Fakta om muslimer vol II: Myten om muslimske diktatur

Denne uka har jeg skrevet hjemmeeksamen i et fag på Blindern, «Demokratiproblemet i Midtøsten». Da føles det passende å fortsette «Fakta om muslimer»-føljetongen som jeg startet for et par uker siden. Da var temaet muslimers holdninger til demokrati, sånn globalt sett.

———

I dag er det et beslektet tema. I debatter på nettet kan man ofte lese ting som at «det finnes ingen demokratiske muslimske land», eller at «islam hindrer demokrati og frihet» osv. Men – rent empirisk (altså hvis man ser på virkeligheten) – stemmer ikke dette. Det finnes nemlig en rekke muslimske land som er demokratiske, der en stor andel av verdens muslimer bor. Den amerikanske konservative tenketanken Freedom House rangerer hvert år alle landene i verden ut fra om de er demokratiske eller ikke, eller «free» som Freedom House sier det. Der kan man sjekke selv.

———-

Vi lister opp:

Indonesia: 200 millioner muslimer ca. Det største muslimske landet i verden, med ca. 1/7 av verdens musilmer. Demokratisk.

Bangladesh: 175 millioner muslimer ca. Demokratisk.

Bosnia og Albania i Europa, Tyrkia, Mali i Afrika: Muslimske, demokratiske OG sekulære. Slå den liksom;) (ca. 90 millioner innbyggere til sammen)

Andre land, som Malaysia og Pakistan: Delvis demokratiske.

Dere forstår bildet. Mange muslimske land er ikke dikatur, men demokratier. Og i disse landene bor en betydelig andel av muslimene i verden.

———

Det store unntaket er de arabiske landene i Midtøsten og Nord-Afrika (pluss Iran), der bare Israel (som ikke er muslimsk) og Libanon kan regnes som mer eller mindre demokratiske. Det er komplekse årsaker til det. Men ettersom islam ikke har hindret demokrati i å vokse fram andre steder, hvorfor skulle det hindre demokratiet i å vokse fram her?

———-

Selvfølgelig er det mange av de demokratiske landene jeg har listet opp som har svakheter. I Pakistan skjer det i blant grusomme overgrep mot den kristne minoriteten. I Malaysia har det de siste 20 årene blitt innført lover som diskriminerer mot kvinner.

Men, et viktig poeng: Man kan ikke sammenligne disse landene med Norge. Man må sammenligne med andre land i samme region. Pakistan kan man sammenligne med India: Også der skjer det overgrep mot kristne, men da er det gjerne hinduer som står for dem (der er det også mange overgrep mot muslimer, forøvrig). Mali har utfordringer, men klarer seg langt bedre enn noen av sine kristne naboer. Tyrkia har utfordringer, men er mer demokratisk enn sitt kristne naboland Armenia. Malaysia er ikke perfekt, men i forhold til en del andre land i Sørøst-Asia – Burma, Vietnam, Nord-Korea, eller Kina – så er det kanskje ikke så ille?

Man måste jämföra, som det sies i den svenske filmen Mitt liv som hund.

——–

Og med det ønsker jeg alle leserne god helg! Kos dere med sol, is og fakta!

61 kommentar to “Fakta om muslimer vol II: Myten om muslimske diktatur”

 1. RB Says:

  Man kan jo spørre seg hvorfor da så mange velger å flytte til vesten? 🙂

  • muslimprosjektet Says:

   Hehe:) Det har vel noe med økonomi å gjøre, tror du ikke det? Hvorfor kommer polakkene feks, når Polen er minst like kristent som Norge? 😉

  • Spaceman Spiff Says:

   Denne er nok litt malplassert, men den illustrerer godt hvorfor islam og vesten ikke passer særlig godt i sammen… Det har ikke så mye med demokrati å gjøre, men men…

   http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/LE25Ak01.html

   Denne artikkelen fra Asia Times er om konemishandling. Interessant nok i seg selv, men jeg vil føye på at i denne artikkelen så er det liten tvil om hva koranen sier om dette. Her begynner de ikke å prate det bort slik enkelte her har gjort… (Symbolske handlinger… tannbørste-greia… osv…)

 2. Blomstedt Says:

  Det bør likevel sier klart at kristne likevel blir forfulgt, voldtatt og drept i disse statene selv om de er demokratier. Så i forhold til de kristne har disse statene likevel langt å gå. Og du peker jo ganske riktig på at hinduene også forfølger kristne. Det er som regel ikke myndighetene i disse landene som forfølger kristne. Blir mydnighetene i disse landene regnet som muslimske?

  Thailand og fillippinene er også demokratier, men jeg kan ikke se at liknende forfølgelse av minoriteter foregår der som du rapporterer fra India. Der går faktisk volden også fra muslimer mot buddhister og kristne.

  • Stephan Andreas Jensen Says:

   Blomstedt,
   Fårstår jeg deg riktig hvis du prøver å si at dette tyder på at forfølgelse av minoriteter er noe særegent muslimsk? Det er i tilfelle et rimelig tynt argument.

   Man behøver for eksempel ikke gå lenger enn 65 år tilbake for å finne eksempler på at jøder ble systematisk forfulgt over hele Europa, sendt til konsentrasjonsleire, og i mange tilfeller gasset ihjel. Det var ikke bare (kristne) tyskere som tok del i dette, men også (kristne) europeere fra alle landene som var allierte med eller okkupert av Tyskland. Også mange (kristne) nordmenn var med på å sende jøder til konsentrasjonsleirer.

   Et annet grusomt eksempel er fra Libanon i 1982, hvor den eksplisitt kristne falangist-militsen drepte så mange som 3500 forsvarsløse sivile (muslimske) palestinere og lebanesere i flyktningeleirene Shabra og Shatila da Beirut ble invadert av den Israelske hæren.

   Ellers kan man også nevne de mange grusomme overgrepene i tidl. Jugoslavia. I Srebrenica ble flere tusen (muslimske) bosninske sivile drept av (kristne) serbiske soldater, og FN mener at 20 000 – 50 000 (muslimske) bosniske kvinner ble brutalt voldtatt av (kristne) serbiske soldater.

   La meg si dette klart å tydelig: poenget her er overhodet ikke å på noen måte antyde at kristne har flere svin på skogen enn muslimer (eller det motsatte), eller på noen måte å prøve å måle grusomme ugjerninger opp mot hverandre.

   Men, det er uansett et svært viktig poeng at ytterst grove religiøst og etnisk motiverte overgrep ikke i det hele tatt er noe som er spesielt muslimsk (eller spesielt kristent, hinduistisk, etc.). Desverre tyder historien på at folk fra alle mulige religioner og land er i stand til å utføre ekstreme ugjerninger. Å påstå at dette er noe som bare skjer i muslimske land er historieløst og lite gjennomtenkt.

   • Blomstedt Says:

    Per idag er voldelig forfølgelse av kristne nok et globalt problem. Kina er også et svært problematisk land for kristne. Men muslimske land skiller seg ut hva gjelder brutaliteten.

    Krigen i Bosnia var grusom og det er ikke vanskelig å hevde at Serberne gjorde Europas verste krigsforbrytelse i etterkrigstiden. Men kristenforfølgelsen i muslimske land har pågått mye lenger, og pågår fortsatt i stort omfang. Kristne tapte borgerkrigen i Libanon, og etter samtaler med FN’soldater har jeg forstått at de kristnes antall ble kraftig erodert som følge av denne krigen, langt flere enn sine motstandere som vel stort sett var støttet av kommunistiske land og islamister.

    Isolert sett så er likevel muslimske land det stedet hvor undertrykkelsen av kristne er mest systematisk. Det er betegnende at vi er nødt til å vende oss til regulære kriger for å finne eksempler på det motsatte.

    Jeg synes ikke å se noe land i verden hvor muslimer lider eller blir drept for sin tro. Vi må altså sitere kriger for å finne eksempler. Ingen land eller kulturer praktiserer dødsstraff for å konvertere til Islam noe sted.

    Så kan vi jo på et filosofisk grunnlag spørre oss om det kristne budskapet åpner for et eventuelt Holocaust. Noe jeg aldri får motbevist er at Muhammed oppfordret til ndertrykkelse og forfølgelse av annerledes religiøse. Derfor er det rimelig å tro at forfølgelsen av kristne i muslimske land har noe med Islam å gjøre.

    Siden du nevner Holocaust skulle det være interessant å vite på hvilken måte Jesus eller Paulus oppfordret til dette?

   • Spaceman Spiff Says:

    Stephan Andreas Jensen,

    Du bør se litt på motivasjonen. Tyskere (Og enkelte andre europeere) var motivert av ideologien nazismen. Man hørte ikke mye til at Hitler innvolverte høyere makter i sin iver etter å gasse jøder (og mange andre grupper som homofile, funksjonshemmede osv)

    Så er spørsmålet om en annen ideologi, nemlig islam, har noen fellestrekk med nazismen. Jeg mener det svaret er et helt åpenbart ja. Den ideologien har jødehatet (og mot andre religiøse grupper) like sentralt som den tyske nazismen.

   • Stephan Andreas Jensen Says:

    Blomstedt og Spaceman Spiff, jeg må innrømme at jeg blir litt sjokkert av svarene deres. Det virker som om dere begge tolker innlegget mitt som et forsøk på å prøve å måle «hvem som er verst». Som jeg i klare ordelag har skrevet over er dette overhodet ikke min intensjon – la meg gjenta meg selv i tilfelle dere ikke leste det jeg skrev første gang:

    >>
    «La meg si dette klart å tydelig: poenget her er overhodet ikke å på noen måte antyde at kristne har flere svin på skogen enn muslimer (eller det motsatte), eller på noen måte å prøve å måle grusomme ugjerninger opp mot hverandre.

    Men, det er uansett et svært viktig poeng at ytterst grove religiøst og etnisk motiverte overgrep ikke i det hele tatt er noe som er spesielt muslimsk (eller spesielt kristent, hinduistisk, etc.). Desverre tyder historien på at folk fra alle mulige religioner og land er i stand til å utføre ekstreme ugjerninger.»
    <<

    På dette svarer Blomstedt:

    1. Kristne blir forfulgt over hele verden, spesielt av muslimer, mens muslimer blir ikke forfulgt noen steder.

    2. Islam oppforder til undertrykkelse av de som praktiserer andre religioner

    3. Kristendommen oppfordrer ikke til holocaust (noe jeg overhodet ikke har påstått).

    og Spaceman Spiff svarer med en enda mer useriøs påstand:

    4. Jødehat står like sentralt i Islam som i den tyske nazismen.

    Implisitt blir det påstått at jeg har hevdet at kristendommen oppfordrer til undertrykkelse og forfølgelse. Dette er overhodet ikke tilfelle, noe som bør gå klart fram av mitt forrige innlegg.

    Når det gjelder Blomstedts påstand om at Muslimer ikke blir forfulgt eller undertrykt noen steder i verden, untatt i kriger (som om det at det er krig skulle ha noe som helst å si), er dette rett og slett feil. Bare i løpet av de siste til årene har Muslimske minoriteter både lidd og blitt drept i fredstid på grunn av sin tro i blant annet Burma/Myanmar, Kina (Xinjang), India, Russland, USA, Storbritania, m.f.

    I forhold til denne diskusjonen er allikevel dette egentlig ikke så viktig. Det er irrellevant med tanke på deres påstander om at Islam oppfordrer til forfølgelse om det er flest muslimer eller flest kristne som blir forfulgt rundt omkring i verden. Å gjøre dette til en diskusjon hvor man prøver å sammenligne og måle opp mot hverandre ugjerninger begått av forskjellige grupper med religiøs tilknytning er både fullstendig nytteløst og misvisende.

    Det er flere grunner til dette. For det første tror jeg at man ikke med filosofisk eller etisk rent mel i posen KAN måle historiske grusomheter opp mot hverandre på en riktig måte. Vi mangler rett og slett (og vil sannsynligvis alltid mangle) måter å telle og måle ondskap og grusomheter på.

    Videre (dette er det desidert viktigske poenget) følger det overhodet ikke logisk at fordi om noen som utfører eller oppfordrer til en grusom ugjerning tilhører en bestemt religion eller etnisitet, liker et bestemt band, er inspirert av en bestemt forfatter, etc., at disse tilhørighetene kan ses på som årsak for grusomheten som blir begått eller oppfordret til. Dette gjelder i like stor grad selv om disse tilhørighetene blir brukt for å rettferdiggjøre ugjerningene.

    Det ekstremt viktige poenget her er at religioner kan brukes til alt mulig rart. Hvis man går nøye gjennom bibelen kan man for eksempel finne hjemmel for at det er riktig å steine homofile (og man kan finne hjemmel for at dette er helt, helt, feil). Spørsmålet som sådan blir ikke hva bibelen "objektivt sett" oppforder til, men hva kristne velger å tro at den oppfordrer til. Det samme gjelder for Islam og alle andre religioner, og resultatet er at man finner alle mulige slags manifestasjoner av alle religioner. Blant Kristne finner man for eksempel både de ikke-voldelige Kvekerne og de Lebanesiske Falangistene som sto bak massakrene i Shabra og Shatila. Det finnes utvilsomt et tilsvarende mangfold blant muslimer. Å si at Al Qaeda og Taliban er spesielt for Islam blir som å si at The Lord's Resistance Army i Uganda eller åpent protestantiske Ku Klux Klan-grupperinger er spesielt for Kristendommen. Begge påstander er meningsløse og sier ingenting – la meg gjenta – de sier INGENTING, om hverken Kristendommen eller Islam.

    Jeg føler også at jeg må svare på Spaceman Spiffs sinnsyke påstand om at Jødehat står like sentralt i Islam som i Nazismen. Historisk sett har jøder som har vært bosatt i Muslimske land fått utøve sin religion relativt fritt. Det noe dårlige forholdet man ser i dag er et relativt nytt fenomen som har kommet som et resultat av opprettelsen av staten Israel og krigene mellom Israel og nabolandene. Allikevel ser man at jødene i Iran er anerkjent som en religiøs minoritet og i likhet med zoroasterne, katolikkene, og de Armenske kristne representert i det Iranske parlamentet på vegne av sin religiøse gruppering.

    Det har selvsagt også vært tilfeller opp igjennom historien hvor jøder har blitt forulgt i muslimske land. Dette har desverre vært et mye større problem i mange kristne land, hvor jødeforfølgelse så sent som fram til etter andre verdenskrig blant annet ble eksplisitt religøst begrunnet med at jødene drepte jesus. Et ganske grovt eksempel på hvor sentralt jødehat har vært i europeisk kultur finner man blant annet i Martin Luthers (samme Martin Luther som sto bak reformasjonen og "grunnla" protestantismen) bok "Von den Jüden und iren Lügen" (Om Jødene og deres løgner), hvor Martin Luther blant annet oppfordrer til at jødiske synagoger og skoler bør brennes, jødisk eiendom bør konfiskeres, jødiske hjem bør raseres, at det ikke er galt å drepe jøder, og at jøder bør bli tvunget til tvangsarbeid. Martin Luthers bok om jødene ble svært godt likt av Nazistene, og blant annet brukt under Hitlers Nuremberg-samlinger, hvor anti-jødiske lover ble offentliggjort. Nuremberg by ga til og med en mange hundre år gammel førsteutgave av Martin Luthers bok til redaktøren av den Nazistiske avisen Der Sturmer, som entusiastisk omtalte den som den mest radikale anti-jødiske skriften noensinne.

    La meg gjenta meg selv for å gjøre det helt tydelig: jeg mener på ingen måte at dette sier noe som helst om kristendommen per se – ikke i det hele tatt. På samme måte som at jeg ikke mener at moralpolitiet i Saudi Arabia eller Taliban i Afghanistan sier noe som helst om Islam.

    Amerikanske pro-våper bevegelser som både Blomstedt og Spaceman Spiff sikkert begge sympatiserer med sier ofte at "Guns don't kill people, people do". Det samme gjelder i enda større grad for religioner: "Religions don't persecute people, people do".

   • Spaceman Spiff Says:

    «»Religions don’t persecute people, people do».»

    Slagord er ikke særlig godt som argumenter… Hvis du lurer på hva som forårsaker religiøs, eller mer korrekt ideologisk forfølgelse av andre religioner, så vend deg til skriftene og les hva som står der.

    Det slagordet ditt er som å si at «ideologier dreper ikke mennesker, mennesker dreper!» og i en forlengelse av det kan man si «nazismen drepte ingen mennesker… Det var mennesker som gjorde det».

    Hvis du nekter å se koblingene mellom ideologien og de handlingene som følger i kjølvannet, vel… Da kan slike enkle slagord sikkert virke veldig dekkende, men det er ikke særlig lett å få en forklaring på hvorfor folk sprenger seg i lufta om man fritar ideologien for ansvar. Og ja, islam klassifiserer jeg mer som en ideologi enn som en religion….

    Når du først er inne på noe som ble godt mottatt av nazistene, så bør du kanskje ta i betraktning at Mein Kampf selger godt i muslimske land, sies det…. Det er kanskje på grunn av den språklige likheten?? (Mein Kampf = Personlig kamp = jihad (helt bokstavelig))

   • Stephan Andreas Jensen Says:

    Det er klart at ideologiske tilknytninger påvirker folks handlinger. Men det er helt absurd å ta en svært mangfoldig religion som Islam, med massevis av ulike grener og mange hundre millioner tilhørere i alle verdens hjørner, og behandle det som en homogen ideologi. Konklusjonene dine vil være helt avhengige av hvilken undergruppe du velger som representative å derfor være fullstendig arbitrære og ugyldige.

    Hvis man for eksempel mener at IRAs handlinger i Nord-Irland de siste femti årene – d.v.s. terrorhandlinger/frigjøringskamp (avhengig av hvem man sympatiserer med), retter mot unionsvennlige protestanter er typisk for katolikker over hele verden, så blir det fullstendig absurd og misvisende. Eller hvis man mener at den Spanske inkvisisjonen og deres handlinger er typisk Kristne blir det også helt absurd. Tilsvarende blir det også helt absurd å si at terror er typisk for Islam. Akkurat som det blir helt absurd å si at terror er typisk for konservative Amerikanere fra søstatene og midtvesten på grunnlag av Oklahoma City-bombingen, UNABOMBER-angrepene, og Centennial Olympic Park-bombingen. Eller like absurd som å si at organisert voldtekt og bruk av barnesoldater er typisk kristent på grunn av The Lord’s Resistance Army i Uganda.

    Det er ingen tvil om at det finnes mange muslimer som tilhører svært radikale islamistiske ideologier. Men det i seg selv sier ingenting om Islam som sådan. Det finnes masse moderate pro-demokratiske muslimer også. Om ikke annet går dette svært tydelig fram fra mye av den meget seriøse forskningen som Olav peker på i denne bloggen.

    Poenget ditt om Mein Kampf er så useriøst at det knapt er verdt et svar. Det er nesten på linje med å beskylde en mosjonist for å være nazist hvis de sier «no pain, no gain», eller Lance Armstrong for å være fundamentalist fordi han snakker om sin personlige kamp mot kreften.

    «Mein Kampf selger godt i muslimske land, sies det…» Den selger sikker godt på sørlandet også. Så «sies det» i alle fall.

   • Spaceman Spiff Says:

    Du…. Nå er det på tide å sette ting litt i perspektiv her…

    «“Mein Kampf selger godt i muslimske land, sies det…” Den selger sikker godt på sørlandet også. Så “sies det” i alle fall.»

    Vel, hvis du kan dokumentere din påstand, så skal jeg dokumentere min….. Nei, veit du hva… Jeg skal gjøre det likevel:

    http://www.windsofchange.net/archives/006690.html

    Og dette var fortrinnsvis Tyrkia….

    Men jeg tør vedde hatten min på at du ikke finner en eneste artikkel om at Mein Kampf selger godt på sørlandet.

    http://www.crethiplethi.com/mein-kampf-best-seller-in-muslim-bangladesh/english/2009/

    Her har vi for Bangladesh….

    Now… Kom med noe som underbygger dine løse påstander.

    ———————–

    For øvrig, så betyr faktisk jihad en «indre kamp» helt bokstavelig. Det er vel neppe så veldig ulikt mein kampf? At jihad i all hovedsak IKKE er en personlig kamp er ganske åpenbart, men også det gjelder jo «mein kampf»… Det var ikke bare en personlig sak for den lille mann med bart… Jeg har ikke lest boka hans, men den er så vidt meg bekjent et politisk manifest. Og det er da langt på vei det også koranen er…. et politisk manifest der den bestemmer straffer, lover, påbud, forbud osv osv osv osv osv…

    Du kan avfeie det med useriøst, men personlig tror jeg bare ikke du har peiling på hva du skriver om. Det er mye synsing, men lite konkret.

    ————————–

    «Tilsvarende blir det også helt absurd å si at terror er typisk for Islam. »

    Her kommer perspektivet inn for alvor:

    Flere blir drept av islamsk terror HVERT ÅR enn under 350 år med den spanske inkvisisjonen!

    Flere ble drept av radikale muslimer på få timer en septemberdag i 2001, enn de 36 årene med konflikt i nord-irland.

    HVER DAG blir flere drept i Allahs navn enn på 50 år med Ku Klux Klan…

    Og terror er ikke litt spesielt for islam? Her snakker jeg ikke om kriger… Selv ikke når Hamas skyter raketter inn i sivile områder av Israel…. Men utelukkende i form av terrorhandlinger som angrep på vilkårlige sivile på forskjellige måter. Og guess what…. Der islam ikke dominerer, er det stort sett terror i en eller annen form… Det være seg i Kashmir, Sør-Thailand, Filippinene, Nigeria, osv osv… Så kanskje ikke denne religionen er så forskjellig i verdens hjørner? Husk at mange muslimer i Europa får sin åndelige veiledning fra lovskolene som dekker store områder. Det kan være noen uenigheter, men det er ikke om de store linjene.

    Unabomberen var riktignok terror… Men hvor mange klarte han å ta?? Seinest i dag så jeg et program om trusselen mot abortleger i USA… 5 stk drept… Også der kan man snakke om terror selv om det er målrettede bomber. Oklahomabomberen kan også sies å være terror, men om du samler sammen all terroren de siste 20 årene som IKKE har noen forbindelse til islam, så kan vi sammenlikne det med de siste 9 årene med islam… Her er resultatene fra forrige måned (april):

    Jihad Attacks: 149
    Countries: 18
    Religions: 5
    Dead Bodies: 701
    Critically Injured: 1793

    Skal vi grave litt dypere i statistikken, kanskje?? Jeg har mer på lager om du vil… Mørketallene er for øvrig ganske store, for kravene til å komme på lista krever en god sannsynlighet av motivasjonen til gjerningsmannen.

    Men sett det i perspektiv… Så kan du ikke unngå å se et mønster…. Men lukker du øynene og leiter etter «paralleller» i andre sammenhenger så kan du sikkert finne det der også. Jeg skal gi deg en gratis…. Selvmordsbombere var faktisk ikke en islamsk oppfinnelse. Det forandrer likevel ikke det faktum at muslimer er de som med størst begjær griper om muligheten.

   • Stephan Andreas Jensen Says:

    Det kan godt hende at Mein Kampf selger godt i Tyrkia og Bangladesh. Den solgte godt Tyskland på 30-tallet også. Var det fordi det var så mange muslimer i Tyskland?

    At Jihad betyr indre kamp tyder vel bare på at de som bruker det som et påskudd for terror og religiøs krigføring har misforstått konseptet. Å si at det tyder på jødehat er litt svakt.

    Det finnes masse terror utført av muslimer i Islams navn. Det betyr ikke at terror er noe spesielt for Islam eller at Islam skaper terror. «Islamsk»-politisk terror er, for eksempel, et relativt nytt fenomen. Islam er det ikke. Man har holdt på med politisk terror mye lenger i Europa (som du påpeker).

    Man har hatt Islam i over 1400 år, og i lange perioder var de Islamske statene mye med teknologisk og samfunnsmessig avanserte enn vestlige land (etter renessansen forandret denne balansen seg). Du tar et utvalg av ting som har kjennetegnet noen Islamske grupper i de siste ti-tyve årene og påstår at disse tingene er de viktigste tingene ved Islam uavhengig av tid og sted. Analysen er fullstendig blottet for rigør. Det er som å estimere gjennomsnittet og standardavviket til prisen på nordsjøolje de siste tre ukene og si at tallene du får vil beskrive ojeprisens prisbevegelser med stor nøyaktighet all fremtid.

    Hvis du hadde valgt de hundre årene mellom år 1050 og 1150 hadde analysen din sett helt annerledes ut. Det tyder på at konklusjonene dine er helt avhengige av hvilket datautvalg du velger å se på. Denne måten å velge ut og behandle fakta på minner om måten et sovjetisk propagandabyrå jobbet på.

   • Spaceman Spiff Says:

    «At Jihad betyr indre kamp tyder vel bare på at de som bruker det som et påskudd for terror og religiøs krigføring har misforstått konseptet. Å si at det tyder på jødehat er litt svakt.»

    Som sagt… Mein Kampf betyr i praksis akkurat det samme… Men det var ikke en særlig «personlig kamp». Så kan du si «ja vel, Mein Kampf og jihad betyr to forskjellige ting», men det sier mer om din «debatt-teknikk» enn noe annet.

    «Den solgte godt Tyskland på 30-tallet også.»

    Vi er ikke på 30 tallet nå… I dag VEIT vi faktisk hva nazismen stod for… Men også på den tiden var det stemmer som advarte mot nazismen. Folket ville bare ikke tro på det, for de hadde jo vært igjennom en verdenskrig og hvem skulle vel tro at noen ville ønske en omkamp? Ingen er så blind som den som ikke vil se, er det noe som heter…

    «Det betyr ikke at terror er noe spesielt for Islam eller at Islam skaper terror. »

    Jeg har ikke sagt at terror er et utelukkende islamsk fenomen, men det er i ALL HOVEDSAK islam som er motivasjonen for terroren vi har sett de siste 10 årene. Man kan utmerket godt trekke den tilbake til 90-tallet også, med terrorangrep på busser o.l. i Israel og bombingen av USS Cole og ambassadene i Afrika. Men du må se det i et litt større perspektiv…. I tidligere tider, var det ikke nødvendig med terror og det å lage sprengstoff var ikke alltid like lett. Man hadde ikke tilgang på alle slags remedier over alt, og finansieringen har heller ikke vært i nærheten av det den har vært i det siste tiåret. Terroren er et resultat av en litt pragmatisk linje, der man veit at man kan ikke vinne i en konvensjonell krig. Så man må gå over til mer geriljaaktig krigføring. Husk på at PLO har vært aktive ganske lenge og de ble belønnet med fredsprisen til og med… *SUKK*

    «Man har hatt Islam i over 1400 år, og i lange perioder var de Islamske statene mye med teknologisk og samfunnsmessig avanserte enn vestlige land (etter renessansen forandret denne balansen seg).»

    Myter… Islams «golden age» var langt fra så gylden som ryktene vil ha det til. Og hva har det med saken hvor teknologiske de er?

    For å gi deg litt kjøtt på beina, så prøv denne linken her:

    http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=21117

    «Du tar et utvalg av ting som har kjennetegnet noen Islamske grupper i de siste ti-tyve årene og påstår at disse tingene er de viktigste tingene ved Islam uavhengig av tid og sted.»

    Til forskjell fra deg, så forholder jeg meg til hva lærde sier, hva skriftene sier og de tilfellene der muslimer faktisk handler i henhold til dette. De har forandret seg ganske lite over tid. Så nei, jeg forholder meg ikke til «muslimske grupper». Stort sett er «grupper» en veldig flytende betegnelse, men om du mener lærde i lovskolene eller Qaradawi og hans Europeiske Fatwaråd, vel da forholder jeg meg kanskje til grupper, men jeg tror du skal leite en stund før du finner et argument der jeg sier at Osama bin Laden sa at sånn og sånn er det… Kanskje jeg har slengt inn han som i en bisetning, men det er neppe hovedargumentet mitt.

    «At Jihad betyr indre kamp tyder vel bare på at de som bruker det som et påskudd for terror og religiøs krigføring har misforstått konseptet.»

    Hva ordet faktisk betyr og hvordan det settes ut i live er to forskjellige ting. At du kjører bil til et sted trenger ikke nødvendigvis å bety at du kjørte selv, ikke sant?? Ordkløyveri gidder jeg faktisk ikke bruke tiden på, men om du vil diskutere fenomenet jihad så kan du jo starte med å merke deg at 97% av Bukharis hadithssamling omhandler «jihad» i form av fysisk vold. Jihad slik vi stort sett kjenner den. De resterende 3 prosentene skulle man da tro var den personlige striden, ettersom de 97 andre prosentene ikke er det. Men nei, også de kan forstås som voldelige. De er bare litt mer usikkert hva som menes.

    Så hva er poenget ditt ang. 1050-1150? Skal du ha en liste med krigføring i islams navn, så kan du sikkert få det. Dette var faktisk en periode da korstogene begynte å slå tilbake mot muslimske plyndringer og erobringer langt inn i hjertet av Europa, så også den tiden var islam ganske militant og aggressiv. Det har den vært fra Muhammed forlot Mecca og reiste til Medina. Og det er ikke så mye annet vi ser i dag….

 3. viewpointofview Says:

  Er ikke helt sikker på om jeg ville kalle Tyrkia mer enn ca. demokratisk. Og ca. sekulært.

  Yttringsfriheten står ikke akkurat sterkt der.

  • Stephan Andreas Jensen Says:

   Tyrkia er på mange måter mer sekulært enn Norge. I den grad ytringsfriheten ikke står sterkt går nok heller dette utover de som vil ytre seg religiøst.

   Dette betyr selvsagt ikke at man bør se bort ifra at det finnes sterke mulimske bevegelser i Tyrkia, og at man kanskje vil se en forandring i den politiske situasjonen i landet.

   • muslimprosjektet Says:

    Ang. Tyrkia så har jo ikke det opprinnelig islamistiske AKP-rettferdighet akkurat prøvde å gjøre landet til noe nytt Taliban. Snarere tvert i mot – de prøver jo alt de kan å komme inn i EU. Heller vil jeg se det slik at AKP har gjort Tyrkia friere enn det var før. Sekularismen i Tyrkia er såpass grunnfestet at det skal ganske mye til for å rokke ved den.

    (så er det viktig å forstå at «sekularisme» ikke betyr at folk flest er ateister, men at staten ikke er knyttet til noen bestemt religion)

   • Konrad Says:

    Norge har jo faktisk statsreligion, både kongen og et visst antall statsråder må tilhøre statskirken.

    Tyrkia har hatt et par militærkupp og generalene rasler med sablene rett som det er.

   • Konrad Says:

    PS: Den viktigste undertrykkingen i Tyrkia er mot kurdere, men det er av nasjonalistiske grunner (kurdisk er et persisk språk), ikke religiøse (kurderne er jo 99,9 % muslimer).

   • viewpointofview Says:

    Ytringsfriheten i Tyrkia gjelder ikke de som våger å påstå at det skjedde et folkemord mot Armenerne.

    Eller hvis du våger å trykke i en avis at parlamentet ligner en stall:
    http://www.bianet.org/english/freedom-of-expression/122208-supreme-court-approved-sentence-for-calling-parliament-a-stable

   • Spaceman Spiff Says:

    «Tyrkia har hatt et par militærkupp og generalene rasler med sablene rett som det er.»

    Generalene er arrestert av Iran-vennen Erdogan… Hadde de hatt noen sabler å rasle med, hadde de også brukt dem for det var nettopp slike som Erdogan denne sikkerhetsventilen var tiltenkt.

   • Spaceman Spiff Says:

    Merkelig at innskrenkinger i ytringsfriheten går ut over de som vil ytre seg religiøst, for presidenten der gjør det hele tiden. Han minnes jo til og med Tyrkisk storhetstid fra en tid før landet ble ca sekulært. Dessuten orienterer han landet mot religiøse bandittstater som Iran.

   • Spaceman Spiff Says:

    «Ang. Tyrkia så har jo ikke det opprinnelig islamistiske AKP-rettferdighet akkurat prøvde å gjøre landet til noe nytt Taliban. Snarere tvert i mot – de prøver jo alt de kan å komme inn i EU. »

    De PRØVDE… Men EU sa nei fordi det var heller dårlig stelt med forholdene her. (Dessuten er mesteparten av Tyrkia utenfor Europa, så jeg skjønner ikke helt hvor smart det er å blande Tyrkia inn der, men det er en annen sak)

    Uansett så har de langt på vei lagt dette på is og har langt på vei skiftet side i storpolitikken. Nå er det Iran og nye venner som gjelder. Det var ikke helt uten grunn at Obama reiste til Tyrkia og oppfordret EU til å ta dem inn i varmen, men EU var til en forandring kloke. Personlig synes jeg heller Obama skulle invitert dem inn som en stat i USA.

 4. Konrad Says:

  Glem ikke India, verdens største demokrati, har 150 mill muslimer blant sine innbyggere. De fleste muslimer bor altså i demokratiske eller halv-demokratiske land (Marokko og Jordan er vel også halv-demokratiske). Iran er også, på sin sære måte, et slags 30% demokrati. Nigeria med 60 mill muslimer, må vel også regnes som relativt demokratisk.

  Kina har 20-30 mill muslimer innenfor sine grenser (omtrent som Saudi altså), mangelen på demokrati i Kina har lite med islam å gjøre.

  Et militærdiktatur er et militærdiktatur, uansett hvilken religion diktatoren tilhører. Både Europa og Latin-Amerika har hatt sin solide andel av diktatur.

  • muslimprosjektet Says:

   Viktig poeng at veldig mange muslimer lever godt som minoriteter i ikke-muslimske land! India er jo kroneksempelet.

   Ellers er jeg ikke så enig i at verken Marokko, Jordan eller Iran er halvdemokratiske.. Hos de to førstnevnte er all den reelle makten hos kongen, som ikke er på valg. I Iran er all den reelle makten hos den øverste ayatollahen og vokterrådet, som heller ikke er på valg. Nigeria kjenner jeg ikke til.

   Og også helt sant at «kristne» regioner som Europa og latin-amerika har hatt mer enn nok av diktatur.

   • Konrad Says:

    Nigeria har såvidt jeg forstår vært inne i en god utvikling de siste årene, selv om det selvsagt er temmelig dyptgående korrupsjon. Iran er kanskje 30% demokratisk (bare for å bruke et tall), endog stemmerett for kvinner, men er stort sett ganske autoritært og er nå inne i en klart negativ utvikling.

    For Jordan og Marokko tenkte jeg kanskje mer på personlig frihet enn på politiske retter. Jeg har ikke førstehånds kjennskap til disse landene, men har inntrykk av at Marokko har et visst innslag av fritt valg.

   • muslimprosjektet Says:

    Ja, tror Jordan hvertfall har større frihet enn en del andre land i regionen. Marokko har de siste årene gitt kvinner mye større rettigheter (tommel opp for det). Og begge landene har valg til parlament, bare at parlamentet omtrent ikke bestemmer noe..

   • Konrad Says:

    PS:
    Mitt sluttpoeng var forresten at autoritært styre og demokratisk underskudd stort sett har lite med religion å gjøre. Viktige unntak er naturligvis Iran (definert som islamsk republikk) og Saudi-Arabia som legitimierer sitt styre ved Koranen.

   • Spaceman Spiff Says:

    Hjelpe meg!! Hvor historieløs kan man bli??

    INDIA er et KRONEKSEMPEL?

    Hvis det er eksempel på noe som helst, så er det hvor galt det kan gå! India har vel bare vært i krig gjentatte ganger og blitt delt som resultat av dette. Dette er den samme tankeløse retorikken som Støre har brukt.

    India regnes også som et høyrisikoland med tanke på terror… Det er ikke på grunn av alle hinduene som bor der.

   • Spaceman Spiff Says:

    Konrad, ditt sluttpoeng bør også inneholde at Egypt, Algerie hadde blitt fundamentaliststater over natta om det ikke hadde vært på grunn av det demokratiske underskuddet.

    «Marokko har de siste årene gitt kvinner mye større rettigheter»

    Og samtidig hiver de ut kristne over en lav sko… Og MYE STØRRE rettigheter er ikke nødvendigvis det samme som FULLE rettigheter. Tenk litt tilbake til barnefordelingssaken, selv om det også kan ha med nasjonalitet å gjøre.

   • Spaceman Spiff Says:

    Nigeria har vært i en god utvikling?? Det er ikke mange månedene siden over 200 i all hovedsak kristne ble drept av machete-bevæpnede muslimske opprørere. Hvorfor tror du den største ikke-muslimske gruppen her i landet er Nigerianere?

    «Jordan hvertfall har større frihet enn en del andre land i regionen.»

    Det tror nok jeg også, men demokratiet er det likevel underskudd på. Og jeg pratet for ikke så lenge siden med noen som nettopp var på ferie i landet, men den jente-gjengen følte seg ikke særlig godt mottat der.

    «Et militærdiktatur er et militærdiktatur, uansett hvilken religion diktatoren tilhører. Både Europa og Latin-Amerika har hatt sin solide andel av diktatur.»

    Ikke nødvendigvis, for her er det snakk om islam relatert til mangel på demokrati. Poenget her er ikke at diktatur (som f.eks hviterussland i dag) ikke kan oppstå i de fleste kulturer, men at det er helt på det reine at muslimske land har noe større utfordringer her. Og det værste er at demokrati ser ut til å fremme diktatur, noe som kom helt klart frem i Algerie på 90-tallet.

 5. Sten Norlander Says:

  Seks til åtte halvgode demokratier av i alt snaut 60 land. Ikke mye å rope hurra for. Og i alle fall ikke myteknusing.

  • muslimprosjektet Says:

   Vel, nå bor jo nærmere halvparten av verdens muslimer i de landene da..

  • Konrad Says:

   I den komparative analysen må vi også huske at mesteparten av Europa var diktaturer inntil nylig. Neida, ikke bare Sovjet og satelittstatene. Franco (1975), Portugal (1974), Hellas’ oberster (1974). Vatikanstaten, kristendommens sentrum, er fortsatt et diktatur.

   Hva kan vi lære av dette? Lite. Et diktatur er et diktatur, ikke noe mer.

   • Spaceman Spiff Says:

    Hvis du går i historien, så er demokrati et ganske nytt fenomen. (selv om idèen er gammel) At det har tatt litt tid enkelte steder forandrer ikke det faktum at Egypt med sitt muslimske brorskap gjerne vil snu egypt til et nytt hamasistan…. Og Olav her lovpriser jo tidligere Rabitamoskèen som har sine tette bånd til nettopp muslimsk brorskap.

   • Spaceman Spiff Says:

    Og la meg legge til: De ligger godt an i «opinionen».

   • muslimprosjektet Says:

    Jeg er uenig med brorskapet i mye og mangt, men de har faktisk utviklet seg veldig mye de siste 20 årene, de har definitivt gått i universalistisk retning.

    Og: Kan det bli så veldig mye verre enn i dag, der folk kastes i fengsel over en lav sko? Jeg vet ikke.

   • Spaceman Spiff Says:

    Visst kan det bli værre…. Det kan bli offentlige halshugginger og enda mer undertrykkelse av kopterne, f.eks…

    Og det vil vi vel ikke se?

   • muslimprosjektet Says:

    Ja, det håper (og tror) jeg i så fall ikke skjer. Men det vet man ikke før man har prøvd, ikke sant?

    Tro meg: Jeg kjenner en del egyptere. Ting kan ikke bli så veldig mye verre enn de er nå.

   • Spaceman Spiff Says:

    Vel, om du har erfaring med at egypterne har det ille, ta en titt på egypts urbefolkning også…

    Kopterne sitter langt nede ved bordet og blir diskriminert på det groveste…. Alt fordi de ikke kunne stå imot innvandringen for 1300 år siden…..

   • muslimprosjektet Says:

    Joda, jeg vet utmerket godt at kopterne ikke har det lett.

 6. Spaceman Spiff Says:

  Tyrkia er vel i all hovedsak IKKE i Europa? Jeg skal ikke debattere at Tyrkia er et demokrati, men det er helt på det reine at det er et noe spesielt demokrati. Og det største ankepunktet mot muslimske land er ikke at det ikke er demokrati, men at folk faktisk bruker demokratiet i stor grad til å søke til andre styreformer. Det holdt på å skje i Algerie på 90-tallet, og med Tyrkia kan det se ut til at dette har skjedd med valget av Erdogan og at sikkerhetsventilen er blokkert ved at generaler er fengslet.

  Erdogan har som du kanskje har fått med deg orientert landet mye mer i retning Iran/Syria og vekk fra den tradisjonelle rollen det har spilt sammen med vesten.

  Du kan jo også lese litt om Indonesisk demokrati her…

  http://www.newsweek.com/2009/07/10/a-secular-democracy.html

  Husker for øvrig at jeg hadde noen bilder av jenter som ble trakasert av et «moral-politi». Ganske sikker på at det var i Indonesia også…

  For øvrig kan du jo fint argumentere for at Iran er et demokrati også? Iranere velger jo sine ledere, som riktignok er godkjent på forhånd av vokterrådet, men likevel…

  Det er ikke så enkelt at det er et demokrati bare folk har muligheten til å gå til valgurnene. Isåfall hadde vi hatt demokrati i Afghanistan også. Det er en gradering her, og jeg må ærling innrømme at Norge heller ikke fortjener 100% på demokrati pga bl.a skjev mediedekning.

  • muslimprosjektet Says:

   Det med at Tyrkia er i Europa var en komma-leif – skrive «Tyrkia, Bosnia og Albania i Europa» – og mente med det at bare Bosnia og Albania var i Europa. Selv om Tyrkia er halvveis europeisk. Når det er sagt er jeg sterk, sterk, sterk tilhenger av at Tyrkia skal bli med i EU, synes det er en idioti uten like at EU ikke vil ha dem med. Der har du svaret på hvorfor de kanskje vender seg til Iran nå.

   Nei, Iran er ikke et demokrati, det har jeg aldri sagt.

   • Spaceman Spiff Says:

    Jeg er vel i motsatt hjørne og mener at det er komplett idioti å tro at Tyrkias befolkning «skifter» så til de grader fordi EU holder dem litt på is. Hele problemet er at Tyrkia vil være en folkerik stat som flytter tyngdepunktet vekk i fra vest-europa. De har blitt tilbudt handelsavtaler, men nøyer seg ikke med annet enn fullt medlemskap. Vi ser hvordan det har blitt med Romania og Bulgaria som har sendt oss en stor strøm av regelrette kjeltringer som sitter i nytt fengsel i Halden med flatskjermene sine. Med Tyrkia vil problemene bare bli enda større. Vi får enda en større folkestrøm osv… Men hvorfor stoppe med Tyrkia?? Hvorfor ikke bare innlemme alle land…. Israel…. Algerie… (Eurabia ligger jo i bakgrunnen her…) Det hele ender med at EU blir enda mer dysfunksjonell) Poenget er at Tyrkia har NULL til felles med resten av Europa. Jeg mener for øvrig at det samme gjelder balkan, Romania og Bulgaria også, og at disse i beste fall bare burde hatt handelsavtaler.

    Og nei, jeg sa ikke at du sa Iran var et demokrati, men når du trekker frem enkelte land som positive i demokratisk forstand, så kan man faktisk ikke se bort ifra at Iran faktisk også har valg. Men dette er selvfølgelig et relativt begrep.

 7. Julia Says:

  Det er vel ingen direkte motsetning mellom islam og demokrati som jeg ser det. Det er HVA SLAGS demokratier islam legger til rette for som er problemet. Vi kan ta en nærmere titt på kvinners og homoseksuelles situasjon i iran, indonesia, etc så blir det mer interessant.

  • muslimprosjektet Says:

   Ja, det kan du ha rett i Julia.
   Nå skal det jo sies at homofile har det vanskelig i mange land i verden, ikke bare muslimske. I det kristne landet Uganda debatterer de jo dødsstraff for homofile for tiden.
   http://news.bbc.co.uk/2/hi/8412962.stm

   • Spaceman Spiff Says:

    Man kan jo spørre seg om Uganda bruker bibelen for å argumentere for dette…. Det er faktisk ikke så mange år siden homofili var straffbart her i landet også, men det er vel knapt noen som har brukt bibelen som argument for dette.

    For øvrig er det jo nettopp det som Julia sier som er problemet. At de velger en leder betyr ikke at de ikke velger en leder som vil ha shari’ah og det som værre er. For det er ofte det man ser rundt om muslimske land…. Et fritt valg medfører OFTE, desverre, en islamisering.

 8. Spaceman Spiff Says:

  Mer om Tyrkia…. På feil vei utenfor stupet….

  http://politisktinkorrekt.info/2010/05/29/grundlagsandring-hotar-islamisera-turkiet/

  «Grundlagsändring hotar islamisera Turkiet»…

  Det er flott med demokrati i muslimske land… Nyhetene om tilbakeskrittet for sivilisasjonene kommer omtrent daglig.

  • muslimprosjektet Says:

   Jeg leste den artikkelen, og den sier absolutt ingenting om at Tyrkia verken holder på å «islamiseres» eller er på vei utfor stupet. Det eneste den sier er at noen av de rigide (og udemokratiske og illiberale) bestemmelsene i Tyrkia kanskje er på vei bort. Det kan ikke kalles annet enn et fremskritt FOR demokratiet at militæret der får mindre makt.

   • Spaceman Spiff Says:

    You’re missing the point!! Hvorfor tror du ataturk GA militæret denne muligheten til «lovlige» statskupp? Nettopp for å forhindre en utskeielse som vi nå er vitne til med erdogan… Fordi Tyrkia har en historie, og islam-dominerte land har en tendens til nettopp å falle for religiøst diktatur.

    Ut over det er det jo interessant å se hvor annerledes man kan se på noe slikt…. For der noen skriver «grundlagsendring hotar islamisere turkiet», så synes du det er et fremskritt for demokratiet.

    Så selv om jeg ser poenget ditt med fremskritt for demokratiet, reint prinsippielt, så må også du erkjenne hva som var grunnen til denne sikkerhetsventilen….

    Så når Erdogan stenger denne sikkerhetsventilen som skal beskytte mot en islamisering, så ser du det som positivt og uproblematisk? Altså…. Om folket vil gjennom-islamisere Tyrkia, så er det uproblematisk? (Og du vil fremdeles ha dem i EU?)

   • muslimprosjektet Says:

    Hvis folket i Tyrkia ønsker å «islamisere» Tyrkia så får de selvfølgelig lov til det – det er deres land og de får gjøre hva de vil.

    Men meningsmålinger tyder på at folket i Tyrkia IKKE ønsker det, hvis du tenker på tradisjonelle shariah-lover osv. Og det prøver heller ikke AKP-partiet å innføre.

   • Spaceman Spiff Says:

    Kjapt angående det vidunderlige Indonesia, forresten… Sånn går det når man tollererer de intollerante…

    http://www.document.no/2010/05/aceh_innforer_bukseforbud_for.html

    Ang. Tyrkia, så ja… I prinsippet må de gjøre akkurat hva de vil med landet sitt. Forutsatt at de holder seg innenfor sine grenser. Men hvis vi skal følge det resonementet, så kan man si det samme om Norge om 60-70 år… Om det som da er halve Norge med muslimer ønsker å islamisere landet, hvorfor skulle noen hindre dem?

    Problemet er bare at islamisering ikke er bra for landet selv eller for en vesentlig del av inbyggerne. Kvinnene ikke minst. Så man kan sitte med hendene i fanget og se på at noe slikt utvikler seg, men du svarte meg ikke på om du fremdeles vil ha dem med i EU.

    Erdogan har gått lengre enn noen før han etter ataturks gjennomgang.. Og ting tar tid… Tyrkia har et bedre utgangspunkt enn noe annet land, likevel bruker AKP anledningen til å orientere seg mot Iran og Syria.

    Å akseptere en islamisering er å akseptere det intolerante… Det liberale paradoks, er det noen som kaller det. Jeg synes det er en misforstått toleranse. Men jeg har ikke sagt at Tyrkia holder på å innføre shari’ah, men hele poenget er at man stenger sikkerhetsventilen som var ment å unngå dette. Det er bare et lite skritt i feil retning. De har tatt flere skritt i feil retning og fortsetter å gjøre det. Erdogan har jo også en rekke uttalelser som er mildt sagt problematiske. (Minareter var «missiler». Selvfølgelig ikke bokstavelig, men det er helt klart en mindre hyggelig uttalelse. Jeg vil kalle den fientlig.) Likevel mener du det er en stor feil av EU å ikke ta dem inn? Skal man virkelig slippe inn land som faktisk har valgt inn en ekstremist som statsminister? Kanskje visste de ikke hva de gikk til, men ved et gjenvalg bør de vel vite bedre?

   • muslimprosjektet Says:

    Ang. Indonesia så består den av forskjellige provinser. Aceh er den mest konservative og islamistiske.

    De islamistiske partiene har ikke vunnet et eneste valg siden demokratiet ble innført.

    Tyrkia: Jeg har ikke noe problem med å gjenkjenne islamister eller «islamisering» når jeg ser den. Men i Tyrkia er det primære målet for AKP å utvide rommet for enkeltmennesker og sivilsamfunn til å være «islamske», gå med hijab osv. Fullt i tråd med liberale verdier.

   • Spaceman Spiff Says:

    Prøv å hev deg litt over partiprogrammet til AKP. Erdogan har langt på vei tatt Tyrkia ut av NATO og over i Iran/Syria-aksen. Dette har lite med «liberale verdier» å gjøre.

 9. Emari Says:

  Grunnen til at mange muslimske land har demokratisk underskudd skyldes at stor flyt av oljepenger inn i et førindustrielt bondesamfunn skaper en situasjon hvor makthavere ikke trenger å være avhengig av bedrifter og individer for å få inntekter til statskassen, men kan straffe og belønne sine fiender og venner for å beholde makten.

  De mest demokratiske landene er land som ser at oljeinntektene etterhvert tar slutt (Bahrain) eller som har lite eller ingen oljeinntekter. Lav oljepris vil få kraftig fart på demokratiske reformer i Midt-Østen.

  • muslimprosjektet Says:

   Ja, det er et veldig viktig poeng. Er ikke den eneste grunnen tror jeg, men det er ikke tvil om at oljepenger og andre såkalte «rente»-inntekter har gjort det langt lettere for dikaturene å overleve.

   Det paradoksale med dette er at vestlig bistand til de autoritære regimene sannsynligvis bare gjør det vanskeligere for demokratiet å bryte fram. (og det kommer fra en fyr som er svært glad i bistand 😉

 10. Olds69 Says:

  La oss gjøre det enkelt:

  I hvilke muslimske land kan en muslim FRITT konvertere til en annen religion uten å bli drept eller kastet i fengsel?

  Olds69

 11. Fakta om muslimer vol III: Lovlydighet er den viktigste verdien « Muslimprosjektet Says:

  […] Det er tid for tredje del av føljetongen “fakta om muslimer” (her er del I og II). I helga fikk jeg endelig lest en stor undersøkelse fra desember om muslimene i Europa. Den har […]

 12. Fakta om muslimer vol IV: Ikke voldens religion « Muslimprosjektet Says:

  […] som gruppe, i Norge og verden. I vår skrev jeg om muslimers syn på demokrati globalt sett, myten om muslimske diktatur, og verdisynet hos europeiske […]

 13. Jonny Says:

  Er det noen som har nevnt det muslims- otomanske riket som stod for drapet på rundt tre millioner kristn?

  • Spaceman Spiff Says:

   Det er uansett bare musepiss i Mekka i forhold til drapene begått av muslimer i India. MINIMUM 80 millioner!! Selv ikke industrialisert massemord i verdenskrigene matcher dette.

 14. Camasi barbati carouri Says:

  I constantly spent my half an hour to read this webpage’s articles everyday along with a cup of coffee.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: