Snik-likestillingen

Hadde denne kommentaren på trykk på side 2 i Klassekampen i går (26.10), og siden temaet er muslim-relatert legger jeg den ut her også.

——

Det har skjedd mye siden pakistanerne kom til Norge.

– Da moren min kom til Norge fikk hun ikke lov å lære norsk. Familien til pappa mente at “deres kvinner” bare skulle være hjemme, sa en pakistansk venninne til meg for noen dager siden.

Jeg stirret vantro på henne. Fikk hun virkelig ikke lov? Ble hun holdt hjemme selv om hun selv ønsket å lære norsk? Det ironiske var at jeg hadde møtt min venninne for å høre om hennes erfaringer med sosial kontroll: Hvordan hun som jente opplevde begrensninger i sin livsutfoldelse – visse ting kunne hun gjøre, mens andre ting kunne hun ikke gjøre. Men det hun fortalte, mellom linjene, var egentlig at jentene i hennes generasjon opplevde en helt annen frihet enn det deres mødre hadde gjort.

– Det er forskjell på hva vi får lov til og hva guttene får lov til. Men vi blir oppfordret til å ta utdanning og stå på egne bein. Sånn var det ikke for mamma, sa hun.

——

Med jevne mellomrom dukker debatten om minoritetsjentenes situasjon opp i norske medier. Mantraet er gjerne at vi nå skal “ta debatten”, eller at vi nå – endelig – skal ta på alvor likestillingsutfordringene i minoritetsmiljøene. I slike debatter er sammenligningsgrunnlaget ofte situasjonen i majoritetsbefolkningen. Selv om vi i den norske majoritetsbefolkningen har mye å stri med når det gjelder likestilling og patriarkalske strukturer, er det likevel mye som er vunnet de siste 40-50 årene. Det har blitt en selvfølge at kvinner kan ta utdanning og gjøre karriere på lik linje med menn. Menn gjør mer husarbeid og passer mer på barn enn før. Forventningene til menn og kvinner, blant annet når det gjelder kjønnsroller og seksualitet, har blitt likere. Og ja: Målt opp mot disse standardene er det flere minoritetsgrupper som ikke er spesielt likestilt.

 ——

Men om man bare sammenligner situasjonen i minoritetsmiljøene med situasjonen i majoritetsbefolkningen slik den er i dag, mister man mye av syne. For et par år siden ga Fafo ut rapporten Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier, der man undersøkte forholdet mellom kjønnene i ulike minoritetsgrupper. Det unike med denne undersøkelsen var at man sammenlignet pakistanske innvandrere fra 1. generasjon med etterkommere, altså barn født i Norge av pakistanske foreldre. Funnene i undersøkelsen bekrefter historien til min venninne: Det er stor forskjell på forrige generasjon og generasjonen som vokser opp i dag. De som er født her opplever større frihet til å velge ektefelle, gifter seg senere, uttrykker større aksept for at kvinner kan jobbe utenfor hjemmet, og fordeler husarbeidet mer likt. For noen – som for min venninne – er forskjellen så stor at det nesten kan kalles en revolusjon: Mange jenter som vokser opp i dagens Norge har helt andre muligheter enn deres mødre hadde.

 ——-

Men dette er det lett å glemme. Det historiske minnet vårt er ofte kort. Hvor mange husker i dag at homofili var kriminelt i Norge fram til 1972? Eller at også vi i den norske majoritetsbefolkningen har gjennomgått en likestillingsrevolusjon de siste 50 årene? Jeg merker det selv: Hører jeg om jenter som har mindre frihet enn gutter bruser det inni meg, og jeg tenker i mitt stille sinn: Sånn kan vi ikke ha det! Her, i Norge, likestillingens land! Min spontane tanker er ikke “vel, hun har i hvert fall større frihet enn moren sin”. Likevel er dette et perspektiv vi må ha med oss: Forandring skjer. I blant skjer det langsomt, i blant skjer det fort – og ulike politiske rammevilkår kan bidra til at forandringen skjer med høyere eller lavere hastighet. Det er ikke bare majoritetsnorske som har blitt mer likestilt de siste 40 årene. Det har minoritetsgruppene også blitt.

38 kommentar to “Snik-likestillingen”

 1. Per Christian Frankplads Says:

  Du sier at «vi i den norske majoritetsbefolkningen har mye å stri med når det gjelder likestilling og patriarkalske strukturer» – hva eksakt mener du med dette?

  Spesielt når du i neste setning skriver at «Det har blitt en selvfølge at kvinner kan ta utdanning og gjøre karriere på lik linje med menn. Menn gjør mer husarbeid og passer mer på barn enn før. Forventningene til menn og kvinner, blant annet når det gjelder kjønnsroller og seksualitet, har blitt likere.»

  Er ikke hele poenget med det avsnittet at vi IKKE har mye å stri med med når det gjelder likestilling, og spesielt patriarkalske strukturer?

  Jeg sier ikke at alt er likestilt (ennå), men jeg trodde norske kvinner er de som har kommet lengst i denne prosessen?

  • muslimprosjektet Says:

   Takk for kommentar, Per Christian!

   Enig i at vi i har kommet langt. Men fortsatt gjenstår det en del såkalte patriarkalske strukturer: Mange jenter opplever vold og misbruk i forhold og familie. Gutter opplever også det, men jenter opplever mer. Kvinner gjør mer husarbeid enn menn. Jenter møter et sterkt utseendepress, i større grad enn gutter. Osv. Men også gutter lider under en del sånne ting, mener jeg: Mange opplever press til å være på spesielle måter – tjene mye penger for å tiltrekke jenter osv. Det handler om forventninger til kjønn – hvordan man «bør» være som jente eller gutt.
   (forøvrig er det slett ikke alt jeg er enig med den organiserte feministbevegelsen i norge i, bare så det også er sagt)

   Okkesom: Om man ser på dette som «mye å stri med», «noe å stri med» eller «litt å stri med» kommer vel litt an på øyet som ser. I denne kommentaren skrev jeg «mye», men jeg kunne også brukt andre formuleringer. Uansett er jeg enig i at vi har kommet langt i Norge!

 2. Laila Says:

  Temaet du tar opp om forskjellen mellom 1. og 2. generasjons innvandrere er kjempeviktig og sier veldig mye om integreringens fremskritt. Om jeg ville kalt det islam-relatert er noe annet. Kultur-relatert klinker bedre i mine ører.

  Jeg tror mange av oss med foreldre født i utlandet kjenner seg igjen i det du skriver. Kjenner selv ei 1. gen. innvandrer som ikke fikk lov til å ta norskkkurs pga familiens manns restriksjoner. For hennes manns familie var selv det å ta seg en tur opp Karl Johan alene en skandale.

  Heldigvis har våre foreldre klart å legge ukulturen de tok med seg fra hjemlandet bak seg og gitt oss de mulighetene enhver person i landet i utgangspunktet skal ha. Så endringer skjer med stormskritt fra generasjon til generasjon. Ja, selv innenfor den samme generasjonen skjer det raske endringer. Det er bare så synd at det ikke blir belyst godt nok i dagens fremstilling av såkalte innvandrere i mediene. Så stå på med det utrolige gode arbeidet ditt, Olav!

  • muslimprosjektet Says:

   Takk Laila! Spennende historie du deler. Ja, er nok mange som har det sånn. Samtidig som noen ikke får større frihet også selvfølgelig – den siden finnes jo også. Men enig i at hovedbildet er at det skjer endringer, hvertfall mellom generasjoner.

 3. Nina Says:

  Flott at du belyser dette Olav! Mangfoldet innen muslimsk kultur vokser i den vestlige kulturen. Ei bok å anbefale i den forbindelse er Anne Sofie Roalds «Er muslimske kvinner undertrykt?» Til deg Laila; kvinner kan bli undertrykt i ulike religiøse sammenhenger, og hellige skrifter brukes for å rettferdiggjøre det. Det gjelder også i islam. Anne Sofie Roald, som er konvertitt til islam, er prof i islam i Malmø og er en av dem som sier at kulturen muslimer lever i er avgjørende for hvordan islam tolkes. Derfor ønsker hun ikke å se hen til de islamske lovskolene som ble dannet i de første hundreårene etter Muhammed, i patriarkalske samfunn. Hun mener – som en del 2. og 3. generasjonsinnvandrere, at kvinner skal likestilles, og tolker Koranen med henblikk på tiden vi lever i. nina

  • Spaceman Spiff Says:

   «Derfor ønsker hun ikke å se hen til de islamske lovskolene som ble dannet i de første hundreårene etter Muhammed, i patriarkalske samfunn.»

   Ønsker ikke?? Hva hjelper vel det når de toneangivende gjør det, og desverre har litt for mange etterfølgere?

 4. Ragnhild Says:

  Strålende blog.
  Jeg er overrasket over prof. Roalds standpunkt, som beskrevet ovenfor. De islamske lovskolene som oppstod i de første hundreårene etter Muhammed, fvmh, oppstod uten tvil i et patriarkalsk samfunn. Men lovskolene bygger ikke på patriarkalsk samfunnskultur, de bygger på de eksisterende kilder i Islam, som er Koranen og Muhammads sedvane, fvmh, og akademisk argumentasjon og analyse på bakgrunn av disse kilder. På samme måte som norsk rett ikke baseres på norske juristers personlige, kulturelle eller politiske standpunkter, men på gjeldende norsk lovgivning, sedvane og eksisterende rettspraksis. De tidlige såvel som de senere akademikere i Islam skiller seg ikke vesentlig fra andre akademikere som vi finner på universitetene i verden. Ingen professor i medisin tas på alvor i kollegiet dersom han ikke bruker akademiske metoder og akademiske argumenter som understøttelse for sin fremstilling. Slik er det også i islamsk teologi, som ikke har fremkommet ved at en gruppe sure, kulturelt mistilpassede menn med langt skjegg har sittet i ring en onsdag i landsbyen og klaget over hustruene – men ved akademiske kildestudier, analyse, sammenligning og diskussion – en praksis som har holdt seg helt til i dag, over 1000 år senere, og som kan etterprøves av enhver muslimsk eller ikke-muslimsk akademiker i dag.
  Således er en henvisning til tidens patriarkalske samfunnsstruktur ikke et tilstrekkelig grunnlag til å avvise Islams lovskoler, eller tidlige universiteter, som man gjerne kan kalle dem.

 5. Ragnhild Says:

  Det man imidlertid kan gjøre, er å anta det standpunkt, at man ikke tror på, er enig med eller synes om Muhammads budskap, fvmh. Men dette er så noe annet enn å si at Islams teologer bare har sittet og presentert private meninger.

 6. Cassanders Says:

  @Ragnhild
  ——————————-Beginquote

  De islamske lovskolene som oppstod i de første hundreårene etter Muhammed, fvmh, oppstod uten tvil i et patriarkalsk samfunn. Men lovskolene bygger ikke på patriarkalsk samfunnskultur, de bygger på de eksisterende kilder i Islam, som er Koranen og Muhammads sedvane, fvmh, og akademisk argumentasjon og analyse på bakgrunn av disse kilder.
  ——————————–Endquote

  Det er sikkert meningsfylt for deg å regne dette som to mulige og forskjellige forklaringer, men dette er helt avhengig av din (og dine trosfellers) TRO.
  Andre som vurderer dette historisk og kulturelt vil alldeles uten anstrengende tankegymnastikk innse at de to alternativene er SAMMENFALLENDE / IDENTISKE.

  Den såkalte akademiske argumentasjonen du viser til er så lite selvkritisk at den er pinlig. Det er konklusjoner på (mer eller mindre desperat) leting etter argumenter.

  Cassanders
  In Cod we trust

 7. Mohamed Says:

  Ragnhild skrev: «Således er en henvisning til tidens patriarkalske samfunnsstruktur ikke et tilstrekkelig grunnlag til å avvise Islams lovskoler, eller tidlige universiteter, som man gjerne kan kalle dem.»

  ——–Jo, det er tilstrekkelig grunnlag. Særlig når lovskolene til tider viderefører de patriakalske tolkningstradisjonene. Det er først når man operer utenfor lovskolene at man kan greie å modernisere islamsk praksis og tolkning.

  • Ragnhild Says:

   Jeg tror hver enkelt blir nødt til å ta en avgjørelse på hvorvidt man tror, eller ikke tror, på det budskap Muhammed overleverte, fvmh. Forkaster man Muhammeds budskap som utroverdig eller uattraktivt for en selv, forkaster man selvsagt lovskolene, idet de ikke gjør annet enn å videreformidle. Det er ikke uenighet innad i lovskolene om de større spørsmål, kun om mindre detaljer i fortolkning. Dersom man for eksempel ønsker å argumentere for at det er i orden for en muslim å ha lov til å ha kjæresteforhold, være utro mot ektefellen eller leve i et homofilt samliv, må man finne disse argumenter utenfor Islam. Koranen og sedvanen er klokkeklar. I likhet med øvrige religioner, forøvrig. Enhver står imidlertid fritt til å gi blaffen i dette. Hvilket flertallet i vår del av verden gjør. Det blir opp til den enkelte. Jeg synes kanskje det er greiest at man bare tar stilling til hvorvidt man tror eller ikke ut fra eksisterende fakta, fremfor å prøve å dikte opp sin egen utgave av religionen, hvor man ser bort fra det man ønsker og legger til der hvor man finner det for godt. Men slik er man jo så forskjellig. De som tror på at Koranen er ekte, uendret og fra Gud, tar det naturlig nok mer til etterretning enn dem som tror det er en enkelt manns private ideologi basert på hans person, politikk og kulturelle/historiske kontekst. Personlig synes jeg begge standpunkter skal respekteres/tolereres i sameksistensens navn og i respekt for individets autonomi. Men nordmenn flest vil helst at alle skal være som dem, eventuelt tvinges til det fordi de nok ikke vet bedre eller er undertrykte. De anerkjenner ikke at det finnes flere og likeverdige måter å anskue tilværelsen på. Jeg tror dette flertallets diktatur vil bli den største fiende av et demokratisk, fremgangsrikt og fremfor alt fredelig norsk samfunn i fremtiden.

   • Ragnhild Says:

    Når det er sagt; mange troende muslimer i dag er av den helt klare overbevisning, at det ikke er Islam som trenger modernisering, men mange muslimer som trenger å få mer kjennskap til sin egen religion og avlære kulturelle unoter og skadelige tradisjoner. På denne måte ville mange av de kjente problemstillinger man finner i enkelte grupper/kulturer kanskje reduseres, herunder æresdrap, tvangsekteskap, omskjæring av kvinner, familierelatert vold, manglende vilje til utdannelse av kvinner, kriminalitet med videre. På den annen side, folkeopplysning er aldri noen garanti for resultater. Muslimer er som nordmenn, de fleste er skikkelige folk, mange er det ikke og er ikke interessert i annet enn seg selv.

   • Cassanders Says:

    @Ragnhild
    ———————————————————Beginquote

    De som tror på at Koranen er ekte, uendret og fra Gud, tar det naturlig nok mer til etterretning enn dem som tror det er en enkelt manns private ideologi basert på hans person, politikk og kulturelle/historiske kontekst.

    ———————————————————Endquote

    Det er ikke sikkert det var ment slik, men dette er en falsk dikotomi.
    For moderne vestlig koranforskning hevder på ingen måte at koranen er en enkelt manns private ideologi, osv.

    På samme måte som testkritiske studier av Bibelen kan vise til solid tekstlig og historisk dokumentasjon på bibelens tilblivelseshistorie, er det samme i ferd med å skje mhp Koranen.
    Det finnes en forskningsgruppe i Berlin som arbeider med «Corpus Coranicus»-prosjektet, og det arbeides videre med analyser av «koran-graven» i Sana flere steder i verden.

    Men selv om en skulle akseptere koranens egen påstand om sin (egen unike) posisjon, er det ikke vanskelig å finne eksempler på at andre enn Muhammed har vært aktive i utformingen av doxis.

    Nettopp spørsmålet om slør/tildekking ble jo i stor grad «fremprovosert» av Umar’s utidige gnåling på hin profet. En gnåling som var så insisterende og repeterende at profeten til slutt så seg nødsaget til å få en åpenbaring i sakens anledning.
    Så vidt jeg husker er det flere steder hvor nettopp Umar har «tilsidesatt profeten» og selv vært direkte mediator i forhold til den allmektige.

    Cassanders
    In Cod we trust

  • berbermaroc Says:

   Jeg har noen spørsmål:

   1. Hvorfor er det behov for å «modernisere»?

   2. Hva trenger å moderniseres?

   3. Innenfor hvilke prinsipielle rammer skal «moderniseringen» skje?

   • Julia Says:

    Det er et behov for å ta synet på kvinners og homofiles rettigheter ut av menneskets middelalder og inn i en nåtid der vi streber etter noe bedre. Det er et behov for å se på hvordan man ser på og omtaler og deler samfunn med mennesker av en annen tro.

   • Cassanders Says:

    @berbermaroc

    Ang 1) ALLE religioner som hindrer mennesker fra å realisere sitt fulle potensiale trenger å moderniseres (Bevisst uten «»).
    Med unntak av et par nye varianter ( f.eks mormonisme, scientologi, sai Baba «guruisme») er de fleste religioner pre-moderne, og inneholder en rekke skadelige forestillinger om menneskets vesen -verdi(sic), mellom-menneskelige forhold osv osv.

    Av de før-moderne religionene «utmerker» islam seg spesielt negativt.

    Ang 2) islam (i de fleste avskygninger) trenger å moderniseres fra: Defiatisme og predestinasjon(skjebnetro). Gradering av menneskeverd etter 1) tro, 2)kjønn, 3)seksuell legning for å nevne noe. Adskillelse av jus og religion. Atskillelse av religioni og forfatning.

    0Ang 3) Her kunne jeg selvfølgelig si noe fortresket om menneskerettighetene, men jeg vil heller si litt mer generelt: Det finnes i dag nok viten om a) menneskenaturen og hva som er GODT for mennesker, b) Nok utviklet filosofi og jus til å konstruere atskillig bedre regler for mellommenneskelig atferd enn det som bronsealderstammer i områdene vest for Eufrat og Tigris formådde, bidragene fra diverse profeter inklusive.

    Cassanders
    In Cod we trust

   • berbermaroc Says:

    Jeg burde kanskje presisert at spørsmålet var rettet spesifikt til Mohamed (og eventuelt andre muslimer som etterlyser modernisering).

   • RB Says:

    @Ber: Er det fordi du ikke klarer å svare på det Cas skriver eller er hans poenger bare urelevante?

   • berbermaroc Says:

    @RB: Hans poenger er irrelevante.

   • Spaceman Spiff Says:

    Kanskje er de irrelevante for deg, men de er kanskje interessante for andre som prøver å gjøre seg opp en mening om islam. Dermed er slike utsagn rimelig bort i natta og en erkjennelse av at man ikke har noe vettugt svar. Vi som har fulgt deg før blir jo ikke særlig overrasket, men for alle andre må det fremstå som rimelig merkelig at gjerne diskuterer islam så lenge man ikke blir motsagt. Da jeg for en god del år siden begynte å kverulere på islam, så var det ikke mange som hadde tatt seg bryet med å lese seg opp på dette emnet. Det ga muslimer rimelig fritt spillerom til å slenge ut påstander om Muhammeds fortreffelighet uten å bli motsagt. I dag er situasjonen en ganske annen ettersom flere og flere tar seg bryet med å finne ut selv, og det tror jeg absolutt er til det beste, så de ikke lengre går på regulære løgner som f.eks : «i henhold til islam er det ikke lov å slå kona si». Før trodde mange på det. Nå blir de motsagt, og det er forhåpentligvis ikke så mange som tror på slikt tøv lengre.

    Til tross for at Olav er både kunnskapsløs (teologisk sett), naiv og partisk så det holder her, så skal han ha ros for å slippe til kritikerne også.

   • berbermaroc Says:

    @Spiff: Jeg har ikke noe problem med å bli motsagt – det er jo ikke verre enn at jeg bare ignorerer det man sier. 😉

    I dette tilfellet har jeg kun en marginal interesse i å vite hva en muslim legger i modernisering. Hvis det er ment å skje innenfor islams overordnede rammer og prinsipper, så kan det kanskje være en interessant diskusjon der. Hvis moderniseringen skal skje uavhengig av primærkildene og grunnprinsippene, så er dette uinteressant for meg, og jeg kaster ikke bort tid på en slik nytteløs diskusjon.

  • berbermaroc Says:

   En liten av punkt 2 i forrige innlegg; ordet «moderniseres» skal selvfølgelig stå i anførselstegn der også. 😉

  • berbermaroc Says:

   En liten presisering av punkt 2; ordet “moderniseres” skal selvfølgelig stå i anførselstegn der også. 😉

 8. Julia Says:

  Det utvilsomt største hinderet for integrering i norge og andre land i Europa er den store familiegjenforeningen. Når så mange i disse gruppene finner seg ektefeller i familiens opprinnelsesland så sikrer man en evig førstegenerasjon. Det er et problem man dessverre ikke kommer utenom.

  Fortsatt er det slik at det er mange gutter fra de pakistanske miljøene ute på byen i helgene…hvor er jentene henne? Har ikke pakistanske jenter samme lyst som andre unge i norge til å gå på byen…drive idrett på toppnivå….gifte seg med den de vil? Er de virkelig så annerledes? Får de gifte seg med nordmenn nå eller er dette like uaktuelt som før? Hvordan forholder man seg til mannens autoritet i familien i det pakistanske miljøet i norge?

  • muslimprosjektet Says:

   Jeg er også kritisk til henteekteskap, Julia. Familiegjenforening er noe litt annet, eller i hvert fall noe mer – at en mann som har fått innvilget asyl kan få barna sine hit også, for eksempel.

   Men når det gjelder henteekteskap kunne jeg godt tenke meg enda strengere regelverk enn i dag. (en typisk ting som mange ikke ville tro om meg, vil jeg anta)

   • Spaceman Spiff Says:

    Ikke værst, Olav. Det er faktisk overraskende for meg å se deg skrive dette. Personlig tror jeg at man utmerket godt kunne gjort noe med den første kategorien også, ved å slutte å dele ut opphold på humanitært grunnlag. Hardt, ja….. Men det er absolutt nødvendig.

 9. Neo Says:

  @berber
  Hvis du går inn på Minervanett og leser kommentarene på de fleste islamrelaterte innleggene så dukker det opp en mohammed der med lange og godt formulerte kommentarer på hva som trengs av modernisering i din religion. Jeg tipper det er den samme mohammed som er her inne……correct me if Im wrong 🙂

  • berbermaroc Says:

   @Neo: Det er nok samme personen, og jeg har lest en del av det han har skrevet. I am not impressed.

   • muslimprosjektet Says:

    Herlig, forøvrig, hvordan nesten ALT jeg skriver her inne, selv ting som til nøds har en svak, svak, svak sammenheng med islamsk teologi (som dette), ofte ender opp med debatter om islamsk teologi 😉

 10. Cassanders Says:

  @Muslimprosjektet

  Er du ikke i overkant naiv her? For det første, bloggen din HETER muslimprosjektet. Jeg har oppfattet deg slik at du gjerne vil vise til levd liv -erfaringer fra muslimer og andre som kan bidra til å «se muslimer som mennesker». Et prosjekt jeg for så vidt ikke har noe i mot.

  Men (som jeg har nevnt i en del poster tidligere): når en diskuterer spørsmål i skjæringspunktet mellom kulturer, er det særdeles viktig å ikke overse at ORDENE kan ha betydningsforskjeller innen de forskjellige referanserammene. Hvis en overser dette, blir resultatet tåkelegging i stedet for forståelse. (selv om den er aldri så velment)

  Når du begråter «utidig» gravitasjon av diskusjonene henimot muslimsk teologi, må jeg minne deg om at muslimers personlige selvoppfattelse» er såpass sammenvevd med muslimsak teologi at mange av dem (og deres støttespillere) på fullt alvor regner krenkelse av deres TABUER som RASISME.

  Cassanders
  In Cod we trust

  • muslimprosjektet Says:

   Cassanders, lurer på om du misforstod meg noget… Jeg «begråt» det ikke, bare kommenterte, og syntes det var litt morsomt. Jeg har heller ingenting i mot teologiske diskusjoner, bare så det er sagt. Hey, faren min er jo teolog og jeg har vokst opp med teologiske diskusjoner over middagsbordet. Om noe er jeg en teologi-nerd! (og jeg vil egentlig tro at jeg er en av ikke-muslimene i Norge som samlet har skrevet mest utførlig om islamsk teologi, faktisk, hvis man ikke regner med de tunge islamforskerne)

   Men det kan være vi er substansielt uenige her. I dette tilfellet, når jeg beskriver en liberalisering av kjønnsnormer i løpet av en generasjon, er det noe som har skjedd uten at det nødvendigvis har blitt ledsaget av teologisk endring. Akkurat det nevner jeg ikke her, men familien til jenta i denne historien er for eksempel lite religiøse. I dette tilfellet har derfor ikke «selvoppfatningen» vært tett sammenvevd med muslimsk teologi. En av misforståelse om muslimer i Norge er nettopp «teologifiseringen» av dem – forestillingen om at man kan slå opp i koranen eller hadith, og så forstå muslimers liv og levnet i dag ut i fra det. Det kan man ikke, like lite som man kan slå opp i Bibelen og forstå hvorfor ulike typer kristne lever som de gjør.

 11. Cassanders Says:

  @Muslimprosjektet

  Jeg studerer hverken antropologi eller religionshistorie, og bor ikke i Tigerstaden. Tilgangen til anekdotisk informasjon blir derfor forholdsvis beskjeden. 🙂

  I mangel av dette har jeg basert meg på andre tilnærminger, og jeg skal være den første til å innrømme at heller ikke dette er statisisk veldig lødig.

  Jeg har bl.a. kikket litt innom en del nettsteder som tilsynelatende frekventeres av muslimer
  koranen.no og
  Islam.no

  Der synes jeg det er nokså illustrerende å bla gjennom Spørsmå & Svar -spaltene.

  Jeg synes i grunnen det er nokså «fordoms-bekreftende» 🙂

  Cassanders
  In Cod we trust

  • muslimprosjektet Says:

   Ja, men: De muslimene som frekventerer islam.no, koranen.no, islamnet.no, mm – er nettopp de mest religiøst interesserte. Klassisk tilfelle av selvseleksjon! Det betyr ikke at religion ikke er viktig i livet til mange muslimer, men å henge på de nettstedene gir ikke et representativt bilde. Tror desi.no, på godt og vondt, er langt mer representativ for pakistanere for eksempel.

 12. Cassanders Says:

  @muslimprosjektet
  Som du sikkert så, tok jeg forbehold om at min tilnærming neppe var statistisk lødig -bias/skjevutvalg var nettopp et av problemene jeg var klar over. Men jeg skulle ha skrevet det eksplisitt.

  Det var for så vidt artig å supplere med Desi.no. Og jeg skal være enig i at dette nettstedet i hovedsak gir et annet bilde enn de tidligere nevnte
  Men jeg er ikke sikker på om det egentlig «beviser»/demonstrerer en klar trend blant «kulturmuslimer».

  Dessverre gir ikke alle sidene tolkbar statistikk over besøkende, men ut fra antall responser på div tråder ser det ut som antallet besøkende der ikke er særlig større enn de tidligere nevnte.
  I så fall «tynnes» jo trenden din ut i forholdet 1:3.
  Dessuten er heller ikke Desi.no fri for «Captain buzzkill» -stemmer, altså folk som svermer for «muslimsk pietisme».

  Cassanders
  In Cod we trust

 13. Norsk-pakistanere som er født her: Mer frihet enn foreldrene « Muslimprosjektet Says:

  […] Det er egentlig en ganske dramatisk endring på bare en generasjon (noe av det samme skrev jeg om her). Når det gjelder de andre gruppene er det foreløpig ikke mange nok som er født her til at man […]

 14. – Er ALT galt med oss, liksom? (forsinket tekst om Abid Rajas kronikk) « Muslimprosjektet Says:

  […] i noen etniske grupper enn i andre, det varierer med utdanning og sosiøkonomisk posisjon, og det forandrer seg mellom generasjoner. Det er også viktig å påpeke at slike ting på ingen måte er unike for muslimer. Også i […]

 15. LIkesllingsmedister Says:

  Et sårt tiltrengt og lite hørt perspektiv på likestilling:

  Klikk for å få tilgang til Manifest_Pelle_Billing.pdf

  http://maskulistene.blogg.no/

  http://genusnytt.wordpress.com/

  http://www.pellebilling.se/blogg/

  http://owningyourshit.blogspot.no/search/label/patriarchy?updated-max=2012-03-25T18:49:00-07:00&max-results=20&start=3&by-date=false

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: