– De straffer Krekar liksom, men Breivik later de som er gal

…sa en ung muslimsk gutt på 16 år som jeg snakket med for et par uker siden.

Vi snakket om Krekar. Og om Breivik. Og jeg skriver om det her, siden jeg tror at samtalen jeg hadde med ham sier noe om hvordan noen unge muslimer i dag opplever livet i Norge: At det gjelder én standard for muslimer, og én for andre.

—–

– Jeg mener, se på hvordan det er da! Hva har Krekar gjort? Ingenting liksom! Han har bare pratet, ikke sant. Slengt med leppa si. Sagt noen dumme ting. Og så vil de gi han fem år i fengsel?

Han ristet på hodet.

– Altså, jeg synes han er en tulling. Helt klart. Sier dumme ting. Men fem år? Jeg tror det er fordi han er muslim.

Så kom han inn på Breivik.

– Se på Breivik da. Han har drept masse små barn! Men han sier de er gal, han vil de ikke straffe en gang. Det er så typisk. Når noen dreper fordi de hater muslimer er de gale, liksom. Så da skal de ikke få straff, sa han irritert.

—–

Denne samtalen fant sted før den nye sakkyndigvurderingen av Breivik, som konkluderte med at han var tilregnelig. Jeg tror nok ikke denne gutten hadde fulgt ekstremt mye med på hva som skjedde rundt Breivik. Blant annet hadde han ikke registrert at svært mange etnisk norske ikke-muslimer også opplevde det som moralsk urimelig at Breivik kanskje ikke ville få fengselsstraff. Når jeg likevel skriver om det er det fordi denne samtalen sier noe mer: Den sier noe om opplevelsen en del unge muslimer har. At muslimer generelt blir urettferdig behandlet. Og hvordan ulike fenomener så blir plassert inn i dette verdensbildet.

Om «de». «DE vil straffe Krekar, men Breivik sier DE er gal». Hvem er disse menneskene han henviste til – som gjerne vil straffe Krekar, men som ikke vil straffe Breivik? Jeg vet ikke. Og jeg ba ham ikke om å utdype. Men jeg tror han henviser til en diffus gruppe som han antagelig ikke kan beskrive i detalj: Eliten. De som har makt. Og de som har makt er ikke muslimer. Tvert i mot: Denne eliten tar muslimer hardere enn andre.

Om Krekar: «Jeg synes han er en tulling». Men også: «De gir ham fem år i fengsel fordi han er muslim». Jeg har også hørt lignende ting fra andre unge muslimer: Stort sett er de svært uenige med Krekar. Likevel følte de at han ble et offer: Han ble straffet for hardt, fordi han var muslim, mener de.

Om Breivik: «Når noen dreper fordi de hater muslimer er de gale». Også dette har jeg hørt fra flere unge muslimer. De har et inntrykk av at noen i Norge – «de» – ikke vil straffe Breivik – kanskje fordi det blant annet var muslimer Breivik hatet. Gutten jeg snakket med hadde fanget opp noe fra Breivik-saken: At den første sakkyndig-rapporten konkluderte med at han ikke var tiltregnelig, altså «gal» på godt norsk. Men han hadde ikke plukket opp at dette var noe svært mange vanlige mennesker protetsterte mot.

——

Han er ikke den eneste som tenker slik. Flere unge muslimer opplever at de i kraft av å være muslimer stadig blir mistenkeliggjort og anklaget, og at det er mer fokus på gale ting som muslimer gjør enn på gale ting som ikke-muslimer gjør. Én forklaring på dette – som en del islamkritiske ikke-muslimer kanskje vil gi – er at mange muslimer lett går inn i offer-rollen, og bare tenker at alle er mot dem, uten at det er sant. Mange muslimer selv, og flere antirasister, vil heller hevde at dette er et reelt fenomen: Muslimer blir mistenkeliggjort og kritisert i større grad enn andre.

Hva tenker jeg? Både-og, tror jeg. Og det er det som gjør det vanskelig. Slik Amnesty International skriver i en fersk rapport foregår det diskriminering av muslimer i Europa. Man må bare innse at slik er det (det siste eksempelet fra Norge er hærverk mot en moské i Trondheim, der det blant annet ble malt kors på veggene). Og ville de første sakkyndige vurdert Breivik som utilregnelig dersom han var muslim? Det er det vanskelig å vite, selvfølgelig – men det er i hvert fall ikke urimelig å stille spørsmålet.

Samtidig: Det finnes ikke noe «de» som er ansvarlige for både å dømme Krekar (en rettferdig, men kanskje noe streng dom etter min mening), og for å få Breivik erklært som utilregnelig eller gal.  Tvert i mot: Mange i Norge har vært opptatt av Breivik nettopp burde få straff for det han gjorde (selv statsminister Stoltenberg gikk i et ubetenksomt øyeblikk ut av rollen sin og sa at Breivik burde dømmes som tilregnelig).

Det er dessverre slik at flere unge muslimer tolker mye forskjellig inn i verdensbildet som sier at «de er mot muslimer», selv om det handler om helt andre ting. Det at Breivik ble erklært utilregnelig i den første rapporten handlet ikke om islam eller muslimer – men om to psykiatere som kom til en faglig konklusjon (som etter min og andres mening var underlig). Det at Vesten kriger i Afghanistan handler heller ikke om «krig mot islam», men om geopolitikk – NATO har politiske interesser i å være i Afghanistan, og derfor er de der (tilsvarende med Irak mm).

—-

Det er lett å moralisere over konspirasjonsteorier av denne typen – at den norske eliten prøver å straffe muslimer, men lar antimuslimske barnemordere som Breivik gå fri, osv. Og ja – det er en konspirasjonsteori. Men grunnen til at den oppstår hos noen unge muslimer er nettopp det antimuslimske klimaet de opplever rundt seg: Og da tolker de ulike ting som skjer ut fra opplevelsene de bærer med seg. Mener jeg hvertfall.

Hva tenker dere lesere?

22 kommentar to “– De straffer Krekar liksom, men Breivik later de som er gal”

 1. amal Says:

  enig med deg. se på linken henrik sateut og se på kommentarene om diskriminering av muslimer på arbeidsmarkedet – menn med skjegg, kvinner med hijab – og hvordan folk kan få seg til å forsvare dette. Har «de» valgt å segregere seg, er det deres valg…..og dermed er det greit at de skal diskrimineres…..så jo a, det er et klima som kan slite ned de sterkeste, skal jeg si deg. men så dukker olav Elgvin opp, alltid med sin balanserte tilnærming, både med ris og ros – og minner oss om at verde er ikke så ille likevel. stor varm klem

 2. Vivi - ann Says:

  J, det er slik du beskriver. Og det er fryktelig synd at det er slik. Smtidig er den helt årsaken til at noen blir islamofobe også. Veldig mange av de mener nettopp det foregår positiv forskjellsbehandling av innvandrere, og da spesielt muslimer.

  Fryktelig vanskelig å vite hvor langt man kan følge både den ene og den andre i diskusjon om dette. Ja, det kan forstås, men hva skal det liksom føre til….

 3. Tareq Says:

  Jeg ønsker kun å komme med en liten bemerkning som kanskje kommer av at jeg har blitt hjernevasket av å studere jus:

  Det «poenget» med at «Krekar blir dømt til fem år for noe han har sagt, bare fordi han er muslim» holder kun mål vil følgende forutsetning er oppfylt:
  Er dommen juridisk gal?

  Man må altså:
  1. Klargjøre konkret hva Krekar har sagt.
  2. Se hva tiltalen imot ham gikk ut på.
  3. Se hva som fremgår av de forskjellige bestemmelsene, lese bestemmelsenes forarbeider, dommer osv
  4. Så må man komme frem til hva som fremgår av rettskilebilde før man
  5. Anvender jussen på faktum.

  Deretter leser man dommen mot Krekar og konkluderer med det ene eller det andre. Hvis man ikke kommer frem til at dommen er «gal» så har ikke «poenget» noen relevans lengre.

 4. arnfinnharam Says:

  Forstår guten godt! Nordmenn er veldig sjølrettferdige, det viser seg også i ABBsaka. Han er liksom ikkje «ein av oss», han er den fæle»andre» som vi projiserer alt vondt på. Vi feirar oss ustanseleg som «kjærlighetssamfunnet», med roser og «åpenhet».

  • Tareq Says:

   Haram! (jeg kunne ikke dy meg, så jeg beklager på forhånd)

  • Vesta Says:

   Hva??? Mannen er jo en terrorist, og forsvarer drap som «politisk» virkemiddel!! I tillegg har han kommet med en fatwa, der det uttales at det både er lovlig og ønskelig å drepe flere angitte personer pga at de har brent noen sider av Koranen.

   Hvor blåøyd går det an å bli?? Krekar blir IKKE dømt, hverken av rettsvesenet eller «folkemeningen» fordi han er muslim – men fordi han står for synspunkter som er helt imot norsk, og forsåvidt, allment anerkjent internasjonal rettsoppfatning. Man har hverken lov til å forherlige vold mot eller drap av mennesker pga deres politiske eller religiøse standpunkter, og det er også strengt forbudt å true med å drepe noen.

   Tror denne «snillismen», som en del norske menn kan se ut til å like å smykke seg med, – kommer av mangel på egen erfaring og kunnskaper om hva som skjer på enkelte områder i det norske samfunnet. Har selv en datter som ble truet på livet av en ung muslimsk gutt, fordi hun kommenterte «lol» (en utbredt måte blant ungdom for å vise at man mener noe er litt på siden av det man selv liker) til noe denne gutten skrev om islam på Facebook-profilen sin. Jo, vedkommende, – faktisk en lovende fotballspiller , – fryktet hverken politi eller andre og skulle sørge for at noen skulle knekke nakken på henne!! Selvsagt skaper slike opplevelser en sterk skepsis mot muslimer generelt, – for en slik reaksjon ville hun garantert ikke fått av en ung gutt med et annet religiøst engasjement.

   Beste måten å oppgradere folks syn på muslimer generelt, er at spesielt unge gutter og menn får inn med teskje at trusler og vold ikke fører noen til noe som helst godt. Og – at de blir opplært til å se på og behandle alle, OGSÅ norske jenter og kvinner, med respekt og anerkjennelse. Da tenker jeg svært mye av skepsisen vil forsvinn….:-)

   • Ragnhild Says:

    Enig med Vesta i at især unge gutter/menn bør få et høvelig kvinnesyn inn med morsmelken – fremfor at man som foreldre lar det stå til eller venter til tenårene med å forsøke å påvirke dem i riktig retning. God atferd er en grunnpillar i Islam. Det kommer ikke av seg selv, vi har et klart ansvar overfor de unge.

 5. arnfinnharam Says:

  Ja, artig namn å ha i desse tider :)…

 6. Konrad Says:

  «Mange muslimer selv, og flere antirasister, vil heller hevde at dette er et reelt fenomen: Muslimer blir mistenkeliggjort og kritisert i større grad enn andre.»

  Jeg er enig i at dette er et reelt fenomen. Det er feil å si at Krekar ble dømt fordi han er muslim, han ble dømt for konkrete trusler – samtidig må vi være ærlig og si at truslene oppleves som mer reelle når det kommer fra en «sånn derre muslim-type» med skjegg, selv en kjølig norsk rett er ikke helt upåvirket av stereotypene.

  Jeg er også enig med Haram ovenfor som er inne på det sterke presset for å utdefinere ABB som en enslig galning, mens «vi» er de gode som går i rosetog. Dette er en sterk og muligens primitiv psykologisk mekanisme.

  Selv kjølige og skarpskodde tjenestemenn er ikke fri fra slike tankemåter, men det er naturligvis ikke noe enhetlig «de» (myndighetene?) som bestemmer alt.

  • Vesta Says:

   Unnskyld meg – har du egentlig fulgt med i saken mot Krekar?? Har du fått med deg hvordan de truede kurderne opplevde livet etter at Krekar via sin fatwa nærmest anså dem som «fritt vilt»??

   Hvordan ville du ha likt å bli truet på livet – av kjente og ukjente – bare fordi du hadde brent noen sider av et religiøst skrift??

   Nei, her er det nok hverken psykologiske mekanismer eller norsk rett som er påvirket av stereotyper. Retten har heldigvis klart å se hva dette dreier seg om, og å dømme Krekar, selv om han er muslim, for det han har gjort mot mennesker som ikke deler hans religiøse synspunkter.

   Å se gjennom fingrene på hva dette dreier seg om – bruk av trusler om vold og drap mot meningsmotstandere – ville være å svikte en av de viktigste verdiene som det norske samfunnet bygger på – nemlig retten til å tro og tenke fritt. Uten å skulle risikere livet fordi noen mente man hadde «uriktige» synspunkter.

 7. Konrad Says:

  «Det at Breivik ble erklært utilregnelig i den første rapporten handlet ikke om islam eller muslimer – men om to psykiatere som kom til en faglig konklusjon (som etter min og andres mening var underlig).»

  Helt enig. Statistikken viser at de to nevnte psykiaterne ender opp med utilregnelighet i 55-60 % av sakene de behandler, mens de to siste ender opp med utilregnelighet i 10-15 % av sakene. De to første er altså svært tilbøyelige til å se sykdom (psykose etc) hos de fleste, dette er en faglig slagside som ikke har noe med muslimer å gjøre.

 8. Konrad Says:

  «Men grunnen til at den oppstår hos noen unge muslimer er nettopp det antimuslimske klimaet de opplever rundt seg: Og da tolker de ulike ting som skjer ut fra opplevelsene de bærer med seg. »

  Enig. Dessverre er det lett at det blir slik. Jeg ser ikke noen annen løsning enn å skape et mer sivilisert og mindre fiendtlig debattklima, samt gi de unge bedre informasjon om hvordan ting fungerer.

 9. Ragnhild Says:

  Fornuftige kommentarer ovenfor.

 10. RB Says:

  Å være en moderat og lovlydig muslim er nok ikke lett. Man blir nok stigmatisert fort, bare man har skjegg eller hodeplagg.
  Og en kan vel bare prise seg lykkelig at det ikke var en aksjon i Islams navn, det hadde vel bare gjort tilværelsen for muslimer i Norge enda verre.

  Det er et poeng at vi etnisk norske distanserer oss så ettertrykkelig fra det ABB har gjort og mener at vi ikke kan holdes ansvarlige for det som har skjedd. Og det kan vi da heller ikke?
  Mens alle muslimer holdes ansvarlig for det ekstreme muslimer mener og gjør. Det er et lite tanke kors.

  MEN…og det er et stort men, når gikk muslimer sist ut og kommenterte det Krekar mener og sier? Når gikk muslimer i tog for å vise at de er uenig i Krekar sine ideer? Har vi sett noen muslimer gå ut for å beskytte de som ble drapstruet og som Krekar mente burde drepes? Istedet er det bare tåkeprat og mumling og vi er ikke helt sikre på hva muslimer egentlig mener, innerst inne. Det skaper frykt! Og det skaper avstand.

  Det finnes vel ikke noen i verden som ikke vet hva det norske folket mener om det ABB har gjort og det er vel heller ikke så mange som ikke har fått med seg de ordene som ble sagt etter det tragiske og hva som ble gjort?

  Det merkelig med ABB er at hans meninger ikke så ekstreme som jeg ville trodd de skulle være. Det er en skummel tanke…

 11. Barbro Says:

  Jeg kan forstå denne unge muslimens synspunkter,men tror nok ikke det er så enkelt som han vinkler det.Det er ulovlig å komme med drapstrusler her i Norge,og Krekar ble dømt på grunnlag av det. Jeg synes det var viktig at han ble dømt til 5 års fengsel for å markere at han nå gikk over streken.
  Når det gjelder Anders Behring Breivik så er det vel liten tvil om at han blir dømt.Det er ikke sikkert han blir dømt til fengsel,men da vil han bli dømt til psykiatrisk behandling.Fengsel eller behandling;dom blir det og sannsynligvis blir det også forvaring.

 12. Julia Says:

  Problemet med integrasjon av muslimer i vest-europa skyldes i svært stor grad skyldes islam. Hadde man latt seg integrere i samfunnet man har flyttet til (og da mener jeg å dele kjerneverdiene samfunnet er bygget på…ikke overfladiske ting som språk og jobb) da hadde man ikke fått denne følelsen av å være utenfor tror jeg.

  Islam står iveien for at folk kan akseptere menneskerettighetene….islam står tilogmed iveien for at muslimer kan betrakte seg som ett folk med oss andre med norske pass; Islam fører faktisk til at muslimer mener de ikke skal/bør gifte seg og starte familier med oss andre.

 13. Cassanders Says:

  hmmmm,
  Men er det ikke noe som skurrer mev selve virkelighetsoppfattelsen her?
  Jeg synes det er en påfallende dårlig observasjon av debatten i norsk offentlighet når «den unge mannen» ikke har fått med seg at det er særdeles sprikende meninger om ABB’s tilregnelighet og evt strafffrihet pga diagnose.
  Utsagnet er basert på en konklusjon som på ingen måte er trukket.

  For øvrig:
  I slike deba
  Cassanders
  In Cod we trust

 14. Neo Says:

  Om man hadde puttet en diagnose på Krekar så ville jo det ha vært det samme som om å gi islam utilregnelighetsstempel……kunne jo vært interessant å ha sett hvordan «denne unge mannen» hadde reagert når Krekar hadde blitt sendt til Dikemark for behandling for overbevisninger om at dødsstraff ved blasfemiske handlinger er det eneste rette, overbevisningen om at en bok alltid har eksistert og ikke på et tidspunkt blitt skrevet eller ideen om at en krigshisser og landeveisrøver er det mest perfekte menneske på denne jord mm 🙂

  • Tareq Says:

   Slik jeg har forstått det fra familiemedlemmer som er leger (herunder en psykiater) så er det slik at schizofreni-diagnosen tar hensyn til religion, slik at en eller schizofren person ikke blir regnet som det hvis «vrangforestillingene» skyldes religion. Her må det derimot gjøres unntak for typen «jeg er Jesus», «jeg så Jesus igår» osv.

   DISCLAIMER: Jeg kan huske feil 😉

   • Cassanders Says:

    Jeg har også inntrykk at det er slik.
    Når en først har gitt religion dens priviligerte plass må en jo nesten gjøre et slikt unntak. Selv «moderate» tilhengere hos de fleste religioner mener på alvor at DE SELV har funnet sannheten, og (alle) de andre har tatt feil. Det er ikke så veldig langt fra begreper om VRANGLÆRE til VRANGFORESTILLINGER. Det handler vel egentlig om hvorvidt forestillingene er kodet som DOKTRINER eller ei.

    Vi som står på utsiden av dette sirkuset får trøste oss med at de de troendes «hellige(sic)» overbevisning om sin tros fortreffelighet ses på som vranglære av alle de andre. Og at religionenes egenbekreftelse dermed på ingen måte er noen garanti for dens sannhetsverdi.

    Cassanders
    In Cod we trust

Kommentarer er stengt.


%d bloggere liker dette: