– De roper høyt, men går ikke i moskéen

…sa en eldre pakistansk muslimsk mann jeg snakket med. Han refererte til protestene verden over mot Muhammed-filmen på youtube. Også blant noen yngre norske muslimer mente han at han hadde registrert stort sinne. Men han var oppgitt. Det var nemlig ikke de frommeste muslimene som ofte gikk i moskéen som ropte høyest, mente han. Det var de andre, de som ikke var spesielt personlig fromme, men likevel var opptatt av at de var muslimer.

– Altså, jeg kan bli litt oppgitt. Nå roper de høyt om at profeten har blitt fornærmet og at islam er under angrep. Men går de i moskéen? Ber de hver dag? Prøver de rent faktisk å vise at de elsker profeten ved å følge hans eksempel, og gjøre godt mot menneskene de har rundt seg? Jeg synes ikke det virker sånn, sa han.

—–

Noen timer senere snakket jeg med en annen eldre muslimsk mann, en drosjesjåfør – som jeg aldri har snakket med verken før eller siden. Samtalen dreide seg mer og mer om det som hadde skjedd. Filmen, protestene, reaksjonene. Han var oppbrakt.

– Vet du, jeg er ikke spesielt religiøs av meg, egentlig. Jeg går ikke i moskéen til vanlig. Og jeg vet at jeg har gjort mye som ikke er i tråd med islam. Men det her… det kan jeg ikke akseptere. Et slikt angrep på profeten vår! Hva er vitsen? Hvorfor? De burde forby det.

—–

I Norge har ikke youtube-filmen skapt noen store protester eller noen voldsomme reaksjoner. Nå på fredag blir det arrangert to samlinger mot filmen – en på Youngstorget, i regi av Islamsk Råd, og en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i regi av et miljø med yngre muslimer som ikke er knyttet til noen moské eller lignende. Men disse to episodene – den eldre, fromme mannen, og den sinte drosjesjåføren – underbygger et inntrykk jeg har. Såvidt jeg har registrert blant mine muslimske bekjente, i ulike aldersgrupper og fra ulike etniske grupper, er det ikke nødvendigvis de mest religiøse som reagerer. Mange av de jeg vet om som er mest aktive i moskéer og religiøse organisasjoner reagerer slik: De misliker filmen, mange misliker den sterkt – men de mener at det beste man kan gjøre for å «motbevise» filmen er å være en from muslim, være et godt menneske, vise andre gjennom gode handlinger hva islam dreier seg om. På den annen side er det mange av dem jeg vet om som har reagert sterkest som ikke er spesielt personlig religiøse: Det som ser ut til å være viktig for dem er identiteten som muslim.

– Det skjer alltid! De angriper oss!

Det skrev for eksempel en yngre muslimsk bekjent av meg på facebook. Tidligere har jeg ikke merket meg at han har utvist et spesielt stort religiøst engasjement.

——

Jeg må understreke at dette bare er et inntrykk jeg har – jeg har ikke sett noe forskning som systematisk undersøker slike reaksjoner blant muslimer basert på deres grad av religiøsitet. Det finnes derimot forskning som viser lignende mekanismer blant kristne europeere. Den norske forskeren Ingrid Storm, som nå skriver post.doc. ved Univseritetet i Manchester, har gjennom grundige statistiske undersøkelser vist noe fascinerende: De europeerne – fra landene Irland, England, Nederland og Danmark – som er religiøst aktive og jevnlig går til kirke, er jevnt over mer positive til innvandrere enn andre. Men når det gjelder de som regner seg for å tilhøre den kristne religionen, men som ikke selv er religiøst aktive, så er de mer skeptiske til innvandrere enn andre. Å ha religiøs identitet – men ikke å være personlig religiøst aktiv – ser altså ut til å gjøre at man blir mer skeptisk til fremmede. Men å ha et aktivt religiøst liv ser ut til å gjøre at man blir mindre skeptisk til fremmede. Det kan finnes ulike forklaringer på dette . Men en mulig forklaring er at «religion som identitet» gjør at man blir skeptiske til ting som truer denne identiteten – for eksempel muslimer eller innvandring. Mens «religion som personlig fromhet» gjør at man blir opptatt av religiøse påbud om å vise åpenhet og godhet mot fremmede, også innvandrere og muslimer.

——

Kan det tenkes at noe lignende gjelder blant muslimer? I så fall vil bildet se slik ut: De som har en religiøs identitet, men ikke er spesielt religiøst praktiserende, vil være mer opptatt av å forsvare denne identiteten mot angrep utenfra enn de som ikke er religiøse i det hele tatt. Det vil si at de reagerer på ting som denne filmen, som de opplever som et angrep på sin muslimske identitet. Men de som selv er religiøst aktive – og går i moskéen og så videre – har kanskje en så trygg religiøs identitet at denne filmen ikke blir opplevd som truende, og i den grad man vil gjøre noe mot filmen er det å vise mer av det man oppfatter som fint i sin egen religion.

Kanskje? De to mennene jeg møtte forleden viser i hvert fall noe slikt: Den ene var primært opptatt av å vise islam i praksis – godhet, nestekjærlighet, respekt. Mens den andre primært var opptatt av å forsvare islam mot angrep, selv om han selv ikke var særlig religiøs.

– Jeg er mot vold og alt sånn, bare så det er klart, sa han til meg.

– Men jeg er veldig mot at man skal tillate den type filmer.

39 kommentar to “– De roper høyt, men går ikke i moskéen”

 1. RB Says:

  Det er ikke så lenge siden vi i vesten også var helt ute av oss på grunn av Life of Brian….eller, det var vel mest de ekstremt religiøse i USA som absolutt ikke skjønte eller ville skjønne at filmen faktisk ikke handlet om noen religiøs skikkelse. Bare den villfarelsen mange er ute på… 🙂

  Men uansett, muslimer ligger litt etter….liksom!

  • BAA Says:

   Ja vi var så «ute av oss» alle vi som utgjør «vesten» over denne filmen at vi gikk berserk i gatene, brente og plyndret butikker, angrep ambassader og drepte ambassadører! Så «krenket» var «Vesten»!

   • RB Says:

    Som jeg sier, enkelte i de muslimske landene ligger litt etter…
    Og mange er uvitende om hva som faktisk skjer og lette å lede.

    Når det er sagt, enkelte kristne sekter og ledere kom med rimelig ugreie trussler i forbindelse med Life Of Brian og…

   • Vesta Says:

    Hvis vi tenker oss at den rolle som profeten Muhammed har innen islam, er noenlunde den samme som Jesus har innen kristendommen, så kan man jo se på hvorvidt islam respekterer kristendommens syn på Jesus eller ikke?

    Hvis man søker på YouTube, kommer det faktisk opp hele 38 500 resultater på søkeordene: «Jesus is a prophet of islam». Hva om de kristne skulle være like hårsåre overfor det de mener er en uriktig framstilling av Jesus, som en del muslimer er overfor en filmsnutt på YouTube?

    Kanskje en litt søkt problemstilling, men likevel….

 2. Vesta Says:

  Noe jeg synes burde komme mer fram i lyset nå som dette med å krenke religiøse følelser er slik i fokus, er at det faktisk finnes ulike måter å gjøre det på!

  I kjølvannet av Muhammed-filmen har diskusjonen blusset opp igjen omkring det å skildre det som for noen troende er hellig og kjært – på en måte som kan oppleves krenkende og sårende. Sist verden ble skaket av en slik opplevd krenkelse, var da Muhammed-karikaturene ble offentliggjort i den danske avisen Jyllands-posten.

  Selv om man selv ikke er muslim, så tror jeg de fleste kan forstå at det så absolutt går an å føle seg krenket av de nevnte hendelsene. Men det er viktig å være klar over at også andre troende opplever «krenkelser» av lignende art! Det finnes mye både innen billedkunst og mellom to permer som kan såre og krenke tilhengere av ulike religioner. Så en gang en liste over de verste blasfemiske ytringene, og den religionen som hadde fått gjennomgå verst, var kristendommens, da først og fremst representert ved Jesus. Buddhismen kom på andreplass.

  En annen type krenkelse, som jeg synes er mye verre enn den vi har sett i form av karikaturer og filmer, er den som hindrer mennesker å fritt velge hvilken religion/livssyn de selv ønsker å tilhøre! Denne typen krenkelse gjør ikke bare vondt en kort stund, – den kan begrense menneskers livskvalitet – ja, den kan også sette folks liv i fare! Denne type krenkelser ser vi dessverre ofte i land der islam er den rådende religionen, og det spørs vel om ropet om fravær av religiøs krenkelse hadde fått mer troverdighet, dersom de som roper høyest om dette – selv respekterte andres religiøse følelser og valg?

 3. Julia Says:

  Ikke så rart at folk som er mer ‘bibelske’ er positiv til innvandring. Folk som virkelig tror på de abrahamske bøkene deler en del verdier. Det var en undersøkelse for noen år siden som viste at mange muslimer kan tenke seg å stemme KrF, men unlot å gjøre det kun fordi venstresiden var mer åpen for innvandring.

 4. Neo Says:

  Interessant å se hvordan en liten undertrykt minoritet blir bøsemenn etter at de har brukt det de har(?) av midler for å uttrykke sin fortvilelse over drap på sine egne og over brenning av deres gudshus i Egypt og andre steder hvor muslimene herjer 🙂

 5. Sten Norlander Says:

  Interessant utvikling av det gamle No true Scotsman-argumentet dette, Olav.

  Personlig har jeg litt vanskelig for å dra religiøsiteten til kretsen rundt Bhatti og Krekar i tvil.

  • olav Says:

   Vel, for det første, som jeg understreker, så er dette et anekdotisk inntrykk jeg har – jeg påstår ikke noe annet. Videre er det en tendens jeg mener å se – selvfølgelig er det ikke da en universell regel, selv dersom tesen min skulle stemme. Noen svært religiøse reagerer sterkt på dette, og noen ikke-så-religiøse reagerer i mindre grad. Selvfølgelig. Man kan også tenke seg at en del ideologer er religiøse, men at mange av de som de får med seg er av typen jeg her beskriver. Uansett: Frem til vi får grundig forskning på dette er denne diskusjonen på et anekdotisk nivå.

   • Cassanders Says:

    Tja, den ene anekdoten er den andre verd 🙂
    Just for the sport of it gjorde jeg et søk på Mohammad, movie, riots. (Google /pictures)
    Jeg mener å kunne se atskillige med «fromhetens adelsmerke»……. «trælene i pannen» på noen av bildene:-)

    Cassanders
    In Cod we trust

   • Tareq Says:

    Til Cassanders siste poeng: Det er også mitt inntrykk. Jeg vet ikke hvordan det er i Norge, men i f. eks Egypt virker det for meg som om salafistene har vært fremtredende i protestene.

   • olav Says:

    Interessant, Bjørm. Jg tror ikke det er et enten/eller: har ikke også fotball-ultras vært veldig aktive? Men helt klart en stor salafi-kontingent. Kan også være at det er noe annet når muslimer er en minoritet som i Norge. Og det kan være tesen min er feil.

  • Konrad Says:

   Religiøsitet (frommhet) og religiøs tilhørighet er jo to forskjellige ting. Religion er jo også en viktig identitetsmarkør, så det sinnet som lar seg mobilisere har kanskje mer med identitet (etnisitet) enn med frommhet å gjøre? Kombinert med at noen ser seg tjent med å utnytte situasjonen (slik vi så det i forbindelse med karikaturene) er det kanskje lettest å mobilisere folk når en føler en trussel mot gruppen og identiteten. Verden ser tross alt anderledes ut fra Midtøsten enn fra «Vesten»: Kolonitiden er såvidt over og folk husker det fortsatt (akkurat som vi i Norge husker den tyske okkupasjonen), etter kolontiden har «Vesten» blandet seg inn stadig vekk gjennom kupp og militær intervensjon, på toppen av dette gjør «Vesten» narr.

   En tvilsom parallell: I Israel brukes religiøse (eller etniske) argument for bosetting på den okkuperte Vestbredden, såvidt jeg har forstått er de ivrigste bosetterne politisk på den religiøse høyresiden. Men de virkelig fromme og ortodokse israelske jødene har en helt annen holdning.

 6. Cassanders Says:

  Det er noe grunnleggende infantilt over det hele.
  Hvis Mo virkelig er (eller i det minste ansees som) det perfekte menneske/eksempel, HVORDAN skal slike vulgære provokasjoner i det hele tatt kunne ramme ham? Hvordan skal det kunne ramme «den troende»?

  For ikke å snakke om en allmektig allvis gud?

  For øvrig, her er en rimelig ironisk kommentar:

  http://www.jesusandmo.net/

  Cassanders
  In Cod we trust

 7. Tareq Says:

  Digger hvordan ingen av kommentarene har noe som helst med artikkelen å gjøre.

 8. Magne D. Antonsen (VG) Says:

  Bra blogg!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

  Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [æ] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

 9. ole Says:

  Hva om alle medier konstant trykket bilder av profeten ? Ville det være opprør og opptøyer konstant de neste 20 år, eller hvile de som føler seg støtt innsett at det er ingen big deal likevel ?

 10. Carl S Bjurstedt (@carlsbj) Says:

  Ser en parallell til de man kalte de stripete under 2 V.krig i Norge. Dvs de som nok knytta neven i lomma mot tyskerne, men gjerne nyttet sjansen til ekstra inntekter ved å jobbe for fienden om sjansen bød seg. Gjerne disse som var ivrigst på å ta tyskertøser og smånazier da freden kom…

 11. Stolt-muslim. Says:

  Det er helt sant, sånn ærlig talt.Selv om alle vi muslimer føler oss treffet, burde vi ikke rette galt med galt. Tilstanden blir bare verre, jeg er selv muslim, jeg reagerte også, men kan ikke gjøre noe med det. Siden vi har Gud/Allah over oss han ser jo alt. Den gangen de vil bli spurt » Hvor mye har du gjort?», så vil de som ikke tror svare. Men vi religiøse og som tror vil si, «Allah, du var vitne og du er allvitende». Galt blir aldri korrigert med galt. De er bare til å ignorere. De søker oppmerksomhet og vil vekke «den sovende vulkanen», snu ryggen til, løft hodet og vær stolt av Islam. Husk, vi har vår vokter og han vet alt.Har du aldri hørt: «Folk som søker oppmerksomhet, elsker å provosere?» De har ikke noe bedre å gjøre og ønsker aldri døden, selv om den står rundt dem. I hvert hjørne, i hver jord,ørken,skog,fjell og hver hav. Gud gir dem alt først, men se hva vil hende tilslutt.» Ingen røyk uten ild» og «Ingen ild uten ved». Ikke bare Paradis har sine dører åpne, helvete også.

 12. Fox Says:

  Eneste som er kuren mot denne hårsårheten er mer hån hets kritikk og generellt null respekt for denna relgion helt til de bare gir opp og innser at vi har yttringsfrihet.

  Personlig tør jeg ikke preike dritt om profeten selv ikke anonymt og det er litt ille.

 13. magne stolen Says:

  Muslimane […] resten av kommentaren er slettet. Regelen på denne bloggen er at oppfordringer til etnisk rensing ikke blir akspetert. Hilsen red.

 14. Amal Noor Says:

  eg skjønner ikkje hvorfor vi reagerer på denne måten. det er så trist:( det dør uskyldige mennesker og alt er bare kaos.
  de som laget filmen ville jo akkurat dette. de ville få oss veldig sinte og de vet vi blir sint. og hva gjør vi?
  det de vil! nettopp vi øddelgger for oss selv, så de har vunnet. de klarte det. vi må være tålmodige:) ja det er vanskelig men sånn er livet. er det ikke? Livet er en Test. vær så snill å vær tålmodig. og vær fredelig uansett hva.gud skal belønne dere inshallah:) tro på det, lev etter det.

  • Vesta Says:

   Noe jeg har tenkt en del på, er motivet til de som laget denne filmen. Du skriver noe som jeg har inntrykk av at en god del muslimer tenker, nemlig at filmskaperne «ville få oss veldig sinte og de vet vi blir sint….»

   Slik jeg har oppfattet det, så er flesteparten av de som står bak denne filmen koptiske kristne. Som vi vet, er dette en gruppe mennesker som i årtier har blitt undertrykket og diskriminert i sitt eget hjemland, Egypt. Både av myndighetene og sine muslimske landsmenn. Hvorfor blir ikke dette tatt fram som en forklaring på denne harseleringen av profeten Muhammed? Som rett og slett kan være en slags måte å ta igjen på, etter alle år som annens rangs borgere i et muslimsk land?

   • Cassanders Says:

    Det er riktig og viktig og minne både muslimer og andre på at dette også kan være motiver. Men det er også viktig å være klar over at dette ikke er noen særlig god «rettferdiggjøring» av utspillet. Formelt kan vi si at en slik begrunnelse er en tu quoque (du også) -begrunnelse. Å gjøre en gal ting fordi «den andre» har gjort noe galt «rettferdiggjør» ikke handlingen som sådan.
    Det er andre og mer prinsippielle sider ved denne problemstillingen som er mye viktigere.

    Hvordan kan en begrunne / rettferdiggjøre hhv «retten til å krenke», og evt. «retten til å ikke bli krenket»?

    Det første kan gis en (god) begrunnelse ut fra TANKEFRIHET og ytringsfrihet. Når mennesker danner seg forestillinger om HVA SOM ER SANT, kan det ikke gis garantier for at noen andre ikke finner denne «sannheten» KRENKENDE (når noen ytrer seg om sine tanker).

    Hvis en faktisk mener at (reell) tankefrihet og ytringsfrihet er viktige UNIVERSELLE RETTIGHETER, innebærer dette at andre kan komme til å blir krenket. Og dette kan faktisk uttrykks så sterkt som «rett til å krenke».

    På samme måte: hvis en anser at tankefrihet og ytringsfrihet er viktige rettigheter er det vanskelig å skulle begrunne at det å ikke å bli krenket er en rettighet.

    Alt det andre rundt kontroverset handler ikke om viktige prinsippielle ting, det handler om form, smak og så videre.

    En kan saktens si at filmen (og den siste runden med karikaturer) har en (ondsinnet) form som er ment å ramme. Men dette har etter min mening lite med «ytringsfrihet» å gjøre. En «ondsinnet» form handler om smak og dannelse og rammer i stor grad den som avleverer ondskapen selv.

    Cassanders
    In Cod we trust

   • RB Says:

    @cass: en utrolig konsis og god beskivelse av problemstillingen!

   • Vesta Says:

    Til Cassanders!

    Er det ikke så og si umulig å avgjøre hvorvidt en ytring er «ondsinnet» eller ikke? F.eks. kan et menneske som er undertrykt gjennom lang tid, finne det rimelig å slå hardt tilbake, selv om det å slå i seg selv ikke blir sett på som spesielt positivt.

    Det er vel også mye opp til parten som blir krenket å avgjøre hvorvidt den vil ta en ytring som et slags korektiv, eller som en «ondsinnet» handling, – utført kun for å skade motparten.

    Selv synes jeg at innstillingen om å møte en ytring, opplevd ondsinnet eller ikke – med ikke-vold, – er den absolutt mest foretrukne reaksjonsmåte. Som det blir sagt – det er bare seg selv man kan kontrollere…..

 15. Elling Says:

  Er d mulig… En dårlig youtubevideo som får altfor mye oppmerksomhet. Greit d er et tema som mange reagerer på, men Hallo verden. Ha litt selvinsikt. Se filmen, gi tommel opp eller tommel ned, eventuelt lag en videorespons, og gå videre til neste film.
  Å lage masse protester mot en youtube video blir for dumt. Trodde muslimer stort sett var smarte jeg da. Ja da har jeg vel tatt feil.

 16. Neo Says:

  At så godt som ingen saker i media tar for seg undertrykkingen og forfølgelsen av Koptere (og andre) i muslimske land sier noe om hvilket PR scoop over tid muslimene har gjort ved hjelp av trusler om vold og sin selverklærte offerrolle. Sett i lys av overgrepene som foregår i MENA landene så er filmen etter min mening en adekvat reaksjon, i motsetning til drapene og revoltene som filmen har avstedkommet fra muslimsk hold. At fremstillingen av Muhammed er i overkant drøy er vel ikke så innmari sikkert det heller(?) sett i lys av av hva feks H. Tjønn skriver om M i sin bok «Muhammed, slik samtiden så ham».

  • Vesta Says:

   Ja, hvorfor ser ingen eller få ut til å se på kopternes fortvilte situasjon som et forklarende eller formildende motiv for å lage denne filmen? Det går kanskje an å sammenligne undertrykkelsen av kopterne med palestinernes situasjon? Vold utført av palestinere blir av mange unnskyldt/forklart med Israels undertrykkelse. Hvorfor kan ikke en film som krenker undertrykkernes religiøse følelser også unnskyldes/forklares på samme måte?

 17. Kamil Dursun Says:

  På barneskolen mobbes de barna som blir mest opphisset av at de blir mobbet. Det er det samme med disse s.k. muslimene. De blir sint, gjør hærverk og det tirrer de som vil terge dem. Om muslimene, eller de som kaller seg muslimer, ikke reagerte, ville slike filmer og karikatyrer ta slutt. Hvem vil terge den som ikke terges? Dette bør de s.k. muslimene tenke over.
  Dessuten om man tror at gud er almektig, så behøver man ikke beskytte gud, han klarer det utmerket selv uten hjelp av mennesker. Hvem tror de at de er som skal beskytte gud og profeten? Tror de at de er like almektige?
  Det henger ikke på grep.
  De bråker fordi de vil bråke og leter etter en mulighet. Filmmakeren har gitt dem denne muligheten så nå er det fritt frem for hærverk.
  Har de sett filmen? Sannsynligvis ikke. Jeg så deler av den, den er dårlig, ikke morsom engang. Har null kunsterisk eller politisk verdi. Om dette er nok for å få sinnene i kok, stakkars de som kaller seg for muslimer.

 18. julienbrightside Says:

  Det er vel kanskje no i den tankegangen at alle vil høre til et sted. Mennesket som et dyr føler seg tryggest i en gruppe.

 19. Atheist Says:

  God is not great, how religion poisons everything, Christopher Hitchens

  “Islam makes very large claims for itself. In its art, there is a prejudice against representing the human form at all. The prohibition on picturing the prophet – who was only another male mammal – is apparently absolute. So is the prohibition on pork or alcohol or, in some Muslim societies, music or dancing. Very well then, let a good Muslim abstain rigorously from all these. But if he claims the right to make me abstain as well, he offers the clearest possible warning and proof of an aggressive intent.”

  Christopher Hitchens: Islam and the Fight for Freedom

  Christopher Hitchens

  1949-2011

 20. isalilja Says:

  En interessant teori og jeg tror nok godt det kan være noe i den.

  Men nå var det jo faktisk Islamsk Råd som sto bak demonstrasjonen på Youngstorget og ser man på bildet (under) så virker det ganske fullt av imaner og religiøse ledere der.

  Den nokså klare kjønnssegregeringa under tilstelninga ga også et nokså religiøst inntrykk selv om en del muslimer vel holder på med denne segregeringa også i ikke-religiøse sammenhenger.

  http://bit.ly/UxQeUz

  • olav Says:

   Ja, sant. Jeg mener jo ikke at de religiøse ikke har reagert – mange av «ideologene» er jo religiøse – men at mye av det største sinnet og de sterkeste reaksjonene ikke er fra de religiøses rekker. Ang. det på youngstorget så var det såvidt jeg kunne registrere ikke noen kjønnssegrering. Folk sto helt blandet blant publikum. Flesteparten av de muslimske lederne er menn og det blir jo gjenspeilet der oppe, men jeg registrerte i hvert fall én ung kvinnelig appellant, som jo må ha stått der framme.

 21. Ragnhild Says:

  «Kan det tenkes at noe lignende gjelder blant muslimer? I så fall vil bildet se slik ut: De som har en religiøs identitet, men ikke er spesielt religiøst praktiserende, vil være mer opptatt av å forsvare denne identiteten mot angrep utenfra enn de som ikke er religiøse i det hele tatt. Det vil si at de reagerer på ting som denne filmen, som de opplever som et angrep på sin muslimske identitet. Men de som selv er religiøst aktive – og går i moskéen og så videre – har kanskje en så trygg religiøs identitet at denne filmen ikke blir opplevd som truende, og i den grad man vil gjøre noe mot filmen er det å vise mer av det man oppfatter som fint i sin egen religion.»

  Fornuftige betraktninger fra O. Elgvin.
  Ja, du vil nettopp ikke finne folk fra min muslimske omgangskrets løpe ropende rundt og sette fyr på bildekk, bedrive hærverk eller verre som respons på nevnte film, eller på lignende fornærmelser, om man nå kan kalle det det.

  • Ragnhild Says:

   Det samme gjelder forøvrig min muslimske omgangskrets i Egypt. Jeg tror de fleste kan se forskjell på en gruppe stillferdig protesterende mennesker stående utenfor en ambassade med plakater i hendene, hvilket helt innledningsvis kunne se utenford en amerikanske ambassaden i Kairo – hvor også kristne koptere hadde møtt opp for å vise sin støtte – og på den annen side en ukritisk mobb som oppfører seg på en måte som ikke er gjengs eller akseptabelt innenfor noen kulturer eller religioner, hva de nå enn måtte fremsette av såkalt religiøse motiver for å legitimere sinde egne, tvilsomme handlinger.

 22. Ragnhild Says:

  Se i denne sammenheng dette innlegget i Bergens Tidende, skrevet av religionshistoriker og lektor ved HiB, Eva Mila Lindhardt, som respons på nettopp dette:

  http://blogg.bt.no/preik/2012/09/18/muhammed-du-er-savnet/

Kommentarer er stengt.


%d bloggere liker dette: