Fakta om muslimer vol III: Lovlydighet er den viktigste verdien

Det er tid for tredje del av føljetongen «fakta om muslimer» (her er del I og II). I helga fikk jeg endelig lest en stor undersøkelse fra desember om muslimene i Europa. Den har masse informasjon om Europas muslimer, men har fått lite omtale i norsk presse – med unntak av én artikkel i Aftenposten og én i Klassekampen, tror jeg.

——–

Jeg skal prøve å formidle en del av informasjonen i undersøkelsen utover. I dag skal jeg ta opp noe av det mest interessante – nemlig hvilke verdier muslimer og ikke-muslimer i Europa sier er de viktigste for dem. I debatten om islam får vi ofte høre at de grunnleggende verdiene er forskjellige. Stemmer det? La oss se:

I undersøkelsen har folk blitt spurt hva de mener er de fire «viktigste verdiene for å leve i dette landet» (av en liste på 11), altså det som i Norge gjerne blir omtalt som norske verdier. Her er de fire verdiene som kom høyest – altså de verdiene som flest mente var de viktigste verdiene i landet:

Muslimer

1. Respekt for loven (64.3 %)

2. Respekt for alle religioner (51.6%)

3. Ytringsfrihet (49.5 %)

4. Like muligheter (41.3 %)

5. Toleranse overfor andre (37.4%)

.

Ikke-muslimer

1. Ytringsfrihet (61.5 %)

2. Respekt for loven (54 %)

3. Toleranse overfor andre (49.9 %)

4. Like muligheter (44.1 %)

(6.) Respekt for alle religioner (29.1 %)

.

Til oppklaring: Dette betyr ikke at det bare er 54 prosent av ikke-muslimene som mener at lovlydighet er viktig, og at resten mener at man kan bryte loven så mye man vil… selvfølgelig ikke. Det betyr heller ikke at 50 prosent av muslimene er mot ytringsfrihet. 54 prosent av ikke-muslimene mener at respekt for loven er en av de fire viktigste verdiene. Men det kan jo likevel være viktig for de andre også, selv om det kommer lenger ned på lista.

———–

Hva skal vi da tenke om disse resultatene? For det første at det er mye som er likt for muslimer og ikke-muslimer. Respekt for loven, ytringsfrihet og like muligheter er sentrale verdier for både muslimer og ikke-muslimer. Ut fra disse tallene virker det derfor som om det ikke er er en uoverstigelig verdikløft mellom muslimer og ikke-muslimer i Europa.

Så er det noen forskjeller. Faktisk viser det seg at lovlydighet er viktigere for muslimer enn ikke-muslimer! Noen har jo ment at muslimer ikke bryr seg om de norske lovene, fordi de anser islamsk lov som viktigere. Ut fra disse tallene stemmer ikke det i det hele tatt. På den annen side er ytringsfrihet enda viktigere for ikke-muslimer enn for muslimer.

———

Men de største forskjellene ser vi på to andre punkter. For muslimer er «respekt for alle religioner» den nest-viktigste verdien. For ikke-muslimene kom det langt ned på lista: Bare 29.1 prosent regner det som en av de viktigste verdiene.

«Toleranse overfor andre» er svært viktig for halvparten av ikke-muslimene. Men bare 37.4 prosent av muslimene har det som en av de fire viktigste verdiene (selv om det da havner på femteplass).

———

Dette ble kanskje vel teknisk, og mye tall… det viktigste å få med seg tror jeg i hvert fall er at muslimer og ikke-muslimer deler mange av de samme verdiene, og at muslimene i Europa synes at respekt for lovene er svært viktig.

Disse tallene har noen begrensninger jeg bør nevne. Denne undersøkelsen dekker ikke hele Europa, men 11 av byene med størst muslimsk befolkning: Antwerpen, Amsterdam, Berlin, København, Hamburg, Leicester, London, Marseille, Paris, Rotterdam og Stockholm. I tillegg kunne man spurt om andre verdier som ikke er på lista – demokrati for eksempel (som jeg har skrevet om før). Derfor er ikke tallene 100 prosent representative, og de sier ikke alt. Men de sier helt sikkert noe.

———

Hva tenker dere lesere?

46 kommentar to “Fakta om muslimer vol III: Lovlydighet er den viktigste verdien”

 1. arcticaider Says:

  LØGN!!!!!!!!!!!!!!

  • muslimprosjektet Says:

   Hehe, og hvordan begrunner du det? De som har gjort denne undersøkelsen er seriøse forskere. Mener du at det er de som lyver, eller at muslimene som har svart i denne undersøkelsen – mange tusen – alle som én lyver?

   • Spaceman Spiff Says:

    noen vil si SSB er seriøse også, og det kan de være. Problemet er bare at enkelte der er såpass farget av sin egen politiske overbevisning at de avslår å regne på enkelte ting, mens de samtidig kommer med politiske utspill om at «det går seg til».

    Ja, du veit vel hvem jeg tenker på.

 2. ephrussi Says:

  At muslimer setter «respekt for andre religioner» så høyt, tror jeg kan henge sammen med at de selv er en religiøs minoritet i Europa, og dermed føler at de har spesiell bruk for religiøs toleranse, f.eks. vedr. hijab, halalmat, Mohammed-karikaturer, fri for bønn osv. Jeg er ikke sikker på at alle muslimer som ønsker dette i Europa nødvendigvis mener «respekt for andre religioner» enn si full religionsfrihet er like viktig der muslimer er i flertall.

  «Respekt for loven» som viktigste verdi tror jeg ikke sier noe spesielt om hvordan muslimer mener forholdet mellom nasjonal lovgivning og sharia-lovgivning bør være. Her hadde man trengt en mer presis spørsmålsstilling for å få meningsfulle svar, og det synes jeg vel gjelder undersøkelsen generelt at spørsmålsstillingen er for tannløs til at man kan lese noe særlig ut av den.

  «Alle» mennesker vil stort sett bekjenne seg til ytringsfrihet, religionsfrihet, lovlydighet osv. – det er hva man nærmere legger i begrepene som er av interesse.

  • Konrad Says:

   Prøver du å bortforklare? Kanskje det er så enkelt som at normer for lovlydighet er sterkere blant muslimer?

   • ephrussi Says:

    Prøver du å feiltolke ? Jeg har ikke benektet at muslimer utfra denne undersøkelsen synes å legge stor vekt på lovlydighet (og her er det først og fremst vel respekt for kriminallovgivningen det tenkes på).

    Bloggskriver synes imidlertid å utlegge dette som at påstandene om at en del muslimer ønsker å tilsidesette nasjonale lover til fordel for sharia på enkelte sivilrettslige områder er feil, og det tror jeg ikke undersøkelsen sier noe om.

    Undersøkelsen inkluderer bl.a. svar fra muslimer i England hvor det allerede finnes shariaråd.

   • muslimprosjektet Says:

    Ephrussi: Nei, jeg har ikke tolket det som hvilke preferanser muslimer har for lovgivning – dette er som du sier fullt kompatibelt med at de i prinsippet skulle ønske shariah-lover.

    Det jeg mente (og som kanskje ikke kom tydelig nok fram) er at det viser at muslimer rent faktisk respekterer de lovene vi har i dag. Man hører ofte (i nettdebatter) at muslimer ikke respekterer norske lover, jobber svart mm, fordi de i prinsippet har sin lojalitet til islam og ikke til Norge. Blant annet er det mange som har forklart skatte-skandalen blant de pakistanske taxisjåførene ut fra det.

    Det er det jeg mener disse tallene tilbakeviser: Nemlig at muslimer faktisk i større grad enn ikke-muslimer synes at respekt for lovverket er riktig.

    Tallene sier ingenting om hvilket lovverk de i prinsippet skulle ønske seg.
    (det finnes forskning om det også, kanskje skriver jeg om det i neste «fakta om muslimer».. 🙂

   • Spaceman Spiff Says:

    Bortforklare? Ta en titt på muslimske land og se på respekten for andre religioner der…

    Ahmadiyyaer i Pakistan…

    Koptere i Egypt…

    Kristne i Afghanistan…. (ref document.no nylig)

    008.055
    YUSUFALI: For the worst of beasts in the sight of Allah are those who reject Him: They will not believe.
    PICKTHAL: Lo! the worst of beasts in Allah’s sight are the ungrateful who will not believe.
    SHAKIR: Surely the vilest of animals in Allah’s sight are those who disbelieve, then they would not believe.

    Dette er Allahs beskjed til muslimene. Spør om det er noen motsetning mellom islam og andre religioner/vantro….

   • Spaceman Spiff Says:

    Hvis muslimer i Europa har høyere respekt for loven enn ikke-muslimer, så lurer jeg svært på hvorfor 70% av de innsatte i franske fengsler er muslimer når de bare utgjør 8% av befolkningen.

    Noen som har en god forklaring på dette? Konrad?

   • ephrussi Says:

    @ muslimprosjektet:

    Jeg er enig i at i den grad folk påstår at muslimer har en konsekvent mangel på respekt for nasjonale lover, er dette en tilbakevisning.

    Jeg er likevel ikke helt enig i dette:
    «det viser at muslimer rent faktisk respekterer de lovene vi har i dag.»

    Helt generelt vet vi at folk har en tendens til å definere lovlydighet til å bety respekt for de lover man selv mener er viktige og riktige, ikke respekt for enhver bestemmelse som myndighetene vedtar. Allerede når vi kommer til skattereglene befinner vi oss i utkanten av hva mange regner som kjerneområdet for lovlydighet. Finnes f.eks. masse mennesker i dette landet som har tilbudt eller benyttet svart arbeid, og likevel har en klar forståelse av seg selv om respektable, lovlydige mennesker.

    Hvis folk er grunnleggende uenig i enkelte lovbestemmelser kan respekten for bestemmelsene bli svært lav, også blant de såkalte «lovlydige». Det er dette man sikter til når man ofte understreker at lover bør ha «legitimitet» i befolkningen før de innføres.

    Hva noen av oss lurer på er om antall lovbestemmelser som oppleves å være mindre legitime eller viktige og dermed utdefineres av lovlydighetsbegrepet kan være større blant innvandrerbefolkningen enn blant den norske. Og det mener jeg undersøkelsen ikke svarer på. I motsetning til deg anser jeg f.eks. ikke at denne undersøkelsen tilbakeviser muligheten for at skattereglene kan ha enda mindre legitimitet hos innvandrere enn hos nordmenn (i såfall tror jeg imidlertid ikke det skyldes islam, men heller mindre tilknytning og tiltro til staten).

   • muslimprosjektet Says:

    Ephrussi: Joda, substansielle poenger du kommer med her. Dette sier ikke undersøkelsen noe om, og jeg kjenner ikke til forskningen/kunnskapen du viser til om at folk forstår «lovlydighet» på måten som passer dem selv. Har du noen linker til det?

 3. Konrad Says:

  Noen ser ut av vinduet og trekker en bastant konklusjon, andre gjør en grundig vitenskapelig undersøkelse som grunnlag for sin konklusjon. Jeg holder en knapp på den siste.

  • Spaceman Spiff Says:

   Yep, la oss legge tallene til innsatte i franske fengsler til grunn. Der har vi i hvert enkelt tilfelle hatt en forrutgående rettsak som skal avdekke sannheten, så vi må jo legge stor vekt på dette. Den samsvarer lite med «respekt for loven» som avdekkes i undersøkelsen.

   70% muslimske innsatte, til tross for at de utgjør 8% av befolkningen.

   Geert Wilders beklaget at han sa at marokkanere i Nederland stod for 5 ganger så mye kriminalitet som en etnisk nederlender. Det riktige tallet var 6 ganger. Hvordan står det ved siden av denne undersøkelsen?

   Denne undersøkelsen minner meg litt om alle påstander om at «Innvandring er lønnsomt!»

   • muslimprosjektet Says:

    Spiff, du har kanskje ikke studert så mye kriminologi? Fattigdom er den aller sterkeste statistiske indikatoren for kriminalitet. Muslimske innvandrere er fattigere enn andre. Dermed vil de også utføre mer kriminalitet.

    For å finne ut om muslimer er mer kriminelle enn andre må du kontrollere statistisk for fattigdom: Er muslimer med samme utdannings- og inntektsnivå mer eller mindre kriminelle enn ikke-muslimer på samme nivå? Jeg har ikke sett slike studier. Det kan være det er små variasjoner – at muslimer er litt mer eller litt mindre kriminelle enn andre – men jeg er ganske sikker på at forskjellene ikke vil være veldig store.

   • Spaceman Spiff Says:

    Nei, jeg har ikke studert kriminologi. Det har du helt rett i. Det forklarer nok likevel ikke bildet. Jeg snakker om 70% av de innsatte.

    «Jeg har ikke sett slike studier. Det kan være det er små variasjoner – at muslimer er litt mer eller litt mindre kriminelle enn andre»

    Jo, det har du! Ihvertfall ikke langt unna. Det var nemlig en undersøkelse som skapte en lengre debatt med deg og enkelte andre på Document.no om at muslimske innvandrere er betydelig mer kriminelle enn den generelle befolkningen, mens kristne innvandrere var mindre kriminelle.. Riktignok tar nok ikke den undersøkelsen for seg muslimer opp mot fattigdom, men er i utgangspunktet har vel en kristen afghaner samme mulighet som en pakistaner her i landet. Jeg tror det er svært få arbeidsgivere som tør å stille spørsmålet rett ut om de er muslimer eller ikke og en avvisning av en søker vil nok først og fremst basere seg på antatt nasjonalitet ut fra navnet.

    Dessuten er det liten tvil om at det finnes fattige i andre lag av befolkningen også, uten at det slår like dramatisk ut der.

   • muslimprosjektet Says:

    Ang. den undersøkelsen: Nei, den viste ikke «mer kriminelle» over hele fjøla. Den viste såvidt jeg husker at de mest religiøse muslimske guttene var mer tilbøyelige til å godta bruk av vold i nære relasjoner.
    (har forøvrig ennå ikke fått sett nærmere på den)

   • Spaceman Spiff Says:

    Vel, jeg har ikke studert den mer enn det du har gjort, men det var ikke akkurat det intrykket jeg satt igjen med. Uansett er det en vanvittig overrepresentatsjon at 8% står for 70% av de innsatte i franske fengsler. Det betyr altså at 92% bare står for rundt 30%. Det er litt vel enkelt å forklare det med fattigdom, for de er da fattige i hjemlandet også.

    For øvrig, ta en prat med et asylmottak. Du vil få høre at de stjeler som ravner… Og nå setter jeg faktisk ravnen i et dårlig lys her.

 4. Sten Norlander Says:

  Ikke veldig overrasket over at muslimer ønsker å leve i blandede nabolag med lite kriminalitet. Hvem vil ikke det?

  Tok et kjapp titt på sammendraget og det var så generelt at det er vanskelig å si noe om studien.

  Inntil nå har dette vært sant:

  «Political parties based on ethnic and religiious identities have not gained the support of Muslim voters—increas ing numbers of Muslims are standing for political office in mainstream parties but they face additional scrutiny and questions due to their background.»

  og det er det grunn til å glede seg over. Måtte det fotsette slik.

 5. Vak Says:

  Selv Osama bin Laden ville vel sagt at lovlydighet var veldig viktig? Lovene som står i koranen vel og merke, men likefullt…

  Ville vært mer interessant om de hadde spørsmålsstillinger for muslimer og ikke-muslimer knyttet til kvinners rolle i samfunnet, om det bør være lov å drepe kona om hun er utro osv, om homofiles plass, om respekt for de som forlater eller bytter tro osv, synet på kritikk av religion osv.

  Det er jo disse spørsmålene som er viktige om man skal leve sammen.

  • muslimprosjektet Says:

   Ja, helt enig i at det er en del vi ikke får vite noe om i denne undersøkelsen. Blant annet synet på kvinnens rolle i samfunnet.

   Men i denne undersøkelsen tror jeg nok definitivt det er de faktiske lovene det er snakk om, og også slik respondentene har forstått det.

   • Spaceman Spiff Says:

    Her tror du… 🙂 For å vri litt på Konrads ord, noen ser ut av vinduet og tror, mens andre bruker mer vitenskapelige metoder.

    Vi legger jo nesten automatisk til grunn at lovlydighet er til den gjeldende loven. Spørsmålet er hvordan andre ser på det samme. De vil kanskje også være lovlydige, men de har en oppfatning av at loven burde vært radikalt annerledes? I norske øyne tenker vi kanskje litt mer på at vi er småkriminelle om vi parkerer feil eller vi fører opp noen kilometer ekstra på selvangivelsen?

 6. RB Says:

  Det jeg tenker etter å ha lest dette er at spørsmålet ikke har vært godt nok formulert.
  Er det norsk lov eller deres lov de svarer på?
  Respekt for religion, er det vi som skal ha respekt for deres religion eller er det de som skal ha respekt for alle andre religioner?
  Kom dette frem i undersøkelsen?

  • muslimprosjektet Says:

   Spørsmålet i undesøkelsen var slik:
   «Which four of the following, if any, would you say are the most important
   values of living in this country «,

   og man kunne da krysse av for
   – «respect for the laws»

   Det står ikke eksplisitt at det er de nasjonale lovene, men det handler jo om «values of living in THIS country», så jeg mener likevel at det er den mest rimelige tolkningen. (så jeg tror de fleste har forstått det slik)

   • RB Says:

    Så det er rom for veldig mange tolkninger her. Da tror jeg ikke denne undersøkelsen er veldig mye mere verdt enn en liten debatt…

    Jeg tror at mange ikke opplever norges lover som det gjeldene for de. Det viser ganske mange undersøkelser og uttalelser fra innvandrere. Ikke bare muslimer, men stort sett alle som kommer fra land med en vesentlig forskjell i hvordan lov og orden fungerer. Men selvsagt, dette er bare noe jeg tror…

    Som Spiff sier, hvordan kan musilmer ha respekt for andre religioner når det eksplisitt står at de ikke skal ha det? Dette rimer ikke…

   • muslimprosjektet Says:

    Hvilke unersøkelser er det som viser at «de ikke opplever Norges lover som gjeldende for dem»?

    Jeg har ikke sett noen slike, så hvis du kan henvise til noen blir jeg glad 😉

    Jeg tror nok denne undersøkelsen sier mer enn det du hevder. Når man blir spurt om «important values of living in THIS country», og man kan krysse av for «respect for the laws», så er faktisk den rimeligste tolkningen av det at det er de eksisterene lovene det gjelder.

   • RB Says:

    Jeg klarer ikke finne de nå. Jeg vet jeg har lest det et sted, men det tror jeg var i en avis. Men du trenger ikke gå lenger enn til YouTube, der finner du en del uttalelser som bekrefter dette. Og jeg emner det var et intervju med noen i enten VG eller Dagbladet forrige uke som også bekreftet dette. Er det så vanskelig å tro? De sier jo rett ut at norske jenter er horer og at når de kler seg som de gjør, så må de bare forvente å bli voldtatt, noe statistikken viser. Så hvorfor skal det være annerledes med andre lover og regler?

    Jeg tror at undersøkelsen viser at man ikke kan stole på en muslim! At de kommer fra en kultur der man ihvertfall ikke må si det man mener, men det man tror man skal mene! Dette er noe som ligger i deres natur og først etter noen generasjoner kan vi forvente at de faktisk er ærlige.

  • Konrad Says:

   Stadige forsøk på bortforklaringer. Hva er «deres lover»? I Norge er det en del kriminelle utlendinger, særlig fra Litauen. Er de kriminelle fordi Litauen har så veldig forskjellige lover, altså at «de» tar med «sine» lover til Norge? Tror ikke det.

   • RB Says:

    Du elsker å kverulere du?
    Jeg skriver respekt for lover! De har ikke respekt for lovene i sine hjemland, hvordan kan vi tro at de da skal ha respekt for lovene her?
    Du trenger ikke svare på flere innlegg, jeg tror jeg klarer meg nå….

   • Konrad Says:

    Hvem er «de»? Litauere? Libanesere? Tjsetjenere? Polakker?

    Hvorfor denne asymmetrien i forklaringer? Hvorfor forklare kriminalitet hos ulike kategorier på ulike måter? Hvorfor lete etter kulturelle/religiøse forklaringer hos muslimer, men individuelle forklaringer hos litauere og kristne norske?

   • RB Says:

    Selvsagt er det kulturellt betinget at de fleste norske har respekt for lovene? Og selvsagt er det også individuelle forskjeller? Det er vel ikke noen motsetning i det?

    Mennesker fra fattige land har et annet forhold til lover og regler. Se på rumenere, de mener det er nærmest deres plikt og rett å kunne robbe oss rike i Norge!

    Den muslimske kukturen er enda verre, for der har de en bok som sier at de med rette kan hate alle andre. Det står det ganske klart i koranen. I tillegg er de fleste forfulgt, nedtrykket og skremt av sine øvrigheter. Dette er ikke noe som lar seg endre på kort sikt. Det tar noen generasjoner og vi er ikke der enda.

    På samme måte som barne-soldater som kommer hit vil få et problem og det vil ta lang tid før de vil fungere normalt.

    Og igjen, dette vet du. Men du liker å kverurlere! Takk til deg nå…

   • Spaceman Spiff Says:

    Tror ikke det, skriver du… Jeg trodde du foretrakk vitenskapen, jeg? Ikke å se ut av vinduet.

 7. Spaceman Spiff Says:

  Ang. de mange debattene om shari’ah…

  http://www.skrivkonst.net/2010/06/17/din-islamist-i-riksdagen/

  Her er en fin en… «Din islamist i riksdagen» var en fin måte å si det på… Hans høyeste ønske å få folk til å leve etter koranen og shari’ah. Ja, så kort kan det sies. Så sentralt er shari’ah….

  Likevel tror du ikke at en så velintregrert person som han kan ønske seg shari’ah, ikke sant?? Velfrisert skjegg, dress osv… Til og med en høyt respektert stilling i samfunnet….

  Jaja… Jeg tror heller ikke muslimer vil ha shari’ah… Ihvertfall ikke de som kommer hit og ser de fine vestlige verdiene.

  • muslimprosjektet Says:

   Altså, hva sier den der linken egentlig? Er det noen sitater eller noen dokumentasjon? Nei. Det er bare påstander uten dokumentasjon.

   Og dessuten, om han så hadde sagt at hans «høyeste ønske er at andre skal leve etter koranen og shariah» så trenger faktisk ikke det være problematisk – hvis han ikke ønsker å tvinge noen til det. Hvis han mener at det skal være et frivillig valg.

   Så det som står på siden der synes jeg ikke var tungtveiende i noen som helst retning.

   • RB Says:

    Wow! Nå skremnmer du meg. Du ser faktisk ikke skogen for bare trær du?

    Om en kristen politiker hadde sagt at han ønsket seg tilbake til den gang alle hadde respekt for prester og den gangen presteksapet hadde makt, hva tror du hadde kommet ut av det?

   • muslimprosjektet Says:

    RB, jeg tror du misforstår: Å ønske at andre skal tro det samme som en selv trenger ikke være at man vil «tilbake» – det vil si at man ønsker tvang, sosialt press og alt det der, som det var veldig mye av før. De fleste religiøse vil si at de ideelt sett ønsker at alle skal tro det samme som dem. Det gjelder kristne, muslimer, mm.. Det som avgjør hvorvidt man har en «moderne» holdning til disse tingene er om man mener at det skal være et individuelt valg eller ikke – om man respekterer individets rett til å velge helt og fullt (noe som er blitt svært viktig i Vesten).

    Det er ingenting her som tyder på at denne svenske politikeren ikke gjør det (i den grad han har sagt det hevdes her, ettersom det ikke gjengis som et sitat egentlig).

   • RB Says:

    Du svarte ikke på spørsmålet, hva hadde skjedd om en kristen politiker hadde sagt det samme?

    Men du har rett i en ting, det er løsrevne påstander dette. Men hadde det ikke vært tatt fra noe, så hadde hun vel blitt arrestert rimelig fort på det? Hun skriver at han ikke vil snakke om noe negativt om islam, men vrir seg unna alle spørsmål ved å beskylde andre religioner eller personer. Dette er vel heller ikke nytt?

    Når ble noe ved islam moderne???

   • muslimprosjektet Says:

    Vel, jeg er helt sikker på at kristne politikere har sagt tilsvarende ting, eller i hvert fall mener tilsvarende ting. Det er helt logisk gitt at de er kristne.
    (dette vet jeg, for jeg kjenner masse folk i KrF;)

    Om bloggeren har blitt arrestert for det: Nja, det skrives så mye om islam og muslimer i dag, og en god del er usant, at det ikke er mulig å arrestere alt;) Men som sagt avviser jeg ikke at han fyren kan ha sagt det. Jeg mener bare at det ikke trenger være problematisk i det hele tatt å mene noe slikt.

   • RB Says:

    Jeg har ikke hørt en kristen politiker si noe av samme kaliber? Jeg vil tro at det er det samme som politisk selvmord å si høyt. De må gjerne si eller mene dette privat, men offentlig er noe annet. Jeg tror det hadde blitt mye skriverier og vedkommende hadde blitt sett på som litt av en mørkemann. sharia kan vel ikke betraktes som annet enn en gammeldags måte å tenke på og en måte å påtvinge andre noe de ikke vil. Hadde en med en annen religion sagt noe slikt, da tenker jeg det hadde blitt baluba i pressen 🙂 Men selvsagt, dette har jeg overhodet ikke belegg for og er synsing på høyeste nivå!

   • Spaceman Spiff Says:

    Det er sikkert ikke et problem at han ØNSKER det skal skje frivillig. Poenget er likevel at også de velintregrerte ønsker shari’ah. I islamske skrifter, så står det vel ikke at shari’ah er frivillig?

    Jeg trodde de som ønsket å innføre shari’ah var et lite mindretall av ekstremister og ihvertfall ikke dem man ville finne i riksdagen…?

    Skal jeg forstå deg sånn at bare svenskene får importert nok folk slik at shari’ah kan innføres demokratisk, så er det greit om shari’ah blir innført som en lov og blir tredd ned over hodet på det sovende svenske folket?

    Eller skal det være valgfritt for den enkelte? For det første strider jo det mot det du sa om shari’ahråd her i landet. Da har man jo to rettsystemer. Dessuten er det noen praktiske problemer, for å følge shari’ah krever gjerne at en straffer og en blir straffet. Jeg kan vanskelig se for meg at folk steiner seg selv etter en runde med utroskap. Noen må dømme de andre. I praksis så blir det obligatorisk for ihvertfall en del av befolkningen, alternativt for alle sammen. Det er det denne velintegrerte svensken ber om.

    Så hvordan synes du shari’ah kan innføres på en uproblematisk måte?

 8. Spaceman Spiff Says:

  Også kan du prøve å fordøye denne:

  http://kabylia.wordpress.com/2010/06/20/det-multikulturelle-skaper-konflikter-i-paris/

  “Det er for mange mennesker som blir angrepet av arabere. De rapper vesker fra folk på gatene og knuser vindusruter i butikkene våre. Vi føler oss ikke trygge”

  Dette er kinesiske immigranter… Hvor blir det av de muslimske demonstrasjonene mot volden? Jeg kan bare huske en demonstrasjon av størrelse der 3000 demonstrerte mot at noen trykket en tegning. Ingen som demonstrerer mot vold.

  Det multikulturelle helvete får motstand fra uventet hold… Takk for de sindige kineserne.

 9. Spaceman Spiff Says:

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3702982.ece

  Denne kan du også lese. Nyhetsverdien her ligger jo ikke i artikkelen i seg selv, men det den IKKE skriver om hva som forårsaker denne oppløsningen av samfunnet.

  De navn han nevner er Nederland, Belgia og Frankrike. Alle er land som har vesentlige problemer i forhold til sine nye landsmenn. Og da er det ikke kineserne over jeg sikter til. Det hadde neppe kommet på trykk i Aftenposten om det hadde stått i klartekst, men det bør være liten tvil om at dette er beviset på at Putnam har rett om at samholdet i et samfunn forsvinner med stadig mer multikultur. Noen kulturer mener jeg bidrar mer enn andre, men det er detaljer…

  http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Putnam

 10. Øyvind Says:

  Jeg tror så gjerne på at muslimer er lovlydige, og har respekt for loven.

  Religiøsitet har alltid vært positivt i hvordan folk forholder seg til loven. I USA er f.eks. mennesker med «no religius affiliation» overrepresentert i fengselstatistikken.

  Men jeg er også overbevist om at mennesker som emigrere, flytter til et annet land, flykter, har en langt høyere rate med kriminalitet blant seg. Det er problemet vi opplever i norge og mange andre land vedrørende innvandring: det går på tryggheten løs.

  Les: http://dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1788

  «Halvparten av brotsverka er gjorde av ikkje-norske statsborgarar, med alle dei språkproblema det medfører for etterforskinga.»

  og så

  «Vi har eit svært godt samarbeid med våre nye innvandrar i bydelen, men det er særleg dei som vert råka og stigmatiserte når kriminaliteten frå utlendingar får gripa om seg.»

  • Spaceman Spiff Says:

   Og i Frankrike er 70% av de innsatte muslimer, til tross for at muslimer utgjør 8% av befolkningen. Les for øvrig linken over om et Frankrike i oppløsning… Og et Nederland…. Og et Belgia….

   Norge er et ganske lite religiøst land, egentlig. Det er ikke så mange kirkegjengere er, men likevel er krim-raten ganske lav. Spesielt om man sammenlikner med mange andre land.

   Dessuten så hjelper det ikke på krimstatistikken at man er religiøs når det er religionen (eller mer korrekt ideologien) i seg selv som er problemet.

   • Øyvind Says:

    Som sagt, så tror jeg at den skyhøye raten med kriminalitet i norge blant muslimer, skyldes at vi ikke stiller krav til hva slags innvandrere vi tar i mot.

    Jeg oppfatter muslimer som ganske lovlydige mennesker (hele ideologien går jo på underkastelse) noe jeg har sett i land med lang muslimsk tradisjon. Men jeg tror at de totalitære regimene vi så ofte finner i muslimske land er så brutale mot kriminelle at vi får en overflod av kriminelle «flyktninger» til vestlige land, noe som farger bildet vi i norge har av spesielt muslimer.

   • Spaceman Spiff Says:

    Vi stiller ingen andre krav til f.eks sør-amerikanere, øst-europeere eller kinesere heller. Likevel har vi knapt problemer med dem. Det var noen småproblemer i forhold til vietnamesere i begynnelsen, men det har gått seg til.

    Dessuten må du se på hva muslimene underkaster seg.

    Ihenhold til Bukharis hadithsamling er 97% av versene om jihad, jihad i vår forstand. Voldelig forstand. De ytterligere 3% kan også forstås voldelig, men her kommer tvilen dem til gode.

    Over halvparten av koranen sies å omhandle «de andre». Stort sett i negative ordelag. Jeg har ikke telt dem selv, men det er helt på det reine at det er mye eder og galle i retning oss vantro.

    Islam er shari’ah. Det er først og fremst en politisk og sosial struktur, altså politisk, deretter en religion for personlig bruk.

    De som flykter fra muslimske land, eller andre land for den saks skyld, er i all hovedsak velferdsflyktninger. De vil ha et bedre liv og det bizarre er at organisasjoner som FN, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og alle som vil ha en myk innvandringspolitikk. (inklusiv politikerne selvfølgelig) bidrar til å holde en storstilt kriminell organisasjon i sving på vår egen regning. Hvis det er sånn at de som kommer i stor grad er kriminelle så kan jeg tildels være enig i at det er det samme om de er muslimer eller ikke og at det forårsaker problemene. Det er bare at jeg ser ikke det samme fenomenet hos andre. Om du likevel har rett, noe jeg betviler sterkt, så er det eneste riktige å stramme inn grensene ganske kraftig. Det vil undergrave nasjonen fullstendig om vi har noen hundretusen kjeltringer her i landet.

 11. Fakta om muslimer vol IV: Ikke voldens religion « Muslimprosjektet Says:

  […] Fakta om muslimer vol IV: Ikke voldens religion Av muslimprosjektet Har blitt noen dager siden sist oppdatering, har både vært for travel og dessuten ikke helt frisk… men her kommer ny post. Jeg tenkte jeg skulle fortsette serien jeg startet i vår, “Fakta om muslimer”, der jeg presenterer kvantitativ samfunnsvitenskapelig forskning om muslimer som gruppe, i Norge og verden. I vår skrev jeg om muslimers syn på demokrati globalt sett, myten om muslimske diktatur, og verdisynet hos europeiske muslimer. […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: