– Vi lever ikke i dar al-Harb (Norge er ikke en krigssone)

Siden terror er dagsorden skriver jeg en post om terror og teologi. Altså islamsk teologi.

En stund tilbake overvar jeg en diskusjon på nettet mellom en av Norges mest kjente terror-sympatiserende muslimer (utenom mullah Krekar) og en imam i en moské. Det dreide seg om hvorvidt terror mot sivile var ok.

Terror-sympatisøren mente at sivile i Vesten ikke var uskyldige, siden de levde i land som var i «krig med islam». Derfor kunne man ta livet av dem i angrep.

– Husk, skrev han, – vi lever i dar al-Harb! Dette er ikke dar al-Islam!

– Nei, svarte imamen. – Dette er ikke dar al-Harb. Det er dar al-Aman.

———

Nå er jeg nok på vei til å miste en god del av leserne som ikke er skolert i islamsk teologi. Så jeg skal forklare. Noe av det man først støter på hvis man leser anti-islamske nettsider er en påstand om at muslimer deler verden i to: «Islams hus» – dar al-Islam på arabisk – og «krigens hus», dar al-Harb på arabisk. Islams hus (dar al-Islam) er landene som er styrt av islam/muslimer. Islams hus ligger i kontinuerlig krig med alt som ikke er islamsk, hever noen, og derfor kalles det som er utenfor for krigens hus (dar al-Harb).

Derfor, får man gjerne høre av islam-kritiske debattanter, er det illusorisk å tro at man kan ha fred med muslimer. Det de egentlig vil er å krige videre til hele verden er underlagt islam. For tross alt er dette dar al-Harb.

Og, virker det som, noe lignende mente altså denne terror-sympatisøren.

———

Men imamen han diskuterte med var ikke enig.

– Vi lever i dar al-Aman. Sikkerhetens hus.

Dette begrepet hadde jeg ikke hørt om før, så jeg måtte sjekke det opp. Og da fant jeg ut at det rett og slett ikke er riktig at muslimer alltid har delt verden i bare to, enten dar al-Islam eller dar al-Harb. Man har hatt mange andre begreper: Dar al-Aman, som betyr land som ikker styrt av islam, men som tilbyr muslimer trygghet eller sikkerhet – og som ikke er i krig med islam. Eller dar al-Ahd, so betyr noenlunde det samme (Wikipedia har en kort og grei artikkel om dette).

Og denne imamen mente altså at det ikke var riktig at Norge var i krig med islam, og at det derfor burde kalles «krigens hus». Tross alt var Norge et ganske godt sted for muslimer å leve? Derfor var dette dar al-Aman – trygghetens hus.

———

Da jeg lette videre fant jeg ut at andre muslimske teologer og tenkere mener at man egentlig ikke trenger andre begreper enn dar al-Islam, og at de gamle oppdelingene av verden er utdaterte. Det vil si: Islams hus er ethvert sted der muslimer har mulighet til å leve ut sin tro, og der deres liv og eiendom er sikre. Det trenger ikke være et sted som er styrt av muslimer eller der islamske lover gjelder. Så lenge man har mulighet til å leve som muslimer i fred, så gjelder det faktisk som dar al-Islam.

———

Hva tenker jeg om alt dette?

Jeg vil helst ikke leve i noe som kalles dar al-Harb, hvis det fører til at mitt liv står i fare fordi jeg bor i et land som liksom er i krig med islam.

Men jeg lever gjerne i dar al-Aman, hvis det betyr et land der muslimer er sikret rett til å utøve sin tro.

Og dersom dar al-Islam rett og slett betyr et sted der muslimer lever i sikkerhet? Så har jeg ingenting i mot å bo i islams hus jeg også.

———-

ps: sjekk gjerne også ut denne bloggposten fra en tid tilbake, der jeg gjenga et notat fra en grasrot-muslim her i Oslo om hans syn på terrorangrepene i Moskva.

25 kommentar to “– Vi lever ikke i dar al-Harb (Norge er ikke en krigssone)”

 1. Inger Says:

  Tusen takk for viktig og opplysende innlegg! Dette skal jeg ta med meg videre! Islam-debatten er alt for unyansert, basert på synsing og dårlig kildebruk!

 2. Sten Norlander Says:

  Skulle dette være beroligende? Da er det ikke særlig vellykket. Jeg vil tilstrebe et samfunn der islamsk teologi i den form du beskriver her verken har makt eller innflytelse.

  • muslimprosjektet Says:

   Hehe, det står deg helt fritt å jobbe for et slikt samfunn Sten! 🙂
   (og min intensjon er verken å berolige eller oppildne, men å prøve å skrive om virkeligheten. folk tenker forskjellig om de tingene jeg skriver, og det er bare bra)

 3. Emaan Says:

  Lurer på om du vet hva de har basert inndelingen av gruppene på? Siden du skrev at mange anså dem som utdaterte, så da antar jeg det ikke kommer fra hadith. 🙂 Jeg har ikke lest noe særlig om det før nå.

  • Spaceman Spiff Says:

   Det er akkurat det det er. Koranen, hadith og Muhammeds liv.

   Det er kort og godt basert på det enkle faktum at koranen gjør et skarpt skille på vantro og troende, og at Muhammed førte krig mot de vantro for å skaffe rikdom og damer til seg selv og sine brødre i troen.

   Derfor er Dar al islam der shari’ah regjerer og folk lever i tråd med Allahs regler og dar al harb er i praksis alt rundt. Med unntak av de som har avtaler, som nevnt, og det har sin teologiske begrunnelse i at Muhammed inngikk f.eks Huddayybiya avtalen som åpenbart fungerer som et eksempel den dag i dag når Hamas tilbyr Israel 10 års våpenhvile.

  • muslimprosjektet Says:

   Emaan: Nei, det står ikke noe om det i verken koranen eller hadith. Så de begrepene ble vel til ved ijtihad blant de lærde en del senere.

   Og det at du ikke har hørt noe særlig om det før nå viser vel at de begrepene ikke akkurat er de mest aktuelle for dere muslimer som bor i Norge 🙂

 4. Spaceman Spiff Says:

  Hva er den teologiske begrunnelsen for «Dar al Aman»?

  Jeg er sikker på at denne imamen kan vise til noen eksempler i Muhammeds liv som passer til denne definisjonen?

  Du viser til wikiartikkel, men du har vel ikke lest den?

  «Dar al-Harb (Arabic: دار الحرب «house of war»; also referred to as Dar al-Garb «house of the West» in later Ottoman sources; a person from «Dar al-Harb» is a «harbi» (Arabic:حربي)) IS A TERM CLASSICALLY REFERRING TO THOSE COUNTRIES WHERE THE MUSLIM LAW IS NOT IN FORCE, in the matter of worship and the protection of the faithful and Dhimmis. TERRITORIES THAT DO HAVE A TREATY OF NONAGGRESSION OR PEACE WITH MUSLIMS ARE CALLED DAR AL-AHD or dar al-sulh.»

  Så spør jeg deg, Olav Elgvin. Vil du kalle Norge for et område der «MUSLIM LAW» er «IN FORCE»?

  Dette er jo det store bildet, egentlig, ettersom det er få eller ingen direkte referanser til disse begrepene i koranen. Og som jeg har hevdet her før, det overordnede målet er ikke nødvendigvis at alle konverterer. Det er at shari’ah dominerer. Og det er nettopp det Dar al harb/islam koker ned til. Så ta med spørsmålet ditt til imamen, og spør en gang til: Hvordan kan vi være dar al islam eller ahd når vi ikke har innført shari’ah her, ei heller har tenkt å gjøre det?

  Bare det at denne imamen bruker slike begreper vitner om et rimelig forstokket syn på verden. Uansett, så føyer dette seg inn i en lang rekke av tilfeller der du tar opp teologien i et forsøk på å avdramatisere den, uten at du har særlig kjennskap til hva som ligger bak det. Når det så blir debatt om hva som egentlig ligger i ordene, regner jeg med at du vil dekke deg bak du er mest opptatt av hva muslimer tenker og mener, ikke hva det begrepene betyr.

  • muslimprosjektet Says:

   Spiff: Leste DU wiki-artikkelen? For det du refererer til og siterer er hvordan lærde tenkte da disse begrepene oppstod. Les: «classically referring». Jeg har skrevet om hvordan muslimer tenker i dag.

  • Spaceman Spiff Says:

   Så hvis dette er historisk, hvorfor snakker da denne imamen du nevnte innledningsvis om dette den dag i dag??

   Hvorfor snakket denne ene karen om at han lever i dar al harb som du skrev?

   Og CLASSICALLY REFERRING trenger ikke bety utelukkende når dette begrepet oppstod. Det var en dårlig unnvikelse.

   http://www.merriam-webster.com/dictionary/classically

   Classically kan f.eks oversettes til «tradisjonelt» eller noe slikt. Så er det opp til deg å sannsynliggjøre at disse imamene eller andre som bruker disse begrepene legger noe annet i det enn den tradisjonelle betydningen av disse ordene.

 5. Nerve Says:

  Hei. Jeg jobber på et asylmottak, og syntes bloggen din er veldig interessant og lærerik. Så takk skal du ha! 🙂

 6. Julia Says:

  Folk som tror muslimer er ute etter å spre islam med krig er vel like sjeldne som muslimer som betrakter norge som ‘krigens hus’.

  Det som er interessant er å se på verdiene som islam sprer i et samfunn.

  • Spaceman Spiff Says:

   Ja, jøss da…

   Vi har tvangsekteskap, tildekking av kvinner, kjønnsroller av en tidsalder samt rettigheter som forfordeler menn i de fleste sammenhenger, konebanking, barnebruder, sterkt samhold innad i gruppen og like sterk ekskludering av de som ikke er i gruppen.

   Jada, islam har nok å bidra med for de som vil rive ned et godt samfunn.

   Ellers er ikke begrepet dar al harb et norsk fenomen. Det er heller ikke noe som er funnet opp av «islamhatere». Siden dette er begreper på arabisk er det nærliggende å tro at dette er noe muslimer selv har kommet opp med, nettopp på bakgrunn av islam selv.

   Så de som tror islam spres med krig har bare lest hva Muhammed gjorde, hans etterfølgere har gjort gjennom historien og hva skriftene og lærde sier… Det er ikke rart de kommer opp med et slikt syn på verden.

   • muslimprosjektet Says:

    Spaceman: Nei, «dar al-Harb» er ikke funnet opp av folk som hater islam. Er det mulig å lese kommentaren min dithen? Denne oppdelingen av verden HAR eksistert blant mange muslimske lærde, men poenget i denne posten var vel at denne todelingen ikke lenger er så vanlig.

   • Spaceman Spiff Says:

    Nå var det vel ikke deg jeg svarte her, så nei, jeg forstod ikke deg slik.

    Hvis denne todelingen ikke er så vanlig lengre, så må jeg spørre…. Når forsvant den. Var det en lærd som erklærte dette for et ugyldig verdensbilde eller har det bare sklidd ut etterhvert?

    Og igjen, denne todelingen er hovedregelen. De andre begrepene er stort sett løsere definert. Når Hamas vil ha hudna med Israel, så er det nettopp på dette planet de opererer. De erkjenner at de ikke er sterke nok til å slå Israel militært, slik Muhammed gjorde når han inngikk hudayybiya-avtalen, og dermed inngikk en mellomvariant mellom de to ytterpunktene. Dette er noe som er høyst levende i dag.

  • muslimprosjektet Says:

   Julia, debattér på document noen ganger, så finner du nok av folk som vil si deg akkurat det 😉 Når det er sagt at jeg absolutt er enig i at man bør debattere verdiene i ulike islam-tolkninger.

   • Julia Says:

    Jeg mener det som er viktig er å debatere mainstream islam og hvordan mainstream islam truer våre kjerneverdier.

    Det er et nivå over ulike tolkninger man kan se på. Det er ikke så viktig om man tolker islam dithen at homofil praksis skal straffes med døden eller at homofil praksis skal straffes med pisking. Alt som teller er at mainstream islam gjør homofil praksis straffbart.
    Det er ikke så viktig om man tolker islam dithen at mannen kan slå kona om hun er ulydig eller om man tolker det dithen at mannen kan berøre kona med en tannbørste for å markere misnøye med hennes oppførsel. Det som teller er at mainstream islam gir menn en viss autoritet over kvinner.

    Jeg vil faktisk trekke det enda lengre og si at det som teller er at islam inspirerer folk til å i det hele tatt stille spørsmål ved om kvinner er underlagt menn, om man kan gifte seg med folk av andre religioner, om man kan ha venner fra andre religioner. På islam.no var det nettopp en debatt om konvertitter kan dra i begravelsen til sine kristne familiemedlemmer! Bare det at slike problemstillinger i det hele tatt kan dukke opp i 2010 er en diger varsellampe på hvordan islam inspirerer mennesker.

   • muslimprosjektet Says:

    Julia, jeg er både enig og ikke enig…

    Du har helt klart mye innsikt i islam etter å ha debattert så lenge på islam.no. Og jeg er enig i at det er en tendens i islam til at kvinner skal underordne seg menn, blant annet. Og det tror jeg vi er like kritiske til. Der jeg ikke er enig er hvordan vi ser på disse «verdiene». Altså: I Norge har dette forandret seg veldig fort. Det er ikke mange årene siden de fleste konservative kristne også ville si at kvinner skulle underordne seg menn. På sørlandet og vestlandet vil mange si det fortsatt. Og i tall er nok de nesten flere enn muslimene i Norge, tror jeg.

    Så: Den moderne likestillingen er ikke en «verdi» vi har hatt med oss fra evig tid, men noe som har forandret seg – noe som er kjempet fram. Jeg ser ingen grunn til at ikke muslimske kvinner kan kjempe fram tilsvarende forandringer i sine miljøer – når de får mer økonomisk handlingsrom, for eksempel, noe mange får i Norge.

    Jeg tror du ser på islam som mer uforanderlig enn det jeg gjør. Noen ting er helt klart uforanderlige i islam. Koranen, profeten, mm. Men måten dette tolkes på, og ikke minst måten det LEVES på, er svært forskjellig mellom ulike muslimer, og det er fortsatt i forandring.

   • Kamelryttersken Says:

    Er vel ikke så sikker som du Muslimprosjekt, på at Islam vil forandre seg så mye og så fort som du sier her.
    Islam har i forhold til kristendommen forandret seg lite i sin verdensanskuelse og sitt kvinnesyn på de 14 – 1500 årene siden profeten skrev Koranen. Og Koranen blir fremdeles lært og fulgt bokstavtro, i motsetning til bibelen hvor alskens utlegninger blir tolerert og delvis også oppfordret til.

   • muslimprosjektet Says:

    Kall meg Olav:)
    Nå er det vel ikke helt sant at islam ikke har forandret seg. I det minste ikke hvis man mener hvordan religionen har blitt levd ut i praksis. Det er bare å se på forskjellen på islam i Indonesia, Malaysia, Mali, Saudi-Arabia, Jordan… enorme forskjeller. (i Saudi-Arabia får ikke kvinnene kjøre bil, mens i Malaysia er data-ingeniør et vanlig kvinneyrke, for eksempel)

    I dag mener de fleste muslimer (OG islamister) at kvinnen har full rett til å jobbe ute, blant annet. Jeg vet ikke om det var slik for 30 år siden?

    Dette betyr ikke at «islam» forandrer seg. Men måten muslimer lever på og tolker religionen sin har alltid vært i forandring, og det forandrer seg fortsatt. Det er ikke alltid forandringene er til det bedre – men forandring skjer, det er det ingen tvil om.

    Det man heller kan diskutere er hvor FORT disse forandringene skjer.

   • Spaceman Spiff Says:

    «Men måten muslimer lever på og tolker religionen sin har alltid vært i forandring»

    Tja… Det kan jo være at det har blitt «lokale» tilpasninger etterhvert som jihadistene skred frem. Det forandrer likevel ikke at de grunnleggende linjene ligger fast og selv om islam blir litt «mykere» i kantene innad er det stort sett like utrivelig å tilhøre en annen religion underlagt islams styre.

 7. eivlar Says:

  Fint innlegg og lærte mye. Du tok ikke standpunkt og var kritisk. Fint å se at du brukte rasjonelle argumenter og ikke biased. Viktigste jeg har lært om Islam er at det overfladiske og lite begrunnete argumentene finnes i Hadith, og ikke i selve Koranen som opprinnelig er fra Gud.

 8. Ismer finns de? | Karavanseraiet Says:

  […] som Muslimprosjektet og Abrebloggen står ganske så langt fra hverandre i sitt syn på og forståelse for Islamismen. […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: