Archive for the ‘Terror’ Category

– Vi lever ikke i dar al-Harb (Norge er ikke en krigssone)

juli 14, 2010

Siden terror er dagsorden skriver jeg en post om terror og teologi. Altså islamsk teologi.

En stund tilbake overvar jeg en diskusjon på nettet mellom en av Norges mest kjente terror-sympatiserende muslimer (utenom mullah Krekar) og en imam i en moské. Det dreide seg om hvorvidt terror mot sivile var ok.

Terror-sympatisøren mente at sivile i Vesten ikke var uskyldige, siden de levde i land som var i «krig med islam». Derfor kunne man ta livet av dem i angrep.

– Husk, skrev han, – vi lever i dar al-Harb! Dette er ikke dar al-Islam!

– Nei, svarte imamen. – Dette er ikke dar al-Harb. Det er dar al-Aman.

———

Nå er jeg nok på vei til å miste en god del av leserne som ikke er skolert i islamsk teologi. Så jeg skal forklare. Noe av det man først støter på hvis man leser anti-islamske nettsider er en påstand om at muslimer deler verden i to: «Islams hus» – dar al-Islam på arabisk – og «krigens hus», dar al-Harb på arabisk. Islams hus (dar al-Islam) er landene som er styrt av islam/muslimer. Islams hus ligger i kontinuerlig krig med alt som ikke er islamsk, hever noen, og derfor kalles det som er utenfor for krigens hus (dar al-Harb).

Derfor, får man gjerne høre av islam-kritiske debattanter, er det illusorisk å tro at man kan ha fred med muslimer. Det de egentlig vil er å krige videre til hele verden er underlagt islam. For tross alt er dette dar al-Harb.

Og, virker det som, noe lignende mente altså denne terror-sympatisøren.

———

Men imamen han diskuterte med var ikke enig.

– Vi lever i dar al-Aman. Sikkerhetens hus.

Dette begrepet hadde jeg ikke hørt om før, så jeg måtte sjekke det opp. Og da fant jeg ut at det rett og slett ikke er riktig at muslimer alltid har delt verden i bare to, enten dar al-Islam eller dar al-Harb. Man har hatt mange andre begreper: Dar al-Aman, som betyr land som ikker styrt av islam, men som tilbyr muslimer trygghet eller sikkerhet – og som ikke er i krig med islam. Eller dar al-Ahd, so betyr noenlunde det samme (Wikipedia har en kort og grei artikkel om dette).

Og denne imamen mente altså at det ikke var riktig at Norge var i krig med islam, og at det derfor burde kalles «krigens hus». Tross alt var Norge et ganske godt sted for muslimer å leve? Derfor var dette dar al-Aman – trygghetens hus.

———

Da jeg lette videre fant jeg ut at andre muslimske teologer og tenkere mener at man egentlig ikke trenger andre begreper enn dar al-Islam, og at de gamle oppdelingene av verden er utdaterte. Det vil si: Islams hus er ethvert sted der muslimer har mulighet til å leve ut sin tro, og der deres liv og eiendom er sikre. Det trenger ikke være et sted som er styrt av muslimer eller der islamske lover gjelder. Så lenge man har mulighet til å leve som muslimer i fred, så gjelder det faktisk som dar al-Islam.

———

Hva tenker jeg om alt dette?

Jeg vil helst ikke leve i noe som kalles dar al-Harb, hvis det fører til at mitt liv står i fare fordi jeg bor i et land som liksom er i krig med islam.

Men jeg lever gjerne i dar al-Aman, hvis det betyr et land der muslimer er sikret rett til å utøve sin tro.

Og dersom dar al-Islam rett og slett betyr et sted der muslimer lever i sikkerhet? Så har jeg ingenting i mot å bo i islams hus jeg også.

———-

ps: sjekk gjerne også ut denne bloggposten fra en tid tilbake, der jeg gjenga et notat fra en grasrot-muslim her i Oslo om hans syn på terrorangrepene i Moskva.

Tre fra Oslo siktet for terror

juli 8, 2010

De fleste har nok fått med seg hva som skjedde i dag tidlig: To personer ble tatt i Oslo siktet for å ha planlagt terrorangrep, og en tredje person med norsk oppholdstillatelse ble tatt i Tyskland.

Jeg har blitt oppringt av én journalist allerede som lurte på om jeg visste noe om dette. Og nei, jeg visste ingenting, sa jeg til ham. Men jeg kan dele med leserne mitt perspektiv på dette: Mitt inntrykk er at dette kom som en stor overraskelse på folk i de store muslimske miljøene. De jeg har vært i konktakt med ante ingenting om at noe slikt kunne være på gang. Det tyder derfor på at dette dreide seg om folk på utsiden av de etablerte moskémiljøene, og at det nok er en marginal gruppering.

———-

Videre vet vi ennå ikke om angrepet var planlagt å finne sted i Norge, eller om planen var å utføre angrepet i et annet land. Vi vet heller ikke nøyaktig hva som var motivene til de mistenkte. I kommentarfeltet her på bloggen skrev jeg dette i går:

«I dag tror jeg det er en reell – om enn bitteliten – sjanse for terrorangrep mot oss, så lenge vi er i Afghanistan. Hvis vi ikke hadde vært der ville sjansen vært null.»

Samme analyse gjør den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp i Aftenposten, når han skal kommentere hvorfor PST mener terrorfaren har økt:

– Det at Norge deltar i Afghanistan er årsaken til det, det finnes ingen anner forklaring, sier han.

———-

Det jeg er mest overrasket over er at denne gruppen hadde såpass blandet etnisk bakgrunn: En usbeker, en uighur (muslimsk minoritet i Kina) og en kurdisk iraker. Mark Sageman, en av de ledende terrorforskerne i verden, har for eksempel påpekt i boka Leaderless Jihad at de fleste terrorgrupperinger ofte er relativt etnisk homogene.

Mitt stalltips er derfor at i det minste usbekeren og uighuren var i Afghanistan en periode før de kom til Norge, og kanskje ble kjent der. Irakeren kan ha vært der, men kan også ha blitt rekruttert/radikalisert senere, i løpet av 2000-tallet og i forbindelse med krigen i Irak.

Da jeg skulle til å publisere dette så jeg at også PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken gjør en lignende analyse i VG.

Men dette er utelukkende spekulasjon fra min side!

———

Til avslutning: På en dag som i dag er jeg veldig glad for at PST finnes og at de gjør jobben sin. Det tror jeg også de fleste av mine muslimske venner er, selv om noen nok kan synes at PST ringer dem litt vel ofte og uten alltid å ha en god grunn. Men når sånne ting blir avslørt forstår man kanskje hvorfor?

Zakir Naik utestengt fra England

juni 18, 2010

..som oftest skriver jeg ikke på denne bloggen om ting som skjer utenfor landets grenser, enten det er i Midtøsten, Asia eller Europa.

Men jeg gjør et unntak denne gangen, ettersom det er knyttet til den siste posten jeg skrev, om Islam Net.

——–

Zakir Naik, en av de viktigste inspirasjonskildene til Islam Net, er nå utestengt fra å besøke England. Etter planen skulle han holde tre foredrag der i slutten av juni, som Islam Net promoterte på siden sin.

Den britiske avisa Daily Telegraph, som skriver om det, nevner flere sitater fra Naik som de engelske myndighetene skal ha brukt som grunn. Blant annet et der Naik sier dette:

“When a robber sees a policeman he’s terrified. So for a robber, a policeman is a terrorist. So in this context, every Muslim should be a terrorist to the robber.”

Men: Er det ikke åpenbart at dette ikke er å oppmuntre til terrorisme? Bare at muslimer skal passe på at loven blir overholdt? (med vel sterke ord, kanskje..)

På den annen side nevner avisa også sitater fra Naik som dette:

«Beware of Muslims saying Osama Bin Laden is right or wrong. I reject them … we don’t know» (som jeg tolker som at han ikke mener det er dokumentert at Bin Laden står bak terror), og antisemittisme som dette:

“There are many Jews who are good to Muslims, but as a whole … The Koran tells us, as a whole, they will be our staunchest enemy.”

——–

Så: Hva tenker dere lesere?

Er det en overreaksjon fra Englands side? Siden Naik tross alt ikke har oppfordret til terror?

Eller er det en rimelig grensemarkering fra England, mot antisemittisme m.m.?

——–

Oppdatering: -og bare for å ha det sagt: Jeg synes ikke man skal dømme Islam Net bare på bakgrunn av sitater fra Naik. Ja, han har noen svært problematiske meninger (blant annet mener han at en muslim i en islamsk stat som forlater islam bør dømmes til døden), men jeg synes man først og fremst bør vurdere Islam Net og andre basert på hva de selv sier at de står for.

——–

Oppdatering2: Islam Nets leder, Fahad Qureishi, kommenterer dette overfor VG.

Islam Net er ikke «ekstremister» (men ekstremt drøyt av VG)

juni 16, 2010

Forrige uke slo VG opp denne forsiden: «Holder kurs i EKSTREM ISLAM ved norsk høgskole», sammen med et truende bilde av leder i Islam Net, Fahad Qureishi.

———

Jeg har tidligere bidratt til å skape mediestøy rundt Islam Net, da jeg skrev om predikanten Hussein Yee, noe som ble plukket opp av flere store medier. Islam Net har hevdet at jeg siterte ham feil. Jeg tror ikke det, men dersom de offentliggjør videoen og det viser seg at han sa noe annet enn det jeg skrev, skal jeg øyeblikkelig legge meg flat og beklage:)

Jeg mener altså absolutt at man kan debattere virksomheten til Islam Net, akkurat som man kan debattere all annen religiøs virksomhet. Men: Forsiden VG presenterte forrige uke var drøy. Mer enn det: Den var misvisende, den stempler unge mennesker på feilaktig grunnlag, og den bidrar til å skape unødig frykt hos nordmenn.

———

Da jeg så forsiden ringte jeg moren min og spurte hvordan hun tolket den. Hun sa dette:

– Jeg tenkte vel at det nå er et miljø ved Høgskolen som potensielt kan utføre terror. At det er et miljø som representerer en terrortrussel, sa hun.

Jeg tror det er dette som er den vanlige tolkningen av «ekstrem islam»: Terror. Al Qaida. Man kan selvfølgelig hevde at det er «ekstremt» å hevde at mannen skal være leder i familien osv, men det folk flest forbinder med ordene «ekstrem islam» er terror. Og dersom noen skulle være i tvil: Nei. Islam Net driver ikke med terror, oppfordrer ikke til terror, de tar avstand fra terror. Derfor er det drøyt av VG å slå opp dette uten grunnlag – ekstremt drøyt, for å bruke deres egen ordbruk.

——–

I dag har Fahad Qureishi, leder av Islam Net, svart på kritikken i et intervju. Og han har skrevet en kronikk. Anbefaler folk å lese det. Synes dessuten at sosialantropologen og islamkjenneren Sindre Bangstad har skrevet en glitrende kommentar i Aftenposten – der han tar tydelig avstand fra VGs drøye anklager, samtidig som han også skriver kritisk om noe av virksomheten til Islam Net.

Er det for mye å forvente at VG beklager?

«Vi kan ikke svare på urettferdighet med urettferdighet» (grasrot-teologi fra Holmlia)

april 13, 2010

Den 29. mars var det et selvmordsangrep i Moskva, som en tsjetsjensk gruppe mest sannsynlig sto bak. Når slike ting skjer kommer det så og si alltid fordømmelser fra «offisielt» islamsk hold – Islamsk Råd mm. Men hva mener grasrota?

————

Waqas Mustafa er en norsk muslim som er aktiv i Aisha-moskeen på Holmlia, en moské som på nrk.no tidligere har blitt anklaget for ekstremisme – noe jeg her på bloggen har sagt er helt feil, og som blant annet Waqas imøtegikk i et intervju med nrk.no. Jeg har bare møtt Waqas kort én gang, og vet ikke mye om han, annet enn at han virker som en hyggelig fyr:) Mitt inntrykk er at han står trygt plassert i tradisjonell, konservativ islam.

For et par dager siden publiserte han et notat på facebook som han kalte «Selvmordsbombingen i Moskva». Der tar han tydelig avstand fra angrepet. Reaksjonene fra andre muslimer på facebook var overveldende: det strømmet på med støtte-erklæringer fra folk som sa de var enige. Såvidt jeg så var det bare én person som sa seg uenig i konklusjonen.

————-

Jeg har fått lov av Waqas til å publisere det her. Jeg synes det er interessant ettersom det sier noe hvordan vanlige muslimer i Oslo tenker om slike spørsmål. Det gir også et godt innblikk i hvordan en del muslimer generelt nærmer seg troen og livet – teologi i praksis. Grasrot-teologi, med andre ord:)  Og det viser også hvordan en norsk muslim identifiserer seg med muslimer i andre deler av verden. Ok, her kommer notatet i sin helhet (det er litt langt men det går likevel fort å komme seg gjennom):

———–

SELVMORDSBOMBINGEN I MOSKVA

De fleste av oss har fått med seg det som skjedde i Moskva mandag 29. mars 2010. Etter denne hendelsen har det blitt en svært opphetet diskusjon, hvor noen muslimer fordømmer dette, mens andre muslimer er mer sympatiske. Jeg vil InshaAllah her prøve mitt beste for å få fram hva Islam mener om en slik handling.

Artikkelen min er ikke ment for å glede ikke-muslimene eller muslimene, eller at jeg skal bli tatt imot i varmen hos enkelte miljøer. Målet mitt er å InshaAllah få fram Islams budskap uavhengig av hva andre måtte synes om dette.

Å skrive artikler er ikke helt min ting, så dere må dessverre regne med at det kan bli litt uryddig, men for å forstå artikkelen må dere lese hele og jeg skal inshaAllah med Allahs hjelp prøve mitt beste for å få frem budskapet på en oversiktlig måte.

Intensjon:
Omar Ibn al-Khattab (raa), fortalte at han hørte Allahs sendebud (saaw), si:
Enhver gjerning er avhengig av intensjon, og ethvert menneske skal belønnes etter sin intensjon(..)
(Bukhari og Muslim).
Jeg vil her gjerne dele våre handlinger i to kategorier:

Kategori 1:
Tillatte/anbefalte/påbudte handlinger:
Under denne kategorien faller blant annet:
– bønn
– faste
– almisse
– pilegrimsreisen
– Jihad i Allahs vei
– Osv

For at man skal få belønning for å ha utført noe av dette må man ha riktig intensjon. Utfører man disse gode gjerningene som er listet ovenfor, men ikke har riktig intensjon så vil man ikke belønnes, man vil faktisk synde og fortjener straff fra Allah, med mindre Allah tilgir vedkommende.

F.eks: Zaid gir 100 000kr til moskeen for at folk rundt han skal tenke at han er veldig gavmild, den almissen han har gitt vil faktisk være en synd, med mindre han endrer intensjonen sin til at han gir denne summen for å glede Allah og ikke for å vise seg fram.

Kategori 2:
Forbudte handlinger:
Under denne kategorien faller blant annet:
– Stjele
– Begå vold mot uskyldige/sivile
– Drive med narkotika kjøp/salg
– Osv

Disse handlingene er forbudt uavhengig av intensjon. Man kan for eksempel ikke stjele fra de rike for å gi til de fattige, man kan heller ikke selge narkotika selv om man har intensjon for å bygge en moskee med pengene man tjener fra salget.
Poenget mitt med å fortelle dette er for å forklare at intensjonen spiller rolle i tillatte og/eller anbefalte/gode handlinger og ikke under forbudte handlinger.

Undertrykking og vold mot muslimer i verden
Muslimer i mange land blir utsatt for det verste et menneske kan bli utsatt for. Daglig hører vi om muslimske kvinner, barn og menn som blir slaktet på en umenneskelig måte.

Hendelser fra blant annet Tsjetsjenia, Palestina, Irak, Afghanistan og Kashmir er ikke ukjent for oss. Hjertet vårt brenner når vi ser muslimer bli drept som verdiløse dyr av monstre som ser på dette som et action spill.

Bilder fra torturkamre som Abu Ghraib fengselet og Guantanamo Bay har satt sine spor, men vi alle vet at det dessverre er mye verre ting som skjer som vi ikke får sett.

Videoen som i disse dager florerer på nettet av amerikanske soldater som kaldblodig dreper uskyldige mennesker har igjen gitt oss innblikk i hvor mye blod amerikanske soldater har på sine hender.

Vi som sitter trygge i våre hjem her i vesten blir både frustrerte og lei oss over hjelpløsheten våre muslimske brødre og søstre som bor i okkuperte land føler når de hver dag ser deres nærmeste bli brutalt revet vekk fra dem. Deres døde familiemedlemmer ligger spredd rundt i gatene i flere kroppsdeler.

Å oppleve dette på nært hold gjør noe med et menneske. Hva kan man gjøre for å stanse okkupantene, hvordan vil de forstå vår smerte er sikkert noen få av tankene som surrer i deres hoder. I en slik desperat situasjon skal det ikke mye til før man gjør hva som helst for å få motparten til å slutte med sine overtramp.

Hvis Gunnar dreper broren til Petter, vil Petter drepe broren til Gunnar slik at Gunnar kan føle den smerten Petter følte.

MEN hva sier Islam?
Tillater Islam at Petter dreper broren til Gunnar?
Svaret er nei.

Moskva-hendelsen
Det høres kanskje veldig logisk ut for de som utførte angrepene i Moskva å gjøre det de gjorde etter så mange år med tortur fra Russland mot muslimene.

Men Islam er en religion med utrolig høy karakter som stiller høye krav til oss som muslimer. Selv i utålelige situasjoner befales vi å være rettferdige, selv når MOTPARTEN er så urettferdige som det går an å bli så befales fortsatt vi å være rettferdige. Vår belønning for dette ligger hos Allah, om det ikke blir i denne verden så blir det inshaAllah i paradiset.

Vi skal ikke tåle urettferdighet, men selv om det frister å svare tilbake med samme mynt så må vi vise at vi er bedre, vi er rettferdige, vi er MUSLIMER!

Jeg vet at det er utrolig lett sagt for meg som sitter og Alhamdolillah (takket være Allah) ikke har opplevd noe så forferdelig personlig, og jeg vet heller ikke hva jeg selv hadde gjort om jeg hadde blitt utsatt for noe slikt. Men selv om det er vanskelig så er det viktig for oss som muslimer å vite hva Islam sier og gjøre vårt ytterste for å prøve å praktisere det Islam sier.

Jeg kan ikke forestille meg hva de muslimske søstrene som sprengte seg i Moskva må ha opplevd (Hvis det i det hele tatt er de som har utført angrepet), det finnes nok ikke ord for å forklare den lidelsen de må ha vært igjennom for å ha endt opp med å utføre en slik handling. Men handlingen de utførte er fortsatt ikke riktig i forhold til Islam.

De tok liv av mange sivile mennesker, de ødela mange familier og det er sikkert mange familier som aldri vil forstå hvilken skyld deres kjære hadde som måtte bøte med livet på grunn av feilene til den russiske regjeringen.

Vi kan gjøre Dua for de søstrene som sprengte seg selv og be Allah om å tilgi dem, men vi kan ikke støtte handlingen deres for vi kan ikke støtte en handling som ikke er tillatt i Islam.

”Hvem er du til å dømme, det er kun Allah som dømmer”
Dette er noe mange folk pleier å skrive. Sannheten er at Allah har åpenbart Koranen til sin kjære Profet Muhammed (sallallaho aleihi wasallam) for å forklare oss hva som er rett og galt i følge Islam.
Det som er rett i følge Islam støtter vi, det som er feil kan vi ikke støtte.

Et eksempel er Salaah (bønn). Det er obligatorisk å be 5 ganger om dagen, og det er stor synd å gå glipp av en bønn med vilje. Straffen i helvete for en som ikke ber blir nevnt i flere Ahadith. Men hvis en person ikke ber og dør, kan vi fortsatt ikke si at den personen er i Helvete. Vi vet at Allah kan tilgi hvem han vil, men vi kan fortsatt si at det at vedkommende ikke ba var en stor synd og det var ikke riktig gjort av personen.

Vi vet ikke om de to søstrene er i helvete eller paradis, Allah kan straffe eller tilgi den Han vil, men vi vet fra Quran og Sunnah at denne handlingen de utførte ikke var tillatt i følge Islam.

Så konklusjonen er at tyrannenes undertrykking av muslimer er brutal og forkastelig og kan ikke aksepteres under noen omstendigheter, men vi kan ikke svare på urettferdighet med urettferdighet. Det er akkurat det som skiller muslimske Mujahideen fra andre krigere, Mujahideen kriger for Allah og bryter ikke de grensene Allah har satt.

Jeg håper med dette at jeg fikk forklart dette på best mulig måte. Målet mitt har ikke vært å såre andre sine følelser, men kun prøve å få fram Islamsk synspunkt i saken.

Wallaho A’lam
Og Allah vet best

Sjekket og godkjent av:
Maulana Zulqarnain Madani
Maulana Tehsin (Imam Sandnes)

————————-

Oppdatering: Det bør kanskje poengteres at dette notatet ikke er «pressemelding» som ble skrevet med tanke på den ikke-muslimske offentligheten. Slik jeg oppfattet det ble det skrevet primært med tanke på å bli lest av andre muslimer.

 

– eh… de frykter kanskje intifada?

januar 4, 2010

Jeg snakket med hun som leide ut huset til familien jeg har bodd hos, og som jeg etter planen skal skrive om. Hun var såre fornøyd: For noen fantastiske leieboere! Hyggelige! Renslige! Ansvarlige! Men, fortalte hun, noen av hennes bekjente var skeptiske. Leie ut… til muslimer?

Det hadde mange ment var skummelt. Jeg spurte henne hva hun trodde lå bak denne skepsisen.

– Eh… de frykter kanskje intifada? Det er veldig diffust, egentlig. Hvis jeg spør dem så nevner de palestinerne, eller Irak, eller Afghanistan. På en eller annen måte føler de at mine hyggelige leieboere er knyttet opp mot volden i Midtøsten, sukket hun.

Og hun fortsatte:

– Det er akkurat som om folk overfører de store tingene som skjer ute i verden til lokalmiljøet her. De tror at fordi noen muslimer slåss i Irak, så betyr det at mine hyggelige leieboere også kan finne på å gjøre gærne ting helt uten grunn.

—————–

Det hun sa, i korthet, var at vi nordmenn her i Norge tolker muslimene vi har her ut fra verdenssituasjonen. Når vi ser palestinere som kaster stein eller irakere som sprenger seg i luften, så tenker vi at sånn er muslimene her også.

Jeg skriver dette nå fordi det igjen stormer rundt muslimske issues i media. Vi har sikkert alle fått med oss somalieren som prøvde å drepe Muhammed-tegneren Kurt Westergaard. Sannsynligheten er stor for at dette vil bli assosiert med muslimer her i Norge. Kanskje vil utleieren til «familien min» neste gang møte en diffus frykt for at de skal klatre inn til henne og drepe henne med øks?

—————-

Nils August Andresen, redaktør i Minerva og en fornuftig mann (som jeg likevel er veldig uenig med politisk;), oppfordrer muslimer i Norge til å ta tydelig avstand fra drapsforsøket på Westergaard (selv om han understreker at han ikke liker å gjøre det). Jeg vil gjerne henvise både ham og andre til bloggen til den norske konvertitten Per Yousef, der han sier sterkt unnskyld til Westergaard:

«Jeg vil be om unnskyldning for de drapstruslene og alt som muslimer har satt på deg. Du fortjener ikke dette. Vi muslimene tok tak i problemet på feil måte, vi agerte på feil måte, og det har vi måttet betale dyrt for i ettertid. Det er på tide at vi lærer, at vi lærer å kanalisere makten slik den er ment. Vi burde ha krysset over tegningen din, ikke tent på lunta. Vi burde fjernet bomben, ikke lagt til flere…»

Og debatten etter innlegget har blitt intens!

——————–

Spørsmål til ikke-muslimske lesere: Assosierer vi «muslimene her» med «muslimene der» – altså, frykter vi muslimer i Norge fordi vi ser voldelige muslimer i andre verdensdeler på TV?

Spørsmål til dere muslimske lesere: Er dere enige i den kraftige unnskyldningen Per Yousef gir til Kurt Westergaard?