– Er ALT galt med oss, liksom? (forsinket tekst om Abid Rajas kronikk)

…sa en pakistansk muslimsk jente jeg snakket med noen dager etter at Venstre-politikeren Abid Raja publiserte sin kronikk i Aftenposten. I den fortalte han at han nå hadde forandret mening: Ytringsfriheten burde ikke ha noen begrensninger. Samtidig hevdet han at «muslimske gutter flest» får hat mot amerikanere, jøder, indere og homofile inn med morsmelken, og «får innprentet» at det er helt ok å knerte folk som krenker profeten.

Disse påstandene vakte berettiget oppsikt, med tanke på at det antakelig bor rundt 200.000 muslimer i Norge med ulik etnisk bakgrunn, ulike livshistorier og ulik grad av religiøsitet. Likevel trykket mange islamkritikere kronikken til sitt bryst, og jeg ble av mange utfordret til å si noe om hva jeg tenkte om den: Stemmer det Abid Raja skriver om muslimske miljøer?

Nå har tiden gått og jeg har ikke rukket å skrive noe innlegg før nå. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre to ting: Det første er å gjengi det som har vært av debatt rundt dette utspillet, og si litt om hvordan jeg selv oppfatter virkeligheten. Men dernest vil jeg prøve å bringe debatten videre: På hvilken måte bør man egentlig kritisere negative ting i minoritetsgrupper? Hvilken kritikk er konstruktiv, og hvilken er det ikke?

——

Først til utspillet til Raja. I dagene etter kronikken registrerte jeg primært to typer reaksjoner blant muslimene jeg kjenner. Den første type reaksjon var avvisning av hele kronikken. Oppfatningen blant noen er at Raja sverter sin egen bakgrunn for slik å bli mer spiselig for majoritetsnordmenn og de norske politiske maktelitene.

– Jeg skjønner ikke hvorfor folk hører på ham lenger i det hele tatt, sa en kompis av meg. – Tenk om det var en vestlig konvertitt til islam som sto på en talestol og fortalte hvordan alt i Vesten var galt – ville man da tenke at det han sa var den ultimate sannheten om Vesten? Selvfølgelig ikke, sa han.

Men jeg registerte også andre reaksjoner. Det var gjerne fra folk som selv er kritiske til en del i kulturen de kommer fra – mangel på likestilling, homofobi etc. – men som likevel satte kaffen i halsen da de leste det Raja skrev. Slik reagerte for eksempel den pakistanske jenta jeg siterte innledningsvis.

– Jeg mener, er alt galt med oss? Vi oppdras til hat? Alle, «muslimske gutter flest», liksom? For det første er det en absurd påstand, fordi det jo er utrolig mange forskjellige muslimer i Norge. For det andre blir det veldig vanskelig å få til forandringer hvis man har som utgangspunkt at alt er galt. Det er klart det finnes homofobi og jødethat blant muslimer. Men man får ikke bukt med det på denne måten, sa hun.

—–

Etter hvert kom det mange reaksjoner på trykk i aviser og på nett fra andre norske muslimer. Jeg gjengir dem her – legg gjerne inn flere linker i kommentarfeltet hvis det er noe som mangler.

– It-gründeren og den liberale og sekulære samfunnsdebattanten Shahzad Rana skrev i Aftenposten at kronikken handler om Rajas egne indre demoner, og at Raja  «tegner et bilde av det muslimske tankegodset som er et filmmanus verdig. Han gir den latinske frasen «cogito ergo es» en ny dimensjon. Rajas versjon blir nærmest «Jeg tenker, derfor er dere slik»».

– Noe av det samme skrev statsviteren Kamil Azhar i Minerva: «Abid Raja tømmer sitt skap og tar oppgjør med sine demoner. I dragsuget blir alle som kaller seg muslimer og særlig de av oss med pakistansk bakgrunn dratt med».

– 15-årige Rahman Chaudhry, sønnen til SV-politiker Aktar Chaudhry, skrev i et innlegg i Aftenposten: «Jeg er oppvokst på Furuset i Groruddalen. Jeg har hatt venner fra Pakistan, Kurdistan, Irak, Afghanistan, osv. Og aldri, ikke en eneste gang, har jeg opplevd at hverken jeg eller mine venner har hatt negative holdninger til vesten, eller til menneskegruppene Raja lister opp».

– Skribenten Assad Nasir skrev dette i VG: «Innholdet i kronikken er viktig, og i aller høyeste grad noe vi bør sette søkelys på. Men fremstillingen blir altfor ensidig, altfor polemisk. I tillegg gis det inntrykk av at Raja er den eneste som tør å snakke om dette. Det er han ikke. Flere har tatt opp dette tidligere, meg selv inkludert, senest i Dagbladet i juni i år».

– Og intervjuer i aviser: Aftenposten intervjuet tre muslimske studenter som ikke kjente seg stort igjen i det Raja skrev, mens den halvt pakistanske filmregissøren Ulrik Imtiaz Rolfsen gir Raja full støtte.

Ting jeg har glemt?

——

Og hva tenker jeg selv om det Raja skriver om de muslimske miljøene? Jeg har etter hvert fått en relativt bred bekjentskapskrets blant muslimer av ulik støpning – mange av dem fra religiøse miljøer som er knyttet til moskéer eller religiøse organisasjoner, og som gjerne er dominert av folk med bakgrunn fra Pakistan og Midtøsten. Men jeg har også blitt kjent med mange mer sekulære muslimer som jeg har møtt i ulike sammenhenger, med bakgrunn fra både Pakistan, Midtøsten og mer sekulære muslimske områder som Kosovo, Bosnia og Albania. Likevel er selvfølgelig min bekjentskapskrets begrenset. Jeg har heller ikke vokst opp i en muslimsk familie eller muslimsk miljø, jeg ser det bare utenfra. Og som samfunnsforsker er jeg fullt på det rene med at mine personlige inntrykk er såkalt anekdotiske: Skal man uttale seg om større sammenhenger bør man basere seg på omfattende statistiske undersøkelser.

Men med disse forbeholdene, hvordan har jeg opplevd i de muslimske miljøene det Raja skriver om? Jeg tar det i tur og orden.

Har jeg opplevd antisemittisme? Ja.

Har jeg opplevd homofobi? Ja.

Har jeg opplevd fiendtlighet mot ikke-muslimer? Ja.

Har jeg opplevd kvinnediskriminerende holdninger? Ja, det også.

Alt dette er reelle fenomener, og jeg har skrevet om det ved flere anledninger. Kanskje kunne jeg skrevet om det flere ganger, kanskje kunne jeg vært skarpere i min kritikk – men det er der.

Men – det er ikke hele virkeligheten. Langt derifra.

Har jeg opplevd forsvar for universelle menneskerettigheter og demokrati? Ja.

Har jeg opplevd oppfordringer til å vise kjærlighet mot alle, muslim som ikke-muslim? Ja.

Har jeg opplevd muslimer som kjemper for kvinners rettigheter med koranen i hånda? Ja.

Noen synes kanskje det er banalt å påpeke dette, men det er det ikke. Gang på gang får vi lese i norsk offentlighet grandiose påstander om hvordan muslimer «er», eller om hvordan islam «er». Abid Rajas kronikk er bare den siste i rekken, som forsøker å si noe om en antatt felles muslimsk mentalitet: Der muslimer klumpes sammen i en stor gruppe som tenker og mener omtrent det samme.

——

Samtidig går det an å påpeke at noen holdninger er mer utbredt enn andre, og noen er mindre utbredt. Generelt er min oppfatning denne, etter mye omgang med mange forskjellige muslimer, og lesning av mye av forskningen som er gjort på muslimske innvandrergrupper i Europa:

– de fleste muslimer i Norge synes demokrati og menneskerettigheter er tipp topp, og veldig mange synes Norge er det beste samfunnet i verden.

– de fleste muslimer i Norge er positive til ikke-muslimer, både folk fra andre religioner og ateister.

– de fleste muslimer i Norge vil egentlig bare leve livene sine i fred og leve gode hverdagsliv.

SAMTIDIG:

– en del muslimer kan tenke seg strengere begrensninger i ytringsfrihet når det gjelder satire mot religion – men det er likevel ikke så viktig for dem at de stresser mye med å kjempe mot det.

– en del muslimer har antijødiske holdninger – mye på grunn av Israel/Palestina-konflikten.

– en del muslimer misliker homofile.

– en del muslimer har kvinnediskriminerende holdninger og mener at kvinnen bør underordne seg mannen.

Disse holdningene varierer langs mange akser. Det er er mer utbredt i noen etniske grupper enn i andre, det varierer med utdanning og sosiøkonomisk posisjon, og det forandrer seg mellom generasjoner. Det er også viktig å påpeke at slike ting på ingen måte er unike for muslimer. Også i ikke-muslimske grupper finnes mangfold av holdninger: Toleranse og diskriminering, fiendtlighet og respekt.

—–

Og så til det siste punktet: Hvordan bør man møte diskrimerende holdninger i offentlig debatt? Jeg har lenge ment at det finnes bra og dårlige måter å kritisere på. Særlig når konteksten er majoritet-minoritet – at folk i majoriteten kritiserer folk i minoriteten – kan kritikk faktisk få motsatt effekt. Min holdning er nok denne: Måten Abid Raja kritiserer på i denne kronikken fører ikke til at ting forandrer seg i positiv retning.

For å gjenta det min pakistanske samtalepartner sa: Det er vanskelig å få til forandringer hvis man har som utgangspunkt at alt er galt. Hvis alt er galt blir nemlig løsningen at alt må forandres, og det er nok relativt vanskelig å få til.

Dersom noe skal forandre seg må kritikk være konkret. Har man vært i et forhold/ekteskap/samboerskap (stryk det som ikke passer) vil man ha erfart at det er sånn det funker. «Du er dust» er sjelden en uttalelse som fører til at noe forandrer seg i positiv retning. Men å si ting som «når du gjør det der så blir jeg lei meg» kan føre til konstruktive endringer (sorry, nå høres jeg ut som en cheesy pop-psykolog her). Selvfølgelig fungerer ikke relasjonene og kommunikasjonen i et samfunn helt likt hvordan det ofte i forhold. Men også i et samfunn med forskjellige grupper må kritikk være konkret for at den skal få noen effekt. Man bør:

a) kritisere på et konkret, avgrenset område, ikke ta alt på en gang.

b) være tydelig på hvem man kritiserer (for eksempel en institusjon eller en organisasjon, ikke «muslimer generelt» eller «nordmenn generelt»).

c) ha et alternativ – presentere enkle forslag til hvordan ting kunne vært annerledes.

Et skoleeksempel på slik kritikk er egentlig aksjonen som aktivisten Sara Azmeh Rasmussen hadde overfor Islamsk Råd. Bare for å gjøre det klart så gjør Rasmussen mye forskjellig, og mye av det synes jeg helt ærlig bare er tull, mens jeg har stor sans for andre ting. Det Rasmussen gjorde var å sitte ned i en uke utenfor kontoret til Islamsk Råd, med et konkret krav: Ta utvetydig avstand fra dødsstraff for homofili på universelt krav. Som jeg skriver om i bloggposten jeg lenker til er dødsstraff for homofili et innviklet teologisk tema for en del muslimer. Det var derfor lite trolig at Rasmussens aksjon ville føre til noen revolusjon. Likevel har en slik aksjon betydning fordi den setter saken på dagsorden. Det er fordi den er konkret: Den handler om én sak (dødsstraff for homofili), den har én konkret adressat (Islamsk råd), og den har et konkret alternativ (avstandstagen fra dødsstraff på universelt grunnlag).

Og det jeg skriver her kan like gjerne gjelde kritikk mot majoritetssamfunnet, den norske politiske eliten e.l.: Skal man kritisere må man være konkret og tydelig, både på hvem man kritserer og hvilket alternativ man foreslår.

——-

Denne bloggposten har kanskje blitt noe springende. For å gå tilbake til utgangspunktet: Min holdning er vel omtrent den samme som holdningen til den pakistanske jenta jeg snakket med. Homofobi finnes, antisemittisme finnes, rasisme finnes. Både hos muslimer og hos ikke-muslimer. Det bør kritiseres. Men dersom utgangspunktet er at alt er galt, og at «muslimer flest» er sånn eller sånn, slik man lett kan tolke Abid Rajas kronikk, så er det ingenting som blir bedre.

26 kommentar to “– Er ALT galt med oss, liksom? (forsinket tekst om Abid Rajas kronikk)”

 1. Julia Says:

  Jeg legger merke til et par ting med det samme olav. Du gjenga en del muslimske stemmer som gikk imot Raja, men du listet ikke opp de muslimske stemmene som støttet han i det han sa. Det er veldig rart. I England gikk imamen Mohammed Shafiq ut i sommer og fortalte om holdninger mot hvite jenter i de pakistanske miljøene i england. Dette som en del av debatten rundt fenomenet ‘grooming’ der hundrevis (foreldreorganisasjonen mothers of prevention anslår tusenvis) av hvite jenter i de tidlige tenårene trenes opp som sexslaver som skal betjene ugifte menn i de pakistanske miljøene. Shafiq ble møtt av et hylekor…og så noe litt mindre høyrøstede som kikket beskjemmet bort og mumlet at ‘jo da…det stemmer mye av det der’. Også Shafiq advarte mot kulturen av SENSUR dvs det man sier til europeere og det man ikke sier til europeere.

  Fører Shafiqs kritikk til noe positivt? Det har ihvertfall ført til et oppgjør innad i det pakistanske miljøet omkring holdninger og det har ført til at hvite engelskmenn ikke begynner at tro at alle pakistanere i england er ok med den ufattelige jævelskapen som foregår med grooming.

  Du har nå kommet ned til ‘en drittsekk er en drittsekk’ nivået og det er ganske så feigt og meningsløst og virkelighetsfjernt. Homofili? Dagbladet hadde jo en intervjuserie med ungdom is oslo omkring holdninger til homofile. Hvem tror du sto for det meste av homofobe utsagn? De etnisk norske? Guttene med muslimsk familiebakgrunn? Svaret var klinkende klart og jeg tror innerst inne at du vet det godt du også.

  Støtter menneskerettighetene? Jeg hører jo stadig vekk muslimer si at de gjør det, men når jeg spør de om de vanskelige spørsmålene så får pipa en annen lyd…da skal jenter kun gifte seg med muslimer…da skal sex utenfor ekteskapet være straffbart i den ideelle staten (all sex er da straffbart for homofile). Mener du Olav på ramme alvor at etnisk norske mener at jenter kun skal ha lov å gifte seg med menn av et bestemt livssyn? Mener du at etnisk norske har en idealstat der homofiles kjønnsliv er straffbart (ja da det finnes sikkert et par som mener det men generelt?).

  I 12 år har politi og barnevern i england holdt opptreningen av etnisk engelske jenter som sexslaver i de muslimske miljøene neddysset. Noen ganger er det bedre å si at ‘kulturen din er forvaklet’. I england kunne det ha reddet så mange jenters liv at man kan gråte ved tanken. Det som skjedde til sist? Sikh og hindumiljøene i england gikk ut og protesterte mot beskrivelsen ‘asiatiske menn’ i sakene om sexslaveri. De forlangte detaljer….det viste seg at det ikke finnes et eneste eksempel på sikh eller hindumiljøer som har drevet på med dette. Det er reist over 100 saker i pakistanske og bangladesiske miljøer. Bare i Rochdale alene snakker man nå om oppimot 100 offre…for en av disse gjengene. Dette er det man får når man skal være så forsiktig hele tiden…..nå har forresten folk snart glemt hva Raja og Rolfsen og shakil rehman har snakket om. De de fortalte var sprengstoff og det passer ikke inn i rosetoget.

 2. Jente22 Says:

  ulia, det finnes nok noen som er enig med Abid Raja, men det du konkluderer med er nettopp det kronikken har kritisert. Du kan ikke dømme en gruppe mennesker, i dette tilfelle muslimer basert på noen muslimer som du kjenner eller har snakket med.

  Har gjennom tiden møtt nordmenn, kristne, hinduer og mange andre som kan dele noen negative holdninger til noen saker. Men skal jeg konkludere med at alle som deler felles tro er like?

  Jeg håper vi kan komme over ungdomsskole fasen og skjønne at alle menensker er ulike. Det er ikke noe å legge skjul på at de fleste religioner ikke tillater homofili, men det gjelder ikke kun islam, står svart på hvitt i det gamle testamentet også. Men nå skal jeg ikke blande inn andre religioner som deler det samme synet.

  Du nevner at muslimer ikke tillater deres kvinner til å gifte seg med ikke-muslimer, jeg har en venninne som er etnisk norsk, hun kunne ikke bringe en utlending hjem på middag. Skal jeg nå konkludere med at alle nordmenn har det slikt hjemme. Poenget mitt er bare å fremheve hvor idiotisk det høres ut.

  Så jeg ønsker virkelig som alle andre mennesker i verden kan enkelte muslimer ha egne meninger uten at de meningene representerer resten av muslimene i verden:).

  • RB Says:

   Du er klar over at man som mann ikke kan gifte seg med en muslimsk jente, uansett! Det står skrevet…
   Så poenget ditt med å fremheve hvor idiotisk dette høres ut, det slo litt tilbake gitt!
   En ting er hva enkelt mennesker mener og gjør, noe helt annet er hva en religion oppforderer til og som den ideologien Islam er, så er det ikke en oppfordring, men loven!

   Det handler ofte i muslimske miljøer IKKE om hva som blir sagt, men hva som blir gjort og ment bak lukkede dører. Det har vel alle skjulte kameraer og historier vist flere ganger.

   ALLE som har felles tro, har noen felles trekk som er udiskutable! Det er en gjennsgjerning, mens vi som ikke tror har svært få fellestrekk, bortsett fra et lands regler og kultur, som også de religiøse preges av og skal leve etter….i teorien!

 3. Julia Says:

  jente22:

  det du ikke løfter blikket og ser er at det er forskjell på et sett norske foreldre som er rasister og en ideologi som sier at kvinner MÅ gifte seg med menn fra islam. Du ser ikke ut til å fatte at sistnevnte kommer til å ha vidtrekkende følger innen den gruppen av mennesker som følger den ideologien (islam).

  Om ett av 10 norske foreldrepar er rasister….er et bittelite problem i forhold til at 95 av 100 muslimer mener at kvinner må gifte seg med muslimer.

 4. Julia Says:

  jente22:

  ungdomsskolestadiet? å bry seg om menneskerettighetene er ungdomsskolestadiet? Det er med respekt å melde et tøvete utsagn. Og har jeg sagt at jeg liker bibelens utsagn om kvinner og homofile og ikke-troende?

  Nazismen sier at en etnisitet er bedre enn en annen…det er IKKE ungdomsskolestadie å bry seg om slikt. Verdikampen mot forvridde ideologier som går imot menneskerettighetene er den viktigste kampen menneskeheten må ta om vi skal løfte oss over myra vi til tider befinner oss i.

  • Pændsjåd Says:

   Nazismen sier at en rase er bedre enn en annen…etnisitet og rase er ikke synonymer.

 5. Toove Says:

  Jeg må si jeg godter meg litt.
  Aldri har noen som er mørkere i huden enn meg selv kalt meg rasist, men fra andre poteter hører jeg det fort vekk. Det verste var skolen, der de norske lærerne syntes at alle de norske foreldrene (omtrent ti personer), selv om fedrene stort sett kom fra Afrika, var rasistiske hver gang vi ba om at vårt barn ikke skulle bli mobbet.
  Det skal ingenting til før man få en slik merkelapp. Det er jo ikke muslimenes skyld, naturligvis, men det er litt deilig å dele merkelappen, kan jeg si det?

  Uansett: Jeg håper at alle de som kategorisk benekter at de har hørt stygg baktaling av alle norske/jøder/homofile osv virkelig sier i mot når de en gang i framtida får høre slikt snakk.

  Og Olav: Du så det kanskje ikke, men i Si:D var det også en jente fra Furuseth som skrev at hun ble kalt blond hore. Kanskje den unge Chaudry har andre venner enn de som baktaler? Furuseth er ganske stort.

  • Konrad Says:

   Det snakkes stygt om mange grupper rundt om i krokene, ingen grunn til å tvile på det. Men de vidtrekkende generaliseringene gir inntrykk av at slikt er et gjennomgående og dominerende trekk.

 6. Julia Says:

  jente22:

  jeg må legge til en ting til 🙂
  Noen her på forumet vet nok om det men jeg pleier ikke nevne det siden jeg har liten sans for ‘anekdotisk bevis’. Jeg er gift med en svensk mann som har far med pakistansk familiebakgrunn og mor med somalisk familiebakgrunn. Er mennsker forskjellige? Jo jeg skulle tro det ja, men det Raja beretter fra…er en syk kultur….den samme syke kulturen som har skapt sexslaveriet at engelske jenter på en grotesk skala. Den sammen syke kulturen som tvangsgifter jenter (og gutter) over en lav sko igjennom tildelse aggressivt press og tildels igjennom mykt press (arrangert ekteskap…’du må ikke skuffe bestemor nå’).

  Når detaljene fra grusomhetene i yorkshire og lancashire ble kjent igjennom bbc og the times før i år fikk min mann et slags allergisk anfall mot deler av den kulturen faren hans kommer fra og han har tatt seg ut en stor distanse. Det er lov til å kjempe for gode verdier og se at ikke alle kulturer (og religioner) står for gode verdier.

 7. Ludvig Says:

  Det helt vesentlige her er at Abid Raja har tydelig presisert at han ikke snakker for alle muslimer i Norge. Det ville da også vært absurd om han påstod det. Han skriver om det han har opplevd i sin oppvekst. Og så lenge man ikke regelrett vil påstå at mannen er en løgner så forstår jeg rett og slett ikke poenget med denne undersøkelsen din. Du kan ikke undersøke om Raja har rett i det han skriver ved å sitere det andre muslimer, som ikke har hatt samme oppvekts, har opplevd.

  Og så bør du stille deg spørsmålet: Er det noen som helst grunn til at Raja skulle lyve? Du bør også huske på at det er de muslimene som støtter Rajas uttalelser hundre prosent. Og hvorfor er ikke de sitert?

  • olav Says:

   Ludvig, jeg har ikke sagt at Raja lyver. Jeg har møtt Abid noen ganger, og han er flott og idealistisk mann! Spørsmålet er om han i sin iver etter å ta et oppgjør med ting i sin egen fortid dro alle andre muslimer med seg i dragsuget, liksom. For det han skrev i kronikken var jo faktisk at dette var noe som gjaldt muslimer flest i Norge – og det er det jeg skriver om her. Les gjerne kronikken hans en gang til! 🙂

   (som sagt, jeg prøvde å gjengi de offentlige reaksjonen som har kommet fra andre muslimer. Hvis du vet om flere vil jeg som sagt gjerne ha de postet her i kommentarfeltet)

 8. Konrad Says:

  Såvidt jeg kan forstå er det grunnleggende problemet vidtrekkende generaliseringer basert på anekdoter og spesielle personlige opplevelser. Generaliseringer på tynt grunnlag er uholdbart og bidrar dessuten til å opprettholde stereotypier. Ikke minst ender slike generaliseringer opp i en konfronterende holdning over «de andre» som et kollektiv. Personlig tror jeg dette heller ikke er særlig konstruktivt, det forsterker bare polariseringen.

 9. Mina Says:

  Det som er helt sikkert er at det er umulig å skille norske samfunnsforskere fra hverandre(med unntak for Pål Veiden, Asle Toje og Sigurd Skirbekk). Det sier det samme, på den samme måten, og de styrer unna alt som er kontroversielt. Men ellers får de kanskje ikke jobb?
  Reaksjonen på Rajas kronikk minner meg om motstanden alle whistle blowers møter. Det er varsleren det er noe galt med, det han sier er bare tull etc. etc. Raja ønsket et oppgjør med en kultur som aksepterer hat mod jøder og homofile. Man må være bra tett om man tror at han snakker om en pakistansk kultur, en muslimsk kultur eller en innvandrerkultur. Men – faktum kvarstår: i enkelte leir er dette et problem. Isteden for å skyte budbringeren burde en fokusere mer på å konfrontere de som fremmer slike holdninger. Angrepene på Raja fremstår dessverre som om noen har noe de vil skjule.

  En tidligere kollega måtte flytte fra landet fordi barna hans ble truet i barnehagen. WTF? Hvis jeg legger til at han er jøde, så skjønner alle, dessverre, bakgrunnen til de barna som truet hans barn. Det er for jævlig at det er slik, og det må vi gjøre noe med.

  Jeg skjønner at muslimer blir lei av å måtte svare for alt pisspreik som enkelte blant dem kommer med, men det har dessverre vært for mange episoder hvor talspersoner for muslimer nekter å ta affære mot motbydelige holdninger. Hva skal man tro?

  • Julia Says:

   Leste nylig et innlegg av Basim Ghoslan der han beretter at ekstremisme er lite utbredt blandt norske muslimer og at all ekstremisme skremmer han uansett fortegn. Jeg har debatert med Basim og han har helt ekstreme meninger om kvinner og homofile. Blandt annet mener han at kvinner i islam kun har lov å gifte seg med muslimer og at kjønnsliv i islam kun er lov innen ekteskapet og at 2 homofile ikke kan gifte seg (ergo har ikke homofile rett til et lovlig kjønnsliv). Dette er mainstream islam og det er rimelig drøye saker.

   Men hos norske samfunnsforskere og deltakere i den offentlige debatten slutter man å stille spørsmålstegn etter ‘svært få norske muslimer er ekstremister’. Det finnes ikke engang et bevist forhold til at folk fra ulik ideologisk bakgrunn definerer ekstreme meninger og ‘ekstrem ideologi’ på helt ulikt vis. Det speiler vår skjødesløse og undergangsdømte forhold til menneskerettighetene og norske grunnverdier. Vi tar alt for gitt.

   • RB Says:

    Nja, er nå det så ekstremt?
    Det finnes mange kristne som mener det samme, men de er kanskje litt forsiktigere med å delta i debatter fordi de vet at det ville stemple dem. Med rette!

    Når det gjelder hvem som kan gidte seg med hvem, så har de visstnok hjemmel for dette i sin religøse bok, så da kan man enten like det eller mislike det, ikke sant?

    Jeg synes ikke dette er ekstremt, bare totalt forrige århundre, gammeldags, ikke-vestlig og jeg møter det med et oppgitt sukk…

   • Julia Says:

    selvfølgelig er det ekstremt. Nazister har hjemmel for mye i sine ideologiske tekster også…det gjør det ikke mindre ekstremt.

   • RB Says:

    Å sammenligne mordet på en hel folkegruppe med at kvinner ikke selv bestemmer hvem de skal gidte seg med, faller på sin egen urimelighet…

    Noen er alltid ekstreme, i alle folkegrupper og innen alle religioner. Det betyr ikke at alle er det…

 10. Bjarne Lier Says:

  Essensen i din kritikk av Abid Rajas kronikk er at den er stigmatiserende for en etnisk folkegruppe uten noe som helst faglig grunnlag. At han mangler faglig belegg for påstandene om rasisme blant muslimer og at det bare er bygd på anekdotiske enkelt hendelser. Samme argumentasjon er ofte brukt av ARS og Berglund-Steen i sine mange angrep på HRS og Hege Storhaug.

  Dere har begge et poeng, selv om det er en del indikasjoner på at det er antidemokratiske og andre totalt uholdbare holdninger i den muslimske befolkningen. Mer om det senere.

  Det jeg ikke skjønner er hvorfor dere ikke undersøker hva som er status og virkelighet? Jeg er helt enig i at det er håpløst å diskutere forekomsten av holdninger i forskjellige etniske grupper uten å undersøke. Du er jo samfunnsforsker, så hvorfor får du ikke med deg noen spesialister fra SSB innenfor statistikk, samt noen ressurser innenfor antropologi og religionsvitenskap, og utformerer en studie med god forskningsmetodikk? Reaksjonen fra akademisk miljø i Norge har bestandig vært at bare det å gjøre en studie på dette er stigmatiserende. Men hvordan er det mulig å treffe effektive tiltak til holdninger vi alle mener er uakseptable, dersom vi ikke vet noe om forekomsten og hvor problemet er størst?

  Tilslutt litt om hvorfor jeg ikke er like optimistisk som Olav på hva som er rådende holdninger blant norske muslimer.
  Det var i sin tid svært bekymringsfullt at en demonstrasjon til støtte for fatwaen mot Salman Rushdie fikk så stor oppslutning. Enda det er over 20 år siden og den muslimske befolkningen i Norge var en brøkdel av hva den er i dag, så var det flere tusen som uten å blunke ga uttrykk for at forfatteren måtte dø.
  I senere tid, den store veksten og oppslutningen om den svært konservative bevegelsen Islam.net. Siste tilvekst er de salafist inspirerte ekstremistene i Profetens Ummah. I begge disse bevegelsene er det rimelig å tro synet på dødsstraff for apostasi (frafall fra Islam) har mange tilhengere. Likeens kjønnssegregering, og dødsstraff for homofili.
  Tilslutt tenker jeg at det er grunn til å anta at innvandrerne som har kommet rett til Norge fra sin kulturelle muslimske bakgrunn, tar med seg holdningene som råder der de kommer fra. Enten det er hente-ekteskap, asylsøkere, folk som har fått opphold på humanitært grunnlag, eller arbeidsinnvandrere. Da er det interessant å kikke til hva andre har funnet ut om det. (Siden norske forskere ikke vil.) Pew Reseach Center offentliggjorde en undersøkelse i februar 2011 om holdningene i befolkningen i muslimske land.
  Se: http://www.pewglobal.org/2010/12/02/muslims-around-the-world-divided-on-hamas-and-hezbollah/#Support_for_Severe_Laws
  Den gir sannelig grunn til bekymring.
  Noen få tall bare:
  I Egypt støtter 84% dødstraff for apostasi! I Pakistan er tallet 76%, Jordan 86% mens Tyrkia har 5%
  Steining av folk som bryter ekteskap (eller har likekjønns sex). Egypt 82%, Pakistan 82%, Jordan 70%, Tyrkia 16.
  Pisking eller amputering av fot/hånd for tyveri: Egypt 77%, Pakistan 82, Jordan 58, Tyrkia 13%

  Alt sammen fullstendig uakseptabelt i Norge selvsagt. Så jeg kan bare gjenta min oppfordring: Undersøk hvordan virkeligheten er. Noe annet fører bare til en gryende (konspiratorisk) misstanke om at dere frykter en virkelighet dere ikke tørr rapportere.

  • Julia Says:

   de som driver samfunnsdebatten i norge er ikke interessert i å ta opp vanskelig spørsmål. Det trenger ikke bli vanskeligere enn «gir islam muslimske kvinner lov til å gifte seg med ikke-muslimer?» så ser man at islam er motsatt av våre verdier, men dette er noe folk frykter å ta opp.

  • olav Says:

   Hei Bjarne, mitt DRØMMEPROSJEKT ville være å gjøre slik undersøkelse som du skisserer i Norge, grundig og metodisk god. Men: Det trengs mye penger for å gjennomføre slike undersøkelser blant etniske minoriteter. Får jeg funding gjør jeg det på rappen. Jeg skrev forøvrig litt om de to undersøkelsene som faktisk finn – om enn i noe polemisk form – i dette leserinnlegget i Aftenposten (og ja, den ene undersøkelsen er fra SSB): https://muslimprosjektet.wordpress.com/2011/12/23/innlegg-i-aftenposten-amundsen-har-rett/

   • Bjarne Lier Says:

    Hei Olav, En slik studie ønsker jeg velkommen.
    Forutsatt at spørsmålene er konkrete. Spør du i generelle vendinger om muslimer finner seg til rette i Norge, om man betrakter seg som fundamentalist (ekstrem) så tror jeg ikke du oppnår noen ting. Jeg har ikke lest studien du viste til. Men ved å bla litt, så virker det som om dere «går rundt grøten». Dere tørr ikke hente fram virkeligheten. (Men for all del, jeg har ikke lest arbeidet, så jeg kan ikke si noe kvalifisert.) Dere må være konkrete som PEW Reseach Center: Hva bør være reaksjonen på at en muslim som har sex med en annen mann? Utroskap? Hva bør være reaksjonen på frafall til Islam for en Muslim? Hvordan bør tyveri straffes?

    Ser man til utviklingen av Shariadomstoler i England og også i Sverige (Malmø området), så er tendensen til å etablere sharia kontrollerte områder foruroligende. Så din påstand til Per Willy Amundsen om at muslimer ikke endrer samfunnet stemmer ikke med erfaringene. Det er forsåvidt nok å vise til at etniske nordmenn flytter fra Grorud dalen.

Kommentarer er stengt.


%d bloggere liker dette: