– Det var trygt å gifte seg med fetteren min

Da jeg leste avisene til morgenkaffen i dag så jeg to ting som handlet om søskenbarnekteskap – et tema som blir heftig debattert for tida. FrP ønsker nå å etablere et DNA-register for alle asylsøkere og familie-innvandrere som kommer til Norge, for å hindre søskenbarnekteskap og terrorisme (det er litt uklart for meg på hvilken måte innvandreres DNA kan si noe om tilbøyeligheten til å utføre terror).

Og i Aftenposten står Abid Raja fram med støtte til forslaget fra Arbeiderpartiets integreringsutvalg om å forby søskenbarnekteskap.

Derfor tenkte jeg at jeg kunne skrive noe om dette temaet.

———

 

Bilde fra et pakistansk bryllup i USA. Paret på bildet er ikke søskenbarn.

Et muslimsk ektepar jeg kjenner er nemlig søskenbarn. Første gang jeg hørte det reagerte jeg emosjonelt negativt: «Hæ? Søskenbarn??» – husker jeg at jeg tenkte.

I hodet mitt så jeg for meg dette: Deformerte barn. Tvang. Foreldre som arrangerer ekteskapet, og unge som viljeløst følger etter.

Men etter hvert som jeg ble kjent med dem forstod jeg at dette bildet ikke stemte. Barna var helt friske og velfungerende, for det første. Dessuten viste det seg at de hadde valgt dette selv – helt fritt, uten innblanding fra foreldre.

Det var mannen som først hadde tatt kontakt.

– Jeg hadde brent meg på noen forhold som ikke hadde fungert. Derfor tenkte jeg at jeg ville ha en kone som jeg virkelig kjente. En jeg visste kom fra god familie, en jeg kunne stole på.

Så han sendte henne noen brev, der han fortalte mer om seg selv, og om sine intensjoner.

Kusinen hadde alltid hatt et godt inntrykk av sin fetter. Derfor var hun positiv, selv om hun syntes det var uvant.

– Jeg ville jo gifte meg etter hvert. Og fetteren min var et av de flotteste menneskene jeg visste om. Det var veldig trygt å satse på ham. Med andre menn var det umulig å vite hvordan det ville bli. Men med ham visste jeg mye om hvordan han var, i forhold til barn og familiemedlemmer og mennesker generelt.

———

Det endte med at de giftet seg. I dag har de flere barn, og såvidt jeg kan bedømme har de et godt ekteskap med mye kjærlighet og godhet.

Såvidt jeg forstod det var de bevisst at de hadde valgt en ekteskapsmåte som ikke var vanlig i Norge. For dem var ikke dette begrunnet i islam, men i kultur.

– Det er ingenting i islam som sier noe om dette. Det dreier seg om kultur. Dette har vært en del av kulturen i landet vi kom fra, og tryggheten i dette var noe vi syntes var verdifullt, sa mannen.

Men alle søskenbarnekteskap er ikke slik. Det er godt dokumentert at søskenbarnekteskap statistisk øker sjansen for dødfødsler og misdannelser. Jeg har ikke sett noen dokumentasjon som viser sammenheng mellom søskenbarnekteskap og tvangsekteskap, men såkalte anekdotiske bevis (altså enkeltstående fortellinger som ikke er basert på omfattende forskning) sier at det kan være en sammenheng.

Likevel ønsker jeg å fortelle om dette paret: Om tryggheten de føler, og kjærligheten de har til hverandre. Jeg tror nemlig at en god del av oss sitter med det bildet i hodet som jeg hadde før: At søskenbarn som gifter seg med hverandre per def havner i et dysfunksjonelt ekteskap. Det stemmer ikke.

———

Men når det gjelder forslaget fra Arbeiderpartiets integreringsutvalg, som nå blir støttet av Abid Raja, så er jeg likevel ikke bare negativ i utgangspunktet. Politikk dreier seg i stor grad om å forme samfunnet. Den norske staten har blant annet gjennom reguleringen av arbeidslivet – fødselspermisjon, pappaperm osv – aktivt grepet inn i familiemønsteret i Norge. Et forbud mot søskenbarnekteskap ville vært en aktiv inngripen i et kulturelt mønster som finnes i store deler av verden, og som vi ser i minoritetsmiljøer i Norge: At familie og slektskap kan veie tyngre enn individuell frigjøring. Politikere har regulert slike ting før, og kan gjøre det igjen.

Samtidig er problemet at et eventuelt forbud, og ikke minst debatten rundt dette, kan oppleves svært stigmatiserende for mennesker som allerede lever i søskenbarnekteskap. Jeg sendte en kort mail til mannen i dette ekteskapet, og spurte hva han tenkte om debatten som nå foregikk. Svaret var kort:

– Når jeg hører alt dette får jeg følelsen av at det er noe galt med meg, var alt han skrev.

———

Går det an å føre en debatt om dette uten stigmatisering? Kanskje. I så fall tror jeg det er vesentlig at man også anerkjenner verdiene mange har opplevd i denne type ekteskap: Familie. Trygghet. Tradisjon. Omsorg. For hvis man demoniserer denne type ekteskap skyver man en stor andel av minoritetsbefolkningen lenger fra seg.

Mitt utgangspunkt er at de fleste ting vi mennesker gjør kan ha både negative og positive sider. Fokuset på familien og fellesskapet, som står sterkt i en del minoritetsmiljøer, har masse flott ved seg. Men baksiden er at det kan føre til sterkt sosialt press, og i blant negative reaksjoner mot folk som ikke følger normene.

Den individuelle frigjøringen, som står sterkt som et kulturelt ideal i Vesten, har også mye flott ved seg. Men baksiden er ensomhet, skilsmisser og forlatthet.

Hvis vi kan ta med oss disse perspektivene i debatten om søskenbarnekteskap tror jeg debatten kan bli sivilisert og varm. Det finnes verdier i søskenbarnekteskap – trygghet og familie – noe som bør løftes fram. Men det finnes også kostnader. Og kanskje er kostnadene for store.

253 kommentar to “– Det var trygt å gifte seg med fetteren min”

 1. LETT Å SNAKKE...når man er innavl selv? Says:

  LETT Å dømme andre.. ? NÅR FORFEDRENE DINE ER INNAVL SELV?

 2. judith Says:

  Det er slett ikke lenge siden nærslektsekteskap også var veldig vanlig her i landet. Riktignok er det ikke like vanlig nå lenger, men det finnes fortsatt flere norske kulturer hvor dette er ganske vanlig også i dag.

  Det blir derfor et sidespor, synes jeg, å gjøre temaet søskenbarnekteskap om til innvandringsdebatt. Det må kanskje mer gjøres til et prinsipielt spørsmål om genetisk risiko, og da trengs det nok mer forskning før man kan bestemme noe mer. Kanskje trenger man ikke forby søskenbarnekteskap generelt, men dersom i tillegg både foreldre og besteforeldre (osv.) var søskenbarn, da bør man kanskje tenke seg litt om…

  Jeg har skrevet litt om nærslektsekteskap i min egen slekt her (Min kjære 6-menning – det vil si meg selv…):
  http://wp.me/pn7kd-sz

  • muslimprosjektet Says:

   Interessant!
   Det er helt riktig at søskenbarnekteskap var utbredt også i Norge før i tida. (vet noen når det slutta å være vanlig, forresten?)

   Men i dag er det helt marginalt blant etnisk norske, mens det har en del utbredelse blant pakistanere, marokkanere og tyrkere.
   Se tabellen på side 4 i denne rapporten:
   http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5603:64196::0:5793:1:::0:0

   Jeg synes derfor ikke det er så misvisende å omtale dette som et fenomen i enkelte minoritetsgrupper.

   • Sten Norlander Says:

    Søskenbarnekteskap har aldri vært særlig utbredt i Norge. Etter at lovforbudet ble opphevet i 1801 ble det imidlertid stadig vanligere i borgerskapet. Fenomenet nådde en topp rundt 1890 da 1 av 16 ekteskap blant Christianias bedrestilte var mellom søskenbarn. Det tok raskt slutt av seg selv da man så resultatene av uvesenet.

    I dag anslår man at ett av tusen ekteskap mellom nordmenn mellom søskenbarn.

    Jeg har sett tall på 45 prosent blant pakistanere i Norge, men det er garantert underrapportert. Blant unge mellom 20 og 25 opererer noen med tallet 35 prosent. Også underrapportert.

   • muslimprosjektet Says:

    Sten: Tallene fra Folkehelseinstituttet kan umulig være underrapportert, ettersom de ikke er basert på ekteskap, men foreldreskap. Når man får barn i Norge er man lovpålagt å opplyse om slektskapsforhold, nemlig. Det vil si at man har svært presise opplysninger andelen foreldre som er i nær slekt.

    Det man ikke vet noe om er andelen barnløse ekteskap mellom søskenbarn. Men – dersom de ikke får barn så er det jo ikke noe stort problem?

    Takk ellers for info om søskenbarnekteskap i Norge. Hvor har du de tallene fra forresten?

   • judith Says:

    Det var nok mer vanlig i enkelte vestlandsbygder enn f.eks. i Trøndelag. Jeg har slekt fra begge områder. Det var nesten ikke inngifte i trøndeslekta, men det florerte med inngifte i vestlandsslekta. Dog var det nok flere tremenninger enn søskenbarn, men selv i forbudstida (1687-ca. 1800), hvor også tremenningekteskap var forbudt, finner jeg flere slike ekteskap i slekta mi. Det vil si at mange enten klarte å omgå forbudet, eller at de fikk løyve fra kongen til å gifte seg.

    Dette blir forsåvidt også et sidespor i nåtidens debatt, men jeg føler for å sette litt perspektiv på det.

   • Nils August Andresen Says:

    Mine oldeforeldre var fetter og kusine, og giftet seg i 1888 – de passer altså godt med tallene. At det døde ut fordi man så «resultatene av uvesenet», er ikke så sikker på – det er krevende å se statistiske avvik i egen hverdag, ikke minst også fordi konsekvensene av inngifte ikke er veldig alvorlige i første generasjon – det er når det går over tid at problemet oppstår.

    Jeg synes det hadde vært interessant å seom det er forskjeller i tallene for innvandrerbefolkningen mellom dem som finner seg ektefelle i Norge og dem som finner ektefelle i eget eller foreldrenes opprinnelsesland. Hvis det er slik at søskenbarnekteskap i stor grad er forbundet med henteekteskap, ville en innføring av en aldersgrense for familiegjenforening ved ekteskap kanskje være et mindre inngrep enn et totalforbud, men likevel ta opp de utfordringene vi ser.

   • Matti Says:

    Søskenbarn-ekteskap var ulovlig i Norge fra ca 1100 og frem til 1537, da katolisismen ble avskaffet her i landet. Det har vært sporadiske ekteskap mellom fetter/kusine siden da, men dette har vært sjeldent ettersom de fleste nordmenn bodde i bygder og faren for innavl var til stede. Tallrike norske eventyr forteller om ulempene med nære forhold, inkludert et par som beretter om fedre som vil ha døtrene sine.
    Samer hadde påbud om at ugifte kvinner skulle tilby seg til ugifte menn på gjennomreise. Ble de par gav det nytt blod i siidaen («stammen», klanen), ble de det ikke ble barnet «barn av siidaen».
    Unntakene: Bødler (skarprettere) fikk kun gifte seg med slektninger, i Norge eller i Europa. Dette vedvarte til 1800-tallet. Sigøynere (skøyere) giftet seg etter egne regler, regler de hadde med seg da de ble jaget fra Sindh av muslimene.
    Kongen/adelen: Kongen og adelen giftet seg av makthensyn, og de fleste forsøkte å komme seg inn i Habsburger-slekten. På 1800-tallet fikk danskekongen enormt mange døtre, som han giftet inn bla i England, Russland, Sverige. Dermed var kronprins Olav og kronprinsesse Märtha søskenbarn.

 3. Sten Norlander Says:

  Kan søskenbarnekteskap blir mer stigmatisert enn det allerede er? Jeg tviler på det.

 4. RB Says:

  At du finner ET eksempel på at noen finner det både naturlig og trygt er ikke noe godt argument for at det bør finne sted!

  Jeg skjønner rett og slett ikke poenget med dette innlegget i det hele tatt!
  Jeg skal klare å finne noen som bryter normene og trives med når det gjelder absolutt alle slike ting. Men er det noe vits i skrive om det? Etter mitt skjønn ikke! Det er bare med på å forhellige valgene til de som velger eller de som tvinges til slikt!

  • muslimprosjektet Says:

   RB:
   Jeg hadde vært enig med deg dersom det gjaldt pedofili, kjønnslemlestelse eller noe sånt. Men: Søskenbarnekteskap er utbredt i store deler av verden, og veldig mange av dem som lever i søskenbarnekteskap har det helt ok og får barn som har det helt ok. Da synes jeg det er noe man kan skrive om!

   • Geir Says:

    Det bør kanskje legges til at i den delen av verden som har høyest utdanningsnivå og kanskje på en slags måte er mest utviklet (hvis det går an å rangere sivilisasjoner slik) så er det svært lite utbredt med søskenbarnekteskap. Det var det før, men har stort sett forsvunnet som praksis i vesten de siste 100 årene.

    Noe av grunnen er at medisinen – som en større andel her i vesten enn resten i verden har tilgang til gjennom obligatorisk og gratis skolegang – faktisk relativt klart har slått fast at det er helsefarlig. Dermed har på en måte fornuften gjort slutt på noe som folk tidligere kanskje fant å være en praktisk skikk. Vitenskapen har bragt verden og kunnskapen et hakk videre, og folk har lært at noe man trodde det var bra å gjøre før, det har vitenskapen påvist at det ikke er så bra å gjøre.

    Men det er naturligvis ut fra det utgangspunktet (altså vitenskapelige argumenter) man må ta debatten, og ikke ut fra et usaklig ønske om å begrense innvandring fra fattige land til rike Norge, slik mange av de som er tilhengere av forbud gjør.

 5. Magne D. Antonsen Says:

  Hei, Magne fra VG Nett her. Aktuelt tema som du belyser fra en litt annnen vinkel og som jeg har lagt på Lesernes VG nå 🙂

 6. Pandora Says:

  Det som sjelden kommer frem i disse diskusjonene er hva som skjer når søskenbarnsekteskap (dvs. barn av) blir en trend og «mange nok» gjør det. Dette vil da medføre at de recessive genene akkumuleres etter hver generasjon (siden «alle» gifter seg innad i samme familie), noe som igjen stadig øker sannsynligheten for å føde barn med genfeil og andre alvorlige skavanker. Ett og annet søskenbarnsekteskap vil ikke ha noen stor betydning, det er når mange gjør det at problemene etterhvert oppstår.

  Men siden dette er en typisk orientalsk/muslimsk skikk, kan vi selvsagt hverken kritisere denne praksisen eller, gud forby, forby det. Det kan være stigmatiserende og det er som kjent ikke PK.

  • muslimprosjektet Says:

   Pandora: Tallene viser at det ikke blir flere, men færre, som gjør dette. Forøvrig mangler det da slett ikke på kritikk av dette, og akkurat nå er det debatt om det skal forbys ikke. Hvem er det da du sikter til når du sier at «vi» ikke kan kritisere det?

   • Pandora Says:

    En har sett en liten nedgang fra 2002, men fremdeles er det veldig mange som praktiserer dette. I England har forøvrig statistikken gått oppover.

    Jeg likte spesielt kommentaren til Athar Ali om at et forbud mot søskenbarnekteskap er et overgrep (alt som kan lukte av kritikk mot disse perverse skikkene defineres tydeligvis som «overgrep» i enkelte muslimske kretser) siden inngifte nieser og kusiner er så flinke til å stelle for familen. Bill. merk: hushjelp. Ting blir ikke mer degenerert enn dette.

  • Aisha Says:

   orientalsk, ja, men ikke muslimsk skikk… Etter det jeg har faatt hoere saa fraraadet faktisk Profeten Muhammed (fvmh) a gifte seg med fetter/kusine i flere generasjoner.

   • ali Says:

    Etter som du har hørt? Hvor har du fått det høra fra? Kom helst med konkret fakta. Ikke kom med argumenter fra løs i lufta.

   • Aisha Says:

    Du har rett Ali. Jeg sjekka dette opp, og det er riktig som Olav sier… det er ikke noe i Koran og Hadith som snakker helt spesielt om dette emnet.

  • Pondus Says:

   Kor har du dette frå? Problemet er ikkje at dei recissive genene akkummuleres. Ein har kun to eksemplar av kvart gen(allel) Derfor er det nok å blande slektningar i ein generasjon for å få to like recessive gen(som altså stammar frå same forfeder) hos avkommet og altså sjukdom. Problema forsvinn med ein gong ein blandar inn eit ubeslekta individ(heterosis effekten). Det har derfor ingenting å sei for eit individ om besteforeldra var veldig i slekt t.d. søsken, så lenge dei har klart å produsere eit avkom(din forelder) som har fått avkom med ein ubeslekta person.

 7. HH82 Says:

  I vår kultur og levemåte er dette helt sykt og unaturlig, selv om det fantes flere tilfeller av det blant etnisk norske gjør det ikke dette noe mindre sykt. Om innvandrere vil gifte seg med søskenbarn, gjerne det, men for all del, bli heller i hjemlandet da hvor det er mer kultur for slike overgrep (som det faktisk er, eks denne saken: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10022008). Ingen kan si at det ikke er overgrep å gifte seg med et 13-årig søskenbarn, bare alderen i seg selv er det.

  Integrering er å tilpasse seg den norske kulturen, men det skjønner fint lite av bl.a regjeringa, da særlig SV. Det er uhyre enkelt, enten får innvandrere tilpasse seg norske normer, eller så får de bli i hjemlandet om de absolutt må ta med seg det meste av den kulturen mange «vil bort fra». Snakk om dobbeltmoral, både av politikere og innvandrere som har slike holdninger. Det er uhyre lite troverdig å si at de vil bort fra deres land pga levemåten, mens en del av de som kommer hit lever på samme måte her til lands. Det får iallfall meg til å miste all tillit.

  • Geir Says:

   Jeg tror kanskje du skal lese deg litt opp på hva forskjellige ord betyr. Du har åpenbart misforstått hva ordet «integrering» betyr, og det virker som om du tror det betyr «assimilering». Noe som er et annet ord, og som i større grad betyr det du nevner.

   Den typen tankegang som du nevner sluttet vi forøvrig stort sett med etter at konsekvensene av nordmenns overgrep mot samer og tatere ble mer kjent.

 8. Peter Says:

  Ut fra det du skriver, høres det ikke ut som ekteskapet er bygget på annet enn trygghet. Det må være så mye bedre å treffe noen som man virkelig brenner for å leve resten av livet med, enn å inngå ekteskap fordi man kjenner hverandre godt, å synes dette er en god løsning. Man blir ikke lykkelig i den grad man ellers kunne blitt, å jeg tror lite på at det oppstår noe spesiell kjærlighet mellom mann å kvinne når et ekteskap baseres på dette.

  • Aisha Says:

   Trygghet er det viktigste i den kulturen… derfor, hvis man finner en man er trygg med, saa brenner man automatisk for aa leve sammen med den personen.

 9. Normann Says:

  Kongen av NORGE, Kong OLAV giftet også med sin kusine.

  • Aisha Says:

   Og det var vanlig helt frem til Kong Harald gifta seg med Sonja… det er derfor slektslinja i kongefamilien har mye dysleksi, forresten 😉

   • Sten Norlander Says:

    Dette skjedde sist gang da Olav giftet seg i 1929. Jeg forstår ikke at det er et argument for noe som helst eller hvorfor den latterlige kongen trekkes inn i debatten hele tiden.

  • Geir Says:

   Samme med hans far og veldig mange kongelige. Men selv i kongelige kretser er søskenbarnekteskap gått litt av moten i senere generasjoner. De foretrekker nå heller å gifte seg med ett eller annet vanlig menneske de forelsker seg i.

 10. mentallyblown Says:

  «Forbud mot sex og ekteskap mellom slektninger kom med kirkeretten i middelalderen (Norge), og forbudet gjaldt i starten helt ut til sjette ledd. For det tynt folkesatte Norge ble denne bestemmelsen vansklig å overhold, og i 1215 ble forbudet satt ned til intill fjerde ledd. Ekteskapsforordningen av 1582 definerte de «forbudne» ledd intill tremenninger, dermed kunne firemenninger gifte seg»

  «I perioden 1610-1637 regntes søskenbarn sex/ekteskap som blodskam (dødsstraff). Seinere var det landsforvisning, og enda seinere, 1 års arbeid i diverse bergverk som ble straffen»

  Kilde: Til Skræk og Exempel, Terje Sødal

  Tenkte jeg skulle bare nevne dette.
  🙂

 11. John Doe Says:

  En ting er når dette skjer fra tid til annen innad i en slektslinje. Derimot når dette skjer gang på gang på gang i flere generasjoner etter hverandre opparbeider man en enorm risiko for arvelige sykdommer. Bare se på slektslinjene til kongefamiliene i europa på 15-1800-tallet. Blødere, analfabeter og flere andre arvelige sykdommer og problemer slet de med hele gjengen.

  Dette er ganske elementært om man jobber med avl uansett miljø. Så det er stor forskjell på om noen som gifter seg som søskenbarn har foreldre, besteforeldre, oldeforeldre osv som alle var søskenbarn sammenlignet med et par som er de første på flere hundre år som gjør dette og får barn.

  Spør deg selv også hvorfor det er slik at arvelige sykdommer og deformasjoner florerer i land hvor slik prasis er vanlig mens de fleste er utryddet i vestlige land.

 12. maggen Says:

  Syns det er veldig rart at når vi drar til andre land må vi følge deres regler. Mens en stor prosent av innvandrere som kommer hit til Norge gjør alt for å få leve som de har gjort i sitt land.. Er dette rett???? Det er mange grunner for at søskenbarnekteskap helst ikke bør gjøre, å det er vell bakgrunnen for at det ikke annbefales. Norge bør stå på å gjøre det som er rett for dette landet!!! Ikke minst barna våre!!!

  • maria Says:

   gjør vi? de nordmennene jeg hører om drikker seg stup fulle og gjør alt mulig hersens, kjøper sex og dreper. Nå er ikke dette et representativt utvalg av nordmenn, men det er ikke de innvadrerne du tenker på heller.
   for øvrig er jeg i mot ekteskap mellom søskenbarn etter det jeg har hørt leger har sagt om risikoer knyttet opp mot dette. trygghet burde vel finnes nok av utenfor så nære slektsrelasjoner? så vidt jeg vet er arrangerte ekteskap ganske utbredt, er det ikke mye trygghet å hente der? forresten, hva legges i trygghet?

 13. Kristin Says:

  Er det tvangsekteskap eller barn med misdannelser man egentlig vil forebygge med forbud?
  Synes det er flott å forebygge/forhindre tvangsekteskap, men et forbud kan også oppfattes som tvang. Skulle ønske vi mennesker ikke var så ivrige etter å ville bestemme hvordan andre skal leve…

 14. Kristian Olsen Says:

  Joda, det er ok om de absolutt vil, med søskenbarn som allerede oppholder seg lovlig i Norge.
  Derimot når mange henter et søskenbarn fra hjemlandet og gifter seg med, så er det en snikinnvandring som ikke burde ha lov å fortsette.
  Kall meg gjerne rasist om du vil. Jeg kaller det en form for svindel.

 15. maggen Says:

  Snikinnvandring, er utenlanske jenter\gutter som gifter seg med norske jenter\gutter under samme kategori da??

 16. Marja Says:

  Jobber på et høyspesialisert sykehus avdeling hvor vi opererer barn for foskjelige defekter.syndromer og misdannelser 8 av 10 barn som opereres er barn fra disse ekteskap.. Om barn i et slik ekteskap blir født nogså tilsynelatende friske, er de utsatt for genetiske feil og sykdommer senere i livet evt. i sine ekteskap. Folk må slutte være så egoistiske og tenke bare på sin egen slekt, sin «trygghet», sin frykt og angst å bryte ut av disse tradisjonene.. de ungene lider fryktelig (har sett det med egne øyene) og de skjønner ikke hvorfor foreldrene utsetter dem for slikt. Benekte forskning hjelper ikke i lengden.. For meg ser ut som at eneste disse folka bryr seg om er å gifte seg og «dra» ut sin slekt inn i det lengste.. uanset konsekvenser.. Dette er rett og slett for egoistisk tankegang og dette ofte «straffes».

  • muslimprosjektet Says:

   Takk for kommentar, Marja!

   Bare for å nevne det: Søskenbarn-ekteskap er klart vanligst blant folk med lav eller ingen utdanning. Det gjelder alle innvandrergruppene i Norge der det forekommer – pakistanere, tyrkere, marokkanere. Så det kan virke som det er mangel på kunnskap, og ikke nødvendigvis egoisme, som er årsaken.

 17. anyone Says:

  til alle dere som allerede har kommentert dette innlegget, så vil jeg bare klarere en ting, det er ingen ting galt med søskenbarn ekteskap så lenge det er frivillig fra begge parter. Jeg skjønner ikke hvorfor politikken i norge skal legge forbud på praktisk talt alt som har med muslimer og deres kultur å gjøre. Alle først var det niqab og hijab som plutselig skulle forbys, så når det har blitt litt gammelt så skal det plutselig forbyst å gifte seg med søsken barn? hva blir det neste?

  Få dere et liv og flere emner innen ting som skal forbys ærlig talt. Og hvis det er noe som skal forbys så burde det være tragiske dobbeltmoralske politikere som backstabber absoulutt alt de står for..

 18. Mina Says:

  Der hvor jeg kommer fra sier man – blod er ikke vann! Det var sjokkerende å oppdage at loven i Norge tillater at slektninger kan gifte seg med hverandre. Kan ikke forestille meg å være gift med en fra slekten min.

 19. maggen Says:

  Marja, veldig fint innlegg:))) Vi har faktisk tilfeller i vår familie der barn har fått sykdommer som følger av ekteskap innen slekt. Disse er ganske alvorlige, å barna må leve med dette. Er ting vi voksne gjør skadelig for et barn, så BURDE det være lovpålagt at dette ikke burde praktiseres…

 20. john lindseth Says:

  I demokratiske Norge synes flertallet at fetter/kusine-ekteskap er avskyelig. Flertallet ønsker å forby det – og det må mindretallet akseptere. I tillegg til å sette barn til verden som vil lide av misdannelser og skavanker, så er det vi alle samfunnsborgere som må spleise på de utgiftene som det påfører helse- og sosialvesenet. Man trenger ikke mye kunnskap om avl med dyr for å forstå hvor naturstridig dette er. Å trekke inn kultur er helt uvesentlig. Her snakker vi om menneseverd etter de normene vi har brukt hundrevis av år på å få. Objektivt sett er dette galt. Uavhengig kultur, farge, bakgrunn, intelligens og skostørrelse!

 21. maggen Says:

  John, dette må da få folk til å sjønne….

 22. potetrepublikken.norge Says:

  mest synd på samene hahah syns vi alle utlendinger mørke fine menn bør parre seg med norske blondiner.mulattbarn er jo pene og høy iq .
  men hva med gamle syke nordmenn som henter seg thaijenter som kunne vært barnebarna deres??? eller gamle syke norske kvinnfolk som henter unge tyrekere ?? syns alle politikere er innavl i norge

 23. Jamal Says:

  «Samtidig er problemet at et eventuelt forbud, og ikke minst debatten rundt dette, kan oppleves svært stigmatiserende for mennesker som allerede lever i søskenbarnekteskap. Jeg sendte en kort mail til mannen i dette ekteskapet, og spurte hva han tenkte om debatten som nå foregikk. Svaret var kort:

  – Når jeg hører alt dette får jeg følelsen av at det er noe galt med meg, var alt han skrev.»

  Hvis de voksne føler det slik, så kan man jo bare lure på hvordan barn av slike ekteskap må føle om et forbud skulle tiltre. Eller hvilken trakassering de i såfall kan bli utsatt for.

  Men det er jo ikke så viktig, så lenge vi selv finner det vemmelig og motbydelig, så må det vekk. Men det er selvsagt av medmenneskelige hensyn vi er i mot det, og ikke fordi vi personlige syns det er motbydelig skal se.

 24. nomad Says:

  I følge Islam så er søskenbarnekteskap forbudt og ikke som du sier at det står ingenting om det.

  • muslimprosjektet Says:

   Kan godt være det, nomad… Men hva baserer du det på? Hvilke hadither eller koranvers eller prinsipper?

  • berbermaroc Says:

   @Nomad: det er bare tull at søskenbarnekteskap er forbudt i Islam. Det er heller ikke anbefalt, men det finnes ikke noe forbud.

   • Nynorskingen Says:

    Muhammed sjølv gifta seg med ei kusina. Og det er vel ei slags anbefaling?

   • berbermaroc Says:

    Nei, det beviser bare at det er tillatt. Han giftet seg også med både en kristen og en jødisk kvinne. For å ikke snakke om kvinner utenfor stammen generelt.

   • Nynorskingen Says:

    @berbermaroc: «Nei, det beviser bare at det tillatt».

    Kan noko vera tillate på ekteskapsfronten, utan å danna mønster? Når den nye norske ekteskaplova har definert ekteskap til å òg å femna samkjønsektekteskap, so greier eg ikkje å tolka det som noko annat enn ei anbefaling: «gift deg gjerne med ein/ei av same kjønn!»

    Det som står i lova – den sivile norske lov – dannar mønster for kva folk faktisk gjer. «Med lov skal landet byggjast» som eit gamalt norsk ordtak seier.

    Som du er inne på lenger nede («Hvorfor fokusere på kusineekteskapet som en anbefaling? Hvorfor ikke de andre ekteskapene?»), so dannar Muhammed ogso mønster for fleirkoneri.

    Det er likevel ikkje slik at alle muslimske menn har meir enn ei kona. Men det er framleis mogeleg for muslimar å visa til at Muhammed dreiv med fleirkoneri. Mønster er mønster. Dei fleste gifter seg berre ein gong og med ein person. Og det å få vita om at ein kan gifta seg med eit syskenbarn er difor mønstergjevande – det er ein anbefaling.

    Anbefaling er ikkje det same som befaling. Eg har til gode å høyra at nokon trur at muslimar MÅ gifta seg med eit syskenbarn. Eg lever iallfall ikkje den villfaringa.

   • berbermaroc Says:

    Nynorskingen: En tillatelse er ikke en anbefaling uansett hvor mye du måtte vri på språket for å forsøke å få til dette.

    Handlinger kan stort sett deles inn i 3 kategorier: nøytrale, retningsgivende (anbefalt eller mislikt) og imperative (påbudt eller forbudt). Eksempler på dette når det gjelder statens valg, er at den ikke blander seg inn i det tillatte, den vil komme inn med positive eller negative incentiver for det retningsgivende, og den vil bruke loven for å regulere det imperative.

    Slik er det også med Islam, og søskenbarnekteskap er i kategorien tillatt. Hvis du mener at søskenbarnekteskap er i kategorien anbefalt/oppfordret kun fordi det var en av de tingene profeten (fvmh) gjorde, så må du forklare hvorfor du mener at det ikke er tilsvarende anbefalt/oppfordret å gifte seg med kristne og jøder, og folk fra andre stammer, når han (fvmh) gjorde det også. Og hvis du mener at det også er anbefalt, så kommer du i den situasjon at både å gifte seg nært og langt utenfor slekt er like anbefalt, og da er hele poenget med at noe er anbefalt borte, og vi er tilbake til en nøytral situasjon.

   • muslimprosjektet Says:

    BANG! Hva var det? Jo, lyden av et blytungt rasjonelt argument som smalt i bakken.
    (godt formulert, maroc)

   • RB Says:

    Blytungt rasjonelt argument?
    Joda, vi vet vel hvor ditt «hodet» er.

    Det rare med religiøse er at de vet at de har funnet sanheten, og uansett hva slags argumenter andre har, så vil alle andre til enhver tid ta feil. Dere er kjekke og greie slik…

    I mine øyne har Nynorskingen et godt argument!
    Men…svosj….der fløy det over hodene deres gitt! Tenke seg til…

    Når det er gitt en tillatelse til noe, som i dette tilfellet går imot «normale» normer og regler, så kan mange bruke denne tillatelsen som en argument til å gjøre noe. Den er ingen anbefaling, men i hodene til en del vil den virke som en anbefaling. Det kan vel ikke være så vanskelig å forstå?

    Derfor er en slik tenkemåte som du har, Maroc, skummel!

    Maroc skriver:
    «Handlinger kan stort sett deles inn i 3 kategorier: nøytrale, retningsgivende (anbefalt eller mislikt) og imperative (påbudt eller forbudt).»
    Nei, for deg Maroc, så stemmer ikke det. I ditt tilfelle finnes det bare en, nemlig imperative! Du skal ikke tenke selv, husker du? Du skal bare følge… 🙂

    Spøk til side, Maroc har ofte en innertier, men i dette tilfellet er det skivebom!

    Han mener at en 1600 år gammel bok, skrevet av en MANN for MENN der de kan skalte og valte med kvinner, skal være mere gjeldene enn hva en sykepleier ser, hva et helt sammfunn har som regler og at dets normer ikke bør gjelde. Det er skummelt, spesielt med tanke på at Maroc nok er en oppegående og skolert mann (eller dame, hva vet jeg).

    Angående dette:
    «…så må du forklare hvorfor du mener at det ikke er tilsvarende anbefalt/oppfordret å gifte seg med kristne og jøder, og folk fra andre stammer, når han (fvmh) gjorde det også.»
    Er ikke det så enkelt som at et presteskap gjennom århundrer har vridd på ord og indoktrinert sine tilhengere og bruker kun de regler og tenkesett som de finner passende? Det samme gjelder kristne. De er flinke til å bruke det som passer…

   • berbermaroc Says:

    @RB: Velkommen tilbake. At noe er tillatt vil selvfølgelig føre til at det i en viss grad blir akseptert å gjøre det, og at det vil forekomme. I hvilken grad det vil forekomme, vil stort sett være definert av lokale forhold og kultur. Men det betyr fremdeles IKKE at det er anbefalt av Islam. Beklager, men slik er det, selv om det er vanskelig for deg å være enig i noe jeg sier.

    Hvis du mener at søskensbarnekteskap er anbefalt fremfor andre (lovlige) typer islamsk sett, så utfordrer jeg deg til å presentere bevis for at islamske lærde, som du mener liker å vri på ting, mener dette. Det du vil finne er at de sier at det ikke finnes noen klare bevis som tilsier at søskenbarnekteskap er hverken oppfordret eller mislikt som hovedregel.

   • berbermaroc Says:

    Mens vi venter på at RB skal fremføre sine uomtvistelige bevis på det motsatte, kopierer jeg en fatwa fra et meget kjent nettbasert fatwasted, som besvarer et spørsmål om søskenbarnekteskap:

    http://www.islamonline.net/servlet/Satellite%3Fpagename%3DIslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE%26cid%3D1119503544772

    Konklusjon (utdrag fra teksten):

    The Islamic view is that while marriage between cousins is permissible, it is preferable to choose a marriage partner from outside one’s family. We have to distinguish between what is permitted and what is advocated. Some clans restrict marriages to amongst their kin only – a practice far from what is advocated. It is worth stressing here that when marriage of cousins is repeated over several generations, they are bound to have more effects on children.

    By permitting such marriages Islam does not encourage them. It advocates the cementing of social relations through marriages between totally unrelated families.

    The Prophet (peace and blessings be upon him) once told one of his Companions to choose a wife from a tribe different to his, and then to choose for his son a wife from a third tribe, and to seek for his second son a girl from yet another tribe.

   • RB Says:

    Takk for det 🙂
    Og jeg forenter ikke at du eller andre religiøse skal innrømme noe som helst! Det vil vel snø et visst sted før den dag kommer…

    Jeg er ikke så inne i tekster som deg, men jeg skal vedde årslønnen min på at Spaceman Spiff eller andre klarer å finne tekster, utdrag og måter å se dette på som motsvarer din måte.

    Og ved å skirve som du gjør, skaper du en presedens for å se det på denne måten (lovligjøre det), Noen vil sikkert ta det som en oppfordring til å gjøre det. Men det ser jo selvsagt ikke du.

    At sykepleiere ser hva dette medfører, det bryr deg ikke?

    Noen må jo være imot det du sier? 🙂
    Skulle du og dine likesinnede få for mye makt, så er det vel over og ut for oss vantroende… 🙂

   • berbermaroc Says:

    @RB: Jeg skriver kun slik for å tilbakevise feilaktige påstander fra din side. Jeg kan også argumentere islamsk sett for at det er best å ikke inngå ekteskap med nær slekt, men all den stund du insisterer på å fremme falske påstander, så må jeg først og fremst bruke tiden min på å motbevise dem. Så det er egentlig du som er skyld i at fokuset er feil. 😉

    Hvis vi nå kan ta for gitt at islam i utgangspunktet stiller seg nøytralt til søskensbarnekteskap fordi det ikke finnes klare kilder til å hverken anbefale eller indikere at det er mislikt/frarådet, så kan vi gå videre.

    I Islam er tillattelse utgangsdommen for alle handlinger. Med mindre det kan vises til tekster som forbyr/påbyr (eventuelt tilsier at noe er anbefalt/mislikt), så er det i utgangspunktet tillatt. Jeg sier «i utgangspunktet», fordi andre omstendigheter og hensyn kan forandre dommen. Et slikt hensyn er medisinske årsaker, siden et sentralt prinsipp i Islam er å unngå å gjøre skade. Men, og her er et viktig men, de medisinske bevis må være sterke, og anvendelsen av disse hensyn til å begrense eller forby det som i utgangspunktet er tillatt (i en ellers nøytral situasjon), må stå i rimelig forhold til potensielle skader ved å ikke handle.

    Hva dette KAN bety for den aktuelle problemstillingen (jeg skisserer nå bare typiske hensyn, siden dette er et ijtihad-spørsmål som jeg ikke er kompetent til å besvare i detalj), er at man sier at søskenbarnekteksap blir religiøst mislikt/frarådet (eller til og med forbudt) for de personer hvis faktiske familiebakgrunn tilsier høy fare. I meget ekstreme tilfeller, hvor søskenbarnekteskap er blitt endemisk og en fare for samfunnet som helhet, vil det religiøst sett være gode grunner for et regelrett generelt forbud.

    Men i alle overnevnte tilfeller vil forbud eller fraråding være en betinget dom, som kun er gyldig under de spesifikke omstendigheter, og av hensyn til relevante islamske prinsipper. Med en gang disse omstendigheter ikke er gjeldende, vil man falle tilbake til default-statusen, som er at søskenbarnekteskap er tillatte.

  • Jardar Says:

   Til Nynorskingen: I ein kontekst der nokon gjer noko som er heilt vanleg, er det vanskeleg å sjå på det som ei tilråding, eller for den saks skuld ei tilråding. Eg et sjokolade, men ikkje som tilråding.

   • Nynorskingen Says:

    Det er eg heilt samd i. Men so heiter då du Jardar og ikkje Muhammed. Difor er det du føretek deg meir å sjå som ei tilråding kvar gong du gjer språklege sprell (sidan du er språkvitskapsmann) enn når du et sjokolade.

    For 20 år sidan hadde Ingrid Espelid Hovik ein ernæringsekspert som fortalde at blautkake ikkje var serleg feitt. Dei baka difor dette i studio. Hugsar enno at soknepresten heime vart fegjen for dette.

    I Islam dannar Muhammed mønster for mykje liv og levnad — etter det eg har fått med meg. Eg tykkjer difor «anbefaling» er nokso dekkjande. Men – so klårt – det står vel ikkje i Koranen at «syskenbornekteskap er det beste».

   • berbermaroc Says:

    @NYnorskingen: jeg har skrevet dette andre steder også, men vil gjenta det her for ordens skyld: profeten (fvmh) giftet seg også med folk utenfor stammen, med en kristen, og med en jødisk kvinne. Kort sagt, med alle typer kvinner. Hvorfor fokusere på kusineekteskapet som en anbefaling? Hvorfor ikke de andre ekteskapene?

   • Jardar Says:

    Nynorskingen, eg synest ikkje at samanlikninga di held stikk, for eg trur du har misforstått kva jobben min er.

    For det meir spesifikke resonnementet knytt til religion høyrde eg ein gong om ein mann som skjende på ungdommen som åt lakris, for Jesus åt ikkje lakris. Mannen sjølv hadde bil.

    Den dagen det vert argumentert for at kristne ikkje skal ete lakris, og at dei må bruke esel og sandalar som framkomsmiddel, kan eg forstå det som konsistent med resonnementet om den normative funksjonen til profetens syskenbarnekteskap (så sant det resonnementet også inneheld nokre ord om å gifte seg med kristne og jødar, som berbermaroc er inne på).

    Men om vi i tillegg definerer røyndomsforståinga vår inn i andre menneske (du har esel, difor meiner du å signalisere at du elskar Jesus; Jesus laga vin, så dei kristne opplever det som ei oppmoding til alle kristne om å lage vin), hadde det berre vorte… å ta frå folk den definisjonsrettensom dei har over seg sjølve.

 25. Bukkende Bruse Says:

  La ungene være i fred! La være å tillate at enda flere grupper blir stigmatisert av både voksne og barn. Om tre generasjoner fins ikke disse gruppene lenger.

  Et samfunnssvik er det, å la dette perverse svinereikjøret herje videre.

  Å tillate at voksne via ekteskap bedriver innavl med menneskebarn, som får en ødeleggende DNA-struktur og risikerer store lidelser gjennom livet må selvsagt forbys! Herregud! Hvor vanskelig er det?!?

  • berbermaroc Says:

   «Ødeleggende DNA-struktur»? Dette er tydeligvis noe du har lest et sted, men vet du hva du snakker om? Jeg tviler.

   Det saken koker ned til er personlig frihet. Det skal meget gode grunner til for å gripe inn. Jeg ser ingen slike grunner her. Hvis ma skal gripe inn for å regulere med lov alt som er assosiert med øket risiko for skade, kan vi starte med å forby alkohol for gravide. Eller forby alkohol for alle sammen. Det er langt flere som skades, direkte og indirekte, av alkohol enn søskenekteskap.

 26. ahmed.a_23 Says:

  Mine foreldre er søskenbarn. min bror er utviklingshemma. Foreldra våre følte press fra andre å er veldi lei seg for hva de måtte. Vi har hverandre i kjærligheten men vill at det må stoppes i all framtid. Mange føler press til dette. Det er DET som er tabu i vår kultur, gruppepresset. Det er enorme press. Syns synn på alle de ekteskapene og barna deres, sånne som vi.

 27. Løsningsorientert Says:

  Vi kan tillate slike ekteskap på betingelse på at de som gifter seg lar seg sterilisere. Så kan vi til og med utvide dette litt til å gjelde onkler og nieser, og om en stund når samfunnet har vendt seg til dette så kan vi la fedre gifte seg med døtrene sine óg!

 28. Løsningsorientert Says:

  Gamle syke norske menn kan fint reprodusere seg med thaijenter uten at deres barn på noen måte blir skadelidende. Det samme gjelder om tyrkiske unge menn vil ha barn med eldre norske kvinner. Like bra er det å la svarte menn få barn med blondiner, og like bra er det at hvite menn, gamle som unge, får barn med svarte kvinner, arabiske kvinner osv. Den hvite mann har jo i tillegg råd til å fø på mange barn – i motsetning til mange ikke-hvite menn.

  Jo mer mennesket vanner ut DNA-et jo bedre er det for menneskeheten (ikke minst vil det over tid fjerne rasismen).

 29. Gla´ Kari Says:

  Islam har ingenting med noe å gjøre. Islam har faktisk ingenting på denne kloden å gjøre annet enn å lage bråk.

 30. Gla´ Kari Says:

  Se øverst på siden.

  Der står det:

  «Muslimprosjektet – på jakt etter sannheten om muslimene i Norge»
  Kommentaren min er relatert til muslimprosjektet/søskenekteskap/sannheten om muslimene i Norge. Skjønner?

 31. F.A. Says:

  Mamma og pappa er fetter og kusiner, og jeg har det helt fint jeg. Det samme har mine to lillebrødre også. Men mine foreldre tror jeg ble giftet ved et arrangert ekteskap, der det ble brakt «skam» til familien om en av partene sa nei til dette. Altså når jeg tenker på det, tror jeg mine foreldre planlegger et arrangert ekteskap for meg og (med min kusine), men jeg er overhodet ikke sikker på dette, bare ved et par hint som jeg sier dette med. det hadde isåfall hvert friheten til å si nei fra min side. Men når jeg forestiller meg selv i en slik situasjon, tenker jeg at jeg aldri kunne ha sagt nei, presset hadde hvert enormt, og min slekt i pakistan hadde nok ikke hvert så glade.
  Håper jeg ikke kommer i en slik posisjon, og hintene bare har hvert tilfeldigheter, noe det kan være stor sannsynlighet for.
  Gutt 16 fra Pakistan

  • muslimprosjektet Says:

   Hei F.a.,
   takk for at du forteller om dette!

   Hvis det skulle vise at hintene faktisk er mer enn tilfeldigheter ville jeg definitivt anbefalt deg å prate med noen.
   Her er er nettside der det står om hvem du kan kontakte:
   http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=26429

   Røde Kors har en egen telefon om tvangsekteskap som er åpen 9-17 mandag til fredag: 815 55 201
   Dessuten kan du ringe noe som heter Barnevernvakten, med telefonnummer 116 111 , som er åpne hele døgnet. De kan du også prate med om alt.

   Kan godt være det er klokt å prate med noen der allerede nå, før det har blitt aktuelt – hvis du går og er urolig! Kanskje kan de også gi innspill til hva du kan si, osv.

   Håper virkelig det ordner seg 🙂

 32. Truls Says:

  Både de rikeste jødefamiliene og Europas kongefamilier har formert seg med innavl i massevis av generasjoner, så det er åpenbart ingenting galt med det.

 33. Theodor Says:

  Hvorfor skal tvang/press være greit? Jeg skjønner det bare ikke! Hadde jeg presset barna mine til å gifte seg med noen de ikke hadde valgt selv, så ville jeg følt at jeg tillot en sakte kommende voldtekt skje.

 34. Thomas Says:

  Ett glass vin om dagen kan være bra.

 35. Til Thomas jeg Says:

  Jeg skjønner ikke hva et glass vin om dagen har med søskenbarnekteskap å gjøre?

  • Thomas Says:

   «Søskenbarnekteskap kan være bra»

   synes det sier alt. alt kan være bra hvis det ikke går folkesport i det.

 36. Finn Ole-96 Says:

  Kan det også være press på at fettere og fettere skal gifte seg i islam?
  Altså er det det samme når det er gutter?

 37. Peter Says:

  Du i muslimprosjektet:
  Er du som kommenterer her for eller imot søskenekteskap?

  Vet du at det er naturstridig? Vet du at selv om det ofter går greit når det gjelder innavl, så er likevel biologisk innavl? Hva sier du til det?
  (Takk for fin blogg!)
  Vennlig hilsen nysgjerrig

  • muslimprosjektet Says:

   Takk for det!
   Når det gjelder hva jeg mener, så er det omtrent det jeg har skrevet her: jeg mener definitivt at søskenbarnekteskap ikke er bra pga risikoen for skader. Samtidig er jeg usikker på om forbud er veien å gå. Men: er ikke fullstendig avvisende, og positiv til utredning. Men jeg er også opptatt av å unngå demonisering og stempling av alle dem som har levd godt med denne praksisen – noe vi allerede har sett eksempler på i denne tråden. (har tatt bort det verste)

 38. Vera Says:

  La søskenbarn være søskenbarn sier nå jeg!

 39. Chill til lol Says:

  lol – du har ikke misforstått noen ting! Det er det disse innavlsmenneskene som har gjort! Skjønner? Skjønner hvorfor? lol haha

 40. Chill til lol Says:

  Om fettere og fettere eller kusiner og kusiner gifter seg, så er det jo ikke noe fare for at det blir misfostre?

 41. mel Says:

  halooo kan ikke folk bare gifte seg med dem di vil a å la dem bestemme om di vil ha funksjonshemmede unger eller normale unger….hvorfor skal ett innlegg i avisa eller vi andre sitte å komentere at det burde være forbud å gifte seg med kusiner eller fetter..DET ER ETT FRITT VERDEN OMG FÅ DERE ETT LIV DISKUTER HELLER DEN STYGGE SNØEN SOM IKKE SLUTTER…LA FOLK VÆRE I FRED….

 42. Sukker Says:

  MEL: La folk pådra seg sykdommer i fred om de SELV velger det, men IKKE sett barn til verden som risikerer å være syke, handikappede resten av livet fordi foreldrene (som er søskenbarn) på død og liv må gifte seg.

  Kjenner man ingen andre enn sine egne søskenbarn?????

 43. Nascar Says:

  hva med de som ikke har søskenbarn og ikke kjenner noen andre? Men som bare har søsken? Hva gjør de?

 44. Trultemor Says:

  Må må man på død og liv gifte seg?

  eg mener – om man ikke kjenner noen lenger utenfor genetisk sett enn søskenbarn, så bør man da bare la være å gifte seg?

 45. Snorre Says:

  Litt mer statistikk.
  I England i 2005 var 3% av alle fødsler barn av pakistansk opprinnelse. Denne gruppen stod samtidig for nesten -en tredjedel- av alle barn med medfødte genetiske lidelser. Risikoen for denne gruppen var altså 13 ganger så høy som resten av befolknignen! Tall fra denne artikkelen:
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/4442010.stm

  Når risikoen er så høy spiller det ingen rolle hvor trygge og glade et søskenpar hadde følt seg i et ekteskap. Barnas helse og velvære er langt viktigere enn foreldrenes kulturelle preferanser.

  Synes også det er interessant at Koranen ikke sier noe om dette som er så veldokumentert. Skulle nesten tro at de som skrev Koranen ikke hadde minste anelse om sånne ting… 🙂

  • muslimprosjektet Says:

   Snorre: For the record står det heller ingenting om dette i Bibelen eller i Talmud (jødiske skrifter), mm. Søskenbarnekteskap har vært utbredt i de fleste tradisjonelle kulturer på et eller annet tidspunkt.

   Mange moderne religiøse vil også si at Bibelen/Koranen ikke nødvendigvis er en oppskriftsbok på moderne vitenskap.

   • Nynorskingen Says:

    Det er fleire døme på syskenbarnekteskap i Bibelen (les: Gamletestamentet).
    http://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage#Judaism_and_Christianity

    Men, som Wikipedia òg fortel, so er det her skilnad på Gamletestamentet og dei kristne. For dei kristne (les: Kyrkja med store eller liten «k») set kyrkjene sine eigne lover forbod mot slike ekteskap. Wikipediaartikkelen seier at «First and second cousin marriages were then banned at the Council of Agde in AD 506». (Eg lyt vedgå at eg trudde – og trur – at restriksjonane går heilt attende til dei fyrste kristne, trass i visse unnatak.) På 1100-talet var reglane endå strengare: «these proscriptions had been extended even to sixth cousin». I dag er det anten syskenbarn-ekteksap eller opptil trimenning-ekteskap som kyrkjene set forbod mot.

    Eg trur at forbodet mot «slekt-ekteskap» kann ha noko samanheng med Dåps-sakramentet. Ved Dåpen, til og med ved barnedåp, skal det etter dei eldste kyrkjeordningane vera ein fadder som går god for at den som skal døypast er ein person som er ekte overtydd om at han vil verta ein kristen. Difor kunne fadderen ikkje vera i (for nær) slekt med barnet – eit vitne/fadde skal jo som kjent vera uhilda.

    Me kann raskt slå fast at i dagens borgarlege norske samfunn/i Den norske kyrkja er det mykje synding imot dette – mange slektningar fær lov å vera fadrar. Litt på same måte som at det var i det borgarlege Noreg at slekt-ekteskap breidde seg ut på 1800-talet. (Jamfør det som vart sagt i ein annan kommentar her på sida!)

    Som eg sa ein annan stad på denne sida, so trur eg at dei vestlege restriksjonane (ved lov eller ved sed og skikk) på syskenbarnekteskap fyrst og fremst botnar i det som er/har vore kristen sed og skikk. Og berre i andre rekkje har det med vitskap/opplysning å gjera. Du kan gjerne kalla det for eit tilfelle av «Men kristendomen hadde rett» … ! 🙂

 46. berbermaroc Says:

  Du HAR misforstått. Det er snakk om søskenbarn, altså fettere og kusiner. Ikke bror og søster.

 47. line.78 Says:

  Vi driver dobbelmoral når vi på den ene siden skal følge barneloven på den ene siden og samtidig lukke øyne for at vi tillater søskenbarn å lage syke barn fordi de ikke «kjenner» noen andre de kan gifte seg med.

  • berbermaroc Says:

   Hvor mange andre grupper vil du nekte «å lage syke barn»? Eller eugenikken mindre et prinsipp og mere et vikarierende motiv?

 48. Trygve B. Says:

  Søskenekteskaper en SEKSUELL LEGNING som burde vært forbudt for lengst.

  • berbermaroc Says:

   Den var ny? Hvor mange ulike seksuelle legninger er vi oppe i nå? Begynner vel å nærme seg tosifret?

 49. Peter Says:

  Til muslimprosjektet:

  Takk for svar!
  Jeg forstår ikke helt hva du mener med at man trenger en utredning rundt dette. At søskenekteskap påfører barn, eller stor risiko, for sykdom, er jo godt nok dokumentert? Se innlegg over fra Snorre. Har du nen kommentar til denne statistikken? Det er jo ganske skremmende tall?

  Mvh Peter

  • berbermaroc Says:

   @Peter: jeg tror nok ikke det er noe tvil om at ekteskap mellom mellom nær slekt over flere generasjoner øker sjansene for misdannelser, ved at recessive gener akkumuleres.

   Spørsmålet er om problemet er stort nok til at det legitimerer et generelt lovforbud, som vil ramme mange flere enn de som er i risikogruppen, og om man kan finne mere målrettede tiltak som ikke i like stor grad uselektivt griper inn i privatpersoners frihet.

   Dette problemet vil løses med tid og kunnskap uten å ty til lovforbud.

  • muslimprosjektet Says:

   Peter: Kan stå inne for det Berbermaroc sier. Jeg er nok litt mer åpen enn det han er for forbud, men de prinsipielle spørsmålene han reiser kan jeg stille meg bak. Å forby en kulturell skikk er et drastisk inngrep i menneskers frihet, og en god regel er at man skal ha prøvd andre ting også før man gjør det. Men jeg er som sagt positiv til utredning, som er det samme Folkehelseinstituttet står for.

   (jeg har normalt ganske høy selvtillit, men jeg er ydmyk nok til å innse at jeg neppe kan mer om folkehelse-spørsmål enn Folkehelseinstituttet)

 50. Capercaillie Says:

  En aktuell link opp mot islam, kan faktisk være den troen man har på predestinasjon; altså at det som skjer, skjer fordi Allah ville det slik, og det er ingen ting man kan gjøre med det.

  I tillegg har man troen på at alle utfordringer eller vanskelige spørsmål er ‘en test’ i troen. Om foreldre får et sykt barn er det en test for foreldrene, og ikke barnet. Barnet sies det at da skal ‘få det lett’, altså ha enkel tilgang til himmelriket.

  Alt godt som skjer, skjer fordi Allah ville det slik, og alt vondt som skjer er på grunn av mennesklige feil. Dette er standard tankegang på mange områder. Bare tell forekomsten av insha’allah og masha’allah i dagligtalen….

  Allah er heller ikke bundet av begrensninger, og kan gjøre som han selv vil, står det i Koranen (da som kontrast til jødenens gud). Dette er med på å underbygge troen på årsak og virkning i vitenskaplig sammenheng, noe som selvsagt er litt ironisk tatt i betraktning av noen av de oppturene islamske premilleniale samfunn stod bak mhp medisin.

 51. Peter Says:

  Til berbernaroc og Olav:

  Hvem er dere?

  Hilsen Peter

  • berbermaroc Says:

   If I told you, I’d have to kill you. 😉

  • muslimprosjektet Says:

   Peter: Det er ikke så alt for vanskelig å finne ut hvem jeg er… Står på toppen av siden! (fullt navn: Olav Elgvin. Alder: 30. Sivilstatus: Far til to katter, ellers singel. Religion: Kristen).
   Noe mer du lurer på? 😉

   (jeg kjenner berbermaroc bak nicket. en legende i Oslos underverden. jeg sier ikke mer)

 52. Top Posts — WordPress.com Says:

  […] – Det var trygt å gifte seg med fetteren min Da jeg leste avisene til morgenkaffen i dag så jeg to ting som handlet om søskenbarnekteskap – et tema som blir […] […]

 53. maggen Says:

  Kjære berbermaroc! Du synes ikke det er litt tomme ord du kommer med. Skulle tro du uskyldiggjør dette for at du kansje er i samme situasjon selv:/ Kansje noen av dere skal tenke dere om før dere prater i vei, la heller meg prate om mitt barn som må lide for andre sine feil, idiotiske feil.. Å i gammledager viste de ikke bedre, men nå har vi kunskapen til å gjøre noe med det. Hvorfor er det synd i de som velger å gifte seg med sitt eget søskenbarn?? det er faktisk synd i barnet mitt som må leve med de voksnes feil hele livet, psykisk og fysisk:(((

  • berbermaroc Says:

   @maggen: At vi vet bedre idag er ikke nødvendigvis noen grunn til forbud. Vi vet f.eks. at alkohol resulterer i utrolig mange død, helseskader og kostnader for samfunnet. Likevel blir det ikke generelt forbudt. Hvorfor ikke?

 54. Silje Says:

  Tror nok det hadde vært greiere å opplyse enn å forby..

 55. Sasha Says:

  TIL VG:
  Ville bare informere om at det er lite smart å legge ut bilde av en INDISK brud når søskenbarnekteskap diskuteres. I India feires Raksha Bandhan en gang i året, der knyter søstre OG KUSINER et bånd rundt håndleddet til sine brødre OG FETTERE. Denne markeringen viser tydelig at kusiner og fettere blir sett på som SØSKEN i India, og dermed er det faktisk veldig sjeldent at søskenbarn i den ikke-muslimske indiske befolkningen gifter seg. Grunnen til at jeg ser at bruden på bildet er indisk er armbåndene hun har på seg. Disse kalles choorha, og brukes ikke av muslimer eller pakistanere. Bindien (det hun har på pannen) er også indisk. Synes det er dårlig gjort å indirekte gi feil informasjon om indere.

  • Geir Says:

   I realiteten er jo søskenbarnekteskap snarere et resultat av kastesystemet enn av islam. Og kastesystemet (selv om det på papiret er forbudt i begge land), det finnes både i India og Pakistan og stammer fra den gangen da de to var samme land og samme folk.

   Så helt irrelevant blir det nok ikke.

   • Sasha Says:

    Når du sier at søskenbarnekteskap er et resultat av kastesystemet så må du kanskje forklare hvordan? For jeg synes i hvertfall at argumentet ditt var helt irrelevant! Mange steder I India kan man ikke gifte seg med en fra samme landsby en gang. Get your facts right. But then again, denne diskusjonen er ikke om India. Slutt å feil-informere folk

  • muslimprosjektet Says:

   Takk for opplysninger, Sasha!
   Det er altså VG som har valgt både bilde og tittel på siden deres, ikke jeg. Hilsen bloggeier.

 56. Tove Says:

  Noen leger som mener at det er stigmatiserende med forbud mot søskenbarnekteskap ble nylig intervjuet i Morgenbladet. Her er et veldig godt svar til dem : http://morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110128/ODEBATT/701289989

  Jeg ser mange syke barn rundt omkring og blir veldig lei meg. Det er en mellomting mellom dødfødt og helt frisk! Og jeg tror at endel press på de norske fra familien i opprinnelseslandet blir borte dersom det blir forbudt. Og jeg tror at når barna vet at de selv må finne en ektefelle vil de rent generelt bli mer åpne for å bli kjent med potittene.

  Når det gjelder India: I Nepal (OK, ikke India) er det blant noen grupper vanlig å gifte seg med fars søsters barn, krysskusiner/fettere eller hva det nå heter. Jeg kjenner dessuten personlig en inder som er resultat av onkel gift med niese. Hun hadde en dødfødt bror. Det er vanlig blant noen brahminer i India. india er stort og har mange forskjellige skikker.

  Profeten Mohamed var gift med diverse damer, og én av disse var kusina hans. Derfra til at det er den foretrukne typen ekteskap er det nokså langt, og et sprang jeg ikke forstår. Kanskje det er i slekt med xvetodah – en rest av det?
  http://videnskab.dk/kultur-samfund/persere-giftede-sig-med-deres-modre
  Det ble forbudt av diverse herskere, men fortsatte likevel. Handler Ødipus egentlig om dette? Har det å gjøre med kasteidéer og at ingen andre var bra nok for kongefamilien/visse shamanfamilier kanskje? (Bare spekulerer litt – beklager digresjon)
  Også mange dyr unngår søsken (men ikke fettere).

  • muslimprosjektet Says:

   Dette var interessant, Tove!
   Å gifte seg med moren sin… når det gjelder incest slår visst de gamle perserne oss alle ned i støvlene.

   Og synes også Myklebust har gode argumenter i det innlegget.

 57. Tove Says:

  Forresten: Sarah og Abraham, visstnok «våre» stamforeldre, var halvsøsken.

 58. morten nilsen Says:

  I kristian den fjerdes lov var soeskenbarnekteskap regnet som blodskam\incest, og ble straffet med doeden. Det var kanskje aa gaa litt vel drastisk til verks, men at det boer forbys er det ingen tvil om. Doedfoedsler og annet er en ting, meget alvorlige handicap, hoerselsheminiger og annet er en veldig vanlig konsekvens. Ta deg en tur innom voldsloekka doevebarnehage og se hvor mange som er derf fordi far og mor er soeskenbarn. At du forteller en historie om noen som har det godt demonstrerer at idioter griper enhver sjanse til aa forhaerlige daarskap.

 59. Vidar Says:

  Hvem skal ta vare på, og betale for alle de enorme utgiftene det medfører å sette barn til verden med ulike handikapp, sykdommer osv.? Hvor skal dette ende?

  • berbermaroc Says:

   Hvem skal betale for alle de enorme utgiftene som resulterer fra alkoholforbruk? (De er i en helt annen prisklasse)

  • Thalgar Says:

   Volksgenosse, das ist auch dein Geld!

   Ein må aldri bruka økonomi som eit argument i slike samanhengar.

 60. Bombom Says:

  Ike jeg!

 61. kamran Says:

  Hei: om det stemmer at søskenbarns ektesakp er grunnen til fardligste og alvorligste sykdom.
  om noen kan bra matte, kan noe telle hvor mange funksjonshemmede og alvorlig syke finnes blant innvandrere og
  hvor mange blant norske?

  • Gift med fetter elsker han til døden Says:

   Bra svar.
   Hva med alle de norske barna som er funksjonshemmede er de også resultat av søskenbarnekteskap?
   Folk burde få lov til å gifte seg med den de vil.
   Politkere burde klare å hoste opp noe bedre enn dette for å hindre tvangsekteskap.

 62. Jalil Says:

  DNA teste invanderere for å hindre terror? seriøst? kan en politiker si noe sånt? kansje han har sett for mye sci-fi filmer..

 63. Synne Says:

  Det er rimelig uintelligent å dra frem positive ting ved søskenbarnekteskap for å veie opp for de negative når resultatene av de negative sier alt.

  • muslimprosjektet Says:

   Hm, Synne – jeg tror kanskje du har misforstått litt hva jeg har skrevet her. Jeg prøver ikke å argumentere FOR søskenbarnekteskap, men prøver å si at at folk som har inngått denne type ekteskap også bør møtes med respekt, og at det fine de har sammen bør anerkjennes.

   Hvis du leser det jeg har skrevet så er jeg faktisk åpen for å vurdere forbud.

 64. Synne Says:

  Det er forresten skremmende mange innvandrerbarn med nedsatt funksjonsevne, i snitt langt flere enn blant nordmenn, det ser man både i barnevernet, på skolene og ikke minst på spesialskolene. Innavl fører til fysiske og mentale avvik og det er ikke akkurat ønskelig for hverken menneskene det berører eller samfunnet!

 65. Synne Says:

  Dersom noen bevisst går inn for å innavle barn vel vitende om sjansene for fysiske og mentale avvik så burde de miste all rett til støtte fra samfunnet og måtte betale alt av leger, sykehus, trening etc av egen lomme. Dersom innvandrere i tillegg mistet barnetrygd og kontantstøtte så tenker jeg det hadde satt en effektiv stopper for de mange innvandrede babyfabrikkene om det ikke lenger var penger å tjene på å føde barn på det norske folks regning.

  • muslimprosjektet Says:

   Synne: Det forrige innlegget ditt sletta jeg. Sorry, men den tonen aksepterer jeg ikke her. De som har fulgt med på denne bloggen en stund vet at jeg aksepterer alle meninger, men at jeg ikke godtar personangrep. «Du må være innavla selv» osv hører ikke hjemme i sivilisert debatt.

  • berbermaroc Says:

   @Synne: vil du anvende det prinsippet på andre områder også? Alle som er «skyld» i egen eller annens skade mister alle rettigheter etter loven? Eller gjelder dette prinsippet bare «svartinger»?

  • muslimprosjektet Says:

   Synne, en kommentar til: Hvis du vil vite noe om innvandring og familier foreslår jeg at du leser denne rapporten fra FAFO:
   http://www.fafo.no/pub/rapp/20129/index.html

   Der vil du se at de som blir født her med innvandrerforeldre svært raskt nærmer seg det norske familiemønsteret, med tidspunkt for når man gifter seg, antall barn, osv.

 66. no name Says:

  mamma og pappa er søskenbarn, og desverre døde 4 av mine søsken da de var spedbarn.. han eldste levde til han var 6 mnd. dette er bevis på at søskenbarn ekteskap faktisk kan drepe mange liv…Heldigvis har jeg og mine søsken nå ikke funksjonnelle eller pyskiske problemer. men det verste har allerede skjedd..
  selv om ting var slik, lot foreldre mine likevel la søstra mi gifte seg med søskenbarnet sitt, (med egen vilje) å hun får ikke barn engang selv om hun har prøvd i 11 år..
  men likevel vil jeg bare si at INGEN norske kan skjønne denne kulturen. å gifte seg med søskenbarnet en helt vanlig tradisjon å det har ingenting med islam å gjøre. det står ik i koranen at man må/bør gifte seg med søskenbarn MEN at profeten gjorde d betyr SUNNET ; det vil si alt han gjorde kan vi muslimer også gjøre¨uten at det blir feil.
  er helt enig med innlegget om at det er trygt osv…
  men det finnes 6 milliard mennesker i denne kloden, hvorfor finne kjærligheten hos søskenbarnet når det gjenstår flere milliard mennesker i verden? 🙂
  er du klok nok når du velger partner vil uansett forholdet vare lenge og evig… trygghet kan man finne hos andre enn søskenbarn også:)

  • muslimprosjektet Says:

   Klokt innlegg dette, no name!
   Helt enig i det du skriver 🙂

   • no name Says:

    det er mye å diskuter innenfor dette tema. jeg er også enig med hele innlegget du har skrevet. mn noen ganger må man veie opp positive og negative ting og komme frem til en konklusjon. JA noen ganger blir det vellykket med søskenbarn ekteskap, men det kan faktisk ha sine store konskevenser..
    glem all som har med menneske kroppen, hva skjer dersom to søskenbarn plutselig vil skille seg? i vår kultur er d ik så lett akseptabelt. det som skjer går utover foreldrene som er søsken… har opplevd at folk blir uvenner med sine egne søsken fordi barna dem vil skille seg. hvis man blir trygg med et slikt ekteskap, så kan man faktisk også bli veldig utrygg og ensom/ulykkelig ved et slikt ekteskap dersom alt går galt….

   • muslimprosjektet Says:

    Hm, det var en ting jeg faktisk ikke har tenkt på. Godt poeng.
    Er du personlig tilhenger av et forbud? Virker nesten litt sånn? 🙂

   • no name Says:

    nei faktisk ikke 🙂
    jeg er ikke tilhenger av noe som helst.. men hadde du spurt meg om jeg ville giftet meg med fetteren min hvis han var kongen på riket, hadde jeg sagt nei. ikke fordi jeg synes det er ekkelt eller noe sånt, men mer fordi jeg tenker på hva som kan dukke opp i fremtiden.
    jeg mener folk bør velge hvem de skal gifte seg med ut i fra sin egen vilje. Men det fins sunn fornuft da 🙂
    men til syvende og sist så er det der med DNA greiene altfor overdrivende.

 67. norsk-muslim Says:

  HAr noen tenkt på dette: Det må da også bli forbudt å ha sex med søskenbarn? For mange nordmenn tenker jo ikke på ekteskap, og de har samleie med mange, før de finner den «rette». Da vil det si at barn blir jo født med «tilfeldig» samleie!
  Politikere er jo bare flinke til å gjøre forbudt alt som invandrere gjør.
  Jeg er redd om noen til år vil det bli forbudt for innvandrere å gifte seg i det hele tatt her i landet, eller drive med normale ting som andre mennesker gjør!

  • Geir Says:

   Det er mulig du ikke har hørt om det, men det finnes noe som heter prevensjon. Nordmenn som ikke føler seg helt klare for å få barn bruker det, dermed unngår man barn i hytt og pine utenfor ekteskap. Veldig praktisk.

  • norskgoy Says:

   Men de som driver med «mange samleier» bedriver ikke «mange samleier» med sine respektive fettere og kusiner.

   Kusine/fetter-ekteskap er ingenting annet enn å konsoldere en stammetankegang.

 68. Nothing but my thoughts Says:

  Jeg syns det er litt «morsomt» når det blir snakk om at denne formen for ekteskap er vanlig i andre religioner og kulturer. Ved tvangsekteskap har jeg forstått det som om de ofte ikke kjenner hverandre, men at også noen (som nevnt her) velger det selv nettopp fordi at de vet hva de får… Jeg kjenner nemlig et etnisk norsk ektepar som er søskenbarn, oppvokst sammen og både gift og fått barn nå i voksen alder. Det syns jeg er litt snålt, men det er vel nok et bevis på at man aldri vet hvem man ender opp med 🙂
  Jeg syns man må få frivillig gifte seg med hvem man vil t.o.m søskenbarn-leddet i familien så lenge det ikke blir innavl over flere generasjoner. Tvangsekteskap har jeg nulltolleranse for, men kjærligheten har i utgangspunktet ingen grenser (a)

 69. Rolfkake Says:

  Indignerte muslimer som ikke har lyst til å miste sjansen til å gifte seg med søskenbarna sine?

  Her er listen over årsaker til at et forbud er aktuelt:

  – Medisinsk uforsvarlig med innavl.
  – Kulturelt avskyelig med incest.
  – Elementer av tvang blir ofte brukt.
  – Misbruk av jentene finner ofte sted.
  – Negativ effekt på integreringen.

  Argumenter som blir brukt av muslimer for at det ikke kan forbys:

  – Vi blir lei oss.
  – Vi liker det ikke.
  – Det er vår religion så vi kan gjøre hva vi vil!
  – Det er vår kultur så vi kan gjøre hva vi vil!

  Et godt argument er personlig frihet, men dette er irrelevant så lenge dere har en uskyldig tredjepart inne i bildet, nemlig deres fremtidige barn. Ekteskap = barn, derfor kan dere ikke trumfe gjennom personlig frihet i denne diskusjonen.

  Sex med kusina deres derimot, er det ingen som kan stoppe deg fra å ha. Bare husk kondom!

  • muslimprosjektet Says:

   Rolf,
   jeg fjernet en setning i innlegget ditt – jeg godtar nemlig ingen negative personkarakteristikker på denne bloggen. Ellers er alle meninger ok.

   Forøvrig tror jeg med fordel du kan argumentere mot enkeltpersoner, og ikke mot alle muslimer som sådan («dere muslimer»). Muslimer er ofte innbyrdes uenige, blant annet har jo Abid Raja gitt støtte til dette forslaget. Og mange muslimer har i denne debatten fortalt om utfordringer de har opplevd med dette fenomenet i familien sin. Og noen ikke-muslimske nordmenn har uttrykt skepsis til forbud.

   Jeg, bloggeier, er heller ikke muslim, for the record. Så jeg synes vi kan prøve å unngå å argumentere langs linjene «vi nordmenn» / «dere muslimer», for det er ikke slik virkeligheten er.

   Ellers synes jeg det er kult at du slenger deg på debatten!

   • Rolfkake Says:

    Ja vel, så la meg da presisere at ingen relevante argumenter ennå er lagt frem for hvorfor det IKKE skal forbys, så derfor kreves det litt mer innsats enn hva som har blitt gjort hittil. Argumentene for forbud er mange og sterke, da er det rimelig å forvente at dersom man ikke kommer på noen skikkelige motargumenter at man føyer seg etter denne logiske konklusjonen av diskusjonen.

    Når det gjelder generaliserende uttrykk skal jeg gi deg rett i den, flåsete av meg. Men faktum er at dersom det ikke hadde vært for muslimsk innvandring ville neppe dette vært debattert her i landet. At enkelte ikke-muslimer synes at dette forbudet er helt irrelevant så lenge ikke de heller kommer med noen skikkelige argumenter. Dette med stigmatisering er et helt ugyldig argument.

   • berbermaroc Says:

    @Rolfkake: personlig frihet og selektiv anvendelse av forbud med argumentasjon ut fra helseskade er ikke gyldige argumenter?

    Du fremstiller det som at forbud er default-verdien, og at andre må argumentere for hvorfor man ikke skal ha forbud. Men det motsatte er tilfellet; det skal meget tungtveiende argumenter til for å forby noe. Jeg synes ikke selv helseskadeargumentet er gyldig all den stund det kun er gyldig for en meget snever gruppe, mens andre betydelig mere utbredt helseskadelige handlinger ikke forbys. Det smaker av moralsk fordømmelse i lovform og ikke logisk betingede valg.

 70. Amir Iqbal Says:

  Adam og eva sine unger giftet seg med hverandre og det fortsatte til tross for friske unger, jeg kjønner ikke hvordan det kan sies at søskenbarn ekteskap fører til missdannelser når menneskene var like friske som dem er idag.

  • muslimprosjektet Says:

   Amir: Det er en god del forskning på dette… Det er ganske stor enighet blant fagpersoner om at søskenbarnekteskap øker sjansen for misdannelser… på tross av Adam og Eva!

  • berbermaroc Says:

   Søskenbarn FØRER ikke misdannelser, men øker sjansene for dette. Sjansene øker minimalt med et tilfeldig enkeltstående søskenbarnekteskap (hvilket er grunn nok til å være mot forbud), med er betydelig større hvis inngifte blir tradisjon og skjer over flere generasjoner mellom nær slekt.

   Tilfeldige recessive mutasjoner som normalt ikke gir utslag vil da kunne konsenteres i de involverte slekter og føre til at sjansen for at et nytt barn får ett recessivt gen fra hver forelder, og dermed får en genetisk betinget sykdom eller defekt, blir mye større enn for den vanlige befolkning.

   Men andelen som er i sistnevnte gruppe er nok ganske liten, og minkende (med øket kunnskapsnivå og avvisning av skadelige kulturelle tradisjoner), slik at jeg mener det fremdeles ikke berettiget med lovinngrep. Spesielt når jeg mistenker at helseskade kun er et vikarierende argument. Hadde det vært et reelt og prinsipielt holdbart argument, ville det vært en rekke andre mere utbredte helseskadelige praksiser man burde forby først.

   • Rolfkake Says:

    Vikariende motiver ja berbermaroc, kan det være noen av de for hvorfor så mange muslimer er så sterkt i mot et forbud? For muslimer flest virker ikke å være så opptatt av personlig frihet i alle livets aspekter, kun når det gjelder å holde på alt av opprinnelseskultur og egen religion.

   • berbermaroc Says:

    Jeg er selv mot søskenbarnekteskap (som utstrakt kulturell praksis), men jeg vil ikke dermed gå til forbud av den grunn. Jeg ville ikke selv tenke på å gifte meg med en kusine, men vil ikke fordømme andre for å gjøre det, så lenge det skjer etter velinformert valg.

  • Rolfkake Says:

   Kanskje det kan ha noe med å gjøre at Adam og Eva var fiktive personer i et eventyr? I beste fall var de metaforer til menneskehetens opprinnelse, men aldri har det kun eksistert 2 mennesker på jorden.

   La meg spørre deg Amir Iqbal, hvorfor i all verden er du så opptatt av at praksisen med søskenbarnekteskap skal fortsette?

   • muslimprosjektet Says:

    Rolf, igjen: Redigert innlegget ditt og tatt bort personangrep. Jeg må deg respektere dette. Jeg vil ha en vennlig tone her på bloggen, og det er en policy jeg overholder 100%.

 71. marit78brevik Says:

  Jeg vil ikke dømme i noen retning for jeg er ikke genetiker og heller ikke moralist…. MEN!
  Moderne sex-liv og løssluppenhet har faktisk ført til komplikasjoner i det moderne Norge også!

  Jeg ser for meg et par (ja… det er et eksempel…) som var på byen en lørdagskveld og delte seng til søndag. det var det… helt til hun oppdaget hun var gravid. Hun lette byen rundt etter han mystiske hun hadde en natt med og da hun fant ham viste det seg at han var hennes halvbror og resultat av en en-natts-møte på 80-tallet en gang. de hadde aldri møttes pga mine-dine-våre-flerkullsbarn og manglende kommunikasjon mellom foreldrene.
  Turen til abortklinikken blir antageligvis temmelig kort for å s det sånn…

  Folk bør beholde sin kultur. jeg ville blitt en smule grinete hvis jeg kulle bo i f.eks Frankrike og ikke fått lov til å feire 17.mai eller lage Ribbe på julaften. (her nevnes forøvrig svinekjøttforbudet i enkelte religioner/kulturer).
  Jeg er FOR å gifte seg med noen en kjnner, jeg er FOR å skape et trygt forhold, Jeg er FOR å skape en stabil familie for sine barn men jeg er også FOR å utvise en viss mengde sunn fornuft.
  Men jeg er MOT for nære ekteskap hvor paret selv er presset.
  et slikt frivillig ekteskap burde kanskje blitt godkjent av en lege eller de burde teste DNA-et for risiko hvis de er nærmere enn firemenninger? Jeg har ikke løsningen men et sånnt system burde da også fungere for etniske Nordmenn… (JA.. jeg kjenner flere etniske NORSKE ektepar som er søskenbarn!)

  Jeg er også MOT spontane, egoistiske forhold, inngått basert på hva den enkelte vil ha. Jeg er MOT den vestlige egosentriske kulturen som kun fokuserer på individets vekst.

  Kan ikke alle bare bruke hodet littegrann?
  Hva om folk av alle kulturer begynte å se litt forbi sin egen nesetipp?
  det ER faktisk mulig å skape en hyggelig storfamilie hvor folk faktisk bryr seg om hverandre på andre nivåer enn det seksuelle.
  Prinsippet bak arrangerte ekteskap er å skape felleskap. det funker ikke alltid etter prinsippet men det er det som er hensikten…

  Det er faktisk fullt mulig å forvente litt mindre av kjærligheten enn hva vi i vesten gjør.
  Hva om man valgte noen for humor, snillhet og omsorg heller enn ut i fra puppestørrelse og bankkonto?
  Jeg vet om mange par som ikke burde vært sammen fordi de valgte med kjønnsorganene eller enn hodet! og når jeg har spurt om de var venner og likte hverandre har de smilt og sagt at de aldri har hatt så bra sex med noen andre…
  Høl i hodet!

  Søskenbarnekteskap bør begrenses, Uten tvil!
  Og innvandrere bør integreres og innse at enkelte skikker må ligge igjen i hjemlandet. Men Nordmenn bør også bli mer åpne for alternative livsstiler og ikke se på alt ikke-norsk som avvikende oppførsel….

 72. Ola Says:

  Du kjære Amir: du er ikke så rent lite rasistisk når du fordømmer nord og ned den vestlige kulturen? Hvem er det som skaper verdier i verden? Hvem styrer verden? Hvem utvikler verden? Hvem er demokratiske og dermed mest rettferdige? Hvem er det som er humane og ikke har middeladermetoder for å straffe mennesker?

  Jo det er oss i vesten!

  Oss som har skapt et samfunn som din slekt har søkt til fordi den er bedre enn den kulturen de kommer ifra! Det er vesten som har skapt et samfunn hvor du og alle andre gratis lærer å lese/skrive, og gir deg frihet til å skrive ha du vil på nettet., Diine fettere og kusiner med misdannnelser er det oss i vesten som må ta vare på og bruke våre penger på, fordi dine forfedres ukultur påfører oss utgifter fordi dere på død og liv må bedrive innavl – og i tillegg forlanger at det skal være sånn! Hvorfor flytter du ikke til en slik kultur du tydeligvis syns er så mye bedre enn denne du nå lever i?

  • Geir Says:

   Du er også like rasistisk som ham når du sier at vår kultur er bedre. Vi har alle styrker og svakheter, og det blir feil å rangere kulturer. Husk at vår kultur bedriver imperialistisk utbytting av verdens fattige, samt slipper ut mye mere CO2 pr. innbygger enn verden tåler, så vår kultur har også ulemper i forhold til andre. Og hvis det er sånn at det å være rik er et tegn på å være bedre enn andre, betyr det da også at en etnisk norsk innbygger i Holmenkollåsen er et bedre menneske enn en etnisk norsk innbygger på Romsås? Det går ikke an å rangere mennesker og kulturer på den måten. Alle er like gode!

  • Tove Says:

   «Oss»? Hold meg utenom dette miljøødeleggende overforbruket.

 73. Kristin Says:

  Det er jo ingen tvil om at muslimsk kultur har mange mørke skadelige elementer som vi hadde i Norge for 200 hundre år siden. Vi i Norge skjønte ikke helt hvor galt dette var den gang, men vi har utviklet oss og fått ny kunnskap. Vi får håpe den samme utviklingen skjer innen Islam – at det kommer religiøse reformer som er mer tilpasset det ennkelte menneskes frihet.

  • berbermaroc Says:

   Dette fenomenet har ingenting med Islam å gjøre. Det er rent kulturelt.

   • Nynorskingen Says:

    Koran gjev eksplisitt lov til å gifta seg med syskenbarn.
    http://wikiislam.net/wiki/Cousin_Marriage_in_Islam#Scripture

    Muhammed gifta seg med minst eitt syskenbarn.
    http://wikiislam.net/wiki/Cousin_Marriage_in_Islam#History

    Like eins trur eg at det restriksjonane mot syskenbarnekteskap i samfunn med dominerande kristen kultur, har meir samanheng med kristendomen (dvs kyrkjene sine reglar imot syskebarnekteskap) enn det har med vitskap og opplysning.

    Eg ser det slik: Kristendomen er her (tilfeldigvis, kunne ein gjerne sagt) meir i samsvar med vitskapen.

   • berbermaroc Says:

    Jeg har ikke sagt at Islam forbyr søskenbarnekteskap, men at tradisjonen ikke har noe med Islam å gjøre. Dvs, islam hverken oppfordrer til eller avviser det. At profeten giftet seg med en kusine beviser at det er tillatt islamsk sett. Men det indikerer ikke at det hverken er anbefalt. Profeten (fvmh) giftet seg også med både kristne og jøder, og med folk innenfor og utenfor stammen, uten at dette dermed betyr at noen av delene er eksplisitt anbefalt.

    Det lille vi har av anbefalinger er kilder som sier på generelt grunnlag at man skal gifte seg langveis fra, hvor det er noe uklart om dette stammer fra profeten (fvmh) selv eller en av de første kalifene. Man har også en historie om at kalifen Omar (ra) anbefalte en stamme som var preget av mye inngifte om å gifte seg fra andre stammer.

    Forøvrig er søskenbarnekteskap ikke eksplisitt nevnt i Koranen, men det er tillatt ved implikasjon, siden fetter og kusine ikke nevnes blant de relasjoner som ikke får gifte seg.

   • Rolfkake Says:

    Du fører et håpløst forsvar for islam her.

    Hvordan kan du påstå at fordi det finnes en anekdote om at en kalif sa til noen at de burde slutte med inngifting, så er dette et eksempel til etterfølgelse, men hvis den fantastiske Muhammed gjorde det motsatte så er det ikke nødvendigvis noe man bør gjøre.

    Dersom koranen ikke nevner giftemål med søskenbarn, betyr det:
    1) Denne kulturelle praksisen var så allminnelig at under utviklingen av islam var det utenkelig med et forbud mot dette.

    og

    2) Muslimer er nødt til å se til hadithene for «åndelig» veiledning.

    Dersom Mohammed giftet seg med et søskenbarn, vil det blant svært mange muslimer bli oppfattet som god skikk å følge hans eksempler. Selv om ikke nødvendigvis DU, som et enkelt individ, føler kallet til å gjøre nettopp dette, fordi det enkelt og greit ikke passer med dine verdier.

    Selvfølgelig vil mange familier legitimere denne typen ekteskap ved å referere til islam.

    Men egentlig er vi vel litt ved roten til problemet her, og det er at islam egentlig bare er en refleksjon av den etterhvert regjerende kulturen i midtøsten på 600-tallet.

    Og dette med at det kun er tillatt implisitt er en vits. At det i det hele tatt er en lang liste med ulovlige ekteskapsforbindelser, med unntak av de som passet inn i de kulturelle normene på denne tiden, er mer en understreking av at ekteskap med søskenbarn er tillatt av den mektige allah.

    Men alt dette med religion vs kultur er egentlig en avsporing. Dersom argumentene for et forbud holder, bør loven implementeres uavhengig av hvorvidt det er en religiøs eller kulturell praksis, eller begge. Motstanden mot dette forbudet viser at muslimer ønsker at dette skal være tillatt. Årsaken til dette er for meg ukjent, men at det har med personlig frihet å gjøre ser jeg på som svært usannsynlig – muslimer har ingen troverdighet i bruken av dette argumentet, selv om du personlig kanskje har det.

   • Nynorskingen Says:

    @berbermaroc Du skreiv: «Jeg har ikke sagt at Islam forbyr søskenbarnekteskap, men at tradisjonen ikke har noe med Islam å gjøre. Dvs, islam hverken oppfordrer til eller avviser det. At profeten giftet seg med en kusine beviser at det er tillatt islamsk sett. Men det indikerer ikke at det hverken er anbefalt. »

    Eg skjønar ikkje kva du legg i «anbefalt». Kan henda tenkjer du i forhold til det som er påstått om at det skal vera så «trygt» å gifta seg med eit syskenbarn? I så fall trur eg gjerne at du har rett i akkurat det – det verkar rimeleg at Islam ikkje har nokon tunge rettskjelder gjev ei slik anbefaling.

    Elles takk for oppklåring om at Koraen berre implisitt gjev løyve til syskenbarnekteskap. Ifylgje http://wikiislam.net ER det eksplisitt løyve, men den engelske koranutgåva som wikiislam siterer er litt u-uttydeleg for meg …

   • berbermaroc Says:

    @Rolfkake: profeten (fvmh) giftet seg også med folk utenfor sin egen stamme, med en kristen, og med en jøde. Hvorfor legger du ikke vekt på DET som ledende fremfor ett ekteskap med nær slekt, som i tillegg ble inngått FØR Islam?

    Folk må gjerne legitimere søskenbarnekteskap med Islam, med er beviselig feil hvis de mener at det er oppfordret. Det finnes ikke noe slikt bevis. Å si at det (i utgangspunktet) er tillatt islamsk sett, er derimot uproblematisk. De fleste som holder seg til en skikk med søskensbarnekteskap gjør det imidlertid av rent kulturelle grunner, og ikke fordi de er spesielt islamsk orienterte. Akkurat som kastesystemet ikke er islamsk, selv om det er utbredt.

    Og ja, jeg ønsker at søskenbarnekteskap skal være tillatt, fordi jeg ikke ser gode nok grunner til en generelt forbud. Hva er galt med det? Hvorfor er det plutselig blitt suspekt å ikke skynde seg å forby ting i hytt og vær?

 74. Pedro Says:

  Det er nok all innavlen som gjør at det fins så mye dumskap blant folk fra andre kulturer. Som ikke skjønner selvfølgeligheter basert på fakta fra forskning. Det er synd å si det men det er statistisk ikke usansynlig i en eller annen grad. Desverre.

  • berbermaroc Says:

   @Pedro: angående selvfølgeligheter fra forskning: det er hevet over enhver tvil at alkohol dreper utrolig mange mennesker hvert år. Som oppegående mann som lar deg drive av forskningens selvfølgeligheter, så tar du selvfølgelig konsekvensen av dette og går for et lovforbud sporentreks? I motsatt tilfelle er det nærliggende å spekulere i enten dumhet (antagelig ikke grunnet innavl, men dog) eller prinsippløshet.

  • norskgoy Says:

   Tja, dumskap finnes det sikkert også pga innavl. Men også storhet. Mange av de jødiske legendene fra forrige århundre som ga store bidrag til vitenskapen led av genetiske sykdommer som kommer fra….nettopp innavl over tid.

 75. Zamo Says:

  Veldig bra skrevet! er muslim selv, og vil først og fremst si at moren min og faren er kusine og fetter. ( her er jeg og mine 4 søsken, like friske som dere andre)

  Jeg husker i naturfag timen, da læreren kom klart og tydlig med at barna kan bli født »misfostra» hvis det er innalv. Men herregud, det er jo ikke sant i det hele tatt. Og hvis det hadde vært sant, så hadde det vært veldig liten sjanse. Det er jo like stor sjanse for alle barn og bli født uvel, som som det for barnet til »søskenbarnekteskap». Det er mye større sjanse for at barnet skal bli født uvel, når foreldre røyker, drikker eller går på andre slags rusmidler.

  Grunnen til at idiotiske frpn er imot dette, er bare pga at de tror dette har noe med islam å gjøre. Og hva er målet og hensikten til Frp’ere idag? jo de vil ha minst mulig med islam å gjøre. Dette har egentlig ikke noe med islam gjøre, det er kultur. Men tydeligvis har ikke Frp skjønt det ennå, streken mellom Religion og kultur.

  Til syvende og sist: Jeg skjønner ikke hvordan folk kan komme med at det blir misdannelser, hvis det er innalv.
  Læreren min sa at det er fordi vi trenger nytt blod, for å bli født frisk. Men det vil da ikke si at det blodet som er der allerede ikke er frisk nok (?)

  • berbermaroc Says:

   @Zamo: jeg er redd for at du ikke forstår genetikkens lover som driver sannsynligheten for misdannelser. For å gjenta meg selv: enkeltstående søskenbarnekteskap er ikke forbundet med vesentlig øket risiko, men risikoen øker dramatisk hvis det blir tradisjon som gjentar seg med generasjonene.

   • Cassanders Says:

    @Berbermaroc

    Det er mange måter dette kan fremstilles på. «Apologeter» vil gjerne vise til at prevalens av fødselsskader ved enkelt søskenbarnekteskap «bare» er 4-7% mot 3-4% i et «utavlet» ekteskap. Men denne overhyppigheten kan like gjerne beskrives som en 50% øking, og dette gir unektelig et helt annet inntrykk.

    Noe som heller ikke kommer frem i «totalstatistikken» er hvor avhengig sannsynligheten er av lidelsens skjeldenhet. Dess mer skjelden en lidelse er, dess mer vil den RELATIVE økte risikoen øke ved søskenbarnekteskap.
    Denne kunne kanskje være av interesse for deg? 🙂
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1288302/

    En kan selvfølgelig vise til at C.S.(søskenbarnekteskap) faktisk «luker ut» alvorlige lidelser knyttet til recessive gener (nettopp ved at sannsynligheten for at de skal uttrykkes blir høy).
    Men dette er en «positiv» effekt av consanguinitet «som kan ha nytteverdi» i samfunn hvor fertilieten og barnedødeligheten ellers er høy. Når barnedødeligheten synker blir forholdene endret.
    Og, disse kan hope seg opp når lidelsene ikke er dødelige eller fører til sterilitet.

    En av de nokså forutsigbare følgene er betydelig merbelastning for familien og samfunnet, fordi lidelser som i opprinnelseslandet ville endt med død, i et land med velutbygget helsevesen heller vil føre til livslangt pleiebehov.

    Det er prisverdig at du erkjenner at problemene forsterkes i samfunn hvor søskenbarnekteskap har vært praktisert i flere generasjoner. Dette medfører jo at grad av slektskap vanligvis blir høyere enn de direkte «blod-linjene» tilsier.

    De som vil ha en popularisert men grundig gjennomgang kan ta en titt her http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/2010/08/the-individual-social-risks-of-cousin-marriage/

    Det er åpenbart problematiske relgiøse sider ved saken. Enkelte hinduer-retninger praktiserer også C.S., men har sannsynligvis ikke religiøse kildeskrifter som angir at dette er gudegitt sanksjonert av en (all)vis og (all) god gud (som skaper og opprettholder).

    Ekstra tåpelig blir da flommen av islamske «scholars» og nettsteder som leverer «det glade budskap» om koranens «vitenskapelighet» og «vitenskapelige mirakler».

    Altså en koran diktert (via Jibreel) av en «skaper» som ikke kan såpass genetikk at han vet at f.eks doble søskenbanekteskap er like incestuøst som halvsøskenekteskap!
    tsk tsk

    Cassanders
    In Cod we trust

  • Nynorskingen Says:

   Fleire statar i den persiske golfen meiner visst likevel at det er eit problem:

   «All states in the Persian Gulf currently require advance genetic screening for all prospective married couples. Qatar was the last Gulf nation to institute mandatory screening in 2009, mainly to warn related couples who are planning marriage about any genetic risks they may face. The current rate of cousin marriage there is 54%, an increase of 12–18% over the previous generation.[87] A report by the Dubai-based Centre for Arab Genomic Studies (CAGS) in September 2009 found that Arabs have one of the world’s highest rates of genetic disorders, nearly two-thirds of which are linked to consanguinity. Research from CAGS and others suggests consanguinity is declining in Lebanon and Egypt and among Palestinians, but is increasing in Morocco, Mauritania and Sudan.»
   http://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage#Middle_East_2

   • berbermaroc Says:

    Tester og informasjonskampanjer er bare bra. Det er viktig at de som er i faresonen får den informasjonen de trenger for et informert valg.

 76. kamran Says:

  Hei ola hvem sa til deg at du eller vestren som passer på oss fanka vi bor har og jobber og betaler samme skat som deg . åssen du kan sir det at du eller like som deg passer på oss det er pakistanere som bygdeopp norge i 60 talet sammen med dere. det er invandrere som larte dere åssen mann spiser ikke bare fisk og potet det er invandrer som ga dere abid raja og maruhk khan og mange mange diktig personer som hjelper med å utvikle samfunnet

  • muslimprosjektet Says:

   Kamran, jeg lurer på om du har misforstått hva jeg driver med her? Jeg prøver ikke å «passe på» noen.

   Og jeg er helt enig i at innvandringen har brakt mange ressurspersoner hit, og utvidet det kulinariske tilbudet i Norge, mm;)

 77. kamran Says:

  Kristin du må utførske først for å si noe om religion. ingen av religion som skader mennskilghet. det er vi mennsker som sakder hverandre.
  Det er ikke noe mørke side av islam, men det er mange som presenter feil bildet av islam og mange som deg stoler på den uten og se fakta.

 78. maggen Says:

  Det er ingen mørk side av islam— har stor tro på at det er en mørk side bak alle religioner:p Ønska bare at mennesket kunne lære sunn fornuft og forskellen på rett og galt, daaa…..

  • maggen Says:

   Bruker faktisk en del av dette når jeg oppdrar barna mine ;))) utrooolig, men det funker !!!!!!!!!!!!!!!

 79. Moskus Says:

  «Men etter hvert som jeg ble kjent med dem forstod jeg at dette bildet ikke stemte. Barna var helt friske og velfungerende, for det første.»

  «Barna var helt friske og velfungerende»? Du har åpenbart en mangelfull forståelse av genetikk. Problemet her er at når søskenbarn-ekteskap gjentas generasjon etter generasjon (innavl), fører det til en opphopning av «syke» gener (eg. recessive gener). Dersom det bare skjer en gang iblant, er det ikke noe problem (altså, en gang i blant «ned gjennom generasjonene»). Men når det gjentas konsekvent får man det samme problemet som hos truede dyrearter. Man antar at for at en populasjon pattedyr skal holde seg friske og unngå degenerasjon p.g.a. innavl (over tid), må gruppen inneholde minimum 500 individer. Så kan du bare gjøre matten sjøl: Når søskenbarn-ekteskap er normen, vil genene holde seg innenfor en mye, mye mindre gruppe enn 500 individer (med mindre hvert par får noe sånt som 25 barn eller noe sånt, da ;o).
  Her er noen av (de langsiktige) effektene ved konsekvent innavl:
  – høy barnedødelighet
  – lav fødselsvekt og langsom vekst
  – opphopning av genetisk betingede sykdommer av alle slag: hjertesykdom, hemophilia (bløder-sykdom), muskel-og skjelett-lidelser, enkelte typer kreft, og ikke minst:
  – MENTALE lidelser: Alle mulige former for psykiske lidelser, fra mindre alvorlige (som depresjon) til tunge, invalidiserende lidelser, som schizofreni.

  At barn utsettes for å bli født med dette, bare p.g.a. vår «forståelse for andre kulturer», er en jævla skam. Forby søskenbarn-ekteskap NÅ!

  • muslimprosjektet Says:

   Moskus,
   må innrømme at jeg ikke helt forstår hva du sikter til med den kommentaren…?

   Det jeg refererer til her var min forestillingen om at så godt som ALLE barn av søskenbarnekteskap ville ha problemer og være deformerte. Det stemmer ikke, og det virker det som vi er enige om.

   Det du skriver om genetikk og recessive gener er helt riktig, enig i alt det. Jeg skriver jo også i innlegget at det er godt dokumentert at søskenbarnekteskap øker sjansene for misdannelser osv. Så jeg skjønner ikke helt hva du mener at jeg ikke forstår.

 80. Jan Henrik Says:

  Utrolig at noen faktisk vil lage innavl, eller iallefall ta sjangsen på det. Egoistiskt og stygt ovenfor barnet, spør du meg. Får barn i barnehage eller skole den infoen, er man garanteret ett mobbeoffer for livet, enten skade eller ikke.

 81. Hufsa Says:

  Dette er jo et fint eksempel egentlig:) Ser ikke noe galt i ekteskap mellom søskenbarn(så lenge det ikke er tvang selvsagt, men det gjelder uansett). Besteforeldrene mine var nå søskenbarn. Ikke noe problem:) Litt rart at min mor og hennes bror er både søsken og tremenninger menXD

  • Cassanders Says:

   Som flere har vært inne på: Statistikken for overhyppighet av fødselsskader ved ENKELTSTÅENDE søskenbarnekteskap er ikke spesielt avskrekkende. Forekomst øker fra omtrent 2-4% i en utavlet normalbefolkning til 3-7% i et»innavlet» enkeltstående søskenbarnekteskap. Men som du ser kan det likevel være snakk om en DOBLING av risiko.

   Men slektskap i klanerog populasjoner med søkenbarnekteskap som innarbeidet tradisjon er atskillig nærmere enn den direkte «blodslinjen» skulle tilsi. Sagt på en annen måte: en fetter og kusiner er «mer i slekt» enn fetter og kusine.

   Hvis f.eks partene er søskenbarn på BEGGE sider er graden av innavl lik halvsøsken. Synes du det også er «kult»?

   (Det gis ikke noe råd mot dette i koranen. Fetter og kusine-ekteskap er halal (tillatt)).

   Cassanders
   In Cod we trust

 82. maggen Says:

  Ikke alle blir skadelidende av innavel, men en stor prosent blir det.

  • maggen Says:

   Å du som sier at du ikke ser noe galt i søskenbarnekteskap, har tydeligvis blitt oppdratt under den tro at det er greit. å vært så heldig at barna er blitt født friske…..

 83. kamran Says:

  jeg synes å gjøre forbudt er dumt fordi alle de som gifter seg med søskenbarneet for ikke syke barn.
  jeg synes det er lite tall som har noen problemer i gener eller i ærve.
  jeg synes god opplysning er en god løsning ikke forbudt
  Dette sporsmål er tillknittet til innvandrer derfor politikere gjøre den forbudt.
  om hadde den om hvite norske sikkert skulle de diskutere og opplyse først
  Jeg snakker ikke om diskremnering , jeg sier fakta

  • Spaceman Spiff Says:

   Alvorlig talt… Hva er det egentlig du prøver å si her?

   En kommafeil eller noe slikt hadde ikke vært noe problem, men dette her forstår jeg rett og slett ikke med veldig mye godvilje engang!

   • Aisha Says:

    La meg proeve aa «oversette»:

    _____________________________
    Jeg syns det er dumt a forby soeskenbarnekteskap fordi det ikke alle som faar syke barn.

    Jeg tror det er et mindretall (av barna) som har problemer i sine gener og (biologisk) arv. (Altsaa at det ikke er saa mange som blir foedt med sykdom relatert til «innavl».)

    God opplysning om dette temaet (altsa opplysning om de medisinske «skadene av innavl») er en god loesning, men forbud er ikke en god loesning.

    Dette med innavl er tilknyttet innvandrere, der er derfor politikere aa sette ned et forbud. (Kamran mener altsaa at det aa forby soeskenbarnekteskap er paa sett og vis rasistisk fordi) om dette hadde gjeldt hvite nordmenn, saa hadde sikkert politikerne diskutert dette noeye og forest begynt med opplysning om temaet. (Mens naar det gjelder innvandrere skal man gaa rett til forbud, uten diskusjon eller aa vurdere aa opplyse mennesker om dette).

    Jeg snakker ikke om diskriminering, jeg sier fakta.
    _______________________

    Jeg tar ikke noens side i saken, men tenkte bare aa hjelpe til litt siden du ikke forstod det han sa.

   • Cassanders Says:

    Spiff, jeg synes din kommentar var unødvendig.

    Norsk er et idiomatisk og vanskelig språk å lære. Kamran har min respekt for sitt forsøk på å uttrykke sin mening på norsk.
    Aisha gjengir meningen greit, og det var ikke spesielt vanskelig å tolke.
    Men dette kan for øvrig være en grei anledning til å presisere bruken av ordet *respekt* (på norsk).
    Respekt har minst to betydninger: respektere i betydning tolerere. Dette er den typen «respekt» som majoriteten bør ha for minoriteten ( men NB: innenfor visse grenser, det er ikke selvsagt at ALT skal tolereres).

    Den andre betydningen av respekt er beundring / bifall. Dette er den typen «respekt» som enkelte grupper krever. Kriminelle nettverk gjør dette ved hjelp av (basert på) makt, frykt og flashing med rikdom.
    Religioner gjør det fordi deres selvforståelse tilsier at de forvalter «sannheten» og moralsk overlegenhet.
    Det kan ikke underslås at islam «utmerker» seg negativt i så måte.

    Så tilbake til tema:

    Jeg respekterer (bifaller) Kamrans forsøk på å ytre seg. Jeg respekterer (bifaller) ikke innholdet av det han formidler, men respekterer (tolererer) at han har har disse meningene, fordi jeg ikke tror han har tilstrekkelig kunnskap til å vurdere de medisinske konsekvensene.

    Signaturen Berbermaroc er en annen skål. Han har åpenbart den nødvendige kunnskapen til å vurdere saken, men velger bort rasjonelle og effektive tiltak. Hvorvidt det er av religiøse, kulturelle eller politiske grunner har jeg ingen formening om.
    Men hans valg får altså null respekt av meg (jeg tror neppe det tar nattesøvnen hans :-)). Men hans tilnærming minner en del om katolske biskopers holdninger til AIDS og kondomer.

    Cassanders
    In Cod we trust

    han/hun har derimot ikke

   • Aisha Says:

    Enig med deg, Cassanders.

   • berbermaroc Says:

    @Cassanders:

    Du får det til å virke som at denne saken kun har ett relevant aspekt – det medisinske – og at hvis man anerkjenner og forstår de medinsike bevis, så er det bare en mulig konklusjon. Dette er ikke tilfellet.

    Grunnen til at jeg anerkjenner de medisinske fakta men likevel ikke er for et generelt forbud er fordi det også er andre hensyn som jeg mener er mere tungtveiende. Det åpenbare hensyn er at staten ikke skal blande seg inn i og avgrense hvem folk kan gifte seg med uten meget tungtveiende grunner. Den personlige frihet er ellers noe som nordmenn vektlegger veldig mye…..når det passer dem, vel og merke.

    Hvis det virkelig var slik at den rette løsningen for denne problemstillingen var så åpenbar som du og enkelte andre later som, og at kun medisinske hensyn skal telle, så skulle man tro at alle andre vel utviklede land for lengst hadde nedlagt forbud. Ser vi på den vestlige verden, er det imidlertid de færreste land som har forbud, og de som har det, har i liten grad innført det nylig.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage

    Nå mener jeg ikke at man automatisk skal følge majoriteten i alt, men det overnevnte kan kanskje være en ide om at saken ikke er fullt så ensidig som du skisserer. Det er ingen grunn til å ty til forbud før man har prøvd andre mindre frihetsberøvende tiltak.

   • Cassanders Says:

    Dette er et svar til berbermaroc(26/2:17:20), jeg får dessverre ikke trådingen til å fungere lenger.

    Det er selvfølgelig flere kryssende og til dels motstridende hensyn/ interesser. Men alle kan ikke ivaretas samtidig. Jeg ser at du tar til orde for «proaktive tiltak» (så jeg kritiserer deg ikke for det påfølgende) men det er åpenbart andre aktører i denne debbatten som ikke ser ut til å forstå at :»det å ikke gjøre noe», også er en handling med moralske implikasjoner.

    Du har gjennom flere innlegg brukt «tu quoque» argument, bl.a. ved å henvise til risiki ved svangerskap for kvinner 40+ og inntak av alkohol i svangerskapet. Tu quoque er ikke «et argument» for at en posisjon er rett eller feil, men et argument som angriper konsistensen til motparten. I så måte er din bruk mer relevant enn «dusinvaredemagogenes», jeg ser at du stort sett har brukt argumentet for å vise til mangel på konsekvens hos lovgiver (hvis SBE forbys).

    Det kan bemerkes at det neppe finnes noe land
    hvor absolutt alle hensyn er ivaretatt ved alle lover, og Norge er selvfølgelig ikke noe unntak.

    Min holdning er likevel det som på politikerspeak heter «etter en helhetsvurdering…» og på «sciencespeak» heter «..the balance of evidence.»
    Du anfører som et hovedargument:
    ————————————————beginquote

    Det åpenbare hensyn er at staten ikke skal blande seg inn i og avgrense hvem folk kan gifte seg med uten meget tungtveiende grunner.

    ————————————————-endquote

    Det er mulig du har dette som et prinsippielt standpunkt, men faktum er at staten allerede (og med god grunn) nettopp setter en rekke skranker som i prinsippet avgrenser det personlige frie valg i familiesammenheng.
    Seksuell lavalder er ett (særdeles) aktuelt tema, lover mot bigami ett annet.

    Men kjernepunktet er altså om sedvanen (og om du unnskylder: den kulturelle og religiøse finfølelsen) skal veie tyngre enn de helsemessige konsekvensene av en en tradisjon med klart identifiserte negative medisinske konsekvenser.
    Både de kulturelle, de historiske OG de biologiske forutsetningene er anderledes i Norge enn i mange av landene immigrantene kommer fra.

    Jeg mener du gjør både minoritets- og majoritetsbefolkningen «en bjørnetjeneste» (for å bli idiomatisk igjen:-)) ved å forsinke prosesser som likevel vil og bør bli gjennomført.

    De «emosjonelle» lidelsene ved å bli «tvunget» til å følge Norges lovgiving er i min bok mindre enn de fysiske og psykiske lidelsene som helt forutsigbart blir resultatet av en forlenget praksis med søkenbarnekteskap fra områder hvor dette har vært utbredt.

    Cassanders
    In Cod we trust

   • berbermaroc Says:

    @Cassanders:

    Fra din fremstilling ser det ikke ut som at det er vesentlige prinsipielle forskjeller i våre vurderinger av de relevante hensyn. Vi skiller oss i vektingen av de ulike hensyn, som er et tolkningsspørsmål, og hvor vi må akseptere at det er mulig å komme fram til ulike konklusjoner. For å benytte en analogi fra amerikansk rettsdrama: min sak kan ikke avvises ”as a matter of law”, men få lov til å prosederes foran juryen.

    Jeg har forøvrig ikke prosedert på hverken ”emosjonell skade” eller sedvane. Jeg har allerede sagt at staten KAN sette begrensninger på den personlige frihet til å velge ektefelle NÅR det er tilstrekkelig vektige grunner til dette. Dette betyr i klartekst at den antatte skade ved å ikke handle må vurderes å være større enn den skade som vil voldes på friheten til de som rammes av et lovbrudd uten å være i den risikogruppen som er forbudslovens presumptive mål. Et lovforbud med masse collateral damage og liten nytte er ikke fornuftig.

 84. Moki Says:

  Det er jo innavlsproblematikken som er årsak til at myndighetene vil forby søskenbarnekteskap. Hensynet til de ennå ufødte barna. Og med en akseptert kultur for å gifte seg med slektninger, også lenger ut i slekta enn mellom søskenbarn (tremenninger, firmenninger), akkumulerer innavlen seg raskt. Jeg har jobbet mye med denne tematikken for husdyravl. Det er veldig mange problemer som udiskutabelt henger sammen med innavl. Ikke bare de tydelige, målbare sykdomstilfellene som tas frem i denne debatten. Men også generelt dårligere helse, lavere fruktbarhet, disponering for mentale problemer. Ting som ikke synes direkte, men som vil være et problem for dem som blir født med det.

  Jeg tror familieekteskap hadde mye av sin opprinnelse i å bevare materielle verdier innen familien. Det var nok viktig og nødvendig i sin tid. Nå er det ikke slik lenger, og jeg synes en såpass genetisk risikabel praksis bør få dø ut i et moderne samfunn.

  • Aisha Says:

   Jeg tror virkelig ikke det er innavlsproblematikken som er grunnen. Hvis det er saa viktig aa redusere risikoen for barn som er foedt med skader, tror jeg man foerst og fremst maa ta tak i de som royeker, drikker og er uforsiktige naar de er gravide. Naar man inntar alkohol og royeker imens man er gravid, skades barnet direkte whereas innavl skaper skade over lengere tid.

   Dessuten, som Abid Raja sier, saa vil tremenningene staa i koe dersom soeskenbarnekteskap forbys. Saa igjen, jeg tror ikke det er innavlsproblematikken som er i fokus…. det som ligger bak dette forslaget er rett og slett at flere innvandrere fra ikke-vestlige land, spesielt Pakistan, ikke er oensket her i Norge. Saa enkelt er det.

   • norskgoy Says:

    Hva du tror har lite å si. Det er vitenskaplig at innavl, er en fare. Fare for å konsolidere gener som til syvende og sist vil knekke slekten. I større samenheng, samfunn.

    Alkohol og røyk tar knekken på det ene individet, som forsåvidt er tragisk nok. Innavl vil gjøre skade i generasjoner, og i de ekstreme tilfellene aldri bli bra igjen.

    At det hopper på mennesker som forakter pakistanere, selvsagt. Som det hopper på islamister på under revolusjonene i MØ for tiden. Opportunister er de iallefall, den værste folketypen som finnes.

   • Spaceman Spiff Says:

    Genetisk utarming vil kunne henge med i generasjoner. Et barn som er et resultat av innavl vil ha en økte risiko for en del problemer, men værre blir det om dette forsterkes gjennom videre innavl.

  • Aisha Says:

   btw Moki, don’t get me wrong. Jeg er enig i det du sier om at innavlen burde faa doe ut naa til dags. Det er ett av minse store oensker i livet, at denne ukulturen forsvinner. Som en insider kan jeg bekrefte at ekteskap innenfor familien virkelig er en uting i Vesten idag. Jeg fortaar hvorfor folk gjoer det i opprinnelseslandet, for der sitter de fast i en ond sirkel. Men de som har kommet hit burde fortsaa at disse utradisjonene ikke trenger aa fortsette. Jeg har sett saa mye ondskap from the inside pga disse familieekteskapene. Broedre og soestre blir hverandres verste fiender pga dette.

   Barn som blir foedt med problemer pga innavl er ikke paa langt naer like forferdelig som alle de psykiske lidelsene familieekteskap medfoerer.

   Jeg er uenig med Olav i at det finnes positive aspekter ved ekteskap innenfor familien… Dersom man finner noen som lever lykkelig i soeskenbarnekteskap, saa er det unntak fra regelen for aa si det mildt.

   Jeg stoetter forbud mot soeskenbarnekteskap fordi:
   1. Det vil hjelpe til med aa fjerne ukulturen og alle dens forferdeligheter.
   2. Man forsikrer seg mot innavl.

   Men til syvende og sist maa jeg nevne at jeg begynner aa tvile. Foerst og fremst fordi et slikt forbud griper inn og regulerer individets frihet paa et veldig grunnleggende niva. For de fleste av oss vil ikke et slikt forbud spille noen rolle, men hva med de som faktisk veldig gjerne oensker aa gifte seg med sin fetter eller kusine?

   For det andre: Dersom en slik lov blir vedtatt, kommer den ikke da til aa «ramme» etniske nordmenn som vil gifte seg innenfor familien?

   For det tredje: som jeg sa istad – hvis dette lovforslaget hadde vaert et resultat av at man er bekymret for misdannelsene innavl kan foere til, hvorfor er man ikke like bekymret for folk som direkte skader det ufoedte barnet ved drikking og royeking? Tyder ikke dette paa at man paa sett og vis er ute etter aa redusere antallet innvandrere?

   • Moki Says:

    Hei, så plutselig at du hadde sendt to svar til meg. Det er selvsagt irrelevant om man er etnisk nordmann eller innvandrer. Ingen bør gifte seg innad i familien. Heller ikke med tre-, fire- eller femmenninger! Jeg håper jo at det er mulig å oppnå mer kunnskap om dette i innvandrermiljøer gjennom opplysning, slik at disse slektsekteskapene blir mer uvanlige. Det er jo egentlig å undergrave sin egen slekt.

    De andre aspektene ved familieekteskap som du tar opp er også viktige. Jeg kan tenke meg at det lett blir et «klamt» og vanskelig miljø i familier med mange nære slektsbånd. Men det er jo en litt annen problemstilling.

    Selvsagt er alkohol og røyk svært skadelig for foster, og det må jobbes (og jobbes) hardt for å redusere dette hos gravide. Men det må jo være mulig å jobbe med ulike problemstillinger samtidig. Det kan jo ikke være slik at fordi fostre er truet av andre farer, skal vi ikke ta tak i dette? Jeg er generelt imot lover tredd ned over hodene på folk, og i stor grad for kunnskap og den frie vilje. Men jeg tror at det kan være på sin plass i denne saken, siden det stadig kommer nye innvandrere til Norge som har lite kunnskap om genetikk, og er svært tradisjonsbundne. En blir liksom aldri kvitt problemet gjennom holdningskampanjer på den måten. I Norge var jo ekteskap innen slekten vanlig for noen generasjoner siden, men har «forsvunnet» ved generell kunnskapsvekst. Det vil vel skje i gjeldende asiatiske land etterhvert – men er avhengig av hvor raskt utviklingen i landene går. (Som igjen er avhengig av fred, sosial utjevning og stabilitet). Barn som blir født i Norge i dag bør ihvertfall få slippe dette risikomomentet…

 85. kamran Says:

  Hei:Moki. jeg er ikke enig med deg det hele tatt fordi de problemene du har nevnt er liger hos dem også som gifter ikke seg med søskenbarn.
  Det kan jeg si at moderne smfunn eller modernisering sier ikke miste sitt famile verdi eller seg selv
  Moderne samfunn byter løse problemer ikke fobudt

 86. maggen Says:

  Ro, ro, ro, ro, ro, ????? Vær nå grei å se sannheten i hvitøye.. Det er ikke rasistisk å lovpålegge utlendinger søskenbarnekteskap. vi nordmenn vet godt at dette ikke er godtatt, mens utlendinger praktiserer dette som det er den største selvfølgelihet. Har de siste tiår vært tabu hær, også fordi vi er mer opplyst, ha……

  • Aisha Says:

   Hvorfor skal man lovpaalegge bare utlendinger? Det er ikke alle innvandrere som driver med ekteskap innenfor familien. Det vil vaere rasistisk paa lang sikt… hvis man skal forby dette for innvandrere, hvorfor ikke forby det for etniske nordmenn som oensker aa gifte seg med sin kusine eller fetter?

   Er det ikke rasisme at en lov bare skal gjelde en bestemt gruppe? Og i denne sammenhengen har denne «bestemte gruppen» VELDIG mye med rase aa gjoere.

 87. Nadja Says:

  Ikke noe å dislutere her.Klart sånnt svineriet bør forbys.Tenk å knulle sin egen cousine!ASJ!
  Nesten det samme som å ligge med eget far.

  • Thalgar Says:

   Kong Olav var ein gris tydelegvis.

   • Rolfkake Says:

    Selvfølgelig skal Kong Olav og de europeiske kongehusene gjennom tidene vurderes på lik linje med dagens sympatisører av søskenbarn-ekteskap. Selvfølgelig.

    De som måtte komme med forsvar av Kong Olav, men likevel være for et forbud mot søskenbarn-ekteskap er intet annet enn hyklere.

   • Sten Norlander Says:

    Kong Olav giftet seg med sin kusine i 1929. Det er ikke særlig relevant i dag.

 88. Sten Norlander Says:

  Olav. Problemet her er at du setter stoltheten og æren til de som i dag er gift med sine fettere og kusiner, du bruker ordet «stigmatisering», høyere enn hensynet til barna som fødes med skader.

  Hva er viktigst for deg? Æren til de som i dag er gift med søskenbarn, eller de ufødte barna.

  • muslimprosjektet Says:

   Sten, har jeg sagt at søskenbarnekteskap er uproblematisk? Nei. Har jeg sagt at jeg er åpen for forbud? Ja. Poenget mitt er at man kan omtale dem som lever i søskenbarnekteskap med respekt. Og man trenger ikke demonisere dette, selv om man er kritisk til utbredelsen.

  • RB Says:

   Hvorfor?
   Gi meg en god grunn for at vi skal respektere de som inngår søskenbarnekteskap eller mener at det er ok?

   Fordi en gammel bok ikke direkte sier at det ikke bør skje?
   Fordi det er en skikk (uskikk)?
   Fordi vi skal være høflige?

   Det finnes folk i USA (og sikkert her også) som bruker bibelen og hvite kapper for å fremme sin sak. Skal jeg respektere de også av de samme grunnene?

   I think not!

   • berbermaroc Says:

    Du trenger ikke respektere noen hvis du ikke vil. Men ikke bli overrasket om du ikke får noen respekt tilbake.

   • Nadine Says:

    Flott sagt bebermaroc!

   • RB Says:

    Dere er jammen merkelige. Hva i alle dager er flott sagt med det? Jeg sier at jeg ikke respekterer de som driver med noe som vi her i Norge mener er forkastelig og dermed respekterer jeg ikke alle?

    Dere ber om respekt, men hvem er det som ikke respekterer mine valg og mine handlinger?

    Jeg er jo en troløs, kuffar, vantro….
    Jeg har ikke slike ord på dere. Vil det si at jeg har mere eller mindre respekt?

    Nei, akkurat deg Berb, har jeg ikke mye til overs for, men jeg respekterer deg og din tro. Du må få tro hva du vil. Men jeg må også kunne mene noe om denne troen uten å få slike respektløse kommentarer!

   • berbermaroc Says:

    You’re ranting, RB! 😛

   • RB Says:

    Gud hjelpe så kuuuul du er, som kan engelsk og greier 🙂
    Bedre argument finnes ikke, så selvsagt gir jeg meg hen…

   • berbermaroc Says:

    Det skal en stor mann til for å forstå når han er slått. Ikke så stor som han som har slått ham, selvfølgelig, men dog….:P

 89. Spaceman Spiff Says:

  «Barna var helt friske og velfungerende, for det første. »

  Hvordan veit du dette, Olav?
  Dette stikker litt dypere enn om de bare halter avgårde eller har andre synlige skavanker. Det kan f.eks manifestere seg i form av noe redusert intellektuell kapasitet. Jeg sier ikke at det alltid er slik, men det er helt på det reine at ekteskap med tilhørende barn med noen man er i slekt i er problematisk fra et medisinsk ståsted. Å si noe annet er bare atter et forsøk fra din side på å forherlige disse muslimske uskikkene.

  • muslimprosjektet Says:

   Spiff, du kan ikke ha lest det jeg skrev så nøye…;)
   «Det er godt dokumentert at søskenbarnekteskap statistisk øker sjansen for dødfødsler og misdannelser», skrev jeg – fordi det er dette folkehelseinstituttet selv trekker fram. Jeg er fullt på det rene med at søskenbarnekteskap ikke er heldig medisinsk, selv om det – som Berbermaroc trekker fram – blir mer og mer problematisk jo flere som driver med det i en slekt og jo flere ledd det skjer i.

 90. Binturong Says:

  Litt på siden av tema, men allikevel relatert: Det er mitt inntrykk at de sterkeste proponentene for endogami her til lands finnes blant muslimske innvandrergrupper, kanskje særlig blant de av pakistansk herkomst. Har du noen tanker du kunne dele med oss om hvordan slik praksis påvirker forholdet mellom såkalte etniske nordmenn og innvandrere?

  • Aisha Says:

   Jeg tror ikke soeskenbarnekteskap har paavirket forholdet mellom etniske nordmenn og innvandrere i spesiell grad. Det er heller andre ting som i stoerre grad har paavirket dette forholdet.

   Ja, det at innvandrere driver med slikt kan jo paavirke forholdet paa den maaten at etniske nordmenn kanskje anser innvandrere (som driver med slikt) som egoistiske fordi det virker som innvandrerne ikke oensker aa mingle med nordmenn. Og derav kan det komme mange fordommer etc.

   Men det er jo ikke innvandrernes skyld at folk har fordommer mot dem. Det er de som har fordommer som har et problem – de maa nemlig slutte aa vaere fordomsfulle. Saa kan man gjerne si «ja, men hvis innvandrerne slutter aa drive med slikt, saa vil vi slutte aa ha fordommer». Det er bare tull og toeys.

   Det er en utbredt fordom mot amerikanere: De er feite og spiser bare fast food. Uansett hvor mange sunne og slanke amerikanere vi ser, vil ikke denne fordommen forandre seg. En fordom som allerede er blitt utbredt kan aldri settes i revers.

   Men naa sklei jeg ut i en digresjon. Poenget mitt er at innvandreres ekteskapskultur ikke noedvendigvis (eller i hvertfall veldig liten grad) paavirker forholdet mellom etniske nordmenn og innvandrere.

   • Binturong Says:

    Da jeg første gang ferierte i USA som tiåring slo det meg at amerikanerne faktisk var feitere enn nordmenn, og strendene i California var ikke akkurat helt som i Baywatch. Oppfatningen om at amerikanerne spiser mye fast food er nok heller ikke helt borte i natta da den tilskriver seg en tid da det var få fast food restauranter i Norge. Den første McDonald’s restauranten i Norge åpnet så sent som i 1983, og jeg kan selv huske at mine slektninger fra Trondheim i mange år så på denne restauranten som en turistattraksjon da de ikke selv hadde noe slikt i Trondheim (eller noen andre steder i landet). Mye har jo forandret seg på kort tid, og etter hvert som fast food salgssteder er skutt opp som paddehatter og nordmenn selv er blitt fetere og mer inaktive tror ikke jeg oppfatningen om at amerikanere flest er feite, fast food konsumenter er like utbredt som tidligere. Tross alt kommer jo bølgen med helsestudioer og vår relativt nye røykelov også fra USA.

    Jeg har selv en slektning som er resultat av søskenbarnekteskap og det er knyttet både en viss skam til dette og en uro for at sykdommer kan oppstå som en følge. Det er faktisk en mistanke om at en sykdom hos en av mine slektninger er resultat av dette søskenbarnekteskapet. I Norge er søskenbarnekteskap fra gammelt av ansett som incestuøst og faller inn under betegnelsen blodskam. Å forsøke å forsvare slikt blir nok sett på som ganske uhørt av nordmenn flest.

    Om det er slik som du beskriver at majoritetsbefolkningen her til lands oppfatter innvandrere som egoistiske folk som ikke vil mingle med dem, og det som en konsekvens oppstår fordommer mot innvandrere, vil du ikke anse det som et betydelig problem?
    Og er ikke dette, i så fall, i større grad et problem for innvandrerne enn det er for majoritetsbefolkningen?
    Kunne du ellers utbrodere litt om hvilke fordommer du mener nordmenn har overfor innvandrere? Har du noen formening om hvordan disse fordommene kan ha oppstått?

 91. maggen Says:

  🙂 lurer på om det er noen som føler seg truffet??? 🙂

  • Aisha Says:

   Truffet av dette temaet, mener du? Om du leser noeye etter saa ser du at det er flere her som allerede har sagt at de er barn av soeskenbarnekteskap.

 92. Tove Says:

  Siden det er noen som mener at det ikke er farlig med inngifte fordi de kjenner noen som er friske tross foreldres slektskap: Her kan dere kikke litt på forskning på slektskap og sannsynlighet for sykdom:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=consanguinity
  Ganske mye forskning og stort sett ikke særlig positivt. Når det er for eksempel ett barn av 10.000 som får en eller annen sjelden sykdom, vil en dobling bety at 2 barn av 10.000 får denne sykdommen. Derfor er det naturligvis mange som er friske. Men siden det er såpass mange rare sykdommer som dukker opp, er jeg sterkt for et forbud mot søskenbarnekteskap.

  • Aisha Kausar Says:

   Men problemet, ifølge meg er, dette:

   1. Hvorofr skal dette BAREgjelde innvandrere? Hvorfor skal det ikke gjelde etniske nordmenn som ønsker å gifte seg med sin kusine eller fetter? Det kan hende det kommer innvandrere som ALDRI har hatt noen form for innavl tidligere i slekta. Hvorfor skal dette forbudet går utover dem?

   2. Det er vel ikke et problem for den norske staten at det bedrives innavl, er det vel? Det finnes nok av funksjonshemmede barn som IKKE er funksjonshemmede pga innavl.

   3. Hvorfor skal staten i det hele tatt lovregulere dette?

   Som jeg har nevnt i et innlegg tidligere her: Dette er kun for å forhindre at flere innvandrere kommer hit.

   • Tove Says:

    Hvorfor skulle det bare gjelde innvandrere? Har ikke hørt noe om det. Det er bare relativt sjelden at etnisk norske gifter seg med søskenbarn, derfor vil ikke et lovforbud påvirke særlig mange etnisk norske, men de etnisk norske som har planer om å gifte seg med en fetter vil nok ikke like en slik lov. Eller de vil bestemme seg for at det var en dårlig idé uansett.

   • Moki Says:

    1. En lov gjelder alle i landet, ikke bare innvandrere. Aner ikke hvordan du har fått ideeen om at det bare skal gjelde innvandrere?

    2. Den norske staten lager ikke lover bare for å forhindre samfunnsbelastninger. Dette er et lovforslag som har kommet på bakgrunn av HUMAN ETIKK. På samme måte som at vi har lover som gjør det forbudt å slå barn og påbudt å hjelpe folk som lider. Det er rettighetene til de ufødte barna som skal ivaretas her.

    3. Lovregulering burde ikke være nødvendig, men det ser ut til at det er det fordi så mange innvandrere (ikke alle – jeg sier ikke det, men altfor mange) er mer tro mot tradisjonen enn mot hensynet til enkeltindividene i familien. Det kan også være en del kunnskapsmangel ute og går. Derfor vil nye søskenbarnekteskap inngås på tross av alle advarsler.

    Jeg registrerer at du mener at dette er kun for å hindre innvandring. Jeg er veldig uenig i dette, og lurer på: Er det så utenkelig å gifte seg med noen utenom familien? Og er det en vanlig strategi å gifte seg innad i familien for å få flest mulig av slekta til Norge? Det er jeg i tilfelle for å begrense, for det kan umulig være særlig mye personlig frihet i valg av livsledsager i dette! Noe slikt virker først og fremst kynisk på meg! Skulle tro innvandrerungdom hadde vært glad for at tradisjonene ble brutt mhp. dette????

   • Aisha Says:

    Tove:

    Du spoer hvordan dette bare kan gjelde innvandrere. Vel…I blogginnlegget staar det «FrP ønsker nå å etablere et DNA-register for alle asylsøkere og familie-innvandrere som kommer til Norge, for å hindre søskenbarnekteskap og terrorisme».

    asylsoekere = innvandrere
    familie-innvandrere = innvandrere.

    Det er det som kommer spesifikt og klart frem, det er derfor jeg oppfatter det slik at dette bare gjelder innvandrere. Det staar ingen steder at dette skal vaere en universell lov, eller?

    Og det er vel ikke alltid slik at de aa gifte seg innad i familien MAA vaere en daarlig ide.

    Moki:

    1. svaret er det samme som jeg skrev til Tove.

    2. «lager ikke lover bare for aa forhindre samfunnsbelastninger»… vel, jeg tror ALLE lover som gjoer det forbudt aa gjoere en spesiell ting er NETTOPP for aa forhindre samfunnsbelastninger. Aa kjoere i fylla er en samfunnsbelastning, og det er dermed forbudt. Aa slaa andre mennesker medfoerer samfunnsbelastning, og er dermed forbudt. Ufoedte barn som er resultat av langvarig innavl kan bli en samfunnsbelastning, og dermed vurderer man aa forhindre dette. De to foregaaende eksemplene resulterer noedvendigvis i samfunnsbelastning, men slik er det ikke med soeskenbarnekteskap – og DERFOR mener jeg at forbud ikke er veien aa gaa.

    Rettighetene til de ufoedte barna kan veldig godt ivaretar UTEN lovmessig forbud. Vi maa heller ikke glemme at det er urettferdig aa frata allerede LEVENDE mennesker deres rettigheter ved aa hindre dem i aa gifte seg.

    3:
    «Lovregulering burde ikke være nødvendig, men det ser ut til at det er det fordi så mange innvandrere er mer tro mot tradisjonen enn mot hensynet til enkeltindividene i familien. Det kan også være en del kunnskapsmangel ute og går.»

    Ja, det er nettopp DET som er problemet. Men tro meg, naar innvandrer-generasjonen (altsaa de som kom hit fra hjemlandet) doer ut, vil man automatisk oppleve en gradvis forandring i hvor «tro mot tradisjonen» man skal vaere. Barn som er foedt og oppvokst her er stort sett drittlei av bndekulturen til foreldrene (hilsen en som selv er det) og vi vil soerge for at disse utingene ikke viderefoeres… men, det vil jo ta tid. Deretter, etter aa ha vokst opp i norsk kultur og med all mulig kunnskap om dette, om det er noen som faktisk forelsker seg i sin kusine eller fetter og oensker aa gifte seg, da syns jeg det vil vaere synd dersom de ikke faar gjort det – paa grunn av en lov som kanskje blir vedtatt naa.

    «Derfor vil nye søskenbarnekteskap inngås på tross av alle advarsler.» Har vi proevd aa opplyse disse folka om dette ennaa? Nei! Hvordan kan vi med skraasikkerhet hevde at de vil fortsette aa gjoere dette til trss for alle advarsler? Skader ikke aa proever FOER man eventuelt vedtar et forbud.

    «Jeg registrerer at du mener at dette er kun for å hindre innvandring.» Ja, korrekt, og det mener jeg fordi vi allerede vet ar FrP naermest vil kutte ut all form for innvandring. Men i tillegg til dette, mener jeg det fordi det spesifikt nevnes asylsoekere og familie-innvandring.

    «Er det så utenkelig å gifte seg med noen utenom familien?»
    Nei, det er slettes ikke utenkelig. Slik jeg kjenner miljoet (som en insider), saa VET jeg at de fleste blir like kvalme som nordmenn med tanke paa aa gifte seg med kusine eller fetter. Ikke (bare) fordi det tildels er litt… weird i utgangspuinktet.. men foerst og fremst fordi vi har sett hvilken ondskap som gror etter familieekteskap. Vi har sett vaare foreldre, besteforeldre og oldeforeldre og hvordan de har levd… and yeah, that’s MORE disguasting enn hele denne innavls-greia i det hele tatt.

    Jeg sier bare at vi burde gi det et par aar, saa vil FrP innse at et slikt forbud ikke er noedvendig fordi vi kommer ikke til aa vidrefoere denne ukulturen uansett.

  • Sten Norlander Says:

   Aisha. Loven skal gjelde alle. Det understreket Arbeiderpartiet gang på gang da forslaget ble fremmet. Av Arbeiderpartiet.

   • Aisha Says:

    DNA-register = FrP-forslag og bare for utlendinger.

    Forbud mot soeskenbarnekteskap = Arbeiderpartiet og loven gjelder alle.

    Beklager, jeg blanda sammen de to sakene… my bad.

 93. Siri Says:

  En i familien lengre tid tilbake giftet seg med en fetter. De fikk 3 friske barn. Selv om disse barna så litt rare ut var de likevel friske ellers. Men deres barn igjen der var det mye trist. En fikk dødfødsler og en annen fikk en handikapet gutt.

 94. Søskenbarn og gener! Says:

  Historien har vel vist med all tydelighet at det ikke har vært bra for avkommet at nære slektinger avler barn i generasjoner.

  Selv har jeg tippoldeforeldre fra midten av 1800-tallet, som jeg tror er søskenbarn (selv om de er oppført som tremenninger). Jeg tror slett ikke at det er veeldig risikabelt genetisk at ett søskenbarnpar får barn. Den virkelige faren oppstår vel når dette skjer i generasjoner. Jfr. kongefamilene og rike slekter og enkelte bygder i Norge.
  En annen sak er det etiske ved det. Selv ville jeg synes det var perverst å gå til sengs med en gutt jeg var i så nær slekt med og som var en del av familien…

  Skjønner overhode ikke hvordan denne nye rasen «nordmenn» tenker….

 95. Søskenbarn og gener! Says:

  Historien har vel vist med all tydelighet at det ikke har vært bra for avkommet at nære slektinger avler barn i generasjoner.

  Selv har jeg tippoldeforeldre fra midten av 1800-tallet, som jeg tror er søskenbarn (selv om de er oppført som tremenninger). Jeg tror slett ikke at det er veeldig risikabelt genetisk at ett søskenbarnpar får barn. Den virkelige faren oppstår vel når dette skjer i generasjoner. Jfr. kongefamilene og rike slekter og enkelte bygder i Norge.
  En annen sak er det etiske ved det. Selv ville jeg synes det var perverst å gå til sengs med en gutt jeg var i så nær slekt med og som var en del av familien…

  Skjønner overhode ikke hvordan denne nye rasen «nordmenn» tenker….

 96. Ugle Sett Says:

  I følge Mendels arvelære er dobbelt søskenbarn genetisk like mye slekt som søsken. Pågår denne praksisen i generasjoner, så får man det som i genetikken kalles for innavlsdepresjon, ikke levedyktige individ eller individ med alvorlige defekter.
  Dette er udiskuterbare fakta,uavhengig av livssyn og religion.
  Nordmenn som levde i middelalderen var klar over at gifte med nære slektninger var uheldig, og praksisen med bruderov og hente av britiske kvinner tyder på det. I den katolske perioden så vår det også blodskam å ha seksuell omgang med faddere og stemorFar og søsken.

 97. said1308 Says:

  Ikke diskuter med andre om religion.

  Gå til en Imam

  • Spaceman Spiff Says:

   Ja, for all del. De åpenbare svakhetene i islam kunne bli eksponert, akkurat som Muhammed advarer om da han «åpenbarte» 5:101-102

   005.101
   YUSUFALI: O ye who believe! Ask not questions about things which, if made plain to you, may cause you trouble. But if ye ask about things when the Qur’an is being revealed, they will be made plain to you, Allah will forgive those: for Allah is Oft-forgiving, Most Forbearing.

   005.102
   YUSUFALI: Some people before you did ask such questions, and on that account lost their faith.

   Gå heller til imamen så han kan fortsette å tåkelegge din verden.

 98. said1308 Says:

  ikke diskuter med om religion

 99. said1308 Says:

  jeg mener ikke diskuter med andre om religion

 100. najlepsze dziewczyny Says:

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your site?
  My blog site is in the very same niche as yours
  and my users would genuinely benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Thanks!

 101. Patti Hooks Says:

  If you ever need court research or document retrievals in Santa Clara or Contra Costa Counties in California, please consider us your legal research connection.
  Our prices are competitive and we have over 20 years of court research experience.
  Please contact us at : info@bayshoreresearch.com or p.hooks.brr@sbcglobal.net

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: