Archive for the ‘Sosial kontroll’ Category

Leserinnlegg i Vårt Land

januar 25, 2010

Jeg har på trykk et leserinnlegg i dagens Vårt Land, i forbindelse med debatten de arrangerer på torsdag. Legger det ut her også! (dette blir mye på en gang, men det ligger også ute på debatt-siden til Vårt Land på nettet – verdidebatt.no, her). Dette er jo ikke så langt, men det er vel en slags foreløpig oppsummering av erfaringene jeg har gjort meg hittil, med tanke på torsdagens debatt. Kommentarer?

——–

DEN MUSLIMSKE FARE?

– Det står jo i Koranen. Muslimer må drepe alle kristne.

 Jeg pratet med en kristen kompis om bokprosjektet jeg hadde begynt på. Jeg skulle henge en del i muslimske miljøer og bo hos en muslimsk familie. Målet var å finne ut om det var grunn til å frykte islam og muslimsk innvandring, slik mange var begynt å gjøre. Kompisen min var ikke i tvil.

– Det kan jo være du treffer en og annen hyggelig muslim. Men de tar neppe Koranen på alvor, sa han.

Bokprosjektet er fortsatt ikke ferdig. Men jeg vet mer enn jeg gjorde da jeg begynte. Og nå har Vårt Land bedt meg om å være med i en debatt der temaet er «truer islam Norsk kultur?». Her er noen av erfaringene jeg har gjort meg.

————–

Muslimer, ikke islam. For det første: Spørsmålet vi bør stille er ikke om «islam» truer Norge. Spørsmålet er om muslimer truer Norge. Det finnes nemlig ikke noe abstrakt islam. Islam blir til i livet til muslimer – hos lærde og vanlige folk, hos menn og kvinner, hos pakistanere og marokkkanere, hos unge og gamle. Og islam tolkes på mange forskjellige måter. Jeg har møtt fundamentalister som mener at kvinner helst ikke skal forlate hjemmet. Men jeg har også møtt mange feministiske studenter som tolker Koranen på måter som er fullt kompatible med moderne likestilling. Jeg håper derfor at vi kan slutte å diskutere et abstrakt «islam» og løsrevne koranvers, og heller prate om og med de muslimene som faktisk er her.

Vil ikke ta over. Den andre tingen jeg vil slå fast – og her har jeg blitt veldig sikker – er at muslimene i Norge ikke ønsker å «ta over». Jeg har pratet med ganske mange muslimer etter hvert, både vanlige folk og ledere, og jeg har ennå ikke møtt en eneste som går med skjulte planer om noen islamsk revolusjon i Norge. De fleste er veldig glade i den norske modellen, med demokrati og velferdsstat, og det blir ofte sagt at Norge ligger nærmere det islamske idealet enn de fleste muslimske land.

—————

Problemer innad i miljøene. Men i løp av arbeidet har jeg også innsett at det finnes problemer innad i minoritetsmiljøene. Det er en del vold mot kvinner og barn. Dessuten er sosial kontroll et problem, men på ulike måter for gutter og jenter. Jenter opplever for mye sosial kontroll, og mange har mindre bevegelsesfrihet enn guttene. På den annen side er det paradoksalt nok mange gutter som opplever for lite sosial kontroll. Mange får lov til å gjøre akkurat det de vil, noe som har gjort at en svært høy andel av minoritetsguttene ikke fullfører videregående. Dermed vil de slite med å få jobb, noe som kan føre til at en del av dem føler seg på siden av det norske samfunnet.

Spørsmålet er om dette er et problem for Norge, eller i Norge? Er det noe som truer hele det norske samfunnet? Eller er det utfordringer som vi kan håndtere og leve med – på linje med andre utfordringer som alkoholproblemer eller fattigdom? Jeg tror at det er problemer i Norge, altså at det ikke truer Norge som land. Og problemene dreier seg ikke om hva som blir forkynt i norske moskeer, som tvert i mot oppfordrer til å ta utdanning og arbeid.

Utfordringene dreier seg heller om økonomi, utdanning, arbeid og sosial klasse, og om møtet mellom tradisjonelle kulturer og moderne norsk kultur.

————–

 Forskjellige. Så da kompisen min hevdet at muslimer er forpliktet til å drepe alle kristne, ga jeg et enkelt svar.

– Jeg har ikke møtt noen muslimer som tolker Koranen på den måten. Vi kristne er ganske forskjellige, og tolker Bibelen på ulike måter, ikke sant? Muslimene er like forskjellige. Men er det noe de norske muslimene har felles så er det at de ikke går med hemmelige planer om å ta over.

– Det er de ikke-religiøse gutta som er verst

januar 16, 2010

Etter at jeg begynte med dette prosjektet har jeg fått avkreftet mange fordommer om muslimer. Men noen fordommer har jeg også fått bekreftet… Vel, om ikke bekreftet 100%, så har jeg i hvert fall sett at det er et visst grunnlag for dem.

Blant annet har jeg sett at det faktisk gjelder forskjellige regler for gutter og jenter i mange minoritetsmiljøer – og ofte da miljøer som er dominert av muslimer. Gutter får lov til mange ting som jentene ikke får lov til. Mange av jentene jeg har snakket med er ikke så happy for det.

Men jeg har oppdaget en ting som virkelig har overrasket meg: Det er en utbredt oppfatning at de gutta som er aktivt praktiserende muslimer er MER åpne og liberale overfor hva jenter får lov til enn de ikke-praktiserende gutta. Det hørte jeg senest for et par dager siden, da jeg traff en ung pakistansk jente:

– Altså, det er de ikke-religiøse gutta som er verst. De skal gjerne ut for å feste og treffe norske jenter, samtidig som de prøver å kontrollere søstrene sine, sa hun.

Mens de som var aktivt praktiserende muslimer var annerledes.

– De er mest opptatt av sin egen moral, og hvordan de selv kan være gode muslimer. De er strengere overfor seg selv og mindre strenge overfor andre, sa hun.

Og DETTE brøt virkelig med hva jeg trodde før jeg begynte å jobbe med dette: Som en relativt sekulær nordmann som hadde lest mye i media om islam og kvinner, ville jeg nok heller trodd at de mest religiøse var mer kvinneundertrykkende enn de ikke-religiøse. Men i følge mange av de jeg har pratet med er det altså helt omvendt.

Noen av dere lesere som har erfaringer med dette? 🙂

Moralkontroll på Grønland?

januar 9, 2010

Aftenposten har en interessant artikkel i dag som jeg vil anbefale alle å lese. Den handler om «moralpolitiet» på Grønland. De har intervjuet noen jenter og homofile, som har har hatt negative erfaringer med at de blir hindret i å gå kledd som de vil, eller i å få lov til å være åpne homofile.

Jeg synes artikkelen er spennende. Unntaket er sitatet Aftenposten valgte å slå opp som forside-tittel: «Grønland mer muslimsk enn Marokko». Det er en tullete ting å si, og det er rart at Aftenposten bruker nettopp DET på forsiden: Muslimer er da virkelige ikke én enhetlig gruppe, og det er ikke bare én måte å være muslim på (ok, alle dere muslimer er kanskje ikke enig i det, men jeg synes nå det:). Grønland er – eventuelt – muslimsk på en annen måte enn Marokko, akkurat som Stovner er muslimsk på en annen måte enn Grønland og Rabita er muslimsk på en annen måte enn Islamic Cultural Centre, og Malaysia er muslimsk på en annen måte enn Saudi-Arabia.

Men det som står i resten av artikkelen er interessant. Jeg har hørt sånne historier før, men trodde ikke at det var et så stort fenomen som Aftenposten hevder…

Vil veldig gjerne høre om noen har hatt erfaringer med dette! Har du selv opplevd negative oppmerksomhet på Grønland? Eller har du selv påpekt at en jente ikke kler seg godt nok? Skriv gjerne i kommentarfeltet (med eller uten navn), eller send meg mail (olavelg@gmail.com). (og det er ikke noe farlig altså – publiserer ingen ting uten godjennelse!)

———————

Oppdatering: Senaid Kobilica, leder i Islamsk Råd, tar tydelig avstand fra det å operere som «moralpoliti». Er også en interessant artikkel om saken i nettmagasinet Xplosiv. I følge Xplosiv er denne virksomheten særlig utbredt i spesielle miljøer, men ikke i andre. Hvilke miljøer kan det dreie seg om, tror dere?

———————

Oppdatering2: Hadia Tajik skriver fornuftig om dette i Aftenposten. Det jeg liker med innlegget hennes er at hun trekker koblinger til forhold i norske bygder, og ikke gjør det til en forenklet konflikt mellom «islam» og «norske verdier».