Archive for juni 2010

Det som samler alle muslimer? Palestina

juni 5, 2010

Jeg har egentlig lenge tenkt å skrive noe her om muslimers forhold til Israel/Palestina, men har ikke gjort det. Jeg har nemlig merket meg dette: Er det én ting som virkelig forener ALLE muslimer jeg har møtt – og da mener jeg ALLE – så er det et engasjement for Palestina.

Mye i dette engasjement kan jeg dele. Selv om jeg har vokst opp i Israel så har jeg med årene blitt svært kritisk til veldig mye i Israel, og håper at det vi opplever nå vil lede til økonomiske sanksjoner mot okkupasjonen.

———-

Likevel er det fortsatt et lite mysterium for meg: Hvorfor er det akkurat Palestina som samler alle muslimer, som ellers er uenige om så mangt?

Hva med andre konflikter – Tsjetsjenia, Afghanistan, eller «ikke-muslimske» konflikter i Sri Lanka, Afrika osv?

Folk som er kritiske til islam vil kanskje forklare dette med antisemittisme. Det synes jeg bare er tull. Ja, det finnes mye antisemittisme blant muslimer, og det har jeg skrevet kritisk om på denne bloggen. Men dette er i stor grad et resultat av konflikten.

Muslimer selv vil kanskje forklare det med at Israel er den verste overgriperen på jord, ondskapen selv osv, og at det derfor er helt naturlig at det er det som engasjerer. Jeg er kritisk til dette også: Det finnes andre konflikter som er verre, i hvert fall målt i menneskeliv. Russland har tatt livet av langt flere tsjetsjenere enn det Israel noen gang har fått til.

———-

Hva vil dere si selv, kjære muslimske lesere – hvorfor er det akkurat Palestina som engasjerer dere mest av alt?

(så må det jo sies at dette ikke bare gjelder muslimer, også på venstresiden og generelt i Norge vekker Israel mer engasjement enn andre konflikter)

Israel og sånt

juni 3, 2010

Disse dagene får jeg ikke fokusert på denne bloggen, ettersom jeg er travelt opptatt med jobb og å skrive om Israel/Midtøsten. Som noen av leserne vet vokste jeg opp i Israel og prater hebraisk, så Vårt Land ba meg om å være gjesteskribent på Verdidebatt denne uka.

Det første innlegget jeg skrev der var relativt personlig, om mitt svært kompliserte forhold til Israel – jeg kalte det Ulykkelig Israelskjærlighet.

Les det gjerne, selv om det ikke handler om muslimer 🙂

– Islam dreier seg om hva jeg har i hjertet

juni 1, 2010

Anbefaler i dag å lese en artikkel i Aftenposten fra noen dager tilbake. Den viser til forskning som sier at muslimer i Europa raskt blir sekularisert: De gjør religionen til en privatsak, på linje med mange andre europeere. Over halvparten av muslimene i Europa går aldri i moskeen, faktisk.

————

Folk som er kritiske til dette prosjektet hevder ofte at jeg er for naiv overfor muslimer, at jeg blir lurt, at jeg er offer for «taqiyya» osv. Men jeg tror at en større svakhet er at jeg nesten utelukkende har vært i aktivt religiøse miljøer. Så dersom målet er å gi en beskrivelse av muslimene som gruppe i Norge, så lykkes jeg ikke helt – fordi jeg primært kjenner dem som er religiøst praktiserende og aktive.

Flertallet er nemlig ikke så alt for religiøse av seg. Det kommer også fram i den eneste omfattende undersøkelsen vi så langt har om holdningene til norske muslimer.

————

Men noen «privatpraktiserende» muslimer har jeg møtt. Jeg husker for eksempel at jeg pratet med en norsk-pakistaner i starten av 20-årene. Jeg spurte ham om han var muslim.

– Ja, selvfølgelig er jeg muslim.

– Hva innebærer det for deg?

– Islam er i hjertet, ikke sant. Det er det alt dreier seg om. Ikke om jeg skal gjøre det eller det, eller om jeg håndhilser på jenter reller ikke. Alt det der er overfladisk. Men det dreier seg om å ha Gud i hjertet. Om å være god mot menneskene man har rundt seg.

———–

En del religiøst aktive muslimer ville nok riste på hodet av dette, og si at jo – reglene om rett og galt er en sentral del av islam.

Samme fenomen tror jeg vi kan se hos etnisk norske og kristne. En del religiøse nordmenn har en religiøs tro, men går sjelden i kirken, og er ikke opptatt av teologiske dogmer. Mange av dem kan si ting som at «Gud er i hjertet» og «de ytre tingene er ikke viktige» eller «Gud er den samme for alle».

Og en del mer religiøst aktive kristne vil riste på hodet av dette, og si at de kanskje ikke tar Bibelen på alvor.

Så også her er det kanskje likheter som går på tvers av religiøs tilhørighet?

———–

Forøvrig: Vi er alle sjokkerte over det som skjedde utenfor Gaza i går. Sender i dag en ekstra tanke til familiene til de døde, og til palestinerne i Gaza.