Archive for the ‘Henteekteskap’ Category

Henteekteskapenes mørke side

mars 6, 2010

Gjennom arbeidet med dette prosjektet har jeg møtt noen skjebner som virkelig har gått inn på meg. Noe slikt opplevde jeg forrige uke, da jeg traff en pakistansk jente som for tre år siden kom seg ut av destruktivt ekteskap. Hun ble «hentet» hit som kone da hun var 17. Hun oppdaget raskt at mannen ikke var den hun hadde håpet på: Han holdt henne nesten som fange i huset.

– I seks år fikk jeg nesten ikke lov til å gå ut. De få gangene jeg prøvde å heve stemmen og si at jeg ville bevege meg friere så slo han meg. Derfor aksepterte jeg bare at livet var sånn, og prøvde å holde ut. Slik unngikk jeg bråk hjemme.

Når jeg pratet med henne nå var hun fortsatt preget av det hun hadde opplevd. Hun var usikker, hadde et flakkende blikk, så seg engstelig omkring. Det var som om hun trodde at mannen ville dukke opp hvert øyeblikk.

– Jeg kom meg til slutt ut av det, og havnet på et krisesenter. Nå bygger jeg opp livet på nytt.

————

I kronikken om integrering som jeg publiserte tidligere denne uka skrev jeg blant annet om henteekteskapene. Fra folk som jobber på krisesenter har jeg hørt mange slike historier. Kvinner som blir hentet hit for ekteskap, og som havner i et sant helvete av kontroll, vold og misbruk.

Historiene fra krisesentrene er selvfølgelig de ekstreme tilfellene. Mange henteekteskap fungerer også godt. Og det finnes selvfølgelig masse eksempler på «norske» kjærlighets-ekteskap som ender i vold og fortvilelse (de siste tallene jeg så på dette var at 10 prosent av alle kvinner i Norge har opplevd alvorlig vold fra partneren sin, som å få dunket hodet i gulvet e.l. Det er dramatisk mange).

Men: Det er likevel liten tvil om at fenomenet «henteekteskap» er noe som legger til rette for denne type misbruk. Noen av de som blir hentet hit har ikke noe nettverk, kan ikke språket, og vet ikke hva de skal gjøre hvis de opplever vold. Men dreier det seg om islam?

———

Den pakistanske jenta jeg pratet med fortalte at eks-mannen hadde brukt islamske argumenter.

– En kvinne må lyde sin mann. Tenk at Allah har gitt meg en så ulydig kone som deg! Å, jeg ulykkelige!

Hun mente selv at mannen ikke var en god muslim, fordi ingen mann hadde rett til å behandle kona si slik. Men likefullt følte mannen at han hadde støtte i religionen for å styre over kona.

Jeg nevnte dette for en av dem jeg kjenner som har jobbet på krisesenter. Hun mente at det ikke dreide seg om islam.

– Nei, alle vet egentlig at dette ikke er lov. Mennene også. De vet at de ikke har rett til å gjøre den type ting. Ingen moskeer støtter den slags holdninger eller den type handlinger. Så mennene det gjelder holder det gjerne skjult for moskeen.

———-

Samtidig er jeg ikke helt sikker på om vi her kan avskrive koblingen til noen tolkninger av islam. Det er liten tvil om at en muslimsk mann som fulgte sin religion fullt ut aldri ville behandlet en kone på denne måten. Slikt sett kan man si at dette er «mot islam».

Men: I tradisjonell islam – akkurat som i tradisjonell kristendom – skal mannen være kvinnens «forvalter». På arabisk heter det «qawwam». Det innebærer at mannen får makt over kvinnen. Og med makt følger muligheten for maktmisbruk. Jeg tror at forvalter-teologien i islam gjør det lettere for menn å forsvare denne type handlinger, selv om de egentlig vet at de bryter med mange av de islamske påbudene.

Derfor har også en del muslimer i nyere tid ment at man kan forstå koran-verset om «qawwam» på nye måter, som sikrer større maktbalanse mellom kjønnene (men den tekniske teologiske debatten her er jeg ikke inne i).

———–

Spørsmål: Tror dere det er mulig å ha en teologi som sier at mannen skal være kvinnens forvalter, uten at det fører til misbruk?

(ok, det var et ledende spørsmål, jeg innser det:)