Archive for the ‘Fromhet’ Category

– Det er de ikke-religiøse gutta som er verst

januar 16, 2010

Etter at jeg begynte med dette prosjektet har jeg fått avkreftet mange fordommer om muslimer. Men noen fordommer har jeg også fått bekreftet… Vel, om ikke bekreftet 100%, så har jeg i hvert fall sett at det er et visst grunnlag for dem.

Blant annet har jeg sett at det faktisk gjelder forskjellige regler for gutter og jenter i mange minoritetsmiljøer – og ofte da miljøer som er dominert av muslimer. Gutter får lov til mange ting som jentene ikke får lov til. Mange av jentene jeg har snakket med er ikke så happy for det.

Men jeg har oppdaget en ting som virkelig har overrasket meg: Det er en utbredt oppfatning at de gutta som er aktivt praktiserende muslimer er MER åpne og liberale overfor hva jenter får lov til enn de ikke-praktiserende gutta. Det hørte jeg senest for et par dager siden, da jeg traff en ung pakistansk jente:

– Altså, det er de ikke-religiøse gutta som er verst. De skal gjerne ut for å feste og treffe norske jenter, samtidig som de prøver å kontrollere søstrene sine, sa hun.

Mens de som var aktivt praktiserende muslimer var annerledes.

– De er mest opptatt av sin egen moral, og hvordan de selv kan være gode muslimer. De er strengere overfor seg selv og mindre strenge overfor andre, sa hun.

Og DETTE brøt virkelig med hva jeg trodde før jeg begynte å jobbe med dette: Som en relativt sekulær nordmann som hadde lest mye i media om islam og kvinner, ville jeg nok heller trodd at de mest religiøse var mer kvinneundertrykkende enn de ikke-religiøse. Men i følge mange av de jeg har pratet med er det altså helt omvendt.

Noen av dere lesere som har erfaringer med dette? 🙂

– De ser ikke det viktigste med islam

januar 12, 2010

Både i media og på denne bloggen er det gjerne en del kontroversielle spørsmål som kommer i fokus. Karikaturer, moralpoliti osv… Men jeg har erfart en ting: Når jeg prater med aktive og fromme muslimer er det sjelden slike ting som er i fokus. Hvis jeg ber dem prate om deres tro dreier det seg om noe annet: Å forsøke å gjøre det rette, å følge Gud, å være et godt menneske.

To personer fra de siste dagene – først en ung pakistansk jente:

– Jeg blir så lei! Det blir skrevet så mye om muslimer ditt og muslimer datt, om hijab og shariah og moralpoliti og karikaturer og alt det der. Argh! Skjønner ikke folk at det viktigste for meg som muslim er å leve nær Gud og være et så godt menneske som jeg er i stand til? Ser de ikke det? Alt det andre er bare staffasje, det er utenpå. Det handler om det inni oss. Det er det som er hjertet i islam.

Og en norsk konvertitt, altså en etnisk norsk som har konvertert til islam:

– Mange vet at shariah er navnet på den islamske loven. Men det folk ikke alltid vet er at shariah betyr vei. Shariah er veien til Gud. Ved å følge shariah er man på riktig vei, veien til Gud og paradis. Islam dreier seg rett og slett om å komme hjem til sin skaper, sa hun.

For ordens skyld: Hun ønsket ikke å innføre shariah i det norske lovverket og tvinge andre til å ta de valgene hun tar. Men hun ønsket å følge shariah for sin egen del, for slik å prøve å komme hjem til sin skaper.

—————–

Dere muslimske lesere: Hvis dere skal bruke deres egne ord – hvordan vil dere beskrive det som er det viktigste med islam for dere?

Og dere ikke-muslimske lesere: Sett utenfra, hva er det som virker som det viktigste i livet til muslimer?