren i 1937 for fhundretusener av kinesere ble henrettet med samurai sverd. Etterkrigen var Buddhistmunkene som hadde støttet massakren likevel nødt til å ta ansvaret for sine handlinger. Det som ble brukt mot dem og som felte dem var at Buddha forpliktet dem ikke til å støtte massemord. De gjorde det til tross for bedre vitende. Slik er mennesket. Derfor helligjør ikke Buddha heller menneskelige reaksjonsmøsntre. Denne munken du henviser her har helt klart tatt side for en part i krigen. Men du klarer ikke å gi meg et argument for at Buddha dermed har valgt samme side.

   • RB Says:

    Spørsmålet var selvasagt historisk sette. Historisk sett har ikke Buddismen vært voldlig!

    Kristendommen og Islam har det!

    Hva er forskjellen?

   • RB Says:

    Må bare si, jada, jeg er enig i at religion er tolkning, men hvorfor tolkes da Buddismen rent generellt på en mye fredligere måte?

    Er det historisk?
    Er det kulturellt?
    Har det noe med mennesketype å gjøre?
    Har det noe med hvilke land man bor i og hva slags muligheter disse landene gir?

    Hva er grunnen?
    Og hvorfor fungerer det med asiater i Norge, mens vi har til dels større problemer med foreksempel Somaliere, Øst-Europere og mennesker fra Midt-Østen? Hva er det som gjør dette? Religionen? Religion og kultur? Bosted? Fattigdom???

    PS: nå skal det sies at Vietnamesere ikke har et spesielt godt rykte, så de er vel unntaket som bekrefter regelen… 🙂

 5. SM Says:

  Muslimer føyer seg vel inn under «asiatiske innvandrere».. Forøvrig er vel B-gjengen svært omtalt i media. De er vel under den overnevnte kategorien.

  • RB Says:

   Du måtte kverulere? Selv om du skjønte hva jeg spurte etter?
   Muslimer, slik jeg og mange andre ser det, er generellt fra Midt-østen og Afrika. Asiater er fra Kina, Taiwan, Japan og deromkring…men det er beside the point!

   Det er sjelden og aldri bråk med asiater. De kommer, jobber og ter seg bra. Hvorfor er det så stor forskjell?

   • SM Says:

    Tja.. det må vel være fordi de ikke er muslimer vel.

   • RB Says:

    Nuja, såååå enkelt er det vel IKKE!

   • Binturong Says:

    Det du omtaler som asiater burde du heller kalle øst-asiater. Navnet Asia ble tross alt først tatt i bruk av grekerne om området som i dag er Tyrkia, så mennesker fra vest-asia er minst like asiatiske som folk i Kina, Taiwan, Japan og deromkring. Tipper din fortolkning av hvem som bør betegnes som asiater er sterkt påvirket av amerikansk bruk av dette begrepet.

  • RB Says:

   Jada, jeg VET de kommer fra andre steder, men noen generelle vendinger må vi ta i en debatt! Om noen ikke skjønner spørsmålet, så har det mere med vilje å gjøre enn noe annet…

   • SM Says:

    Jeg skjønner forøvrig akkurat hvor du vil hen. Du må bare si det rett ut, enn å smøre det i et retorisk spørsmål. Dte er ingen vits i å gå rundt grøten.

   • RB Says:

    Og problemet ditt er…?

  • Spaceman Spiff Says:

   For å kverulere litt til… Muslimer kan da utmerket godt være afrikanske innvandrere også….

 6. SM Says:

  Må forøvrig gi ros til Olav Elgvin som gjorde en god profil under debatten. Han var også uten tvil en av de best kledte. Lusekoften kledde deg godt Olav. 😉
  Ellers synes jeg debatten utartet seg akkurat slik jeg hadde regnet med, dvs. muslimer er onde.. blabla bla.. generalisering…. tikkende bomber…. blabla.. midtøsten.. koranvers… tolkninger.. .. erfaringer med muslimer… bla bla bla..Sheikh fra Langtvekkistan… blalbla .. Takk for en god dialog, her har dere blomster! 😀

  • muslimprosjektet Says:

   Takker for det! 😀
   Jepp, lusekofter har kommet for å bli.

  • berbermaroc Says:

   God oppsummering av debatten. 😀

   Det mest interessante for min del var en teologisk diskusjon med en kristen etter at selve debatten var over. Han prøvde seg med litt misjonering, og jeg gjengjeldte tjenesten. 😉

   • SM Says:

    Heheh.. du fikk ikke en signert boka av Storhaug vel.. Det hadde vært noe å «briefe» over. Hvordan var forresten oppmøtet av muslimene? På nettTV så det ganske tamt ut..

    Det er forresten to ting jeg må bemerke mine to muslimske søstere for: Det ene er Iffit Q. som må ta hintet om å gi tilbake mikrofonen når hun blir bedt om det, og det andre til Amal W. som hadde en svært nedlatende «barnslig» holdning til spørsmålsstilleren og Paul Johansen. Sistnevnte tilgir jeg, da jeg måtte trekke smilebåndene langt ut.

    Dette er ikke kritikk, bare et godt råd til neste gang! 🙂 Peace

   • muslimprosjektet Says:

    Bare vent maroc, snart kjøper du treenigheten og hele pakka! 😉

    SM: Jeg har allerede en signert bok av Hege Storhaug. Er jeg heldig blir den verdt en formue om 50 år, selv om jeg nok ikke vil satse alle pengene mine på akkurat det.

   • muslimprosjektet Says:

    …ikke bare signert, med personlig dedikasjon og hilsen faktisk!

 7. berbermaroc Says:

  @SM: Det er ikke mange muslimer der, nei. Jeg er helt enig om Quraishi oppførsel, som jeg mener var over streken. Jeg oppfattet ikke Amal på samme måten som deg.

  Angående Storhaugs bok, så klarte jeg ikke å kjempe meg raskt nok frem i køen av muslimske autografjegere til at jeg fikk hennes signatur. Men neste gang, inshaAllah. 😀

 8. SM Says:

  Det at du fikk det overrasker vel ikke stort. Hun regner vel deg som en av sine disipler i startfasen 😉 Om UsmanRana derimot hadde fått med seg en signert utgave, hadde jeg ihvertfall satset månedslønnen min på det.

  • muslimprosjektet Says:

   Det var ikke i kveld, da. Hadde et riktig hyggelig og gemyttlig intervju med henne for litt over et år siden, faktisk. Det kan nok være hun trodde at hun hadde klart å overbevise meg, ja;)

 9. berbermaroc Says:

  @Muslimprosjektet (22:45):

  Hvor mye skal du ha for den? 😛

 10. SM Says:

  For de av dere som gikk glipp av debatten, kan lese et kortfattet referat her:
  http://www.vl.no/samfunn/article4832458.ece

 11. Mohamed Says:

  Det er på tide at muslimer forstår at religionen vår ble ikke bare spredd gjennom fredelig misjonsvirksomhet – men også en til dels aggressiv og imperalistiske måte de første århundrene og senere. Fra fredelige virkemidler som handelvirksomhet (for eksempel Indonesia) til rene erobringstokter (for eksempel Nord Afrika, Bysantiske riket og Persia).

 12. Mohamed Says:

  Olav Elgvin skrev: «Dette er ikke unikt for islam. Også kristendommen ble delvis spredd med vold. Dessuten: “Religionskriger” eller “religiøs imperialisme” handler sjelden om religion, isolert sett. Det britiske imperiet ble legitimert blant mange med kristendommens overlegenhet. Men er det noen som i dag hevder at imperiet hadde sin rot i kristendommen? Nei. Hvorfor skal noe annet gjelde for kriger der muslimer er innblandet?»

  ————Dette er vel ikke helt korrekt. Religon har vært og er fortsatt en motivasjonsfaktor for (religiøs) imperalisme. Å hevde at korstogene eller islams tidligere (og senere) eroberingstokter (etter profeten) eller kristendommens herjing de siste 2000 årene har ingenting med religion er klart et skivebom.

  Du må skille mellom det at man bruker religion som en motivasjonsfaktor og det at man handler fordi det er i tråd med religionen. Jeg sier ikke at det var «kristent» gjort av det britiske imperiet å bruke kristendommens påståtte «overlegenhet» som unnskyldning til å erobre – men hver en som har det minste snev av historieforståelse vil ikke benekte for at religion var en betydelig motivasjonsfaktoren. Det handlet ikke bare om å få kulturell dominanse i verden, få tak i naturressurser – men også å spre religion til de underlegne og usiviliserte menneskene som fantes i «Langvekkistan». Fordi det er jo tragisk at de ikke har hørt om Jesus Kristus og den nådegaven som han var.Eller hva sier du?

  Denne påståtte overlegenhet er betinget på pur arroganse, fordi man innbiller seg at siden disse «usiviliserte barbarene» ikke har hørt om religionen så skulle det bare mangle at noen tok ansvar og koloniserte dem slik at de kunne være en del av Guds rike i det neste liv. Det var rett og slett et forsøk på å «hjelpe» disse» stakkarslige og uopplyste hedningene».

  Som den sør-afrikanske biskopen og fredsprisvinneren Desmond Tutu sa: «Når misjonærene kom til Afrika, så hadde vi (afrikanerne) landet, mens de hadde Bibelen. Så sa de – La oss be! Vi lukket øynene. Når vi åpnet dem så hadde vi Bibelen, mens de hadde landet»

  Kanskje satt litt på spissen, men jeg tror du skjønner hva jeg vil fram til?

  Det samme gjelder alle andre religioner mer eller mindre. Det samme gjelder også de største imperiene som har brukt religion som en motivasjonsfaktor for å utøve sin imperalistiske virksomhet.

  Undertegnende har ingenting imot fredelig misjonsvirksomhet. Jeg er kritisk til at man skal ha romantiske forestillinger av det våre forgjengere foretok og at vi skal benekte for det som religion eller de som påstår de handlet for religion har gjort oppi gjennom tiden. Religion kan være både en gode og et onde. Det onde kommer i form av den ikke-fredelige misjoneringen.

  Det er også greit å få med seg at hvis du vil at et menneske skal føle noe som helst form av personlig «eie» til den bestemte religionen du misjonerer så er det veldig viktig at mennesket tar imot det frivillig. Noe vi alle er enig på.

  Jeg tror det var Platon som sa (selv om det var i en litt annen kontekst – det gjaldt kunnskap). Hvor han sa følgende «Påtvunget kunnskap kan aldri bli sjelens varige eie». Hvis man bytter kunnskap med misjonering så vil man se relevansen dette sitatet har.

  • muslimprosjektet Says:

   Takk for kritisk kommentar, Mohamed!
   Glad for at du poengterer det, og selvfølgelig har du en del rett. Når jeg skrev det så tydelig som jeg gjorde er det fordi mange i dag tenker at kriger og imperialsme og slikt BARE skyldes religion, eller at muslimsk terror BARE skyldes tolkninger av islam og den slags. Da trenger man også å få andre perspektiver.

   Når det er sagt: Jeg tror ikke at dette er en «one size fits all»-greie, det vil si at samme forklaring funker på alt. Når det gjelder korstogene virker det som det var ganske mye religion inne i bildet, ja. Men når det gjelder det britiske imperiet tror jeg ikke det. Det er blant annet fordi vi da er godt inne i de moderne statenes historie, og stater driver primært kriger og imperiebygging av økonomiske eller geopolitiske grunner. Det er det relativt stor enighet om i statsvitenskapen;) (selv om det selvføgelig også er statsvitere som tenker annerledes)

   De muslimske krigene og imperiene kjenner jeg ikke noe godt til. Men jeg husker at jeg intervjuet Lars Gule en gang, og blant annet brakte på banen dette med muslimsk imperialisme. Da refererte han til en bok av den konservative historikeren Efraim Karsh, Islamic Imperialism: A History.
   http://www.amazon.com/Islamic-Imperialism-Professor-Efraim-Karsh/dp/0300106033

   Han sa: «Stort sett en strålende bok! Godt dokumentert. Men det som er feil er tittelen. Han viser nemlig ikke på et eneste sted i boken at dette var «islamsk» – det vil si at drivkraften var religion. Han kunne likesågodt kalt det «A history of Arab imperialism», eller «a history of ottoman imperialism». Det er det han skildrer: Stater som søker makt over andre av politiske og økonomiske grunner».

   Men igjen: Flott at du har et mer kritisk perspektiv, Mohamed!

 13. RB Says:

  «Men hva sier det oss at denne mannen, og mange andre muslimer, i dag er opptatt av å få fram at islam aldri ble spredt med vold?»
  Spør du….
  Det sier ihverfall meg at evnen til fornektelse er stor og at man glemmer fort!

 14. muslimprosjektet Says:

  @ RB & Yousef:
  RB, du kommenterte at jeg tidligere har slettet et innlegg fra deg som jeg oppfattet som for mye personangrep, men at jeg ikke gjorde det med innlegget til Yousef som sto her i sted… du har helt rett! Jeg oppfattet spontant innlegget til Yousef som mer humoristisk så jeg leste det ikke på helt samme måte, men du har helt rett. Derfor slettet jeg nå hele denne RB/Yousef/meg-tråden.

  Vil gjerne ha sterke meninger, men ønsker en blogg uten personangrep. Så må dere kommentere hvis jeg avviker fra den policyen i den ene eller andre retningen.

  • RB Says:

   Humor kan brukes til så mangt, i dette tilfellet til å latterligjøre. Jeg har respekt for Per som person, han har mange gode meninger og skriver stort sett veldig bra, men han ser ut til å ha fått noen torner i siden…til enkelte. Det er også greit, men jeg ikke se at jeg har lagt så mange torner her inne eller på hans blogg, så jeg oppfattet det ikke som humor. Jeg har ikke respekt for hans religion…enda og forbeholder meg retten til å være kritisk, til det motsatte er bevist.

   Jeg må si du, Olav, stadig imponerer og jeg får mere og mere respekt denne bloggen og dine meninger. Jeg skal forsøke å ikke ramme noen personlig, men det er jo ikke alltif like lett. 🙂

 15. Shoaib Says:

  Jeg tror faktisk mannen du argumenterte med Olav, til dels hadde rett. Du, og andre, tror jeg faktisk ikke har hørt hva han sa, og driver en helt annen diskusjon.

  «Islam ble ikke spredd med vold» er noe annet enn «det muslimske riket spredde seg ikke med makt» … han snakker om religion, hvor han til dels ihvertfall har sitt på det tørre. Bortsett fra noen få tilfeller er det ikke tvangskonvertering til isalm gjennom historien. Kan man finne unntak? Joda, men de er og forblir unntak.

  Du og de andre som er uenige med ham snakker om «imperet» og politisk makt, og det stemmer forsåvidt det og, men er ikke relevant til det han sier.

  • muslimprosjektet Says:

   Men er det ikke ca. det jeg skriver da, Shoaib? Er helt på det rene med at den tidlige «muslimske imperialismen» i stor grad var geopolitisk/økonomisk/osv, akkurat som de fleste kriger og erobringer gjennom historien. Synes du feil-leser meg litt 🙂

   Men i alle samfunn finnes det sosialt press. Når man kobler det på at det i mange muslimske samfunn ikke var tillatt å konvertere bort fra islam, i tillegg til at det var lov for muslimske menn å gifte seg med ikke-muslimske kvinner men ikke omvendt – noe som sikret at barna ble muslimer – så kan man vel prate om at de samfunnene som ble erobret av muslimer gradvis ble islamisert på en måte som ikke var bare «frivillig»?

   Men som jeg understreker så er jo ikke dette noe som bare har vært tilfelle i muslimske samfunn. Var jo minst like mye kristianiserings-press i Europa, om ikke mer.

 16. Shoaib Says:

  Status for dhimmiene … fordeler og ulemper … på den ene siden har man en skatt, dag … man slipper den muslimske «skatten» zakat. I tillegg så slapp man militær tjeneste … så fordel og fordel …

 17. Balder Says:

  De som påstår at Islam ikke ble spredt med makt, vold, innvasjoner og okkupasoner kan ikke ha lest mye om Islams voldelige historie.

  Jeg anbefaler boken Muhammad: Islam’s First Great General, by Richard A. Gabriel

  http://www.strategypage.com/bookreviews/379.asp

  Her er noe av det Islam som den nyeste og dermed mest unødvendige av de 3 Midtøstenreligionene har forårsaket mot allerede eksisterende religioner og land. Man trenger ikke være geni for å forstå at verden ville vært et bedre sted i dag om Islam aldri ble oppfunnet.

  «The Truth about Islamic Crusades and Imperialism
  By James Arlandson

  Historical facts say that Islam has been imperialistic—and would still like to be, if only for religious reasons. Many Muslim clerics, scholars, and activists, for example, would like to impose Islamic law around the world. Historical facts say that Islam, including Muhammad, launched their own Crusades against Christianity long before the European Crusades.

  Today, Muslim polemicists and missionaries, who believe that Islam is the best religion in the world, claim that the West has stolen Islamic lands and that the West (alone) is imperialistic.One hardline Muslim emailer to me said about the developed West and the undeveloped Islamic countries: ‘You stole our lands’ and then he held his finger on the exclamation key to produce a long string of them.

  Thus imperialism, a word that has reached metaphysical levels and that is supposed to stop all debates and answer all questions, explains why Islamic countries have not kept up with the West. The emailer did not look inwardly, as if his own culture and religion may play a role. Instead, it is always the West’s fault.

  Westerners—even academics—accept the notion that the West alone was aggressive. It seems that Islam is always innocent and passive. It is difficult to uncover the source of this Western self—loathing. It is, however, a pathology that seems to strike Westerners more than other people around the globe. This anti—West pathology shows up in Westerners’ hatred for the European Crusades in the Medieval Age.

  It must be admitted that there is much to dislike about the European Crusades. If they are contrasted with the mission and ministry of Jesus and the first generations of Christians, then the Crusades do not look so good. But did the Europeans launch the first Crusade in a mindless, bloodthirsty and irrational way, or were there more pressing reasons? Were they the only ones to be militant?

  The purpose of this article is not to justify or defend European Crusades, but to explain them, in part—though scholarship can go a long way to defend and justify them

  In this article, the word ‘crusade’ (derived from the Latin word for ‘cross’) in an Islamic context means a holy war or jihad. It is used as a counterweight to the Muslim accusation that only the Europeans launched crusades. Muslims seem to forget that they had their own, for several centuries before the Europeans launched theirs as a defense against the Islamic expansion.

  We will employ a partial timeline spanning up to the first European response to Islamic imperialism, when Pope Urban II launched his own Crusade in 1095. The timeline mostly stays within the parameters of the Greater Middle East. The data in bold print are of special interest for revealing early Islamic atrocities, their belief in heroism in warfare, or politics today.

  The Islamic Crusades were very successful. The Byzantines and Persian Empires had worn themselves out with fighting, so a power vacuum existed. Into this vacuum stormed Islam.

  After the timeline, two questions are posed, which are answered at length

  The Timeline

  630 Two years before Muhammad’s death of a fever, he launches the Tabuk Crusades, in which he led 30,000 jihadists against the Byzantine Christians. He had heard a report that a huge army had amassed to attack Arabia, but the report turned out to be a false rumor. The Byzantine army never materialized. He turned around and went home, but not before extracting ‘agreements’ from northern tribes. They could enjoy the ‘privilege’ of living under Islamic ‘protection’ (read: not be attacked by Islam), if they paid a tax (jizya).

  This tax sets the stage for Muhammad’s and the later Caliphs’ policies. If the attacked city or region did not want to convert to Islam, then they paid a jizya tax. If they converted, then they paid a zakat tax. Either way, money flowed back to the Islamic treasury in Arabia or to the local Muslim governor.

  632—634 Under the Caliphate of Abu Bakr the Muslim Crusaders reconquer and sometimes conquer for the first time the polytheists of Arabia. These Arab polytheists had to convert to Islam or die. They did not have the choice of remaining in their faith and paying a tax. Islam does not allow for religious freedom.

  633 The Muslim Crusaders, led by Khalid al—Walid, a superior but bloodthirsty military commander, whom Muhammad nicknamed the Sword of Allah for his ferocity in battle (Tabari, 8:158 / 1616—17), conquer the city of Ullays along the Euphrates River (in today’s Iraq). Khalid captures and beheads so many that a nearby canal, into which the blood flowed, was called Blood Canal (Tabari 11:24 / 2034—35).

  634 At the Battle of Yarmuk in Syria the Muslim Crusaders defeat the Byzantines. Today Osama bin Laden draws inspiration from the defeat, and especially from an anecdote about Khalid al—Walid. An unnamed Muslim remarks: ‘The Romans are so numerous and the Muslims so few.’ To this Khalid retorts: ‘How few are the Romans, and how many the Muslims! Armies become numerous only with victory and few only with defeat, not by the number of men. By God, I would love it . . . if the enemy were twice as many’ (Tabari, 11:94 / 2095). Osama bin Ladin quotes Khalid and says that his fighters love death more than we in the West love life. This philosophy of death probably comes from a verse like Sura 2:96. Muhammad assesses the Jews: ‘[Prophet], you are sure to find them [the Jews] clinging to life more eagerly than any other people, even polytheists’ (MAS Abdel Haleem, The Qur’an, Oxford UP, 2004; first insertion in brackets is Haleem’s; the second mine).

  634—644 The Caliphate of Umar ibn al—Khattab, who is regarded as particularly brutal.

  635 Muslim Crusaders besiege and conquer of Damascus

  636 Muslim Crusaders defeat Byzantines decisively at Battle of Yarmuk.

  637 Muslim Crusaders conquer Iraq at the Battle of al—Qadisiyyah (some date it in 635 or 636)

  638 Muslim Crusaders conquer and annex Jerusalem, taking it from the Byzantines.

  638—650 Muslim Crusaders conquer Iran, except along Caspian Sea.

  639—642 Muslim Crusaders conquer Egypt.

  641 Muslim Crusaders control Syria and Palestine.

  643—707 Muslim Crusaders conquer North Africa.

  644 Caliph Umar is assassinated by a Persian prisoner of war; Uthman ibn Affan is elected third Caliph, who is regarded by many Muslims as gentler than Umar.

  644—650 Muslim Crusaders conquer Cyprus, Tripoli in North Africa, and establish Islamic rule in Iran, Afghanistan, and Sind.

  656 Caliph Uthman is assassinated by disgruntled Muslim soldiers; Ali ibn Abi Talib, son—in—law and cousin to Muhammad, who married the prophet’s daughter Fatima through his first wife Khadija, is set up as Caliph.

  656 Battle of the Camel, in which Aisha, Muhammad’s wife, leads a rebellion against Ali for not avenging Uthman’s assassination. Ali’s partisans win.

  657 Battle of Siffin between Ali and Muslim governor of Jerusalem, arbitration goes against Ali

  661 Murder of Ali by an extremist; Ali’s supporters acclaim his son Hasan as next Caliph, but he comes to an agreement with Muawiyyah I and retires to Medina.

  661—680 the Caliphate of Muawiyyah I. He founds Umayyid dynasty and moves capital from Medina to Damascus

  673—678 Arabs besiege Constantinople, capital of Byzantine Empire

  680 Massacre of Hussein (Muhammad’s grandson), his family, and his supporters in Karbala, Iraq.

  691 Dome of the Rock is completed in Jerusalem, only six decades after Muhammad’s death.

  705 Abd al—Malik restores Umayyad rule.

  710—713 Muslim Crusaders conquer the lower Indus Valley.

  711—713 Muslim Crusaders conquer Spain and impose the kingdom of Andalus. This article recounts how Muslims today still grieve over their expulsion 700 years later. They seem to believe that the land belonged to them in the first place.

  719 Cordova, Spain, becomes seat of Arab governor

  732 The Muslim Crusaders stopped at the Battle of Poitiers; that is, Franks (France) halt Arab advance

  749 The Abbasids conquer Kufah and overthrow Umayyids

  756 Foundation of Umayyid amirate in Cordova, Spain, setting up an independent kingdom from Abbasids

  762 Foundation of Baghdad

  785 Foundation of the Great Mosque of Cordova

  789 Rise of Idrisid amirs (Muslim Crusaders) in Morocco; foundation of Fez; Christoforos, a Muslim who converted to Christianity, is executed.

  800 Autonomous Aghlabid dynasty (Muslim Crusaders) in Tunisia

  807 Caliph Harun al—Rashid orders the destruction of non—Muslim prayer houses and of the church of Mary Magdalene in Jerusalem

  809 Aghlabids (Muslim Crusaders) conquer Sardinia, Italy

  813 Christians in Palestine are attacked; many flee the country

  831 Muslim Crusaders capture Palermo, Italy; raids in Southern Italy

  850 Caliph al—Matawakkil orders the destruction of non—Muslim houses of prayer

  855 Revolt of the Christians of Hims (Syria)

  837—901 Aghlabids (Muslim Crusaders) conquer Sicily, raid Corsica, Italy, France

  869—883 Revolt of black slaves in Iraq

  909 Rise of the Fatimid Caliphate in Tunisia; these Muslim Crusaders occupy Sicily, Sardinia

  928—969 Byzantine military revival, they retake old territories, such as Cyprus (964) and Tarsus (969)

  937 The Ikhshid, a particularly harsh Muslim ruler, writes to Emperor Romanus, boasting of his control over the holy places

  937 The Church of the Resurrection (known as Church of Holy Sepulcher in Latin West) is burned down by Muslims; more churches in Jerusalem are attacked

  960 Conversion of Qarakhanid Turks to Islam

  966 Anti—Christian riots in Jerusalem

  969 Fatimids (Muslim Crusaders) conquer Egypt and found Cairo

  c. 970 Seljuks enter conquered Islamic territories from the East

  973 Israel and southern Syria are again conquered by the Fatimids

  1003 First persecutions by al—Hakim; the Church of St. Mark in Fustat, Egypt, is destroyed

  1009 Destruction of the Church of the Resurrection by al—Hakim (see 937)

  1012 Beginning of al—Hakim’s oppressive decrees against Jews and Christians

  1015 Earthquake in Palestine; the dome of the Dome of the Rock collapses

  1031 Collapse of Umayyid Caliphate and establishment of 15 minor independent dynasties throughout Muslim Andalus

  1048 Reconstruction of the Church of the Resurrection completed

  1050 Creation of Almoravid (Muslim Crusaders) movement in Mauretania; Almoravids (aka Murabitun) are coalition of western Saharan Berbers; followers of Islam, focusing on the Quran, the hadith, and Maliki law.

  1055 Seljuk Prince Tughrul enters Baghdad, consolidation of the Seljuk Sultanate

  1055 Confiscation of property of Church of the Resurrection

  1071 Battle of Manzikert, Seljuk Turks (Muslim Crusaders) defeat Byzantines and occupy much of Anatolia

  1071 Turks (Muslim Crusaders) invade Palestine

  1073 Conquest of Jerusalem by Turks (Muslim Crusaders)

  1075 Seljuks (Muslim Crusaders) capture Nicea (Iznik) and make it their capital in Anatolia

  1076 Almoravids (Muslim Crusaders) (see 1050) conquer western Ghana

  1085 Toledo is taken back by Christian armies

  1086 Almoravids (Muslim Crusaders) (see 1050) send help to Andalus, Battle of Zallaca

  1090—1091 Almoravids (Muslim Crusaders) occupy all of Andalus except Saragossa and Balearic Islands

  1094 Byzantine emperor Alexius Comnenus I asks western Christendom for help against Seljuk invasions of his territory; Seljuks are Muslim Turkish family of eastern origins; see 970

  1095 Pope Urban II preaches first Crusade; they capture Jerusalem in 1099

  So it is only after all of the Islamic aggressive invasions that Western Christendom launches its first Crusades.

  It could be argued that sometimes the Byzantine and Western European leaders did not behave exemplarily, so a timeline on that subject could be developed. And sometimes the Muslims behaved exemplarily. Both are true. However, the goal of this timeline is to balance out the picture more clearly. Many people regard Islam as an innocent victim, and the Byzantines and Europeans as bullies. This was not always the case.

  Moreover, we should take a step back and look at the big picture. If Islam had stayed in Arabia and had not waged wars of conquest, then no troubles would have erupted. But the truth is this: Islam moved aggressively during the Caliphates of Abu Bakr and Umar in the seventh century, with other Caliphs continuing well beyond that; only then did the Western Europeans react (see 1094).

  It must be noted that Islamic expansion continues until well into the seventeenth century. For example, the Muslims Crusaders conquer Constantinople in 1453 and unsuccessfully besiege Vienna for the second time in 1683 (earlier in 1529). By the seventeenth and eighteenth centuries, the Islamic Crusades receded, due to Western resistance. Since that time until the present, Islamic civilization has not advanced very far.

  Two questions are posed and then answered at length.

  Besides following Muhammad, why else did the Muslims launch their Crusades out of Arabia in the first place?

  It is only natural to ask why Islam launched its own Crusades long before Christendom did.

  In the complicated Muslim Crusades that lasted several centuries before the European Crusades, it is difficult to come up with a grand single theory as to what launched these Crusades. Because of this difficulty, we let three scholars and two eyewitness participants analyze the motives of the early Islamic Crusades.

  1. World religious conquest

  Muslim polemicists like Sayyid Qutb assert that Islam’s mission is to correct the injustices of the world. What he has in mind is that if Islam does not control a society, then injustice dominates it, ipso facto. But if Islam dominates it, then justice rules it (In the Shade of the Qur’an, vol. 7, pp. 8—15). Islam is expansionist and must conquer the whole world to express Allah’s perfect will on this planet, so Qutb and other Muslims believe.

  2. ‘Unruly’ energies in Arabia?

  Karen Armstrong, a former nun and well—spoken, prolific author and apologist for Islam, comes up short of a satisfactory justification for the Muslim Crusades:

  Once [Abu Bakr] crushed the rebellion [against Islamic rule within Arabia], Abu Bakr may well have decided to alleviate internal tensions by employing the unruly energies within the ummah [Muslim community] against external foes. Whatever the case, in 633 Muslim armies began a new series of campaigns in Persia, Syria and Iraq. (Jerusalem: One City, Three Faiths, New York: Ballantine, 1997, p. 226).

  Armstrong also notes that the ‘external foes’ to Islam in Arabia in 633 are the Persians and the Byzantines, but they are too exhausted after years of fighting each other to pose a serious threat to Islam. Therefore, it moved into a ‘power vacuum,’ unprovoked (Armstrong p. 227). She simply does not know with certainty why Muslims marched northward out of Arabia.

  3. Religion, economy, and political control

  Fred M. Donner, the dean of historians specializing in the early Islamic conquests, cites three large factors for the Islamic Crusades. First, the ideological message of Islam itself triggered the Muslim ruling elite simply to follow Muhammad and his conquests; Islam had a divinely ordained mission to conquer in the name of Allah. (The Early Islamic Conquests, Princeton UP, 1981, p. 270). The second factor is economic. The ruling elite ‘wanted to expand the political boundaries of the new state in order to secure even more fully than before the trans—Arab commerce they had plied for a century or more’ (p. 270). The final factor is political control. The rulers wanted to maintain their top place in the new political hierarchy by having aggressive Arab tribes migrate into newly conquered territories (p. 271).

  Thus, these reasons they have nothing to do with just wars of self—defense. Early Islam was merely being aggressive without sufficient provocation from the surrounding Byzantine and Persian Empires.

  4. Sheer thrill of conquest and martyrdom

  Khalid al—Walid (d. 642), a bloodthirsty but superior commander of the Muslim armies at the time, also answers the question as to why the Muslims stormed out of Arabia, in his terms of surrender set down to the governor of al—Hirah, a city along the Euphrates River in Iraq. He is sent to call people to Islam or pay a ‘protection’ tax for the ‘privilege’ of living under Islamic rule (read: not to be attacked again) as dhimmis or second—class citizens. Says Khalid:

  ‘I call you to God and to Islam. If you respond to the call, you are Muslims: You obtain the benefits they enjoy and take up the responsibilities they bear. If you refuse, then [you must pay] the jizyah. If you refuse the jizyah, I will bring against you tribes of people who are more eager for death than you are for life. We will fight you until God decides between us and you.’ (Tabari, The Challenge to the Empires, trans. Khalid Yahya Blankinship, NY: SUNYP, 1993, vol. 11, p. 4; Arabic page 2017)

  Thus, according to Khalid, religion is early Islam’s primary motive (though not the only one) of conquering people.

  In a short sermon, Abu Bakr says:

  . . . Indeed, the reward in God’s book for jihad in God’s path is something for which a Muslim should love to be singled out, by which God saved [people] from humiliation, and through which He has bestowed nobility in this world and the next. (Tabari 11:80 / 2083—84)

  Thus, the Caliph repeats the Quran’s trade of this life for the next, in an economic bargain and in the context of jihad (cf. Suras 4:74; 9:111 and 61:10—13). This offer of martyrdom, agreeing with Donner’s first factor, religious motivation, is enough to get young Muslims to sign up for and to launch their Crusades out of Arabia in the seventh century.

  Khalid also says that if some do not convert or pay the tax, then they must fight an army that loves death as other people love life (see 634).

  5. Improvement of life over that in Arabia

  But improvement of life materially must be included in this not—so—holy call. When Khalid perceived that his Muslim Crusaders desired to return to Arabia, he pointed out how luscious the land of the Persians was:

  ‘Do you not regard [your] food like a dusty gulch? By God, if struggle for God’s sake and calling [people] to God were not required of us, and there were no consideration except our livelihood, the wise opinion would [still] have been to strike this countryside until we possess it’. . . . (Tabari 11:20 / 2031)

  Khalid was from Mecca. At the time of this ‘motivational’ speech, the Empire of Persia included Iraq, and this is where Khalid is warring. Besides his religious goal of Islamizing its inhabitants by warfare, Khalid’s goal is to ‘possess’ the land.

  Like Pope Urban II in 1095 exhorting the Medieval Crusaders to war against the Muslim ‘infidels’ for the first time, in response to Muslim aggression that had been going on for centuries, Abu Bakr gives his own speech in 634, exhorting Muslims to war against the ‘infidels,’ though he is not as long—winded as the Pope.

  Muslim polemicists believe that Islam spread militarily by a miracle from Allah. However, these five earth—bound reasons explain things more clearly.

  Did the Islamic Crusades force conversions by the sword?

  Historical facts demonstrate that most of the conquered cities and regions accepted the last of three options that were enforced by the later Muslim Crusaders: (1) fight and die, (2) convert and pay the zakat tax; (3) keep their Biblical faith and pay the jizya tax. Most preferred to remain in their own religion.

  However, people eventually converted. After all, Islamic lands are called such for a reason—or many reasons. Why? Four Muslim polemicists whitewash the reasons people converted, so their scholarship is suspect.

  1. The polemical answer

  First, Malise Ruthven and Azim Nanji use the Quran to explain later historical facts:

  ‘Islam expanded by conquest and conversion. Although it was sometimes said that the faith of Islam was spread by the sword, the two are not the same. The Koran states unequivocally, ‘There is no compulsion in religion’ (Sura 2:256).’ (Historical Atlas of Islam, Cambridge, Mass: Harvard, 2004, 30).

  According to them, the Quran says there should be no compulsion, so the historical facts conform to a sacred text. This shaky reasoning is analyzed, below.

  Next, David Dakake also references Sura 2:256, and defines compulsion very narrowly. Jihad has been misrepresented as forcing Jews, Christians, and other peoples of the Middle East, Asia and Africa to convert to Islam ‘on pain of death.’ (‘The Myth of Militant Islam,’ Islam, Fundamentalism, and the Betrayal of Tradition, ed. J.E.B. Lumbard, Bloomington: World Wisdom, 2004, p. 13). This is too narrow a definition of compulsion, as we shall see, below.

  Finally, Qutb, also citing Sura 2:256, is even more categorical:

  ‘Never in its history did Islam compel a single human being to change his faith’ (In the Shade of the Qur’an, vol. 8, p. 307).

  This is absurd on its face, and it only demonstrates the tendentiousness of Islamic scholarship, which must be challenged at every turn here in the West. For more information and thorough logic, see this article.

  2. The historical facts

  History does not always follow Scriptures because people do not. Did the vast majority of conquered peoples make such fine distinctions, even if a general amnesty were granted to People of the Book? Maybe a few diehards did, but the majority? Most people at this time did not know how to read or could barely read, so when they saw a Muslim army outside their gates, why would they not convert, even if they waited? To Ruthven’s and Nanji’s credit, they come up with other reasons to convert besides the sword, such as people’s fatigue with church squabbles, a few doctrinal similarities, simplicity of the conversion process, a desire to enter the ranks of the new ruling elite, and so on. But using the Quran to interpret later facts paints the history of Islam into a corner of an unrealistically high standard.

  This misguided connection between Scripture and later historical facts does not hold together. Revelations or ideals should not run roughshod over later historical facts, as if all followers obey their Scriptures perfectly.

  To his credit, Ibn Khaldun (1332—1406), late Medieval statesman, jurist, historian, and scholar, has enough integrity and candor to balance out these four Muslim apologists, writing a history that is still admired by historians today. He states the obvious:

  In the Muslim community, the holy war is a religious duty, because of the universalism of the Muslim mission and (the obligation to) convert everybody to Islam either by persuasion or by force. (The Muqaddimah: an Introduction to History (abridged), trans. Franz Rosenthal, Princeton UP, 1967, p.183)

  When the Islamic Crusaders go out to conquer, carrying an Islamic banner inscribed in Arabic of the glory and the truth of their prophet, Ibn Khaldun would not deny that the army’s mission, besides the material reasons of conquest, is to convert the inhabitants. Islam is a ‘universalizing’ religion, and if its converts enter its fold either by persuasion or force, then that is the nature of Islam.

  Moreover, Ibn Khaldun explains why a dynasty rarely establishes itself firmly in lands of many different tribes and groups. But it can be done after a long time and employing the following tactics, as seen in the Maghrib (N and NW Africa) from the beginning of Islam to Ibn Khaldun’s own time:

  The first (Muslim) victory over them and the European Christians (in the Maghrib) was of no avail. They continued to rebel and apostatized time after time. The Muslims massacred many of them. After the Muslim religion had been established among them, they went on revolting and seceding, and they adopted dissident religious opinions many times. They remained disobedient and unmanageable . . . . Therefore, it has taken the Arabs a long time to establish their dynasty in the . . . Maghrib. (p. 131)

  Conclusion

  Though European Crusaders may have been sincere, they wandered off from the origins of Christianity when they slashed and burned and forced conversions. Jesus never used violence; neither did he call his disciples to use it. Given this historical fact, it is only natural that the New Testament would never endorse violence to spread the word of the true God. Textual reality matches historical reality in the time of Jesus.

  In contrast, Muslims who slashed and burned and forced conversions did not wander off from the origins of Islam, but followed it closely. It is a plain and unpleasant historical fact that in the ten years that Muhammad lived in Medina (622—632), he either sent out or went out on seventy—four raids, expeditions, or full—scale wars, which range from small assassination hit squads to the Tabuk Crusade, described above (see 630). Sometimes the expeditions did not result in violence, but a Muslim army always lurked in the background. Muhammad could exact a terrible vengeance on an individual or tribe that double—crossed him. These ten years did not know long stretches of peace.

  It is only natural that the Quran would be filled with references to jihad and qital, the latter word meaning only fighting, killing, warring, and slaughtering. Textual reality matches historical reality in the time of Muhammad. And after.

  But this means that the Church had to fight back or be swallowed up by an aggressive religion over the centuries. Thus, the Church did not go out and conquer in a mindless, bloodthirsty, and irrational way—though the Christian Crusades were far from perfect.

  Islam was the aggressor in its own Crusades, long before the Europeans responded with their own.

  James Arlandson can be reached at jamesmarlandson@hotmail.com

  Supplemental Material

  Please see this two—part article (here and here) for the rules of Islamic warfare. Too often they do not follow simple justice, but were barbaric and cruel, such as permitting sex with newly captured female prisoners of war.

  This article goes into more detail on the motives for Islamic expansion and a comparison with Christianity. The second major section discusses the weak Islamic claim on Jerusalem.

  This book by Andrew Bostom is the antidote to the false belief that life under Islam was always a bed of roses. Bostom provides many source documents, sometimes translated for the first time. Here are some online samples. This two—part article (here and here) recounts Muslim atrocities in Palestine. This two—part article (here and here) demonstrates that jihad produced the European Crusades.

  References

  Gil, Moshe. A History of Palestine: 634—1099. Cambridge UP, 1983, 1997.

  Nicolle, David. The Armies of Islam. Men—at—Arms. Osprey, 1982.

  ———. Saladin and the Saracens. Men—at Arms. Osprey, 1986.

  ———. Armies of the Muslim Conquests. Men—at—Arms. Osprey, 1993.

  ———. The Moors, the Islamic West. Men—at—Arms. Osprey, 2001.
  on «The Truth about Islamic Crusades and Imperialism»

  http://www.americanthinker.com/2005/11/the_truth_about_islamic_crusad.html

  • RB Says:

   Rart at ingen svarer på dette? 🙂

   • Spaceman Spiff Says:

    hehe… Ja, men ikke hold pusten i påvente av et svar. Dette er en svært alminnelig form for å erkjenne at man har tatt feil. (Bare tenk litt på Aisha som ble ganske stille i en annen tråd og når jeg ba om et svar, så ville hun ikke diskutere mer…)

    Kort sagt, så tror de ikke på det de sier selv engang. Og da begynner jeg å lure på hva de egentlig mener… EGENTLIG, altså…

 18. Kong Abdullah Bin Abdulaziz Bin Abdulrahman Bin Faisal Bin Turki Bin Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Says:

  «De som forkaster Islam må drepes. Hvis de vender seg bort, pågrip dem og drep dem der dere finner dem.»
  Sure 4:89 THE NOBLE QURAN

  Et prinsipp i Islam: «Muslimer skal gå til hellig krig – jihad – mot enhver som har en ikke-islamsk tro. Dette gjelder særlig jøder og kristne.»

  Og du påstår at Islam ikke blir spredt med vold? Trenger jeg å si mer?

 19. Shoaib Says:

  Det er tragisk når man må lyve for å få frem poenget sitt. Eller det vil si, jeg burde ikke forhåndsdømme, for dette kan selvsagt bunne ut i en fullstendig mangelfull forståelse, men personen kan ikke ha plukket opp en Koran for å sjekke sitatet ihvertfall. Å klippe og lime inn bare deler av sitatet, gjort bevisst, kan ikke kalles noe annet enn en løgn!

  • Spaceman Spiff Says:

   Her må jeg nesten gi Shoaib rett. (til en forandring.) Men når du klager på at noen tar ut sitater og tolker det veldig fritt her, hvorfor gjør du ikke det samme når Olav skriver om favorittverset sitt 5:32 og tar bare halvparten derfra?

   Forresten veldig bra denne timeline’n som var gitt et noen innlegg over her. Det er mange som kritiserer korstogene åpenlyst uten å se at det i tiden før korstogene ble initialisert var århundrer med jihad i retning Europa.

   • Shoaib Says:

    Hei der Spiff, lenge siden sist 🙂

    Jeg er enig der, men din, og min, tolkning av 5:32, med etterfølgende 5:33 og 5:34 er nok litt forskjellig.

    For hadde et slikt utklipp gjort at meningen endret seg ville jeg vært helt enig med deg i kritikken. Jeg vet at du vil mene at det gjør det, min tolning er imidlertid ganske forskjellig, og for meg gir det «utklippet» riktig mening både for seg selv og når det står inn i hele teksten. Man kan selvsagt ta det hele for langt slik at ethvert sitat er ufullstendig, så man må ta med hele teksten hver gang, men igjen , det er det overbærende prinsipp som er gjeldende da.

   • Spaceman Spiff Says:

    Jaja, jeg veit at du liker å innrømme barbariet i Muhammed og koranen, så jeg hadde ikke ventet annet at du vil prøve å prate bort 5:32-33 (eller 34 om du vil) også. Men hva «din» tolkning er, er jo på kollisjonskurs med bl.a Ibn Kathir…. Så er jo spørsmålet om du klarer å prate det bort eller ikke. Klartekst er ikke så vanskelig å forstå. (Ibn Kathir er sitert i den andre tråden)

    Vi får bare oppfordre folk til å lese de aktuelle versene og gjøre seg opp en mening selv… Men husk conte… Sammenhengen, ikke sant?

 20. wenger morphy Says:

  I am Mikel John, aħna huma reġistrati, leġittimi flus sellief f’kundizzjoni tajba. Aħna qed jużaw din l-opportunità li jinforma lill kulħadd is-self huwa disponibbli għal dawk fil-bżonn ta ‘għajnuna finanzjarja b’rata ta’ imgħax baxxa. garanzija għal self ħtieġa? Ħtieġa urġenti self jħallsu l-kontijiet tiegħek? Inti fid-dejn? Ikollu idea li jibdew negozju żgħir stess? Jekk iva tikseb emerġenza self hawn! Tikteb lil: johnmikelhelpfunds@gmail.com
  Servizzi pprovduti jinkludu;
  * Refinance
  Titjib Home *
  Self għall-Investiment *
  Auto Self *
  Debt Consolidation *
  Self * Negozju
  Self * Personali
  Self Proġetti *
  Self * Student
  Self * Internazzjonali E.T.C
  Nota: dawn joffru s-self f’munita li ġejjin. Gran Lira Sterlina, Ewro u dollaru Amerikan fl-rata ta ‘imgħax ta’ 2%.
  L-EWWEL INFORMAZZJONI meħtieġa huma:
  Isem tal-Benefiċjarju :………
  Pajjiż :………….
  :…………. Sess
  Okkupazzjoni :……..
  Dħul ta ‘kull xahar ……………
  Kwantità Meħtieġa …………
  Għan ta ‘l-Self ……..
  Tul Self :…………
  Numru tat-Telefon ………….
  Jekk jogħġbok aqra u japplikaw.
  JOHN Mikel

 21. John Mr Lucky Says:

  Għandek bżonn ta ‘self biex tħallas kontijiet? Jew inti tixtieq għal xi ħaġa li tista
  Applika għal self tiegħek issa u l-email: luckyjohn64@gmail.com għal aktar
  Informazzjoni. Imla l-formola applikazzjoni ta ‘self okay. Sabiex inkunu nistgħu tipproċedi
  Aktar immedjatament ok …

  ISMIJIET SĦIĦA :………………..
  PAJJIŻ: ………………..
  ISTAT :………………..
  SESS :………………..
  AGE :………………….
  STATUS Marital :……………..
  Qraba :………………………
  NUMRU PHONE ………………
  NUMRU MOBILE PHONE ……………………..
  AMMONT JEħTIEġU KIF IL-SELF: ………………..
  Perjodu tas-self: ………………..
  GĦAN TA ‘SELF :……………………….
  OKKUPAZZJONI :…………………………..
  KULL XAHAR DĦUL :…………………
  E-mail: luckyjohn64@gmail.com

  Get lura lilna ma informazzjoni t’hawn fuq jekk inti interessat / a
  Dan is-self mill-llum.
  John Mr Lucky

 22. RB Says:

  «Men hva sier det oss at denne mannen, og mange andre muslimer, i dag er opptatt av å få fram at islam aldri ble spredt med vold?»

  Dett betyr at du er uendelig naiv og at de som er muslimer (og kristne, lite forskjell der) MÅ tro det, for å kunne opprettholde sin tro! Sin tro på noe perfekt og en gud som aldri kan feile. Dette er selvbedrag på høyt nivå!

  Og det er greit, det er når de skal prøve å få oss til å tro og når de skal påtvinge oss sine små løgner at jeg ikke lenger klarer dette…

  Kvalmende!

 23. Robert Moore Says:

  hi

  Jekk jogħġbok ikkuntattjana għal kwalunkwe tip ta ‘kreditu kreditu tal-konsumatur,
  kummerċ krediti, self, dar, self proprjetà immobbli, self għad-djar, dejn
  self ta ‘konsolidament, linja ta’ ekwità ta ‘kreditu, eċċ interessati u
  serjament nies jeħtieġ li tikkuntattjana issa permezz ta ‘dan l-email:
  robertmooreloanlender2010@gmail.com
  Għandek tippreżenta dan li ġej
  Dan huwa l-informazzjoni.

  L-ammont meħtieġ ta ‘……….
  TUL SELF / PERJODU …….
  Isem sħiħ: ………
  KUNTATT INDIRIZZ: ………
  Sess: ………
  AGE: ………
  PAJJIŻ: ………
  Istat / belt.
  PHONE: ………
  Għan ta ‘self: ………
  Dħul annwali: ………
  Qraba: ………
  Iqis
  Robert Moore
  (MD)

 24. Lewis Helen Says:

  Aħna ltqajna email tiegħek. Inti għandek ġejjin għad-dritt post kienu inti tista ‘tikseb
  > Self tiegħek malajr u faċli, jiena persuna Alla jibżgħu u nispera li inti
  > Min jissellef leġittimu, I WAN inti tkun fidila u vera f’dan il-
  > Transazzjoni, Allura li jista ‘jkollna relazzjoni ta’ negozju tajba quddiem.
  > Aħna huma sinċieri u ċċertifikati sellief flus privati. Minimu ammont
  > Mogħtija out hija 25,500 u massimu ta ‘50000000 (Fifty Million
  > Dollari, Euro, liri, u l-Afrika t’Isfel Rand disponibbli b’minimu
  > Tul ta ‘1year u, it-tul massimu tal-20years …. I jagħtu
  > Self internazzjonali u lokali għal kulħadd pajjiż l fid-dinja. Il-
  > Interess Rata applikabbli għall-Self huwa 3%
  >
  > FORMOLA TA ‘APPLIKAZZJONI SELF
  > Isem (Mr, Mrs, Ms, Dr, eċċ): Sur
  > L-ewwel isem:
  > Lvant isem:
  > Last Isem:
  > Data tat-twelid (ssss-mm-dd):
  > Sess:
  > Marital status:
  > Ammont Totali Meħtieġ …………
  > Għan Għall Self: ………..
  Tul Ħin>: …………………
  >.
  > Indirizz: ………………………………………..
  > Belt: ……………………………………….. ……….
  > Stat / Provinċja: …………………….
  > Zip / kodiċi postali: ………………………..
  > Pajjiż: ……………………………………
  > Phone: ……………………
  > Fax: ………………………
  > Mobile / ċellulari: ……………………..
  > Monthly Income …………………
  > Ammont Meħtieġ: ……….. Fl Kliem ………………..
  > Okkupazzjoni: ……………………….
  > Have you Applika Għall A Self Qabel: ………..
  > E-mail: …………….
  >
  > Irrid li timla l-formola ta ‘self, bl-użu dettalji korretti,
  > I se jkunu ħerqana għal tweġiba tiegħek ..
  > Saħħan Iqis
  >
  > Sinjura Lewis Helen

 25. those goals Says:

  It’s fantastic that you are getting thoughts from this piece of writing as well as
  from our discussion made at this place.

 26. low testosterone booster Says:

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website
  yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m
  looking to construct my own blog and would like to know
  where u got this from. many thanks

 27. Mr Davies Says:

  Merħba lill-kumpanija ta ‘self Jimmy Davis (Notifika personali għall-bżonnijiet kollha finanzjarji tiegħek). I am a privata Bażi Kreditur fir-Renju Unit li joffru self b’rata ta ‘imgħax baxxa ħafna 3%, I joffru self personali, self konsolidazzjoni tad-dejn, riskju Kapitali, self kummerċjali, self-edukazzjoni, Home Loan, self u għal kull raġuni u l-ħtiġijiet urġenti !. tul massimu ta ’50 sena. You kienu ġie miċħud mill-bank tiegħek? Do ikollok kreditu ħażina? Għandek kontijiet mhux imħallsa? Inti fil-dejn? Ikollok bżonn li jinħoloq negozju? Tinkwetax mhux aktar, minħabba I hawn biex noffrulek rata ta ‘imgħax aktar baxxi. Firxiet ta ‘kreditu minn $ 1000 USD (One Eluf ta ‘dollari) sa $ 100, 000,000.00. (Wieħed miljun dollaru). I għandhom ukoll dollaru u euro liri. Kuntatt miegħi billi E-mail: jimmydaviesloanfirm@gmail.com

 28. male menopause Says:

  Terrific post however , I was wanting to know if you could write a litte
  more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate
  a little bit more. Many thanks!

 29. cause low testosterone Says:

  I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s
  both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit
  the nail on the head. The problem is something which not enough
  people are speaking intelligently about. I
  am very happy I found this in my hunt for something relating to this.

 30. Mr James smith Says:

  Are you in any financial problem? Do you need quick loans to clear your
  debit and get back to business. Please do provide us with the following
  below via Email james.smithfund@gmail.com
  1)Full Names:
  2)Country:
  3)Age:
  4)Occupation:
  5)Phone Number:
  6)Monthly income:
  7)Loan Amount Needed:
  8)Loan Duration:
  9)Sex:
  10)Purpose of Loan:
  Contact Email: james.smithfund@gmail.com
  Thanks
  Mr James smith

 31. Ocean Finance e Mortgages Limited Says:

  Għandek bżonn ta ‘self? Jekk iva! Kuntatt Oċean Finanzi u Ipoteki Limitati ® għal self żgħar u kbar ammont. Aħna jagħtu self b’rata ta ‘imgħax 2%. Għamel kuntatt magħna llum permezz ta ‘e-mail fuq oceanfinance459@gmail.com Aħna jagħtu wkoll minn. £ 5,000 liri għal 100 miljun liri għall-individwi u kumpaniji, il-kreditu hija miftuħa għal kulħadd irrispettivament min-nazzjonalità.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: