«Radikal» eller «konservativ»?

Det er mye oppmerksomhet rundt «radikal islam» for tiden. Sist ute er nrk.no med en artikkel om en moské på Holmlia, som har blitt gjengitt av både Aftenposten, NTB og Vårt Land. NTB skriver det slik: «Radikale muslimer oppsøker unggutter på gaten», sannsynligvis basert på artikkelen til nrk.no.

Altså: Nå er det på tide med litt folkeopplysning. Det journalistene i NRK, Aftenposten og NTB ikke har forstått er at det er forskjell på å være «radikal» og å være «konservativ». PST definerer «radikalisering» slik: «I PST defineres radikalisering som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å oppnå for å oppnå politiske mål». Hvis en person mener at en kvinne helst skal være hjemme og ikke jobbe, er vedkommende definitivt konservativ. Men han trenger ikke være radikal. Det blir han først hvis han er villig til å bruke vold eller terror for å jobbe for et samfunn der kvinner skal være hjemme.

———–

Moskeen på Holmlia, som media har skrevet om, er konservativ. Jeg vet ikke hvor konservativ den er, for jeg har aldri vært der eller pratet med noen av dem. Jeg har også hørt rykter om at de driver oppsøkende virksomhet og misjon overfor muslimer i nærområdet, noe jeg – som kristent misjonærbarn – ikke ser noe prinsipielt problem med, siden vi lever i et liberalt og pluralistisk samfunn der alle har rett til å misjonere for sin tro.

Men denne moskeen er ikke «radikal». Den tilhører nemlig den såkalte tablighi-retningen i islam. NRK skriver at tablighiene er en del av wahabi-retningen innenfor islam, som igjen skal ha bånd til jihadisme og så videre. Det er med respekt å melde bare tull. Det er like seriøst som å hevde at norsk indremisjon har nære bånd til den katolske kirka, eller at Arbeiderpartiet er kompiser med Fidel Castro. Tabligh er en erklært ikke-voldelig og ikke-politisk bevegelse, og den stammer fra Pakistan – mens wahabi-retningen kommer fra Saudi-Arabia (dessuten er det langt fra alle wahabier som støtter Bin Laden-jihad). Tablighiene er opptatt av moralsk opprustning: Målet deres er at muslimer skal leve et mer moralsk liv næmere Gud. På mange måter minner de om de lavkirkelige bevegelsene vi har hatt i Norge: Sambandet, Indremisjonen og så videre… De er opptatt av omvendelse og frelse. En del av dem har nok et konservativt syn på kjønnsroller, ja. Men de bryr seg lite om politikk, og er definitivt ikke på linja til Bin Laden.

———-

Så håper jeg på større presisjon fra media fremover!

49 kommentar to “«Radikal» eller «konservativ»?”

 1. Konrad Says:

  Selv synes jeg «radikal islam» er et ganske pussig og kanskje meningsløst begrep. Til sml.: hva betyr det å være «radikal kristen»? Derimot gir det mening å snakke om streng, konservativ, dogmatisk eller fundamentalistisk (om en person som har en gammeldags, bokstavtro tolkning av religionen og dens skrifter, eller som lar religionen være det dominerende i ens liv).

  Det gir også mening å snakke om «radikal islamisme», i betydningen at man ønsker en radikal omforming av samfunnet i tråd med en (streng) tolkning av islam, inkludert at hele styresettet blir religionsbasert (teokratisk) som i Iran.

  Radikal betyr jo faktisk det motsatte av konservativ.

 2. Bengt Pedersen Says:

  Tja, det er tette bånd mellom Tablighiretningen og Wahabismen og Salafismen i Saudi Arabia.

  Tablighi er et utskudd av en teologisk retning som kalles Deobandi. Dette er en retning som ser på seg selv som renere enn de retningene som var vanligst i India og Pakistan opp til for 30-40 år siden- Barelvi islam. Denne formen for Islam var fredelig og synkretistisk, en blanding av folkelighet, Hinduisme og Islam.

  Tablighi retningnen med assitanse fra Saudi Arabia vil knuse disse folkelige og mindre strange retningene innen Islam.

  Du kan heller se det sånn- Hvis Saudi Arabia og Wahabismen er den katolske kirken, er Tablighi Islam og andre Deobandi sekter som Opus Dei eller andre katolske sekter preget av elitisme og motstand mot det som sees på som urene og halvhjertede retninger.

  At disse miljøene har vært knyttet til andre mere ytterligående operasjonelle grupper i feks England er ikke ukjent.

  Å sammenligne med folkelige indremisjonssamfunn vil jeg si er mere uopplyst enn å trekke en direkte linje mellom Tablighi miljøer og Wahabisme.

  Hilsen

  Bengt Pedersen

  Doktogradsstudent i religion

  • berbermaroc Says:

   Olav har sitt på det tørre her. Tablighi-bevegelsen er nettopp karakterisert av misjonering (det kan man lese bare av navnet), med fokus på muslimer på glattplanet. Dermed er de helt sammenligninbare med indremisjonsgrupper i deres funksjon. De har absolutt ingenting til felles med wahhabisme (som forøvrig er et meget upresist begrep).

  • muslimprosjektet Says:

   Takk, berbermaroc!
   Og takk til deg også for spennende innspill, Bengt.

   Kan jeg spørre hva du skriver doktorgrad om? Er det islam i en eller annen form?

   Ang. tablighi så er det riktig som du skriver at den springer ut av deobandi-bevegelsen. Men jeg synes nok at det du skriver derfra og ut ikke helt stemmer, verken med det jeg har lest av andre religionsvitere eller det jeg selv har hørt og sett i de muslimske miljøene i Oslo… (selv om min faglige kompetanse ikke er i religionsvitenskap men i filosofi og samfunnsvitenskap)

   For det første: Tablighi er som berbermaroc skriver først og fremst en misjonerende og pietitisk bevegelse, som har fokus på individuell omvendelse. De tar helt eksplisitt ikke stilling til politikk. Det er ikke spesielt kontroversielt å si akkurat det. Mener du at det er feil?

   Videre. Du beskriver deobandi-bevegelsen slik: «en retning som ser på seg selv som renere enn de (andre) retningene». Nå har altså tablighi-bevegelsen SPRUNGET UT av deobandi-retningen, så den er ikke identisk med deobandi (som også er et begrep som dekker mye forskjellig). Men i den grad dette er en presis beskrivelse av tablighiene, så er det helt analogt til de vekkelses-orientererte lekmannsbevegelsene i Norge: De mente også at deres kristendom var «renere» enn den liberale statskirke-kristendommen. Den andre likheten er slik jeg har nevnt at fokuset er på omvendelse og moralsk opprustning for den enkelte.

   Forhold til wahabiene: De står for en svært konservativ utgave av tradisjonell islam. Det betyr at de også tar stilling til politikk, og på hvilken måte shariah skal gjelde som samfunnets lov. Det er noe tabligh-bevegelsen eksplisitt IKKE gjør.

   Kommentarer?

 3. Kim Says:

  Både konservativ og radikal er relative begreper, som strengt tatt ikke sier noe som helst om en persons meninger, kun hvor de ligger i forhold til det som er normen på et gitt tidspunkt. Fundamentalistisk er et bedre begrep i denne konteksten, helt klart.

  • Konrad Says:

   Forsåvidt, men fundementalisme er også et forslitt uttrykk, på WP står:
   «strong adherence to any set of beliefs in the face of criticism or unpopularity». Fundamentalisme har altså noe med inderlighet, overbevisning og bokstavtro/dogmatisk religionsfortolkning å gjøre.

   Fundamentalisme er altså ikke et politisk eller militært program, slik man ofte får inntrykk av. Islamisme (politisk islamisme) derimot er et politisk program og handler om å omdanne/styre samfunnet i tråd med en bestemt tolkning av islam. Som program for et sekulært samfunn er politisk islamisme radikalt, som program for Saudi eller Iran er det konservativt. Så ja, det er relative begrep.

   Militant politisk islamisme (bin Ladin etc) er den lille, sprø gruppen som vil bruke våpenmakt som ledd i sitt politiske program (og kan sammenlignes med «væpna revolusjon» på 70-tallet i Norge).

 4. Tintin Says:

  Om du skal bedrive folkeopplysning, så er det kanskje greit å legge ordbokas definisjon på radikal og konservativ til grunn, istedenfor PSTs definisjon. PST driver som kjent med etterretning, ikke språkforskning…

  Radikal:
  1.
  grundig, dyptgripende en r- forandring / forretningen opererer med
  noen r-e prisavslag / situasjonen er en r-t annen i dag enn for tjue år siden.
  2. som tar sikte på gjennomgripende forandringer, særlig av sosiale og politiske forhold, ytterliggående, mots konservativ, moderat r- politikk / kunstneren må ikke bli en kasteball mellom r- samfunnsoppfatning og borgerlig estetikk / r- kjønnskvotering, se kjønnskvotering / r-t bokmål, se bokmål / subst: de r-e stemte for forslaget

  Konservativ:
  konser’vativ a1 som ønsker å bevare det bestående og overleverte, som vil holde fast ved den bestående samfunnsordning, mots radikal k- politikk / ha et k-t kvinnesyn / subst: tilhenger av høyreparti stemme med de k-e

  • muslimprosjektet Says:

   Hehe, godt poeng Tintin! Dette er jo uansett snakk om definisjoner. Man kan selvfølgelig definere det på andre måter enn det jeg gjør her.

   Er jo helt riktig at radikal betyr å ønske store forandringer mm. Men i denne sammenhengen – når det er så mye prat om «radikal islam», uten at folk forklarer hva de legger i det – så synes jeg det er greit å legge PSTs definisjon til grunn, og forklare hvordan andre muslimske grupper skiller seg fra det.

   • Sten Norlander Says:

    Det kan se ut som krangling om hvorvidt man skal omtale ytterliggående islam som radikal, konservativ, ortodoks eller ekstrem, tar litt mye plass. Det hele ender i innholdsløs tåkelegging.

    Det er liten tvil om at noe av det Norge har fått servert i aviser, radio og TV de siste par ukene er ganske radikalt. Det bør begrepskritikerne ikke glemme. Er kritikken av ordet «radikal» brukt om politisk ekstrem islamisme egentlig kritikk av Martin Kolberg og Siv Jensen, som valgte det begrepet da de skulle vinne valget for noen måneder siden?

   • Konrad Says:

    Sten:
    Ja, til dels. Poenget er vel at kritikk av diskutable og upresise begreper, også er en klar kritikk av de politikerne som bevisst bruker uklare begreper for å skåre politiske poeng. Når Kolberg og Jensen sier «radikal islam» sier de både «konservativ islam» og «radikal islamisme», de blander altså sammen religiøs overbevisning (en privatsak) og et politisk program.

    Jeg vil gjerne gjenta at det er de upresise begrepene som fører til tåkelegging. Vi bør ha et krystallklart skille mellom det han en streng og inderlig religion (en privatsak) og det å forsøke å påtvinge andre moralregler basert på egen religion (en politisk sak).

    Nina Karin Monsen er eksempel på «politisk kristenist», hun har et politisk program basert på konservativ kristendom. Hadde hun bedt sine bønner og lest sin bibel i stillhet ville hun bare vært en vanlig kristen(konservativ).

  • Konrad Says:

   Tintin:
   Det var mitt poeng også. Dersom det dreier seg om et politisk program er «radikal islamisme» rett uttrykk, dersom det dreier seg om en variant av islam bør man si «konservativ» eller «fundamentalistisk» (som ikke behøver å ha noe med politikk å gjøre). Disse tingene blandes mer eller mindre bevisst sammen, noen (på den politiske høyresiden) gjør det bevisst fordi de mener islam er en ideologi/et politisk program, og ikke en religion. Jeg synes ikke vi skal la den poltiske høyresiden (eller PST) få legge premissene for hvordan vi omtaler en religion og en folkegruppe.

   Det har f.eks. bredt seg en oppfatning at «fundamentalist» = «voldelig/militant». Det blir jo helt tullete, mange fundamentalister er jo nettopp grunnleggende ikke-voldelige.

   • muslimprosjektet Says:

    Konrad, jeg lytter og begrunner på logikken din i mitt hjerte 😉
    Godt tenkt og sagt!

   • Konrad Says:

    Bare hyggelig!

    Blant kristne kjenner vi f.eks. amishene som en ikke-voldelig fundamentalistisk sekt. Islam kjenner jeg for dårlig, men det finnes sikkert lignende sekter innenfor islam.

   • MN Says:

    Grunnen er vel at det som regnes som «moderat» blant muslimer er noe ganske annet enn hva som regnes som «moderat» blant kristne. Ofte holder det bare å ta avstand fra terror for å betegnes som moderat muslim, mens blant kristne så er man fundamentalist om man ikke godtar at homofile skal gifte seg i kirken.

 5. Sten Norlander Says:

  Slutter meg til Tintins kommentar. Skal du drive kritikk av mediene bør du komme opp med noe bedre og mer substansielt enn dette. Navnet på journalisten som har laget saken ser ut til å være persisk. Hun vet nok litt om radikalisme.

  • berbermaroc Says:

   Hvis radikal skal kunne brukes både om politiske radikale og ikke-politiske tradisjonalistiske misjonærer (som er det tablighi er), så har vi et lite begrepsproblem. Da er det umulig å vite hva man snakker om (hvilket riktignok stort sett er normen for journaliststanden når det er snakk om islam og muslimer).

 6. Jamal Says:

  Artikkelen på Nrk.no ser ut til å være skrevet av en med muslimsk bakgrunn; Mehda Ghalegolabi. Om hun ikke er muslim, så er hun i det minste en minoritet, man skulle tro at en fra minoritetene visste bedre enn å bruke generaliserende overskrifter som er gjort i dette tilfelle.

  • muslimprosjektet Says:

   Som Sten skriver over ser navnet hennes ut til å være persisk. Nå skal vi huske på at svært mange av iranerne i Norge er veldig sekularisert, og ikke nødvendigvis kan så mye om islam. Dessuten er iranere shia, så da er det kanskje ikke så rart at man går seg vill i de ulike grenene av sunni-islam?

  • MN Says:

   Hva er det du egentlig definerer som en minoritet? Er det etnisiteten? Mange vil jo ikke engang våge å si at det er noe som heter etnisk norsk, samtidig som de gjerne benytter ulne begreper som minoritet og majoritet som er splittende og etnistitet-basert.

 7. ephrussi Says:

  På Wikipedia som du linket til sto det jo masse om forbindelse med terrorisme; det virker vel mest riktig å si at det er omstridt hvorvidt denne retninga støtter opp om terror og at vestlig etterretning mener at det finnes en link:

  «American intelligence analysts have justified the continued extrajudicial detention of dozens of Guantanamo captives, in part, on allegations that Tablighi Jamaat has ties to terrorism.»

  «Jama’at al-Tabligh, a Pakistani based Islamic missionary organization is being used as a cover to mask travel and activities of terrorists including members of al-Qaida» (uttalelse fra CIA)

  (sitater fra wikipedia)

  • muslimprosjektet Says:

   Joda, jeg så det. Men når ble det en god indikator på noe som helst at USA velger å ha folk i Guantanamo? 😉

   Det finnes nok individuelle tablighi-medlemmer som har vært knyttet til militant jihad, både i Vesten og i sørøst-Asia. Men det betyr ikke at bevegelsen som sådan støtter jihad eller terror. For det gjør den eksplisitt ikke – noe som er den rådende oppfatningen både blant muslimer i Norge og blant islameksperter flest.

   Og til det andre sitatet: Det som står der er vel bare at terrorister fra al-qaida maskerer seg som tablighi?

   • ephrussi Says:

    Det siste sitatet var fra CIA i tilknytning til en spesiell Guantanamo-fange. I tilknytning til en annen fange skriver de:

    «Jama’at Al Tablighi, a Pakistan-based Islamic missionary organization, is becoming increasingly radicalized, and is being used as a cover to mask travel and activities of terrorists including members of al Qaida».»

    Her er det altså CIA som bruker ordet «radikalisert» om selve organisasjonen og knyttet den direkte til Al Qaida. I tilknytning til to andre fanger står det:

    The detainee was recruited by Jamaat Tablighi, a group that recruits young men for Jihad in Afghanistan.

    Tablighi Jamaat, a religious organization active in Europe and now suspected of radicalizing British Muslims.

    Jeg er klar over at det er totalt manglende rettsikkerhet på Guantanamo, og jeg tar avstand fra en del av metodene CIA bruker, men det er tross alt en meget profesjonell etterretnignsorganisasjon i et alliert land, så jeg synes ikke vi bare kan kimse av at CIA mener at al-tablighi retningen har forbindelse med og støtter opp under terrororganisasjoner som Al Qaida.

    Det framgår dessuten av Wikipedia at også britisk etteretning vurderer en tabliqhi-moské i London som en terrortrussel og har infiltrert den som ledd i terrorbekjempelse.

    Om PST følger med på moskéen i Holmlia, vet jeg ingenting om, men håper nesten det.

   • muslimprosjektet Says:

    TIl det aller siste: Ja, jeg har hørt rykter fra folk om at moskeen der har fått telefoner fra PST. Men er usikker på om det sier mest om moskeen eller om PST 😉
    (svært mange muslimer får telefoner fra PST nemlig, også folk som aldri har tenkt på ordet «jihad» engang)

 8. Hussein Says:

  Hei.
  Jeg er en flittig leser av din blogg, og må si at det er kjempebra at du avklarer en del usannhetter som massemediene serverer som fakta. I hvertfall nå i en tid hvor man bevist spiller på frykt av det man ikke kjenner til helt. Jeg gleder meg forresten til å lese sluttresultatet, keep up the good work☺

 9. Tor Økland Barstad Says:

  Kanskje radikal og konservativ brukes omhverandre fordi radikal betyr at man er voldelig og har et avskyelig menneskesyn, mens konservativ betyr at man tror på (hele eller store deler av) koranen, og at men derfor er radikal når man er konservativ? Mener ikke dette som en påstand, men som et spørsmål.

  • Konrad Says:

   Nei, dette blir for enkelt. «Radikal» betyr ikke voldelig eller «avskyelig menneskesyn». Radikal har med hvor dramatisk omveltninger man ønsker eller hvor ytterliggående man er i politisk syn. Radikal blir derfor relativt til den rådende politikken, f.eks. det som er normalt/moderat i Norge er radikalt i USA.

   En «radikal tolkning» av Koranen vil være det motsatte av konservativ/rådende tolkning.

 10. Munich Machine Says:

  Til Konrad :

  Motsatte av radikal er ikke konservativ, de har ingenting med hverandre å gjøre.

  Radikal, da går du i retning av kilden med i en uforsonlig rolle der kildematerialet skal innføres eller gjennomføres uansett kostnader for den enkelte.

  Konservativ, da er det tradisjoner, beholde de gamle regler for all del og man er generelt forsiktig med innføring av helt nye saker uten grundige studier og tradisjonelle tilpasningsevner.

  Liberal Islam finnes ikke, hvis man skal forstå begrepet riktig og ikke dens motekarakteristika.

  Men i 1928 ble Muslimbrødrene startet og med denne organisasjonen flyttet de Islam rett inn i en kryssild av nye måter å «forvalte» hadith på. Denne organisasjonen ble til en terroristorganisasjon etterhvert med attentater på statsmenn som ble noe mer vestvennlige eller forbød deres virksomhet. De er ansvarlig for Hamas, Jihad og Al-Qaida m.fl.

  ———————————————————————————

  Stormuftien av Jerusalem hadde fast hotellrom i Berlin og traff Hitler, han sa at innmelding i SS var av muslimsk interesse. Han rekrutterte til muslimske SS divisjoner på Balkan, og var selv ansvarlig for deportasjoner av jøder allerede i 1941. Han sendte agenter til Tel Aviv for å forgifte drikkevannet der……osv… Nevøen til Stormuftien var Yasser Arafat.

  Hitler forordnet selv et hemmelig dokument som ga klarsignal til muslimske divisjoner:

  Turkestanisch Legion,
  Kaukasisch-Mohammedan Legion,
  Wolgatatarische Legion,
  444.Sicherungs Division,
  162.Turkestanisch Infanterie Division,
  Osttürkischen Waffen-Verbände,
  1.Ostmuslemanische SS-Regiment,
  Muselmanischen SS-Division Neu-Turkestan (Himmler)

  I desmeber 1942 skrev Hitler at ; Jeg ser at jeg kan stole på muslimene. Jeg ser ingen problemer med komplette muslimske avdelinger.

  Heinrich Himmler, Reichsführer SS rekrutterte sovjetitske muslimer fra avdelingene som hadde utmerket seg, til sin private svarte legion. Han var pro-Islam og ville ha Islam i stedet for kvasi-kristne verdier og ariske fantasier.

  ——————————————————————————-

  Hamas eller haraka musallaha islamya som betyr Islamsk motstandsbevegelse. På arabisk er Hamas et akronym på …. nettopp en terroristgruppe. De har en «sjokk-angrepsstyrke» som heter Al-Suad Al-Ramaya, som ble brukt i den første intifadaen. De har en «first-strike» avdeling som heter Iz Al-Din Al-Kassam. Det sier noe om hvorfor den militære delen Izzedine al-Qassam Brigader, er blitt kategorisert som terristorganisjon.

  ———————————————————————————-

  Kunne ha skrevet et epos som Karl Ove Knausgårds Min Kamp over «Fredens religion» som beviste nettopp det motsatte. Har lest Koranen og et hav av fatwaer online. Har utgitt meg som muslim for få svar online. Så jeg vet litt mer enn Hvermansen.

  Islam er en totalitær patriarkalsk ideologi med en religiøs og politisk forankring. Hitler hadde altså stor respekt for denne ideologien.

  • muslimprosjektet Says:

   Hei Munich Machine!
   Takk for innlegg. Du skriver om mye forskjellig. Noe er riktig, og mye er feil. Skal bare kommentere en ting nå: Det du skriver om muslimbrødrene stemmer ikke. Muslimbrødrene har stort sett forholdt seg fredelig og tatt avstand fra terror. I dag er demokratiske valg en av de viktigste kampsakene deres.

   Det du kanskje tenker på er at noen tidligere muslimbrødre har blitt svært radikale, for eksempel Sayyid Qutb. Men de har dermed gått ut av bevegelsen. Det er i og for seg riktig at Hamas sprang ut av muslimbrødrene. Men Hamas driver med motstandskamp, ikke med generell terror mot statsledere o.l. Så kan man selvfølgelig mene at de velger feil metoder.

   • Ida fra St.Hanshaugen Says:

    Interessant innlegg, Munich.

    Heller enn å skrive at «mye er feil» foreslår jeg at muslimprosjektet tydelig tilbakeviser hva som er ER feil i Munichs innlegg.

    For øvrig enig i at konservative verdier selvsagt kan ivaretas på en radikal måte. Radikalisme handler om å ønske omveltning, og dersom samfunnet du bor i ikke er konservativt nok, vil en omveltning i konservativ retning nettopp kunne være radikal.

   • muslimprosjektet Says:

    Enig i det, Ida. Dårlig debattstil, my bad.

    Jeg kommenterte det med muslimbrødrene, tydelig faktafeil. I tillegg er det en del tolkninger her som vel ikke kan klassifiseres som «faktafeil», siden tolkninger ikke er fakta. Men å hevde at «det ikke finnes liberal islam» faller på sin egen urimelighet – hva skal man da kalle en muslim som tolker skriftene sine på en liberal måte? (for eksempel at noe gjaldt da, på tiden til profeten Muhammed, men ikke i dag)

   • Munich Machine Says:

    Poenget er faktisk at jeg har ikke tatt populistsider med i dette innlegget.

    Muslimbrødrene er ikke en fredelig gjeng med ikke-vold som agenda. De har direkte koblinger til World Assembly of Muslim Youth (WAMY), som i 1991 publiserte en bok «Tawjihat Islamiya», «Islams syn», som handlet i all helhet om å hate jøder og ta aksjon mot dem på verst tenkelig måte.

    Muslimbrødrene kan også kobles til Institut Européen des Sciences Humaines, en fransk institusjon som utdanner europeiske imamer. Denne skolen er kjent for sprednining av hatpropaganda mot andre retninger enn Islam.

    Muslimbrødrene har en agenda i Tyskland; «Først Tyskland, så Europa». Moskeene Attar’s Bilal i Aachen og Islamic Center i München er hovedbasene for syriske og egyptiske avdelinger.

    Radikale i Tyskland, i fåreklær har lært at de kan kneble nesten alle med påstander om fremmedhat. Enhver kritikk av muslimske brorskapet-tilknyttede organisasjoner er fulgt av utrop om rasisme og anti-muslimsk forfølgelse. Journalister som ikke er skremt av disse er oversvømt med grunnløse og mislykkede, men dyre søksmål.

    Hva de fleste europeiske politikere ikke klarer å forstå er at ved møtet med radikale organisasjoner, styrker de dem og gir det muslimske brorskap legitimitet. Det er en stilletiende godkjenning, spesielt når de samme politikerne ignorerer moderate røster som ikke har tilgang til sjenerøs Saudi finansiering.

    Den ultimate ironien er at det muslimske brorskapets grunnlegger Hassan al-Banna drømte om å spre islamisme gjennom Egypt og den muslimske verden. Han ville aldri ha drømt om at hans visjon skulle også bli en realitet i Europa.

    Hvis noen betviler noe av dette, søk først i tyske og franske medier. Hvis dere ikke kan tysk eller fransk, bruk Google Translate. Den gir i hvertfall nok til at forståelsen er der.

   • muslimprosjektet Says:

    Dette er interessant, Munich. Men har du noen linker på det?

    Noen forbehold:
    – man kan ikke bruke Palestina-konflikten som en lakmustest på hva muslimer mener ellers, siden det er en lokal konflikt
    – spørsmålet er – både i Midtøsten og i Europa – hvilke metoder muslimbrødrene ønsker. Evangeliske kristne ønsker også å kristne hele verden. Men ønsker muslimbrødrene å bruke vold eller tvang? Det er det som er det springende spørsmålet.

    Dessuten: Muslimbrødrene er ikke en hierarkisk organisasjon, men et desentralisert lappeteppe med ulike avdelinger og ulike oppfatninger. For eksempel er det forskjeller på det politiske programmet til muslimbrødrene i Egypt og Jordan.

 11. Lars A. Says:

  Jeg er enig i at denne NRK.no-reportasjen hadde noen vesentlige mangler.

  I tillegg til at saken mangler et tilsvar fra den omtalte moskéen har ikke NRK-journalisten gjort jobben med å belegge at det faktisk er radikale aktivitet knyttet til denne moskéen.

  Og hadde det vært snakk om kristne misjonærer som hadde omvendt gjengkriminelle, ville det nok vært presentert som en «gladsak». Slik saken fremstår nå virker det som NRKs journalister forsøker å knytte kriminell aktivitet opp mot trossamfunnet.

  • Sanim Says:

   Helt og holdent enig med deg, Lars A. 🙂

   NRK-reportasjen og Abid Rajas uttalelser om det radikale miljøet på Høgskolen i Oslo har bare vært idiotiske distraksjoner fra det vi egentlig snakker om. Det blir bare dumt. Så dumt at selv muslimske ledere flirer av det 😀

 12. Ida fra St.Hanshaugen Says:

  «Links to violence»: http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brothers#Links_to_violence

  • muslimprosjektet Says:

   Takk for link, Ida!
   Men det som står der sier stort sett ingenting. Millioner av mennesker er involvert i muslimbrødrene, så det at enkelte muslimbrødre er mistenkt for et eller annet sier ikke så mye.

   Det eneste substansielle – som kan si noe om muslimbrødrenes posisjon – er muligens det om at de kan ha vært involvert i attentatene i 1948 og 81. Jeg vet ikke nok om det, men jeg vil ikke utelukke det (men jeg tror den rådende oppfatningen er at muslimbrødrene ikke hadde noe å gjøre med attentatet på Sadat). Det er likevel en lang vei fra attentat på diktatorer til generell terror og slikt.

   Og de siste par tiårene er bildet i det minste klart: Muslimbrødrene i Egypt og Jordan har ganske lenge vært glassklare på at de ønsker demokratiske reformer og valg.

   Hamas er en annen ting – de er ikke formelt en del av muslimbrødrene, men de sprang ut av dem og har nok fremdeles linker til dem. Men det er en stor forskjell på hva man velger å gjøre i et demokrati – deltar eller stiller seg utenfor – og hva man gjør i en konflikt som den i Israel/Palestina.

 13. Arne Reidar Hæåk Says:

  Religionsforskaren Clinton Bennett har i boka si Muslims and Modernity ei inndeling som kan vera interessant:

  1.»The radical revisionists». Dette er dei som ser på Vesten som hovudfienden sin og som kan vera villige til å ta i bruk terror som verkemiddel for å nå måla sine. Kanskje er det desse som me i debatten vår kan knytta til såkalla radikal islam.

  2.»The «traditionalists». Dette er dei som ønskjer å koma tilbake til såkalla rein islam slik religionen blei praktisert på Muhammads tid. Salafi-rørsla kan plasserast her.

  3.»The neo-traditionalists». Desse kjem også med sterk kritikk av Vesten, særleg på det moralske området, men dei vil engasjera seg politisk innanfor demokratiske rammer. Dei vil halada fast på Koranen som ufeilbarleg, men vil prøva å tilpassa praktiseringa av islam til vestlege samfunn. Personar som har sin bakgrunn i den muslimske brorskapen i Egypt passar inn her. Det gjeld til dømes leiaren av det europeiske fatwa-rådet, Yusuf al-Quaradawi.

  4.»The modernists». Desse vil gå i retning av nytolking av islam på ei rekke område. Dei vil henta inspirasjon frå Koranen og den islamske tradisjonen, men ikkje alltid kopiera denne

  Ei slik inndeling kan vera til hjelp for å få ei oversikt, men må ikkje brukast til å plassera einskildpersonar i bås.

 14. Munich Machine Says:

  Muslimbrødrene er nok et lappeteppe i dag, men konsolidering av avdelingene går som varmt hvetebrød.

  Det syriske muslimske broderskapets base i Aachen har holdt nære relasjoner med sine egyptiske kolleger. For eksempel, bekrefter tendensen i viktige muslimske broderskapets familier til nær allianse gjennom inngifte, Issam al-Attar sønn giftet seg med datteren til Al-Taqwa bankmann Youssef Nada.

  Koblinger mellom de to muslimske grenene er mer omfattende enn et enkelt ekteskap imidlertid. Aachen Islamic Center har angivelig mottatt finansiering fra Al-Taqwa. Medarbeidere har rotert mellom islamske sentere i Aachen og i München. For eksempel, Ahmed von Denffer, redaktør av den Münchenbaserte Al-Islam magasin, kom til München fra Aachen.

  Og dette er kun to byer i Tyskland hvor egyptere og syriere samarbeider i Muslimbrødrenes ånd. Nemlig å samle alle muslimer i Tyskland til en radikal stemme, og dermed makt til å gjøre «saker».

 15. Munich Machine Says:

  Al Taqwa

  (arabisk for «Frykt for Gud») nettverk av finansielle selskapene ble etablert i 1988 av fremstående medlemmer av det muslimske brorskap, mest kjent Al Taqwa leder og gründer, Youssef Nada. Senere sveitsiske islamske konvertere Ahmed Huber, en uttalt beundrer av Adolf Hitler, ble ansatt fordi selskapet trengte minst en sveitsisk statsborger på styret. En annen gründer var François Genoud, en av de viktigste forvalterne av nazistiske eiendeler etter den andre verdenskrig som senere oppnådd beryktet som utgiver av Joseph Goebbels ‘dagbøker.

  Al Taqwa Bank var i søkelyset tidlig av USA på grunn av dens påståtte lenker til terrorisme. Den amerikanske sentralbank rettet også søkelyset mot den fordi angivelige terrorrelaterte midler indirekte infiltrerte banksystemet i USA, gjennom sin bruk av abonnementer og registrerte kontoer. Al Taqwa Bank har slike kontoer med det sveitsiske Banca del Gottardo, som igjen har korresponderende kontoer i Citibank og Bank of New York.

 16. Munich Machine Says:

  Så hvis du har andre opplysninger enn dette, ja da kan du legge ut lenker.

  Jeg sitter med mer, mye mer. Fra amerikanske, tyske, franske, britiske, italienske og spanske kilder. Ingen propagandasider, bare kalde fakta.

  De er ikke så populære, fordi de ikke hyler og skriker om Islams overtakelse av verden eller noe slikt.

  • muslimprosjektet Says:

   Spennende, Munich! Jeg lærer fortsatt. Samtidig kan jeg ikke se at noe av det du har skrevet her sier noe om muslimbrødrenes metoder osv? Det viktige spørsmålet er om muslimbrødrene støtter demokrati eller ikke, om om de vil islamisere samfunn med tvang eller ikke.

   Jeg skal sette meg mer inn i Al Taqwa, det virker interessant. Hadde du giddet å sende meg en mail, så jeg får mailadressen din og kan sende deg spørsmål der? Virker som kan en del om dette, selv om jeg nok ikke er helt enig i alle tolkningene dine:)

 17. JILL WHITE FANEBUST Says:

  Er det mulig og få stoppet ismalisering av unge gutter ?
  Gid det var.Muslimer er ett farlig folk.

  JILL

 18. geeljire09 Says:

  Hahaha!

  Arbeiderpartiet er kompiser med Fidel Casto. Jeg likte den sammenligningen. Kudos, Olav!

 19. Nils August Andresen Says:

  Hvor useriøst er det å hevde at SV er kompiser med Fidel Castro da? – http://www.mail-archive.com/kominform@lists.eunet.fi/msg06328.html (Sorry, for fristende med litt generell skitkasting mot venstresiden der til å la det passere i stillhet:)

  (Hm… SV og Arbeiderpartiet er kompiser. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet er kompiser. Ergo…. – ergo er det norske bønder som står bak både Castro og Tabligh, eller falt jeg ut her et sted…:)

 20. Sosialisten Says:

  Dei muslimane som bli kalla «radikale» er då slett ikkje radikale. Derimot er dei ofte reaksjonære, dei vil tilbake til ei førmoderne fortid. Men det er jo det motsette av radikalt!

  Radikale er folk som vil gå til rota og endre på som er gale i samfunnet og i kulturen. Det er etter mitt syn noko positivt. Radikale muslimar er derfor dei som er tilhengjarar av kvinnefrigjering, homofile sine rettar osv, ikkje reaksjonære konservative fundamentalistar. I Den norske kyrkja til dømes blir jo dei som er mot kvinneprestar, homoseksualitet og slikt kalla konservative. Og dei som er for kvinnelege og homofile prestar blir jo kalla radikale eller liberale. (Sjølv om det òg finst nokre konservative som kallar seg radikale kristne, til dømes karismatikarar) Ser ingen grunn til at det ikkje skal vere sånn i andre religionar òg.

 21. Terror-skjegget « Muslimprosjektet Says:

  […] jeg noen ganger har skrevet om tidligere har det vært en tendens i Norge til å blande sammen pietisme – altså å være generelt […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: