Henteekteskapenes mørke side

Gjennom arbeidet med dette prosjektet har jeg møtt noen skjebner som virkelig har gått inn på meg. Noe slikt opplevde jeg forrige uke, da jeg traff en pakistansk jente som for tre år siden kom seg ut av destruktivt ekteskap. Hun ble «hentet» hit som kone da hun var 17. Hun oppdaget raskt at mannen ikke var den hun hadde håpet på: Han holdt henne nesten som fange i huset.

– I seks år fikk jeg nesten ikke lov til å gå ut. De få gangene jeg prøvde å heve stemmen og si at jeg ville bevege meg friere så slo han meg. Derfor aksepterte jeg bare at livet var sånn, og prøvde å holde ut. Slik unngikk jeg bråk hjemme.

Når jeg pratet med henne nå var hun fortsatt preget av det hun hadde opplevd. Hun var usikker, hadde et flakkende blikk, så seg engstelig omkring. Det var som om hun trodde at mannen ville dukke opp hvert øyeblikk.

– Jeg kom meg til slutt ut av det, og havnet på et krisesenter. Nå bygger jeg opp livet på nytt.

————

I kronikken om integrering som jeg publiserte tidligere denne uka skrev jeg blant annet om henteekteskapene. Fra folk som jobber på krisesenter har jeg hørt mange slike historier. Kvinner som blir hentet hit for ekteskap, og som havner i et sant helvete av kontroll, vold og misbruk.

Historiene fra krisesentrene er selvfølgelig de ekstreme tilfellene. Mange henteekteskap fungerer også godt. Og det finnes selvfølgelig masse eksempler på «norske» kjærlighets-ekteskap som ender i vold og fortvilelse (de siste tallene jeg så på dette var at 10 prosent av alle kvinner i Norge har opplevd alvorlig vold fra partneren sin, som å få dunket hodet i gulvet e.l. Det er dramatisk mange).

Men: Det er likevel liten tvil om at fenomenet «henteekteskap» er noe som legger til rette for denne type misbruk. Noen av de som blir hentet hit har ikke noe nettverk, kan ikke språket, og vet ikke hva de skal gjøre hvis de opplever vold. Men dreier det seg om islam?

———

Den pakistanske jenta jeg pratet med fortalte at eks-mannen hadde brukt islamske argumenter.

– En kvinne må lyde sin mann. Tenk at Allah har gitt meg en så ulydig kone som deg! Å, jeg ulykkelige!

Hun mente selv at mannen ikke var en god muslim, fordi ingen mann hadde rett til å behandle kona si slik. Men likefullt følte mannen at han hadde støtte i religionen for å styre over kona.

Jeg nevnte dette for en av dem jeg kjenner som har jobbet på krisesenter. Hun mente at det ikke dreide seg om islam.

– Nei, alle vet egentlig at dette ikke er lov. Mennene også. De vet at de ikke har rett til å gjøre den type ting. Ingen moskeer støtter den slags holdninger eller den type handlinger. Så mennene det gjelder holder det gjerne skjult for moskeen.

———-

Samtidig er jeg ikke helt sikker på om vi her kan avskrive koblingen til noen tolkninger av islam. Det er liten tvil om at en muslimsk mann som fulgte sin religion fullt ut aldri ville behandlet en kone på denne måten. Slikt sett kan man si at dette er «mot islam».

Men: I tradisjonell islam – akkurat som i tradisjonell kristendom – skal mannen være kvinnens «forvalter». På arabisk heter det «qawwam». Det innebærer at mannen får makt over kvinnen. Og med makt følger muligheten for maktmisbruk. Jeg tror at forvalter-teologien i islam gjør det lettere for menn å forsvare denne type handlinger, selv om de egentlig vet at de bryter med mange av de islamske påbudene.

Derfor har også en del muslimer i nyere tid ment at man kan forstå koran-verset om «qawwam» på nye måter, som sikrer større maktbalanse mellom kjønnene (men den tekniske teologiske debatten her er jeg ikke inne i).

———–

Spørsmål: Tror dere det er mulig å ha en teologi som sier at mannen skal være kvinnens forvalter, uten at det fører til misbruk?

(ok, det var et ledende spørsmål, jeg innser det:)

30 kommentar to “Henteekteskapenes mørke side”

 1. Jamal Says:

  Den siste trenden innen henteekteskap blant de aller første innvandrergruppene i Norge, er at flere og flere velger ektefeller med høyere utdanning.

  • Jamal Says:

   Jeg vet at dette ikke er direkte relatert til temaet, men tenkte at det kan være greit å påpeke det, fordi de aller fleste assosierer henteekteskap med noe negativt, og det trenger ikke nødvendigvis å være det. Jeg vet om mange flotte godt intregrerte mennesker som har kommet til Norge fra et annet land gjennom henteekteskap.

   • muslimprosjektet Says:

    Det er helt sant Jamal. Viktig påminning. Og jeg skrev jo også i innlegget at mange henteekteskap fungerer godt.

    Har du noen tall på dette, forresten?

   • Geir Says:

    Det er vel fraværet av frihet til å velge selv som er det problematiske med arrangerte ekteskap.

   • Jamal Says:

    Det er forskjell på tvangs – og arrangerte ekteskap. Folk har forskjellige kulturelle normer. Kun fordi ekteskaper er arrangert så betyr det ikke nødvendigvis at det er tvang med i bildet.

   • Geir Says:

    Så arrangerte ekteskap gir deg frihet til å velge på selvstendig grunnlag, uten noen tvang? Har vanskelig for å tro det. Uansett, veldig trist at det er tema i Norge i 2010.

   • Jamal Says:

    Ja, arrangerte ekteskap gjør det. Det er tydelig at du, i likhet med mange andre, dessverre ikke klarer å skille mellom tvangs- og arrangerte ekteskap. Det er stor forskjell på de to.

    Som sagt folk har forskjellige kulturelle normer. Kun fordi du ikke forstår det, så trenger det ikke nødvendigvis å være negativt. Disse kulturene dyrker også livslange monogame forhold, noe jeg personlig mener er utvilsomt positivt.

   • Geir Says:

    Ut i fra våre kulturelle normer blir det ene eller det andre bare tragisk. Veldig fjernt og veldig galt. Livslange monogame forhold er verdsatt høyt i Norge.

   • Jamal Says:

    Hvorfor skal dine normer gjelde for andre? Mange inngår arrangerte ekteskap og lever lykkelig med sine ektefeller. Eller mener du at deres lykke er falsk, og kun du har ene retten til å definere lykke?

    Du og jeg kan da vel ikke avgjøre for andre hvorvidt de skal føle seg lykkelig over sitt valg eller ei. Kun fordi du ikke forstår deg på det, så betyr det ikke at det er negativt. Som sagt, mange inngår arrangerte ekteskap og lever lykkelig med sine ektefeller. Hvorfor skal dem innrette seg etter andres kulturelle normer når de ikke skader hverken seg selv eller andre, og er lykkelige?

    Dessuten så vriker det som du ikke har så mye innsikt i hvordan arrangering av ekteskap foregår.

  • Jamal Says:

   Jeg har dessverre ingen tall, men jeg kjenner mange muslimske innvandrere som er født og oppvokst her (både kvinner og menn), hvis ektefeller har høyere utdanning fra hjemlandet, og de er heller ikke i slekt.

   Henteekteskap er ofte assosiert med tvangs- og søskenbarnekteskap, men tatt de tilfellene jeg har kjennskap til, så syns jeg at det er feil.

   For opptil 10 år siden, så kunne dette ha stemt, men de siste ti årene så har måten henteekteskap utføres på, forandret seg ganske mye.

 2. Cheng Fui Says:

  Mye av problemet med en slik problemstilling er at mangle ikke klarer å se sin religion adskilt fra den guddommen de tilber og at religionen i seg selv er menneskeskapt. Som kulturfenomen er den også i konstant endring. Det man kan si pr. i dag er at Islam er en viktig årsak til konflikt og undertrykkelse både på det personlige plan og internasjonalt. Akkurat på samme måte som man kunne si at Kristendommen var en viktig årsak til korstogene og religionskrigene på 15- og 1600-tallets Europa.

 3. Konrad Says:

  Dersom du ser på statistikken er de fleste hentekteskap etnisk norske menn som henter kona i Russland og Thailand. Den typiske hente-mann er fra Frps segment.

 4. Geir Says:

  Skulle ønske muslimprosjektet kunne sette fokus på sider med islam og muslimer som oppleves som positivt på urbefolkningen i Norge. Noe som får oss til å føle at dette er noe vi bør inkludere i vårt samfunn.

  • Jamal Says:

   Det fins flust av muslimer som lever i fred og fordragelighet med sine omgivelser i Norge. Dette er helt vanlige mennesker, med jobb, bolig, lån og det maset der. De betaler sin skatt, er lovlydige medborgere, og ønsker kun det samme som alle andre, det beste for seg selv og sine nære, og fredfullt samfunn, hvor alle kan leve fredelig side om side.

  • muslimprosjektet Says:

   Hehe, morsomt at du etterlyser det Geir.. De fleste som er kritiske til denne bloggen mener at jeg er alt for positivt innstilt til islam og muslimer! 😉
   Men jeg tar det med meg.

 5. bastianblogg Says:

  Islam har ødlagdt mange sinn og stater les:

  http://bastianblogg.wordpress.com/2010/02/25/100-grunner-til-at-islam-er-patetisk/

  • muslimprosjektet Says:

   Leste gjennom lista di nå, Bastian!

   Altså: Noe på lista er riktig. Mye er feil. Men hovedinnvendingen min er at du trekker fram ting som gjelder NOEN muslimer eller NOEN tolkninger av islam – men slettes ikke alle – og sier at «sånn er islam». For eksempel: Det står at kvinner ikke kan kjøre bil. Dette gjelder i Saudi-Arabia (og kanskje i Afghanistan), men ikke i andre muslimske land. Og det gjelder slettes ikke for muslimer i Vesten.

   Muslimer er ikke én gruppe som følger én bestemt tolkning av islam. Det finnes masse ulike tolkninger, og masse ulike muslimer. Man kan ikke lage én sånn liste som fanger inn alt ved islam og alle muslimer.

   • Konrad Says:

    Helt klart. Islam er like mangfoldig som kristendommen. For oss er det opplagt at man ikke kan generalisere fra amishene, pinsevennene eller læstadianere til alle kristne. Man skjønner heller ikke så mye av kristendommen ved å lytte til Paven, selv om han har en viss innflytelse i katolske land.

 6. Skeptisk Says:

  Her er det noen som ikke er positive til henteekteskap og egen kultur:
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=593984

  Dette presset pakistanske familier legger på døtrene sine er jo i strid med norsk lov. Selvfølgelig er disse jentene lojale mot familien, så det kommer ikke til å skje.

  • berbermaroc Says:

   Er henteekteskap i det hele tatt nevnt, langt mindre ett tema, i den artikkelen? Og hvilken lov er det som brytes ved den slags sosialt press som beskrives?

   • Skeptisk Says:

    Foreslår at du leser artikkelen før du uttaler deg, berbermaroc. Skulle også ønske personer som bor i Norge kunne sette seg litt inn i norske lover.
    Jeg siterer:
    «Jentene snakker mye om ekteskap. De forklarer dette med at de er i gifteklar alder, derfor er ikke temaet til å unngå. De må gifte seg innenfor sin kaste, og ekteskap med ikke-pakistanere kommer ikke på tale.»

    Et par av lovene:

    § 219. Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler a) sin tidligere eller nåværende ektefelle,
    b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje,
    c) sin slektning i rett oppstigende linje,
    d) noen i sin husstand, eller
    e) noen i sin omsorg

    straffes med fengsel inntil 3 år.

    § 222. Med bøter eller med fengsel inntil 3 år straffes den, som ved rettsstridig adferd eller ved å true med sådan tvinger nogen til å gjøre, tåle eller undlate noget, eller som medvirker hertil. Under særdeles skjerpende omstendigheter, jf § 232 tredje punktum, kan fengsel inntil 6 år idømmes.

    For tvangsekteskap straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å inngå ekteskap. Straffen for tvangsekteskap er fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.

    Med bøter eller med fengsel inntil 1 år straffes den, som ved å true med anklage eller anmeldelse for en straffbar handling eller med fremsettelse av en ærekrenkende beskyldning rettsstridig tvinger nogen til å gjøre, tåle eller undlate noget, eller som medvirker

   • Jamal Says:

    «Jentene snakker mye om ekteskap. De forklarer dette med at de er i gifteklar alder, derfor er ikke temaet til å unngå. De må gifte seg innenfor sin kaste, og ekteskap med ikke-pakistanere kommer ikke på tale.”

    Hvor i den passasjen er henteekteskap nevnt? Det er ikke bare pakistanske jenter som ikke får gifte seg med ikke-pakistanere, også marokkanske/tyrkiske etc. jenter (ja til og med norske i enkelte tilfeller) opplever (sosialt) press av ulike slag hva gjelder valg av ektefelle/partner. Men det betyr jo ikke at alternativet fra foreldrene er en fra hjemlandet? Det bor, såvidt det er meg bekjent, flust av pakistanere i Norge.

    Problemet for pakistanere flest er faktisk ekteskap på tvers av kaste, fremfor ekteskap på tvers av nasjonalitet. Jeg vet om mange som har måtte kjempe for å få gifte seg på tvers av kaste.

    Forøvrig så har jeg selv opplevd og ikke bli godtatt fordi jeg ikke tilhørte riktig nasjonalitet. Hun giftet seg til slutt med en Algerier bosatt i Norge. Det var ikke det at foreldrene hennes ønsket at hun skulle finne seg en i hjemlandet, det var det at foreldrene hennes ikke ville godta noen andre enn de fra Algerie, uansett hvor de måtte være bosatt.

  • Jamal Says:

   Istedenfor å sutre i avisa, så bør de heller gjøre oppgjør. Verre er det ikke. Forøvrig så syns jeg disse jentene virker veldig falske, hvor de lyver og går bak ryggen på folk. De får ikke min støtte. Jeg har opplevd den type jenter før, som forsøker å utgi seg for å være noe de ikke er, så de får definitivt ikke min støtte. Gjøre opprør, slutt å sutre. Alle opplever sosialt press av noe slag, og alle har foreldre som er uenige med dem på enkelte områder.

   Dessuten så kjenner jeg flust at pakistanske jenter som fritt går på kafeer, og gjør mye som er tilsynelatende forbudt for disse jentene. Det er tydelig at forfatterene av artikkelen (hvor en av dem virker å være pakistansk) har tatt et lite problem og forsøkt å gjøre en større sak ut av det enn det det egentlig er.

   Ps jenter som røyker er VELDIG usexy. Har røykeloven endret seg, får folk røyke på kafeer igjen?

   • Skeptisk Says:

    Dette innlegget ditt er et klassisk eksempel på hvordan enkelte prøver å bagatellisere problemene. ALLE som har satt seg litt inn i saken VET at dette er et stort problem for veldig mange.
    Kanskje ikke veldig rart jentene er litt forsiktige når det finnes mange eksempler på at jenter blir sendt til Pakistan og tvangsgiftet. Det er vel heller ikke helt uvanlig med æresdrap i Norge: http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Minst-ni-aeresdrap-i-Norge-122189.html

   • Jamal Says:

    Bagatelliserer ikke, bare påpeker at problemet ikke er så utbredt, og siden jeg har erfaring med den type jenter, og kjenner kompiser som har erfaring med den type jenter (som går bak ryggen på folk), så får de ikke sympati av meg. For å si det sånn, det er ikke kun foreldrene de lyver til. Disse jentene virker å være besatt av å lyve og bedra.

    Er de misfornøyd, så er det ikke verre enn å ta det opp med foreldrene. De færreste blir drept. Ja de kan bli utstøtt, men er det verre enn å lyve et løgnfullt liv? Har selv opplevd å bli utstøtt fordi jeg ønsket å ekte ei Algerisk jente, men so fuckin what?! Jeg sto i det minste for mine prinsipper.

    Forøvrig så gjelder det gutter også. Såvidt det er meg bekjent så er det de færreste pakistanske gutter som får lov til å ta med kjæresten hjem. Eller i det hele tatt få foreldrenes samtykke til å ha kjæreste.

    Er fra innvandrermiljøet selv, kjenner mange pakistanere, problemet er ikke så utbredt. Snakket med mange pakistanske jenter igår, og de kjente seg ikke igjen i det som ble lagt fram. Mange av dem hadde fullt lov til å gå på kafe, shoppingturer med veninner ol. De hadde også et åpent forhold med foreldrene, og ønsket ikke å gå bak ryggen på dem.

    Liker ikke måten denne type saker blir vinklet på i media. Minner meg litt om den gang Kadafi Zaman gravde opp innlegg fra hjernedøde nettsteder som desi.no for å gi oss andre innblikk i pakistaneres tankegang. Heldigvis så vokste han slikt fra seg, og har blitt litt mer seriøs nå.

   • Skeptisk Says:

    Jamal skrev:
    «Hvor i den passasjen er henteekteskap nevnt? Det er ikke bare pakistanske jenter som ikke får gifte seg med ikke-pakistanere, også marokkanske/tyrkiske etc. jenter (ja til og med norske i enkelte tilfeller) opplever (sosialt) press av ulike slag hva gjelder valg av ektefelle/partner. Men det betyr jo ikke at alternativet fra foreldrene er en fra hjemlandet? Det bor, såvidt det er meg bekjent, flust av pakistanere i Norge.»

    Statistikk min gode mann: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=134962
    Selv om ikke henteekteskap er nevn med reine ord i artikkelen er det noe man ikke kommer utenom, sjekk linken over.

    Jeg har jobbet med pakistanere, libanesere, marokkanere, palestinere osv. og de jeg har snakket med om saken er enige i at familiene utøver svært mye press for å styre giftemål (og her må vi huske at det er ulovlig å utøve «utilbørlig press») De har også fortalt meg at svært mange forakter norsk kultur og ikke har noe ønske om å tilpasse seg norsk levesett.

    Viser også til denne artikkelen: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=598323
    Jeg er klar over at disse ikke representerer alle Norges pakistanere men selv om denne holdningen bare deles av noen få er det allikevel alt for mange. Det er skremmende at folk som har bodd det meste av sitt liv i Norge har et sånt syn på ekteskap og oppdragelse.

 7. bastianblogg Says:

  Dette er det sanne islam

  http://bastianblogg.wordpress.com/2010/02/25/100-grunner-til-at-islam-er-patetisk/

  • muslimprosjektet Says:

   Bastian, så du innlegget jeg skrev over? Jeg vil jo svært gjerne ha innlegg og kommentarer:) Men dette er tredje gang du poster denne linken, så det får bli siste gang du poster akkurat dette! mvh Olav moderator

 8. go carts las vegas Says:

  go carts las vegas

  Henteekteskapenes mørke side | Muslimprosjektet

 9. gamewinners psp Says:

  gamewinners psp

  Henteekteskapenes mørke side | Muslimprosjektet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere like this: